Publications
Možnosti replantační a rekonstrukční chirurgie
Martin Paciorek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti terapie DM II pomocí bypassu na tenkém střevu - sci-fi nebo realita?
Marek Bužga, Evžen Machytka, Christopher Thompson
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti užití onkoplastických technik resekce a rekonstrukce prsu u karcinomů zevních kvadrantů prsní žlázy
Otakar Kubala, Jiří Prokop, Petr Jelínek, P Ostruszka, Martin Paciorek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti užití onkoplastických technik resekce a rekonstrukce prsu u karcinomů zevních kvadrantů prsní žlázy
Otakar Kubala, Jiří Prokop, Petr Jelínek, P Ostruszka, Martin Paciorek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti využití adaptivního testování znalostí středoškolské fyziky
Martin Komarc, Jaroslava Kymplová, Eugen Kvašňák, Vojtěch Mornstein, Zdeněk Kubeš, Jan Zeman, Iva Harbichová, Petr Heřman, Hana Sochorová, Jaroslav Běláček
Year: 2016
abstract in proceedings

Možnosti využití adaptivního testování znalostí středoškolské fyziky
Martin Komarc, Jaroslava Kymplová, Eugen Kvašňák, Vojtěch Mornstein, Zdeněk Kubeš, Jan Zeman, Iva Harbichová, Petr Heřman, Hana Sochorová, Jaroslav Běláček
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nárůst horečky dengue u českých cestovatelů
Rastislav Maďar
Year: 2016, Očkování a cestovní medicína
journal article

Naše zkušenosti s využitím systému Idylla (Biocartis) při stanovení somatických mutací RAS genů u pacientů s kolorektálním karcinomem
A. Hopenštoková, I. Žebráková, L. Kalábová, J. Šimová, D. Konvalinka, R. Měch, B. Kubová, Magdalena Uvírová, Irena Urbanovská, J. Mazurová, Nina Dvořáčková, Jana Dvořáčková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Naše zkušenosti se zlomeninou bérce u dětí.
Vronský Rudolf, Ivo Kopáček, Stanislav Jelen
Year: 2016
others

Návštěvní služba porodní asistentky v domácnosti
Karla Kailová, Bohdana Dušová
Year: 2016, Zdravotnictví a medicína
journal article

Neobvyklá příčina spánkové apnoe - kazuistika
Jaroslava Hybášková, Veronika Babiarová, Vilém Novák, Petr Matoušek, Pavel Komínek
Year: 2016, CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
journal article

Neuropsychická zátěž všeobecných sester a porodních asistentek na gynekologicko-porodnických odděleních
Mgr. Jana Šálková, Yvetta Vrublová
Year: 2016, LOGOS POLYTECHNIKOS
journal article

Nová antikoagulancia
Anna Pohlídalová, Jana Janoutová, Miroslav Homza, Vladimír Janout
Year: 2016, Praktický lékař
journal article

Nové inovativní léky v léčbě mnohočetného myelomu.
Lenka Zahradová, Hana Plonková, Kristina Grácová, Roman Hájek
Year: 2016, Remedia
journal article

Nové možnosti ošetření paréz lícního nervu po operacích schwannomu n. VIII
Martin Paciorek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nové trendy v ošetřovatelství a porodní asistenci
Yvetta Vrublová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Novel Bioceramic Urethral Bulking Agents Elicit Improved Host Tissue Responses in a Rat Model
Travis K. Mann-Gow, Benjamin J. King, Ahmed El-Ghannam, Christine Knabe-Ducheyne, Masatoshi Kida, Ole M. Dall, Jan Krhut, Peter Zvara
Year: 2016, ADVANCES IN UROLOGY
journal article

Novinky v bariatrické/metabolické chirurgii
Pavol Holéczy
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nurses' role in promoting relations between parents and premature newborns in accordance with the concept of family-centered care
Kateřina Jakšová, Lucie Sikorová, Michal Hladík
Year: 2016, Central European Journal of Nursing and Midwifery
journal article

Nursing in foreing country
Hana Lukšová, Eva Janíková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nursing student profiles and occurrence of early academic failure: Findings from an explorative European study
Angelo Dante, Sónia Ferrao, Darja Jarošová, Loreta Lancia, Carla Nascimento, Venetia Notara, Andrea Pokorná, Lubica Rybarová, Brigita Skela-Savič, Alvisa Palese
Year: 2016, NURS EDUC TODAY
journal article

Nutriční deficity po bariatrických operacích a jejich úprava suplementací
Karin Petřeková, Marek Bužga, Jana Janoutová
Year: 2016, Praktický lékař
journal article

Nutriční deficity v bariatrii a jejich vliv na kardiovaskulární systém pacientů
Karin Petřeková, Marek Bužga
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nutriční poradenství u pacientů s aspirační léčbou obezity aneb co víme o výživě u tohoto typu léčby
Karin Petřeková, Jitka Macháčková, Mgr. Aneta Neníčková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obezita ve vztahu k onemocnění pankreatu
Martina Bojková, Petr Dítě
Year: 2016, Interní medicína pro praxi
journal article

Obory porodní asistence z pohledu legislativy
Yvetta Vrublová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obtížná diagnostika karcinomu prsu - z pohledu chirurga (
Jiří Prokop, Otakar Kubala, Petr Jelínek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Occupational prestige, social mobility and the association with lung cancer in men
Thomas Behrens, Isabelle Gross, Jack Siemiatycki, Vladimír Janout
Year: 2016, BMC CANCER
journal article

Omentin-1 levels in patients with premature coronary artery disease, metabolic syndrome and healthy controls. Short communication.
David Stejskal, Jan Vaclavik, Aleš Smekal, Gabriela Svobodová, Radmila Richterová, Marek Svestak
Year: 2016, BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC
journal article

On site Endoscopic Ultrasound-Guided Fine Needle Aspiration (EUS - FNA) of Pancreatic Neuroendocrine Lesions
V. Židlík, Pavel Hurník, Magdalena Uvírová, D. Žiak, J. Šustíková, Hana Faistová, O. Urban, M. Kliment, Jana Dvořáčková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Oncological Surgery and Immunotherapy
Stanislav Czudek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

OPERAČNÍ VAGINÁLNÍ POROD
Ondřej Šimetka, Igor Michalec
Year: 2016, Česká gynekologie
journal article

Optical nerve segmentation using the active shape method
Jan Kubíček, Juraj Timkovič, Jakub Slonka, Marek Penhaker, Martin Augustýnek, Iveta Bryjová
Year: 2016, Lekar a Technika
journal article

Optimalizace praktických cvičení z biofyziky vzhledem k navazující výuce fyziologie
Hana Sochorová, Marek Bužga, Libor Koníček
Year: 2016
abstract in proceedings

Optimalizace praktických cvičení z biofyziky vzhledem k navazující výuce fyziologie
Hana Sochorová, Marek Bužga, Libor Koníček
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Orteza kranialna jako metoda leczenia deformacji pozycyjnych
Radim Lipina, Eva Kaleta, Jiří Rosický, Štěpánka Golová, Martin Chlachula
Year: 2016, Nowa pediatria
journal article

Osteosyntéza nohy a ruky
Vladimír Ječmínek, Leopold Pleva, Jiří Demel, R Litner, Ĺ. Bialy
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ostrava v urgentní péči 2016
Sabina Psennerová, Petr Matouch
Year: 2016
organizing conference, workshop

Painful ulceration and quality of life of patients with the diabetic foot syndrome
Radka Vymětalová, Renáta Zeleníková
Year: 2016, Central European Journal of Nursing and Midwifery
journal article

Patient survival, predictive factors and disease course of severe sepsis in Czech intensive care units: A multicentre, retrospective, observational study
Pavel Ševčík
Year: 2016, Patient survival, predictive factors and disease course of severe sepsis in Czech intensive care units: A multicentre, retrospective, observational study
journal article

Patients´ decisional control over care: a cross-national comparison from both the patients? and nurses? points of view
Evridiki Papastavrou, Georgios Efstathiou, Haritini Tsangari , Chryssoula Karlou, Elisabeth Patiraki, Darja Jarošová, Anastasios Merkouris , Riitta Suhonen
Year: 2016, Scandinavian Journal of Caring Sciences
journal article

Péče o gravidní ženu s poruchou sluchu
Yvetta Vrublová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Perforace duodena nepeptického původu
Marcel Mitták, Lubomír Tulinský, Milan Šír, B Wronský
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

PERFORACE PRAVÉ SRDEČNÍ KOMORY JAKO KOMPLIKACE CT NAVIGOVANÉ PERKUTÁNNÍ DRENÁŽE SUBFRENICKÉHO ABSCESU - KAZUISTIKA
A Zatloukal, Milan Lerch, Pavel Zonča
Year: 2016, Rozhledy v chirurgii
journal article

Peripartální kardiomyopatie z pohledu ošetřovatelství
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pleurální výpotek v intenzivní péči
Jan Máca, Filip Burša
Year: 2016, Anesteziologie a Intenzivni Medicina
journal article

Plucná akupunktúrna dráha a jej priebeh
František Dorko, Radka Durďáková, Radomír Durďák, Kryštof Švub
Year: 2016
abstract in proceedings

PM10 AIR POLLUTION AND ACUTE HOSPITAL ADMISSIONS FOR CARDIOVASCULAR AND RESPIRATORY CAUSES IN OSTRAVA
Hana Tomášková, Ivan Tomášek, Hana Šlachtová, Pavla Polaufová, Anna Šplíchalová, Jiří Michalík, David Feltl, Jaroslav Lux, Marie Marsová
Year: 2016, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
journal article

PODMÍNKY ROZVOJE CHIRURGIE ANEBO POHLED PRAVDĚ DO OČÍ
Pavel Zonča
Year: 2016, Rozhledy v chirurgii
journal article

Pokroky v diagnostice a terapii akutní pankreatitidy
Petr Dítě, Martina Bojková, Jarmila Šímová, Bohuslav Kianička, Tomáš Kupka, Lenka Dovrtělová, Arnošt Martínek, Miroslav Souček
Year: 2016, Acta medicinae
journal article


