Publications
Pozvaný diskutující na Universitatis Disputationes na téma Máme právo na smrť?
Pavel Ševčík
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pracovní spokojenost českých a slovenských porodních asistentek
Daniela Nedvědová, Darja Jarošová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Predictive validity of the Braden scale, Norton scale and Waterlow scale in Slovak Republic
Lenka Šáteková, Katarína Žiaková, Renáta Zeleníková
Year: 2015, Central European Journal of Nursing and Midwifery
journal article

Preeklampsie
R Vlk, M Procházka, A Měchurová, Ondřej Šimetka, P Janků
Year: 2015, Maxdorf
specialist book

Prevalence kuřáctví u studentů všeobecného lékařství na Ostravské univerzitě v Ostravě
Jana Povová, Andrea Dalecká, Hana Tomášková, Kateřina Vařechová, Vladimír Janout
Year: 2015, Hygiena
journal article

Prevence VAP a význam respirační fyzioterapie u kriticky nemocných pacientů
Renáta Zoubková, I Chwalková
Year: 2015, Florence
journal article

Príčiny smrti v snehových lavínach
Karol Korhelík, Josef Navrátil, František Božek, Ján Peťo
Year: 2015
abstract in proceedings

Principy a využití hyperbarické oxygenoterapie v medicíně
Michal Hájek
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

PROBLEMATIKA LAICKÉ PRVNÍ POMOCI U NÁHLE VZNIKLÝCH PORUCH ZDRAVÍ U DĚTÍ POHLEDEM RODIČŮ
Jakub Lasák, Jan Neiser
Year: 2015
abstract in proceedings

Problematika žlázových epitelií v gynekologické cytologii
I. Bubrínová, J. Ondruš, Jaroslav Horáček
Year: 2015
abstract in proceedings

Problémy a omyly v cytologii likvoru
David Zeman, Jana Dvořáčková, Jaroslav Horáček
Year: 2015
abstract in proceedings

Profesionalita v ošetřovatelství II
Darja Jarošová
Year: 2015
organizing conference, workshop

Programování energetické homeostázy
Zlatko Marinov, Hana Střítecká, Jitka Riedlová, Dalibor Pastucha, Dagmar Karbanová, Helena Letáková, Cecília Marinová, Božena Slámová
Year: 2015, Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa
journal article

Pruritus ani
M Lerch, Matúš Peteja, Peter Ihnát, I Lerchová, A Zatloukal, Pavel Zonča
Year: 2015, Rozhledy v chirurgii
journal article

Přechod z intenzivní péče na paliativní
Pavel Ševčík
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přechod z intenzivní péče na péči paliativní - pohled lékaře intenzivní medicíny
Pavel Ševčík
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Předoperační vyšetření autonomního nervového systému měřením variability srdeční frekvence jako metoda predikce perioperačního průběhu
P. Reimer, M. Adamus, Peter Sklienka, Pavel Ševčík
Year: 2015, Anesteziologoe a intenzivní medicína
journal article

Předpové? úspéšnosti a selhání endoskopické ventrikulocistemostomie III. Komory
Martin Večerek
Year: 2015, Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie
journal article

Předpověď úspěšnosti a selhání endoskopické ventrikulocisternostomie III. Komory
Tomáš Krejčí, Michael Mrůzek, Zdeněk Večeřa, Ondřej Krejčí, Martin Chlachula, Radim Lipina
Year: 2015, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Předsednictví sekce
Petr Vávra
Year: 2015
organizing conference, workshop

Přehled potracených plodů ve FNO s VVV srdce za rok 2014
Beáta Ostárková, Jan Pavlíček
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přehled používaných softwarových aplikací na pracovišti KNM Ostrava
Hana Materová, Jana Golisová, Otakar Kraft
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přehled používaných softwarových aplikací na pracovišti KNM Ostrava
Hana Materová, Jana Golisová, Otakar Kraft
Year: 2015, Nukleární medicína
journal article

Přehled topografické anatomie lidského těla
František Dorko, Vladimír Holibka, Eva Výborná
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Přínos (-2)proPSA a PHI pro diagnostiku karcinomu prostaty
Josef Kopecký, Jana Povová, Vladimír Janout
Year: 2015, Urologie pro praxi
journal article

Příprava ZZS OK na řešení MU s hromadným postižením zdraví
Petr Matouch, Josef Škroch
Year: 2015
abstract in proceedings

Příprava ZZS Olomouckého
Petr Matouch, Sabina Psennerová
Year: 2015
abstract in proceedings

Psychogenní poruchy vidění u dětí
L. Vaculová, Juraj Timkovič, Dalibor Cholevik, H. Medrická, K. Panacková
Year: 2015, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Quality of life and needs of hospitalized schizophrenic patients in the Czech Republic
Jiřina Hosáková, Darja Jarošová
Year: 2015, Neuroendocrinology Letters
journal article

Radiační ochrana zdravotnického personálu na PET/CT pracovištích
Renáta Kohoutová, Vítězslav Jiřík, Vojtěch Ullmann
Year: 2015, Nukleární medicína
journal article

Radionuclide cholescintigraphy in genetically confirmed Rotor syndrome
Pavel Širůček, Astrid Šuláková, Milan Jirsa, Lubomír Mrhač, Martin Havel, Otakar Kraft
Year: 2015, PEDIATR INT
journal article

Raritní poranění hráze a anorekta - kazuistika
Milan Lerch, Matúš Peteja, Peter Ihnát, I Lerchová, A Zatloukal, Pavel Zonča
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rat animal model for preclinical testing of microparticle urethral bulking agents
Travis K Mann-Gow, Jerry G Blaivas, Benjamin J King, Ahmed El-Ghannam, Christine Knabe, Michael K Lam, Masatoshi Kida, Cameron S Sikavi, Mark K Plante, Jan Krhut, Peter Zvara
Year: 2015, INT J UROL
journal article

Recenze knihy Miroslava Průchy et al. Sepse
Pavel Ševčík
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Recenze rukopisu knihy Průcha M. a kol. Sepse
Pavel Ševčík
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Recenzní posudek rukopisu článku Harazim H et al. Zapojení interaktivní výuky do negraduálního studia akutní medicíny: virtuální pacient, pokročilé simulace a přenosy z operačních sálů
Pavel Ševčík
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Reference intervals of plasma matrix metalloproteinases 2, 3, and 9 and serum asymmetric dimethylarginine levels
Pavlína Kušnierová, Leopold Pleva, Pavlína Plevová, Kristian Šafarčík, Zdeněk Švagera, František Všianský
Year: 2015, SCAND J CLIN LAB INV
journal article

Refluxní choroba jícnu u osob s metabolickým syndromem
Pavel Svoboda, Petr Dítě, Pavel Klvaňa, Martina Bojková, Tomáš Kupka, Martin Rydlo
Year: 2015, Gastroenterológia pre prax
journal article

Retroperitoneoscopic Adrenalectomy in Obese Patients: Is It Suitable?
Pavel Zonča, Marek Bužga, Peter Ihnát, Lubomír Martínek
Year: 2015, OBES SURG
journal article

Retroperitoneum - přítel nejen onko-gynekologa, aneb anatomie pro praxi
Jaroslav Klát
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Riga Medical College, University of Latvia, Riga
Renáta Zeleníková
Year: 2015
work experience abroad

Rizikové faktory poškození svalů pánevního dna v souvislosti s vaginálním porodem
I. Michalec, M. Tomanová, M. Navrátilová, Ondřej Šimetka, M. Procházka
Year: 2015, Česká gynekologie
journal article

Role mentora na ošetřovatelské praxi
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Role metabolického syndromu v gastroenterologii
Petr Dítě, Jana PŘINOSILOVÁ, L. Dovrtělová, Tomáš Kupka, H. Nechutová, B. Kianička, Bohdana Břegová, J. Konovský, Arnošt Martínek, M. Souček
Year: 2015, Vnitrni Lekarstvi
journal article

Role sestry při péči o tělesné zdraví nemocných schizofrenií
Jiřina Hosáková, Darja Jarošová
Year: 2015, Psychiatrie pro praxi
journal article

Rozhodování na konci života v intenzivní péči
Pavel Ševčík
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

SCHIZOFRENIE V PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČI
Pavel Hanáček, Andrea Vilímková
Year: 2015
abstract in proceedings

Science fiction bez kalhotek
Dittmar Chmelař
Year: 2015, Bez . vydavatele
specialist book

Screening sluchu fyziologických a rizikových novorozenců metodami OAE a AABR - zhodnocení výsledků
MUDr. Eva Havlíková, MUDr. R. Poláčková, MUDr. T. Vítečková, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2015, Otorinolaryngologie a foniatrie
journal article

Screeningové kolonoskopie u seniorů starších 70 let
Mikoviny Kajzrlíková, Petr Vítek, J. Chalupa, J. Kuchař, J. Platoš, P. Řeha
Year: 2015, Gastroenterologie a Hepatologie
journal article


