Publications
KNM FN v číslech a grafech od roku 2010
Hana Materová, Jana Golisová
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

KNM FN v číslech a grafech od roku 2010
Hana Materová, Jana Golisová
Year: 2019, Nukleární medicína
článek v odborném periodiku

Kolposkopie a HPV infekce
Sylva Bajsová
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

KPR REPETE
Pavlína ŠTĚPÁNOVÁ
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

KRBS - jako komplikace zlomenin předloktí
Lubor Bialy, Leopold Pleva, Iva Krejčí, Daniel Czerný, Petr Novobilský, Pavla Segarová
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kreatin ve vnitřním lékařství a jeho vliv na ledvinné funkce - editorial
Vladimír Teplan
Year: 2019, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Kurz BPPV
Eva Mrázková, MUDr. Evald Záthurecký, MUDr. Michaela Bačová, Jakub Šichnárek
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kurz praktických dovedností v úrazové chirurgii
Roman Madeja, Gregor Bajor, Vladimír Ječmínek, Milan Šír
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kurz praktických technik - workshop na kadaverech
Leopold Pleva, Roman Madeja, Gregor Bajor
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvalita života pacientů po úrazu
Pavla Segarová, Leopold Pleva, Jaroslav Slaný
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

KVALITATIVNÍ ANALÝZA NENAPLNĚNÝCH POTŘEB PACIENTŮ S PROGRESIVNÍM NEUROLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM V POKROČILÉ FÁZI NEMOCI
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lamotrigine drug interactions in combination therapy and the influence of therapeutic drug monitoring on clinical outcomes in paediatric patients.
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Ivana Kacířová
Year: 2019, Basic and clinical pharmacology and toxicology
článek v odborném periodiku

Laparoskopické resekce jater - minireview
Lubomír Martínek
Year: 2019, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
článek v odborném periodiku

Laparoskopické resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu zhodnocení 11letého souboru pacienta
Petr Vávra, Jan Roman, Tereza Ekrtová, Peter Ihnát, Markéta Papalová, Svatava Řehořková
Year: 2019, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia chirurgia súčasnosti
článek v odborném periodiku

Léčba depresivních poruch u bolestivých stavů
Martin Hýža
Year: 2019, Neurologie pro prai
článek v odborném periodiku

Léčba patologických zlomenin dětského femuru
Ivo Kopáček, Leopold Pleva, Ondřej Měrka, Daniel Czerný, Petr Novobilský, Pavla Segarová
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lékařská biofyzika II, praktická cvičení
Hana Sochorová, Lucie Honzíková, Jakub Wrona, Hana Materová
Year: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Lékařská biofyzika II, praktická cvičení (upraveno pro studenty se specifickými potřebami)
Hana Sochorová, Lucie Honzíková, Jakub Wrona, Hana Materová
Year: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Lenalidomide and dexamethasone in treatment of patients with relapsed and refractory multiple myeloma - analysis of data from the Czech Myeloma Group Registry of Monoclonal Gammopathies
Roman Hájek, V. Maisnar, Z. Stefanikova, I. Spicka, L. Pour, J. Minařík, M. Flochová, J. Radocha, E. Gregora, N. Stecová, Tomáš Jelínek, A. Jungová, E. Kralíková, L. Brožová
Year: 2019, NEOPLASMA
článek v odborném periodiku

Levels of CEACAM6 in Peripheral Blood Are Elevated in Patients with Plasma Cell Disorders: A Potential New Diagnostic Marker and a New Therapeutic Target?
N. Steiner, D. Nachbaur, B. Borjan, S. Ševčíková, G. Goebel, E. Gunsilius, Roman Hájek
Year: 2019, DISEASE MARKERS
článek v odborném periodiku

Low grade breast adenosquamous carcinoma: a clinicopathological and genetic study
R. Ondruššek, Dušan Žiak, J. Žmolíková, J. Nieslaník, L. Kučerová, M. Powell, B. Mičulková, Pavel Hurník, M. Uvírová, Jana Dvořáčková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

MACROPHAGES OF THE SUBCUTANEOUS AND OMENTAL FATTY TISSUE IN OBESE PATIENTS: IMMUNOHISTOCHEMICAL PHENOTYPING OF M2 SUBTYPES IN RELATION TO TYPE 2 DIABETES
Jaroslava Chyliková, Jana Dvořáčková, Vojtěch Kamarád, Kateřina Čížková, Helena Lacey
Year: 2019, BIOMEDICAL PAPERS
článek v odborném periodiku

Magnetic marker localisation in breast cancer surgery
Jan ŽATECKÝ, Otakar Kubala, Petr Jelínek, Milan Lerch, Peter Ihnát, Matúš Peteja, Radim Brát
Year: 2019, Archives of Medical Science
článek v odborném periodiku

Magnetic resonance imaging of rectal cancer - The surgeon principles
Daniel Toman, Petr Vávra, Peter Ihnát, Aleš Foltys, Jan ROMAN
Year: 2019, Acta Scientific Cancer Biology
článek v odborném periodiku

Magnetická rezonance u karcinomu rekta z pohledu chirurga
Daniel Toman, Peter Ihnát, Petr Vávra, Aleš Foltys, Milan Tesař
Year: 2019, SLOVENSKÁ CHIRURGIA
článek v odborném periodiku

Magnetická rezonance v diagnostice placenta percreta
Pavla Hanzlíková, Petr Maták
Year: 2019, Česká radiologie
článek v odborném periodiku

Máme vědecké důkazy o účinku hyperbarické léčby u pacientů s CLI a syndromem diabetické nohy?
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miloslav Klugar
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Markova farmakoterapie vnitřních nemocí
Petr Hůlek
Year: 2019, Grada Publishing
odborná kniha

MEASURES TO PREVENT MEDICATION ERRORS IN INTENSIVE CARE UNITS
Z Plutínská, Ilona Plevová
Year: 2019, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Měření kvality života ve zdravotnictví
Pavla Segarová, Kateřina Lamžová, Leopold Pleva, Jaroslav Slaný
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

METABOLICKÝ SYNDROM A NEALKOHOLICKÁ STEATÓZA PANKREATU
Martin Blaho, Petr Dítě, Ivo Novotný, Bohuslav Kianička
Year: 2019, GASTROENTEROLÓGIA PRE PRAX
článek v odborném periodiku

Metoda case managementu a její aplikace v rámci CpRP
Radka Kozáková
Year: 2019, Česká asociace pečovatelské služby, zapsaný spolek
kapitola v odborné knize

Missed Nursing Care Among Hospital Nurses: Pilot Study
Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Eva Janíková, Ilona Plevová
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Missed nursing care in selected hospitals in the Czech Republic - pilot study
Ilona Plevová, Darja Jarošová, Eva Janíková, Renáta Zeleníková, Katka Bobčíková, Denisa Raždíková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Missed nursing care measured by MISSCARE Survey - the first pilot study in the Czech Republic and Slovakia
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Elena Gurková
Year: 2019, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Mobbing medical staff
Klára Václavíková, Radka Kozáková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Modeling and Objectification of Skiagraphy Image Quality Deterioration Caused by X-Ray Secondary Irradiation on Mobile X-Ray Device
K Fiedorova, M. Augustynek, J. Kubíček, M. Penhaker, A. Vodáková, Karol Korhelík
Year: 2019, IFMBE Proceedings
článek v odborném periodiku

Monitorování nežádoucích účinků psychofarmak
Eva Češková, K. Horská
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti a výzvy v léčbě pacientů se závažným a chronickým průběhem mentální anorexie
Jana Schwarzová
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti diagnostiky a terapie valgózního postavení pat u dětí
Lucie Honzíková, Denisa Dlugošová, Natalie Vartecká
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

MOŽNOSTI DLOUHODOBÉHO MONITOROVÁNÍ TEPLOTY PRO SKLADOVÁNÍ LÉČIV POUŽÍVANÝCH V RADIODIAGNOSTICE
Karolína Řezníčková, Karol Korhelík
Year: 2019, Praktická radiologie
článek v odborném periodiku

Možnosti fyzioterapie u hlasových poruch
Jana Vyskotová, Eva Mrázková, T. Vernerová, Jitka Fluksová
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti fyzioterapie u hlasových poruch
Jana Vyskotová, Eva Mrázková, T. Vernerová, Jitka Fluksová
Year: 2019, Slovak Journal of Health Sciences
článek v odborném periodiku

Možnosti hodnocení valgózního postavení paty u dětí v oblasti fyzioterapie
Lucie Honzíková, Denisa Dlugošová, Natalie Vartecká
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti okamžité rekonstrukce prsu po mastektomii pro karcinom
Jiří Prokop
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ULTRASONOGRAFIE V URGENTNÍ PÉČI
Ondřej Bonček, Karol Korhelík
Year: 2019, Praktická radiologie
článek v odborném periodiku

MR Fully Compatible and Safe FBG Breathing Sensor: A Practical Solution for Respiratory Triggering
Marcel Fajkus, Jan Nedoma, Radek Martínek, Jan Vanus, Martin Novák, Stanislav Žabka, Vladimír Vašínek, Pavla Hanzlíková, Lubomír Vojtíšek, Jindřich Brablík
Year: 2019, IEEE ACCESS
článek v odborném periodiku

Multi-parametric functional hemodynamic optimization improves postsurgical outcome after intermediate risk open gastrointestinal surgery: a randomized controlled trial
Pavel Szturz, P. Folwarczny, R. Kula, Pavel Ševčík, J. Beneš, Jan Neiser
Year: 2019, EDIZIONI MINERVA MEDICA
článek v odborném periodiku

Multiple myeloma in patients up to 30 years of age: a multicenter retrospective study of 52 cases
Roman Hájek, A. Jurczyszyn, J. Davila, K.M. Kortüm, D.S. Jayabalan, R. Vij, M. Fiala, V. Milunovic, C.S. Chim, K. Wiśniewska-Piaty, A. Waszczuk-Gajda, E. Crusoe, P. Robak, M. Raźny, D. Zawirska, M. Bittrich, H. Nahi, H. Liu, J.J. Castillo, D.H. Vesole
Year: 2019, Leukemia and Lymphoma
článek v odborném periodiku

Multiple sclerosis, pregnancy, maternity, and breastfeeding
Olga Zapletalová, Jan Krejsek
Year: 2019, CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
článek v odborném periodiku


