Publications
Bone mineral density and body composition after laparoscopic sleeve gastrectomy in men: A short-term longitudinal study
Piotr Adamczyk, Marek Bužga, Pavol Holéczy, Zdeněk Švagera, Vít Šmajstrla, Pavel Zonča, Wojciech Pluskiewicz
Year: 2015, International Journal of Surgery
journal article

Bortezomib, thalidomide and dexamethasone, with or without cyclophosphamide, for patients with previously untreated multiple myeloma: 5-year follow-up
Heinz Ludwig, Richard Greil, Tamas Masszi, Ivan Spicka, Ofer Shpilberg, Roman Hájek, Anna Dmoszynská, Bruno Paiva, María Belén Vidriales, Graca Esteves, Anne Marie Stoppa, Don Robinson, Jr., Shalini Chaturvedi, Ozlem Ataman, Christopher Enny, Huaibao Feng, Helgi van de Velde, Luisa Viterbo
Year: 2015, BRIT J HAEMATOL
journal article

Budd-Chiariho syndrom u těhotné pacientky s Crohnovou chorobou
M. Olbrechtová, O. Zela, Petr Vítek
Year: 2015, Gastroenterologie a Hepatologie
journal article

BUDGETING OF PUBLIC UNIVERSITIES - CASE STUDY OF FACULTY OF MEDICINE, UNIVERSITY OF OSTRAVA
Pavel Zonča, Vanda Moravcová, Petra Marešová, Kamil Kuča
Year: 2015
abstract in proceedings

?BULKING AGENTS? V LÉČBĚ STRESOVÉ INKONTINENCE MOČI - SOUČASNÝ STAV A BUDOUCÍ PERSPEKTIVY
Jan Krhut, Peter Zvara, M Gärtner
Year: 2015, Česká gynekologie
journal article

Burnout among healthcare workers in hospice care
Helena PAVELKOVÁ, Radka Bužgová
Year: 2015, Central European Journal of Nursing and Midwifery
journal article

Calcifying Pseudoneoplasm of the Neural Axis - a Case Report
Tomáš Krejčí, P. Burzla, Zdeněk Večeřa, S. Potičný, O. Krejčí, Tomáš Paleček, L. Křen, Radim Lipina
Year: 2015, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Carfilzomib, Lenalidomide, and Dexamethasone for Relapsed Multiple Myeloma
A.Keith Stewart,M.B., S. Vincent Rajkumar, Meletios A. Dimopoulos, Tamas Masszi, Ivan Špička, Ph.D., Albert Oriol, Roman Hájek, Laura Rosiňol, Ph.D, David S. Siegel, Georgi G. Mihaylov, Vesselina Giranova-Marinová, Péter Rajnics, Aleksandr Suvorov, Ruben Niesvizky, Andrej J. Jakubowiak, Jesus F. San-Miguel, Heinz Ludwig, Michael Wang, Vladimír Maisnar, Jiří Minařík, Wiliam I. Bensinger, Mária-Victoria Mateos, Dina Ben-Yehuda, Vishal Kukreti, Naseem Zojwalla, Margaret E. Tonda, Xinqun Yang, Biao Xing, Philippe Moreau, Antonio Palumbo
Year: 2015, NEW ENGL J MED
journal article

Cervical fluid IL-6 and IL-8 levels in pregnancies complicated by preterm prelabor rupture of membranes
MUDr.Marian Kacerovský, MUDr. Ivana Musilová, Ph.D., Bo Jacobsson, RNDr. Marcela Drahošová, MUDr. Helena Hornychová, Ph.D., MUDr. Petr Janků, doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., Ondřej Šimetka, RNDr. Ctirad Andrys
Year: 2015, J MATERN-FETAL NEO M
journal article

Chemotherapy plus lenalidomide versus autologous transplantation, followed by lenalidomide plus prednisone versus lenalidomide maintenance, in patients with multiple myeloma: a randomised, multicentre, phase 3 trial
Francesca Gay, Stefania Oliva, Maria Teresa Petrucci, Concetta Conticello, Lucio Catalano, Paolo Corradini, Agostina Siniscalchi, Valeria Magarotto, Ludek Pour, Angelo Carella, Alessandra Malfitano, Daniela Petro, Andrea Evangelista, Stefano Spada, Norbert Pescosta, Paola Omede, Philip Campbell, Anna Marina Liberati, Massimo Offidani, Roberto Ria, Stefano Pulini, Francesca Patriarca, Roman Hájek, Andrew Spencer, Mario Boccadoro, Antonio Palumbo
Year: 2015, LANCET ONCOL
journal article

Chirurgická léčba laterální bederní stenózy perkutánně zavedeným interspinózním implantátem
Michael Mrůzek, Tomáš Paleček, Radim Lipina
Year: 2015, CESK SLOV NEUROL N
journal article

CHIRURGICKÁ LÉČBA STENOTICKÉHO KARCINOMU REKTA
A Pelikán, Pavel Zonča, Peter Ihnát, Petr Vávra, Matúš Peteja
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Chronic Pain: Content Validation of Nursing Diagnosis in Slovakia and the Czech Republic
Renáta Zeleníková, Lenka Maniaková
Year: 2015, INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING KNOWLEDGE
journal article

Chronobiological changes in arterial blood pressure in participants of the 5th and 6th Czech Antarctic Scientific Expeditions
Kristián Brát, MUDr. Pavel Homolka, Ph.D., Germaine Cornelissen, MUDr. Zdeněk Merta, CSc., Martin Homolka, MUDr. Ivan Říháček, Ph.D., Pavel Ševčík
Year: 2015, NEUROENDOCRINOL LETT
journal article

Circulating Serum MicroRNA-130a as a Novel Putative Marker of Extramedullary Myeloma
Lenka Besse, Lenka Sedlaříková, Fedor Kryukov, Jana Nekvidová, Lenka Radová, Ondřej Slabý, Petr Kuglik, Martina Almasi, Miroslav Penka, Marta Krejčí, Zdeněk Adam, Luděk Pour, Sabina Ševčíková, Roman Hájek
Year: 2015, PLOS ONE
journal article

Cizinci registrovní u praktických lékařů v Ostravě
Jana Vavrošová, S. PETŘÍKOVÁ, Hana Tomášková
Year: 2015
abstract in proceedings

Cogan's syndrome
MUDr. D. Jančatová, Pavel Komínek, Karol Zeleník
Year: 2015, Otorinolaryngologie a foniatrie
journal article

Colorectal cancer liver metastases: laparoscopic and open radiofrequency-assisted surgery
Petr Vávra, Jana Nowakova, Petr Ostruszka, Martin Hasal, Jana Jurčíková, Lubomír Martínek, Marek Penhaker, Peter Ihnát, Nagy Habib, Pavel Zonča
Year: 2015, Videosurgery Miniinv
journal article

Combination of serum microRNA-320a and microRNA-320b as a marker for Waldenström macroglobulinemia
Lenka Kubiczkova Besse, Lenka Sedlarikova, Fedor Kryukov, Jana Nekvindova, Lenka Radova, Martina Almasi, Jana Pelcova, Jiri Minarik, Tomas Pika, Zuzana Pikalova, Vlastimil Scudla, Marta Krejci, Zdenek Adam, Ludek Pour, Roman Hájek, Sabina Sevcikova
Year: 2015, American Journal of Hematology
journal article

Comparison Between Uroflowmetry and Sonouroflowmetry in Recording of Urinary Flow in Healthy Men
Jan Krhut, Marcel Gärtner, Radek Sýkora, Petr Hurtík, Michal Burda, Libor Luňáček, Katarína Zvárová, Peter Zvara
Year: 2015, INT J UROL
journal article

Comparison of the prevalence of KRAS-LCS6 polymorphism (rs61764370) within different tumour types (colorectal, breast, non-small cell lung cancer and brain tumours). A study of the Czech population
Magdalena Uvírová, Jarmila Šimová, Barbora Kubová, Nina Dvořáčková, Hana Tomášková, Monika Šedivcová, Petr Dítě
Year: 2015, BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC
journal article

Comparison of Three Methods Used in the Diagnosis of Extraesophageal Reflux in Children with Chronic Otitis Media with Effusion
Martin Formánek, Pavel Komínek, Petr Matoušek, MUDr. Radoslava Tomanová, Ondřej Urban, Karol Zeleník
Year: 2015, GASTROENTEROLOGY RESEARCH AND PRACTICE
journal article

Competition in Healthcare in Czech Republic With Focus on Surgery
Pavel Zonča, Vanda Moravcová, Petra Marešová, Kamil Kuča
Year: 2015
abstract in proceedings

Continuous Therapy Versus Fixed Duration of Therapy in Patients With Newly Diagnosed Multiple Myeloma
Antonio Palumbo, Francesca Gay, Federica Cavallo, Francesco Di Raimondo, Alessandra Larocca, Izhar Hardan, Arnon Nagler, Maria T. Petrucci, Roman Hájek, Sara Pezzatti, Michel Delforge, Francesca Patriarca, Francesca Donato, Chiara Cerrato, Chiara Nozzoli, Zhinuan Yu, Luana Boccadifuoco, Tommaso Caravita, Giulia Benevolo, Tommasina Guglielmelli, Donatella Vincelli, Christian Jacques, Meletios A. Dimopoulos, Giovannino Ciccone, Pellegrino Musto, Paolo Corradini, Michele Cavo, Mario Boccadoro
Year: 2015, J CLIN ONCOL
journal article

Contribution immunochemical methods in diagnosis and prevention of cervical dysplastic changes
Jana Vaculová, Jaroslav Horáček
Year: 2015, Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation
journal article

Correlation of carbonic anhydrase IX expression with clinico-morphological parameters, hormonal receptor status and HER-2 expression in breast cancer
M. Furjelová, M. Kovalská, K. Jurková, Jaroslava Chyliková, V. Mestanova, M. Adamkov
Year: 2015, NEOPLASMA
journal article

Cukrovka a pohybový aparát: Praktický pohled
Petra Dobešová, PhDr. Miroslav Dobeš
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cytologické nálezy ve stěrech z děložního hrdla v souvislosti s vakcinací
Jaroslav Horáček
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cytologické nálezy ve stěrech z děložního hrdla v souvislosti s vakcinací
Jaroslav Horáček, Hana Reichelová, V. Kinčeková
Year: 2015
abstract in proceedings

Časná identifikace pacientek s HELLP syndromem vyžadujícím po porodu plazmaferézu
Ondřej Šimetka
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Časná identifikace pacientek s HELLP syndromem vyžadujícím po porodu plazmaferézu
Ondřej Šimetka
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Časné a pozdní důsledky císařského řezu
Ondřej Šimetka, P Velebil, E Doležálková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Časově modifikovaná Constraint-Induced Movement Therapy - možnosti klinické aplikace.
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, M. Havlová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Čepobití nebytí
Dittmar Chmelař
Year: 2015, Bez . vydavatele
specialist book

Čestné předsednictvo
Petr Vávra
Year: 2015
organizing conference, workshop

člen redakční rady časopisu Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca
Karel Karpaš
Year: 2015
editorial work

člen redakční rady časopisu Ortopedie
Karel Giampaoli
Year: 2015
editorial work

člen redakční rady časopisu Ortopedie
Karel Karpaš
Year: 2015
editorial work

Delirium u kriticky nemocných - Prospektivní studie
Marcela Káňová, Jana Povová, Jan Neiser, Michal Burda
Year: 2015, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Delirium v intenzivní péči a jak se s ním vypořádat
Pavel Ševčík
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Delirium v prostředí intenzivní medicíny - možnosti farmakologické léčby
Pavel Ševčík, Marcela Káňová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Delirium v prostředí intenzivní medicíny - možnosti farmakologické léčby.
Pavel Ševčík, Marcela Káňová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Den první pomoci 2015
Sabina Psennerová, Petr Matouch
Year: 2015
organizing conference, workshop

Deset let provozu pracoviště hyperbarické oxygenoterapie v Rehabilitačním ústavu Hostinné. Stručný přehled výsledků a série případů
D. Zub, J. Svoboda, A. Vitoušková, K. Svobodová, Michal Hájek
Year: 2015
abstract in proceedings

Deset let provozu pracoviště hyperbarické oxygenoterapie v Rehabilitačním ústavu Hostinné; stručný přehled výsledků a série případů
D. Zub, J. Svoboda, A. Vitoušková, K. Svobodová, Michal Hájek
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Detection of nano- and micro-sized particles in routine biopsy material - pilot study
Jana Dvořáčková, H. Bielniková, Jana Kukutschová, Pavlína Peikertová, P. Filip, K. Zeleník, Pavel Komínek, M. Uvírová, Jana Pradna, Zuzana Čermáková, Igor Dvořáček
Year: 2015, BIOMEDICAL PAPERS
journal article

Detekce a typizace Clostridium difficile a stanovení citlivosti na antimikrobní látky
Vladimír Beran, Ed Kuijper, Céline Harmanus, Ingrid Sanders
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Diagnosis of extraesophageal reflux in children with chronic otitis media with effusion using Peptest
Martin Formánek, Karol Zeleník, Pavel Komínek, Petr Matoušek
Year: 2015, INT J PEDIATR OTORHI
journal article

Diagnostické postupy u nádorů neznámé primární lokalizace
Peter Ihnát, Pavel Zonča
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dialyzační léčba u seniorů
Ivo Valkovský
Year: 2015
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)


