Publications
Detekce SLN u karcinomu prsu - nové cesty?
J Prokop, M Havel, Otakar Kubala, P Jelínek
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dezinfekce
Ladislava Michálková
Year: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Diabetes, antidiabetic medications, and pancreatic cancer risk: an analysis from the International Pancreatic Cancer Case-Control Consortium
C. Bosetti, V. Rosato, D. Li, D. Silverman, GM. Petersen, Vladimír Janout, Lenka Foretová
Year: 2014, Ann Oncol
článek v odborném periodiku

Diabetes, hypertension and stroke - does Alzheimer protect you?
Omar Šerý, Lýdie Hlinecká, Vladimír J. Balcar, Vladimír Janout, Jana Povová
Year: 2014, NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS
článek v odborném periodiku

Diagnostic accuracy of cystatin C and creatine based on estimation of glomerular filtration by various equations in pediatrics
Pavlína Kušnierová
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diagnostic accuracy of cystatin C and creatinine based estimation of glomerular filtration using various equations in pediatrics
Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, František Všianský, Věra Ploticová, Zdeněk Švagera
Year: 2014
stať ve sborníku

Diagnostic accuracy of cystatin C and creatinine based estimation of glomerular filtration using various equations in pediatrics
Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, František Všianský, Věra Ploticová, Zdeněk Švagera
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diagnostika extraezofageálního refluxu u dětí se sekretorickou otitidou
J. Syrovátka, Pavel Komínek, Petr Matoušek, R. Tomanová, Karol Zeleník, Martin Formánek
Year: 2014, Otorinolaryngologie a Foniatrie
článek v odborném periodiku

Diagnostika extraezofageálního refluxu u dětí se sekretorickou otitidou (prezentace nových diagnostických metod a vlastních výsledků)
Martin Formánek, Pavel Komínek, Karol Zeleník
Year: 2014
stať ve sborníku

Diagnostika extraezofageálního refluxu u pacientů s chronickou rinosinusitídou
Karol Zeleník, Martin Formánek, Petr Matoušek, Pavel Komínek
Year: 2014
stať ve sborníku

Diagnostika gastrointestinálních stromálních tumorů
V. Zoundjiekpon, Ondřej Urban, M. Rydlo, D. Žiak, P. Falt, E. Kundrátová, M. Hanousek, P. Fojtík, O. Mikolajek
Year: 2014, Onkologie
článek v odborném periodiku

Diagnostika lézí hrtanu pomoci NBI
Lucia Staníková, Hana Kučová, Radana Walderová, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2014
stať ve sborníku

Didaktika TV - přednáška
Petra Dobešová
Year: 2014
ostatní

Didaktika TV - přednášky
Petra Dobešová
Year: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktika TV 1 - cvičení
Petra Dobešová
Year: 2014
ostatní

Didaktika TV 1 - cvičení
Petra Dobešová
Year: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktika TV 2 - cvičení
Petra Dobešová
Year: 2014
ostatní

Didaktika TV 2 - cvičení
Petra Dobešová
Year: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dietary habits of colorectal neoplasia patients in comparison to their first-degree relatives
Ivana Mikoviny Kajzrlikova, Petr Vítek, Josef Chalupa, Petr Dítě
Year: 2014, WORLD J GASTROENTERO
článek v odborném periodiku

Dietary intake and ghrelin and leptin changes after sleeve gastrectomy
Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Pavol Holéczy, Zdeněk Švagera, Pavol Švorc, Aleš Foltys, Pavel Zonča
Year: 2014, VIDEOSURGERY AND OTHER MINIINVASIVE TECHNIQUES
článek v odborném periodiku

Diferenciální diagnostika první psychotické epizody
Martin Hýža
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Differentiating autoimmune pancreatitis from pancreatic cancer
Petr Dítě, M. Uvírová, Martina Bojková, I. Novotný, Jana Dvořáčková, B. Kianička, H. Nechutová, L. Dovrtělová, K. Floreánová, Arnošt Martínek
Year: 2014, Minerva gastroenterologica e dietologica
článek v odborném periodiku

Dispenzarizace nemocných po zavedení transjugulární intrahepatální portosystémové spojky - diagnostika dysfunkce zkratu a možnosti intervence
V. Jirkovský, Petr Hůlek, A. Krajina, T. Fejfar, J. Žižka, V. Chovanec, M. Lojík, J. Raupach, Š. Šembera, V. Šafka, T. Vaňásek, O. Renc
Year: 2014, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Dispenzarizace nemocných po zavedení transjugulární intrahepatální portosystémové spojky ? diagnostika dysfunkce zkratu a možnosti intervence
V. Šafka, Petr Hůlek, A. Krajina
Year: 2014, Gastroent Hepatol
článek v odborném periodiku

Dlouhodobé výsledky chirurgické léčby kolorektálního karcinomu - co se změnilo
Lubomír Martínek, Peter Ihnát, Petr Vávra, Matúš Peteja, Pavel Zonča
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Domáca ošetrovateľská starostlivosť
Lucie Sikorová
Year: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dopady tělesného postižení na psychickou pohodu rodičů
Jana Kučová, Lucie Sikorová
Year: 2014, Oštrovateľstvo , teória - výzkum - vzdelávanie
článek v odborném periodiku

Doporučení pro posuzování zdravotního stavu sportovních potápěčů
Radek Pudil, Pavel Macura, Michal Hájek, Kryštof Slabý
Year: 2014, Medicina sportiva Bohemica et Slovaca
článek v odborném periodiku

Doporučený postup pro intravenózní trombolýzu v léčbě akutního mozkového infarktu - verze 2014
Daniel Václavík, J. Neumann, A. Tomek, D. Školoudík, a kol.
Year: 2014, Česká a Slovenská Neurologie
článek v odborném periodiku

Doporučený postup pro intravenózní trombolýzu v léčbě akutního mozkového infarktu - verze 2014
J. Neumann, D. Školoudík, O. Škoda, R. Mikulík, R. Herzig, Daniel Václavík, Michal Bar, D. Šaňák
Year: 2014, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

Dose escalation with HDR brachytherapy in high risk patients - five year results
Renata Soumarová, L. Homola, T. Blažek, H. Perková
Year: 2014
stať ve sborníku

Dušnost u dětí z pohledu ORL lékaře
Lenka Čábalová, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2014
stať ve sborníku

Dysfunkce štítné žlázy při léčbě chronické hepatitidy B a C interferonem alfa - dvacetileté zkušenosti
I. Orságová, L. Rožnovský, L. Petroušová, M. Konečná, L. Kabieszová, Kristian Šafarčík, A. Kloudová
Year: 2014, Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
článek v odborném periodiku

Early exercise training after renal transplantation and asymmetric dimethylarginine: the effect of obesity
Vladimír Teplan, Andrea Mahrova, Jan Piťha, Jaroslav Racek, Robert Gürlich, Vladimír Teplan Jr, Ivo Valkovský, Milena Štollova
Year: 2014, KIDNEY BLOOD PRESS R
článek v odborném periodiku

Early identification of women with HELLP syndrome who need plasma exchange after delivery
Ondřej Šimetka, Jaroslav Klát, Jaromír Gumulec, MUDr. Erika Doležálková, doc. RNDr. Dana Šalounová, PhD., MUDr. Marian Kacerovský
Year: 2014, TRANSFUS APHER SCI
článek v odborném periodiku

Edukace kardiaků ve Fakultní nemocnici Ostrava
Jakub Doležel
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Edukační centrum pro kardiaky ve Fakultní nemocnici Ostrava
Jakub Doležel
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Efektivita hyperbarické oxygenoterapie u pediatrických pacientů léčených v Centru hyperbarické medicíny Ostrava - retrospektivní shrnutí výsledků za pětileté období
Michal Hájek, J. Slaný, J. Maršálková, J. Tichavská, P. Němcová, M. Lutzová, I. Neuwirtová, Z. Spilková, M. Ručková, A. Nogolová, T. Bártová, J. Duda, V. Smolka, E. Klásková, M. Hladík, B. Trávníček, Vladimír Beran, J. Štěrba, T. Kepák, M. Fedora, M. Šeda, J. Žurek, F. Novomeský
Year: 2014
stať ve sborníku

Efektivita hyperbarické oxygenoterapie u pediatrických pacientů léčených v Centru hyperbarické medicíny Ostrava - retrospektivní shrnutí výsledků za pětileté období.
Michal Hájek, J. Slaný, J. Maršálková
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Efektivita viacnásobných intervencií na prevenciu pádov seniorov v inštitúciách - aplikácia EBP v klinickej praxi
Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Year: 2014, Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie
článek v odborném periodiku

Effect modification of the association of cumulative exposure and cancer risk by intensity of exposure and time since exposure cessation: a flexible method applied to cigarette smoking and lung cancer in the SYNERGY Study.
J. Vlaanderen , L. Portengen, J. Schüz, A. Olsson, Lenka Foretová, Vladimír Janout
Year: 2014, Am J Epidemiol
článek v odborném periodiku

Effectiveness of multiple interventions for preventing falls in the elderly in institutions - application of EBP in clinical practice
Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Effects of moderate- to high-level physical performance on blood levels of cardiac biomarkers in extreme conditions of Antarctica
Kristian Brat, Zdeněk Merta, Pavel Ševčík
Year: 2014, Czech Polar Reports
článek v odborném periodiku

Effects of the Intragastric Balloon MedSil (R) on Weight Loss, Fat Tissue, Lipid Metabolism, and Hormones Involved in Energy Balance
Marek Bužga, Evžen Machytka, Pavel Klvaňa, Tomáš Kupka, Vladislava Zavadilová, Pavel Zonča, Zdeněk Švagera
Year: 2014, OBES SURG
článek v odborném periodiku

Emergence of Clostridium difficile type 176 in Czech republic.
Vladimír Beran, E. Kuijpier, C. Harmanus, I. Sanders, S. van Dorp, J. Janečková, O. Kopecký, L. Bareková, Dittmar Chmelař, Ivan Čižnár
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Emoční poruchy u žen v postnatálním období
Vendula Svachová, Bohdana Dušová
Year: 2014, Zdravotnictví a medicína
článek v odborném periodiku

Endoskopická chirurgie spodiny lební
Petr Buzrla, Jakub Cvek, Jan Čáp, Martin Formánek, Martin Chovanec, Naďa Jirásková, Tomáš Krejčí, Radim Lipina, Petr Matoušek, Jan Mejzlík, Petr Vacek, Richard Salzman, Martin Sičák, Jan Žižka, Michal Bar, Lenka Čábalová, Petr Čelakovský, Tomáš Česák, Jitka Dvořáková, Jaroslav Fabčin, David Feltl, Břetislav Gál, Jiří Hoza, Tomáš Hrbáč, Viktor Chrobok, Jan Kastner, Pavel Komínek, Lukáš Knybel, Břetislav Otáhal, Slavomír Potičný, Arnošt Pellant, Štefan Reguli, Jana Škvrňáková, Miloš Šteffl, Pavel Štrympl, Karol Zeleník, Francesco Zegna
Year: 2014, Tobiáš
odborná kniha

Epidemiologie a diagnostika larvální toxokarózy
Hana Bílková Fránková, Aleš Hozák, Jana Povová, Vladimír Janout
Year: 2014, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Epidemiologie a rizikové faktory u legionelózy
Jana Povová, R. Zlámalová, Aleš Hozák, I. Martínková, Martina Matějková, Vladimír Janout
Year: 2014, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
článek v odborném periodiku

Epidemiologie střevních infekcí vyvolaná Clostridium difficile
Jana Štěpánová, Hana Tomášková
Year: 2014, Hygiena
článek v odborném periodiku


