Publications
Setkání asociace Českých a Slovenských lékařských fakult
Pavel Zonča
Year: 2016
organizing conference, workshop

Sexualita v těhotenství
Yvetta Vrublová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sexuální dysfunkce žen v klimakteriu
Yvetta Vrublová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Short-term outcomes of the new intragastric balloon End-Ball (R) for treatment of obesity
Marek Bužga, Tomáš Kupka, Milan Siroky, Habib Narwan, Evžen Machytka, Pavol Holéczy, Zdeněk Švagera
Year: 2016, Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques
journal article

Show must go on
Stanislav Czudek, Z Farnik, R Gunka
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sleeve resekce žaludku a pooperační GERD - změna techniky resekce
P Ostruszka, A Foltys, A Zatloukal, Pavel Zonča
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sonolysis in Prevention of Brain Infarction During Cardiac Surgery (SONORESCUE) Randomized, Controlled Trial
David Školoudík, Eva Hurtíková, Radim Brát, Roman Herzig
Year: 2016, MEDICINE
journal article

Sonolysis in Prevention of Brain Infarction During Carotid Endarterectomy and Stenting (SONOBUSTER): a randomized, controlled trial
David Školoudík, Martin Kuliha, Tomáš Hrbáč, Tomáš Jonszta, Roman Herzig
Year: 2016, EUROPEAN HEART JOURNAL
journal article

Současná bariatricko-metabolická chirurgie
Pavol Holéczy, Marek Bužga
Year: 2016, Gastroenterologie a hepatologie
journal article

Současné možnosti in vivo protonové (1H) MR Spektroskopie v diagnostice mozkového abscesu
Zdeněk Večeřa, P. Hanzlíková, Tomáš Krejčí, Radim Lipina, M. Kanta
Year: 2016, CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
journal article

Sourozenci nevyléčitelně nemocných dětí
Lucie Sikorová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Spinocelulární karcinom středouší - vzácná primární léze nebo 'metastazující' CIN III?
Hana Faistová, Magdalena Uvírová, D. Žiak, Pavel Hurník, J. Nieslanik, R. Ondruššek, V. Židlík, J. Doboszová, Jana Dvořáčková
Year: 2016
abstract in proceedings

Spinocelulární karcinom středouší - vzácná primární léze nebo 'metastazující' CIN III?
Hana Faistová, Pavel Hurník, J. Nieslanik, D. Žiak, V. Židlík, R. Ondruššek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Spinocelulární karcinom středouší - vzácná primární léze nebo 'metastazující' CIN III?
Hana Faistová, Magdalena Uvírová, D. Žiak, Pavel Hurník, J. Nieslanik, R. Ondruššek, V. Židlík, J. Doboszová, Jana Dvořáčková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Spirituálne potreby onkologických pacientov
Renáta Zeleníková, Jana Stroková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Správná transfuzní praxe v klinické praxi FN Ostrava
Šárka Blahutová, Martin Kořístka, K. Šinovská, Zuzana Kubačková, Zuzana Čermáková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Srovnání stanovení aktivity ADAMTS13 in-house metodou FRET-VWF73 a komerčním kitem ELISA (Technoclone)
Petra Kovářová, Zuzana Čermáková, R. Hrdličková, Š. Blahutová, J.A. Kremer Hovinga
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stanovení vlivu hyperbaroxie a dezinfekčních prostředků na přežívání virulentních kmenů Clostridum difficile pomocí průtokové cytometrie
Vladimír Beran
Year: 2016
research reports and final reports of opposed grants

State of the art: Miniinvazivni esophagektomie
Pavel Zonča, Matúš Peteja, Vladimír Richter, Petr Vávra
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

State of Voice Quality in Pedagogues at Primary Schools
Kristýna Vojkovská, Eva Mrázková, Petra Sachová
Year: 2016, Nova Science Publishers
specialist book chapter

STĚŽEJNÍ UROLOGICKÉ OPERAČNÍ VÝKONY V UROLOGII V ČR V LETECH 2009 - 2014
M Hora, M Babjuk, M Broďák, T Hanuš, L Jarolím, Jan Krhut, A Petřk, V Študent, R Zachoval, J Jarkovský, P Klika, L Dušek
Year: 2016, Česká urologie
journal article

Stress factors in the work of nurses
V. Kozon, Eva Zacharová
Year: 2016, CLINICAL SOCIAL WORK AND HEALTH INTERVENTION
journal article

Suplementované restriktivní diety u nemocných vyššího věku s chronickým onemocněním ledvin
Vladimír Teplan
Year: 2016, Vnitřní lékařství
journal article

Světlo, optika, pumpa, vysokofrekvenční proud, instumentárium
V Blahút, D Tóth, Petr Kovář
Year: 2016, Grada Publishing
specialist book chapter

Symptoms as the main predictors of caregivers´ perception of the suffering of patients with primary malignant brain tumors
Renáta Zeleníková, Dianxu Ren, Richard Schulz, Barbara Given, Paula R. Sherwood
Year: 2016, Cancer nursing
journal article

Synthesis, antimicrobial evaluation and molecular modeling of 5-hydroxyisoquinolinium salt series; the effect of the hydroxyl moiety
Jan Marek
Year: 2016, Synthesis, antimicrobial evaluation and molecular modeling of 5-hydroxyisoquinolinium salt series; the effect of the hydroxyl moiety
journal article

Štědrovečerní damage control surgery u střelného poranění hrudníku.
Stanislav Jelen, Novák Martin, Mitták Marcel, Leopold Pleva, Krajčíková Michaela
Year: 2016
others

Terapeutické monitorování hladin antiepileptik I. - obecné zásady 'stará' antiepileptika
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2016, Klinická farmakologie a farmacie
journal article

Terapeutické monitorování hladin antiepileptik II.-'nová' antiepileptika, speciální skupiny pacientů
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2016, Klinická farmakologie a farmacie
journal article

Terapeutické monitorování hladin léčiv v psychiatrii - možnosti a využití v praxi
Petr Šilhán, Ivana Kacířová, Martin Hýža, Romana Uřinovská, Prof. MUDr. Eva Češková, CSc., Milan Grundmann
Year: 2016, Psychiatrie pro praxi
journal article

Terapie nemocí z nachlazení
Martin Formánek, Olga Svobodová, Debora Jančatová, Karol Zeleník
Year: 2016, Medicína pro praxi
journal article

The assessment of fear children undergoing surgical procedures
Zuzana Hlubková, Lucie Sikorová
Year: 2016
others

The effect of continuous elimination methods on the hemostatic profile of a cardiac surgery patient monitored using thromboelastography
O. Zuščich, R. Hájek, Pavel Ševčík, V. Lonský, J. Zapletalová
Year: 2016, INT J ARTIF ORGANS
journal article

The efficacy of treatment of local residual neoplasia under standardized conditions
Ondřej Urban, Barbora Pipek, Ivana Mikoviny Kajzrlíková, Přemysl Falt, Petr Fojtík, Petr Vítek
Year: 2016, Vnitřní lékařství
journal article

The impact of endoscopic harvesting methods on graft patency in CABG patients
Radim Brát
Year: 2016, Springer International Publishing
specialist book chapter

The importance of pulse wave velocity measurement in paediatric population with an increased risk of cardiovascular diseases ? Type 1 diabetes and chronic kidney disease
Terezie Šuláková, J. Feber, J. Strnadel, Jan Pavlíček, B. Obermannová, L. Petružálková, T. Seeman, Z. Šumník
Year: 2016, Coe et vasa
journal article

The influence of methods of bariatric surgery for treatment of type 2 diabetes mellitus
Marek Bužga, Petra Maresova, Adéla Seidlerová, Pavel Zonča, Pavol Holéczy, Kamil Kuča
Year: 2016, THERAPEUTICS AND CLINICAL RISK MANAGEMENT
journal article

The possibilities of evaluation of nursing competences for nursing students in Czech Republic
Hana Lukšová, Eva Janíková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The use of transcranial sonography at neuro-psychiatry interface
Petr Šilhán, D. Školoudík, M. Jelínková, Martin Hýža, J. Valečková, Denisa Perničková, L. Hosák
Year: 2016, Ceska a Slovenska Neurologie a Neurochirurgie
journal article

Thoughts on anaesthesia in chronobiological studies with electrocardiograms
P. Svorc, Pavol Švorc, I. Bacova, S. Gresova
Year: 2016, ACTA PHYSIOLOGICA
journal article

Tlejúci (smoldering) mnohopočetný myelóm.
Elena Tóthová
Year: 2016, Onkológia
journal article

Towards understanding the mechanism of action of antibacterial N-alkyl-3-hydroxypyridinium salts: Biological activities, molecular modeling and QSAR studies
R. Dolezal, O. Soukup, Dávid Maliňák, R. M. L. Savedra, J. Marek, M. Dolezalova, M. Pasdiorova, S. Salajkova, J. Korabecny, Jan Honegr, T. C. Ramalho, Kamil Kuča
Year: 2016, EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY
journal article

Treatment of stress urinary incontinence using polyacrylamide hydrogel in women after radiotherapy: 1-year follow-up
Jan Krhut, Alois Martan, Michaela Jurakova, David Němec, Jaromír Masata, Peter Zvara
Year: 2016, INT UROGYNECOL J
journal article

Trend analysis of the utilization of antiepileptic drugs in pregnant women with epilepsy in Moravian-Silesian region of the Czech Republic
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2016, Klinická farmakologie a farmacie
journal article

Trichotillomania: Bizzare Patern of Hair Loss at 11-Year-old Girl
Pavla Zimová, Pavlína Zímová
Year: 2016, Trichotillomania: Bizzare Patern of Hair Loss at 11-Year-old Girl
journal article

Triplet vs doublet lenalidomide-containing regimens for the treatment of elderly patients with newly diagnosed multiple myeloma
Valeria Magarotto, Sara Bringhen, Massimo Offidani, Giulia Benevolo, Francesca Patriarca, Roberto Mina, Antonietta Pia Falcone, Lorenzo De Paoli, Giuseppe Piatrantuono, Silvia Gentili, Caterina Musolino, Nicola Giuliani, Annalisa Bernardini, Concetta Conticello, Stefano Pulini, Giovannino Ciccone, Vladimír Maisnar, Marina Ruggeri, Renato Zambello, Tommasina Guglielmelli, Antonio Ledda, Anna Marina Liberati, Vittorio Montefusco, Roman Hájek, Mario Boccadoro, Antonio Palumbo
Year: 2016, BLOOD
journal article

TRISOXIME - a Bulky Trisquaternary Reactivator of Acetylcholinesterase
Kamil Kuča, Kamil Musilek, Daniel Jun
Year: 2016, LETTERS IN DRUG DESIGN & DISCOVERY
journal article

University of Bielsko-Biala
Renáta Zeleníková
Year: 2016
work experience abroad

University of Évora
Renáta Zeleníková
Year: 2016
work experience abroad

Uplatnění hyperbarické oxygenoterapie v léčbě obtížně se hojících ulcerací
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


