Publications
Tkáňová akumulace hydroxyetyl škrobů
Pavel Ševčík
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Torpidní průběh herpetické ezofagitidy u imunokompetentní pacientky - videokazuistika
Petr Vítek, I. Mikoviny Kajzlíková, A. Buriánová, V. Hořava, jr., Petr Širůček
Year: 2015, Gastroenterologie a Hepatologie
článek v odborném periodiku

Total Laparoscopic Radical Trachelectomy with uterine artery preservation: Case Report
Jaroslav Klát, Ondřej Šimetka, Libor Ševčík
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Toxic epidermal necrolysis complicating antibiotic treatment of puerperal endometritis: a case report
Ondřej Šimetka, Igor Michalec, MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjas, MUDr. Hana Klosová, MUDr. Lenka Janáčková, Jaroslav Klát
Year: 2015, GINEKOLOGIA POLSKA
článek v odborném periodiku

Traumatologie
Peter Wendsche
Year: 2015, Galén
odborná kniha

Treatment strategies for colorectal carcinoma with synchronous liver metastases: Which way to go?
Peter Ihnát, Petr Vávra, Pavel Zonča
Year: 2015, WORLD J GASTROENTERO
článek v odborném periodiku

Trvanlivost latentního obrazu na kazetách pro nepřímou digitalizaci obrazu
Michaela Mošová, Karol Korhelík
Year: 2015, Praktická radiologie
článek v odborném periodiku

Týrané dítě a zdravotníci - syndrom CAN
Stanislav Jelen
Year: 2015
ostatní

University of Trnava, Faculty of Health Sciences and Social Work, Department of Nursing
Ilona Plevová
Year: 2015
působení v zahraničí

Urolitiáza a obezita
P. Dančík, Jana Povová, Kateřina Vařechová, Vladimír Janout
Year: 2015, Urologie pro praxi
článek v odborném periodiku

Urologie pro studenty všeobecného lékařství
Jan Krhut
Year: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Use of specific methods for assessment of pain in children with severe multiple disabilities
Jana CHROMÁ, Lucie Sikorová
Year: 2015, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Ústav anatomie Lékařské fakulty Ostravské univerzity
Eva Výborná
Year: 2015
ostatní

Užití transuretrální aplikace polyacrylamid hydrogelu (Bulkamidu?) k léčbě recidivující stresové incontinence moči po selhání efektu páskových operací
A. Martan, J. Mašata, K. Švabík, R. El-Haddad , P. Hubka, Jan Krhut
Year: 2015, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

Vacuum-assisted vaginal delivery does not significantly contribute to the higher incidence of levator ani avulsion
M Navrátilová, Igor Michalec, M Tomanová
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vacuum-assisted vaginal delivery does not significantly contribute to the higher incidence of levator ani avulsion
M Navrátilová, Igor Michalec, M Tomanová
Year: 2015
stať ve sborníku

Vacuum-assisted vaginal delivery is not associated with a significantly higherincidence of levator ani avulsion
Igor Michalec
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vaginal fluid IL-6 and IL-8 levels in pregnancies complicated by preterm prelabor membrane ruptures
Marian Kacerovský, Ivana Musilova, Bo Jacobsson, Marcela Drahosova, Helena Hornychova, Petr Janku, Martin Prochazka, Ondřej Šimetka, Ctirad Andrys
Year: 2015, J MATERN-FETAL NEO M
článek v odborném periodiku

Vaginální porod s použitím vakuumextrakce není spojen se signifikantně vyšším výskytem avulzního poranění levátorů
Igor Michalec, M. Navrátilová, M. Tomanová, M. Kacerovský, D. Šalounová, M. Procházka, Ondřej Šimetka
Year: 2015, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

Vaginální porod s použitím vakuumextraktoru není spojen se signifikantně vyšším výskytem avulzního poranění levátorů
M Raszyková Navrátilová, Igor Michalec, M Tomanová
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vaginální porod s použitím vakuumextraktoru není spojen se signifikantně vyšším výskytem avulzního poranění levátorů
M Raszyková Navrátilová, Igor Michalec, M Tomanová
Year: 2015
stať ve sborníku

Validating of a novel method for electronically recording overactive bladder symptoms in men.
J Krhut, M Gärtner, K Zvarová, M Desarno, Peter Zvara
Year: 2015, Low Urin Tract Symptoms
článek v odborném periodiku

Validity of Asthma Control Test in Assessing Asthma Control in Czech Outpatient Setting
Elena Gurková, Patrice Popelková
Year: 2015, Cent Eur J Public Health
článek v odborném periodiku

Vedomosti sestier o problematike bolesti u seniorov
Lenka Maniaková, Renáta Zeleníková
Year: 2015, Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie
článek v odborném periodiku

Věkové a genderové rozdíly v hodnocení preference a saturace potřeb pacientů v konečném stádiu nemoci při hospitalizaci
Radka Bužgová
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Verruciformní xantom spodiny dutiny ústní u 16-leté dívky.
Mária Gamratová, I. Trúchliková, Beáta Ostárková, Radoslava Tomanová, D. Žiak, Jaroslav Horáček, Jana Dvořáčková
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Via crucis
Stanislav Czudek
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Video Head Impulse Test - nejnovější metoda vyšetření poruch rovnováhy
J. Šichránek, Eva Mrázková
Year: 2015
stať ve sborníku

Vliv antihypertenzní terapie na lidskou sexualitu
Bohdana Břegová, Yvetta Vrublová
Year: 2015, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Vliv cyklosporinu A a jeho primárních metabolitů na cirkadiální kolísání krevního tlaku
Petra Halvová, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 2015, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Vliv domácí péče na kvalitu života dětí s onkologickým onemocněním
Andrea Filová
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv domácí péče na kvalitu života dětí s onkologickým onemocněním
Andrea Filová, Lucie Sikorová
Year: 2015
stať ve sborníku

Vliv operačního přístupu a BMI na komplikace chirurgické léčby karcinomu těla děložního
Jaroslav Klát, A Mladěnka, Libor Ševčík
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv vakuumextrakce na avulzní poranění levátorů
Igor Michalec
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv valgozity paty na pohyb nohy při chůzi u dětí ve věku 3 až 8 let
Lucie Honzíková, Eliška Kuboňová, Zdenek Svoboda, Miroslav Janura, Jiri Rosicky
Year: 2015, Česko-slovenská pediatrie
článek v odborném periodiku

Vliv valgozity paty na pohyb nohy při chůzi u dětí ve věku 3 až 8 let
Lucie Honzíková, Eliška Kuboňová, Zdeněk Svoboda, Miroslav Janura, Jiří Rosický
Year: 2015, Česko-slovenská pediatrie
článek v odborném periodiku

Vliv VEX na avulznbí poranění levátorů
Igor Michalec, M Navrátilová, Ondřej Šimetka
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vrodené malformácie a anomálie močových ciest.
František Dorko
Year: 2015
stať ve sborníku

Vulvo-vaginal enviroment in obese women (invited lecture)
Vít Unzeitig
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vulvovaginální dyskomfort
Vít Unzeitig
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výhody kombinovaných analgetik
Pavel Ševčík
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výhody transdermálních forem HTR z pohledu gynekologa
Peter Koliba
Year: 2015, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Vytautas Magnus University
Hana Sochorová
Year: 2015
působení v zahraničí

Využití hodnotících nástrojů posuzujících strach z bolesti u dětí
Zuzana Hlubková, Lucie Sikorová
Year: 2015, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Využití narrow band imaging v diagnostice časných karcinomu hrtanu
L. Staníková, H. Kučová, R. Walderová, Karol Zeleník, J. Šatanková, Pavel Komínek
Year: 2015, Klinická onkologie
článek v odborném periodiku

Využití škály CILQ k hodnocení kvality života u pacientů s kognitivním deficitem v paliativní péči
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková, Darja Jarošová, Milan STOLIČKA
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití škály QUALID k hodnocení kvaliy života u pacientů v pozdní fázi demence v České republice
Radka Bužgová, Milan Stolička
Year: 2015, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

Využití 2,6mm rigidních endoskopů a nástrojů 3Fr. v ambulantní hysteroskopii - 12 měsíců zkušeností
Petr Kovář, J Daňková Kučerová
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

VÝZNAM EUS ON-SITE CYTOLOGIE PANKREATU. 7-LETÉ ZKUŠENOSTI.
Jana Dvořáčková, Radoslava Tomanová, Petr Buzrla, D. Žiak, P. Hurník, R. Doležílek, V. Židlík, J. Šustíková, R. Ondrušek, M. Kliment, O. Urban, P. Klvaňa
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam hyperbarické oxygenoterapie u akutních a chronických stavů.
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Vladimír Beran
Year: 2015
stať ve sborníku


