Publications
Patient-controlled analgesia by patients undergoing total HIP arthroplasty
Renáta Zoubková, Jan Neiser, Jan Máca, Dana Streitová, Zuzana Rybárová, Milan Májek, Jana Vavrošová
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Patients with chronic rhinosinusitis and simultaneous bronchial asthma suffer from significant extraesophageal reflux
Karol Zeleník, Petr Matoušek, Martin Formánek, Ondřej Urban, Pavel Komínek
Year: 2015, International Forum of Allergy & Rhinology
článek v odborném periodiku

Patologické nálezy při ARDS - cytologie a histologie
Jana Dvořáčková, Igor Dvořáček
Year: 2015, Maxdorf
kapitola v odborné knize

Patomorfologické nálezy v plicní tkáni po léčbě karcinomu
Jaroslav Horáček, B. Porzer, Mária Gamratová
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Patomorfologické nálezy v plicní tkání po léčbě karcinomu
Jaroslav Horáček, B. Porzer, Mária Gamratová
Year: 2015
stať ve sborníku

PCA u pacientu v pooperační péči
Renáta Zoubková, Dana Streitová
Year: 2015
stať ve sborníku

Péče o pacienty s dysfagií po cévní mozkové příhodě
D. Václavík, G. Solná, N. Lasotová, Z. Lebedová, J. Hofmanová, E. Baborová, Pavel Komínek, F. Novák, K. Neubauer
Year: 2015, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

Pentobarbital anaesthesia in the chronobiological studies
Pavol Švorc, Pavol Švorc, Ivana Bačová, Soňa Grešová
Year: 2015, BIOL RHYTHM RES
článek v odborném periodiku

Pentobarbitalová anestézia v chronobiologických štúdiách
Pavol Švorc, Pavol Švorc, I. Bačová, S. Grešová, D. Petrášová
Year: 2015, Ateroskleróza
článek v odborném periodiku

Perception of nursing behaviour by surgery nurses and patients in a chosen region of the Czech Republic
Lenka DRAHOŠOVÁ, Darja Jarošová
Year: 2015, Kontakt
článek v odborném periodiku

Peripartální kardiomyopatie u žen
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Peripartální kardiomyopatie u žen
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Personalizovaná farmakoterapie digoxinem
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2015, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Personalizovaná farmakoterapie v klinické praxi
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2015, nakladatelství Mladá fronta a.s.
kapitola v odborné knize

PERZISTENCE NA LÉČBĚ HYPERAKTIVNÍHO MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (OAB) MIRABEGRONEM V MULTICENTRICKÉ KLINICKÉ STUDII
A Martan, J Mašata, K Švabík, T Hanuš, Jan Krhut
Year: 2015, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

Pilot Implementation of an Adapted Clinical Practice Guideline for Preventing Falls in Hospitals in the Czech Republic.
Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Kamila Majkusová, Radim Líčeník, Milan STOLIČKA
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pilotní implementace klinického doporučeného postupu prevence pádů
Renáta Zeleníková
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Plasma cell leukemia: from biology to treatment
Tomáš Jelínek, Fedor Kryukov, Lucie Říhová, Roman Hájek
Year: 2015, EUR J HAEMATOL
článek v odborném periodiku

Pokroky v pankreatologii - chronická pankreatitida
Petr Dítě, Martina Bojková, Tomáš Kupka, Pavel Svoboda, Arnošt Martínek, MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D., MUDr. Miroslav Souček, MUDr. Kateřina Kapounková
Year: 2015, ACTA MEDICINAE
článek v odborném periodiku

Poranění pánve
Jan Filipinský, Vladimír Ječmínek, Peter Wendsche
Year: 2015, Galén
kapitola v odborné knize

Poster - Fekální inkontinence v domovech pro seniory
Peter Ihnát, Radka Kozáková, Matúš Peteja, Pavel Zonča
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Postirradiační angiosarkom prsu a jeho chirurgické řešení
Otakar Kubala, J Prokop, Petr Jelínek, P Ostruszka
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Postoje seniorů ke smrti, umírání a paliativní péči
Radka Bužgová
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poškození sliznice trávicího traktu nesteroidními antiflogistiky
Pavel Svoboda, Petr Dítě
Year: 2015, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

Potíže se stanovením příčiny hemolýzy
Ondřej Šimetka
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pozitivní vliv pravidelné fyzické aktivity u zdravých lidí na snížení rizikových faktorů pro kardiovaskulární onemocnění
MUDr. Viktor Talafa, Mgr. Jana Zapletalová, Dr., Dalibor Pastucha
Year: 2015, Medicína pro pravi
článek v odborném periodiku

Pozvaný diskutující na Universitatis Disputationes na téma Máme právo na smrť?
Pavel Ševčík
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pracovní spokojenost českých a slovenských porodních asistentek
Daniela Nedvědová, Darja Jarošová
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Predictive validity of the Braden scale, Norton scale and Waterlow scale in Slovak Republic
Lenka Šáteková, Katarína Žiaková, Renáta Zeleníková
Year: 2015, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Preeklampsie
R Vlk, M Procházka, A Měchurová, Ondřej Šimetka, P Janků
Year: 2015, Maxdorf
odborná kniha

Prevalence kuřáctví u studentů všeobecného lékařství na Ostravské univerzitě v Ostravě
Jana Povová, Andrea Dalecká, Hana Tomášková, Kateřina Vařechová, Vladimír Janout
Year: 2015, Hygiena
článek v odborném periodiku

Prevence VAP a význam respirační fyzioterapie u kriticky nemocných pacientů
Renáta Zoubková, I Chwalková
Year: 2015, Florence
článek v odborném periodiku

Príčiny smrti v snehových lavínach
Karol Korhelík, Josef Navrátil, František Božek, Ján Peťo
Year: 2015
stať ve sborníku

Principy a využití hyperbarické oxygenoterapie v medicíně
Michal Hájek
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PROBLEMATIKA LAICKÉ PRVNÍ POMOCI U NÁHLE VZNIKLÝCH PORUCH ZDRAVÍ U DĚTÍ POHLEDEM RODIČŮ
Jakub Lasák, Jan Neiser
Year: 2015
stať ve sborníku

Problematika žlázových epitelií v gynekologické cytologii
I. Bubrínová, J. Ondruš, Jaroslav Horáček
Year: 2015
stať ve sborníku

Problémy a omyly v cytologii likvoru
David Zeman, Jana Dvořáčková, Jaroslav Horáček
Year: 2015
stať ve sborníku

Profesionalita v ošetřovatelství II
Darja Jarošová
Year: 2015
uspořádání konference, workshopu

Programování energetické homeostázy
Zlatko Marinov, Hana Střítecká, Jitka Riedlová, Dalibor Pastucha, Dagmar Karbanová, Helena Letáková, Cecília Marinová, Božena Slámová
Year: 2015, Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa
článek v odborném periodiku

Pruritus ani
M Lerch, Matúš Peteja, Peter Ihnát, I Lerchová, A Zatloukal, Pavel Zonča
Year: 2015, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Přechod z intenzivní péče na paliativní
Pavel Ševčík
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přechod z intenzivní péče na péči paliativní - pohled lékaře intenzivní medicíny
Pavel Ševčík
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Předoperační vyšetření autonomního nervového systému měřením variability srdeční frekvence jako metoda predikce perioperačního průběhu
P. Reimer, M. Adamus, Peter Sklienka, Pavel Ševčík
Year: 2015, Anesteziologoe a intenzivní medicína
článek v odborném periodiku

Předpové? úspéšnosti a selhání endoskopické ventrikulocistemostomie III. Komory
Martin Večerek
Year: 2015, Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie
článek v odborném periodiku

Předpověď úspěšnosti a selhání endoskopické ventrikulocisternostomie III. Komory
Tomáš Krejčí, Michael Mrůzek, Zdeněk Večeřa, Ondřej Krejčí, Martin Chlachula, Radim Lipina
Year: 2015, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

Předsednictví sekce
Petr Vávra
Year: 2015
uspořádání konference, workshopu

Přehled potracených plodů ve FNO s VVV srdce za rok 2014
Beáta Ostárková, Jan Pavlíček
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přehled používaných softwarových aplikací na pracovišti KNM Ostrava
Hana Materová, Jana Golisová, Otakar Kraft
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přehled používaných softwarových aplikací na pracovišti KNM Ostrava
Hana Materová, Jana Golisová, Otakar Kraft
Year: 2015, Nukleární medicína
článek v odborném periodiku

Přehled topografické anatomie lidského těla
František Dorko, Vladimír Holibka, Eva Výborná
Year: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky


