Publications
Koincidence primárního epiteloidního leiomyosarkomu a low grade neinvazivního papilárního uroteliálního karcinomu ledvinné pánvičky
Fádi Fakhouri, Radoslava Tomanová, Jana Dvořáčková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Koincidence primárního epiteloidního leiomyosarkomu a low grade neinvazivního papilárního uroteliálního karcinomu ledvinné pánvičky
Fádi Fakhouri, Radoslava Tomanová, Jana Dvořáčková
Year: 2016
abstract in proceedings

Kompetence a vzdělávání porodních asistentek v České republice
Yvetta Vrublová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunikace s agresivním pacientem
Renáta Zeleníková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunikace sester s pacientem na umělé plicní ventilaci
Martina Prusenovská, Renáta Zeleníková
Year: 2016, Florence
journal article

Kongenitální děložní malformace (VVV dělohy)
D Tóth, Petr Kovář, M. Mára
Year: 2016, Grada Publishing
specialist book chapter

Konsenzus a návrh k algoritmu léčby - mechanická trombektomie u akutního mozkového infarktu
O. Volný, A. Krajina, Michal Bar, R. Herzig, D. Šaňák, A. Tomek, D. Školoudík, F. Charvát, Daniel Václavík, J. Neumann, O. Škoda, R. Mikulík
Year: 2016, Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie
journal article

Korelace intenzity fluorescence s proporcionálním zastoupením maligních buněk ve tkáni při resekci glioblastomu s použitím 5-ALA
Tomáš Krčík, Petr Buzrla, K. Křivánková, Radim Lipina, M. Smrčka
Year: 2016, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Korozivní preparáty a jejich využití ve výuce anatomie
František Dorko, Ján Tokarčík, Erik Rumpel
Year: 2016
abstract in proceedings

KRAS mutations in blood circulating cell-free DNA: a pancreatic cancer case-control study
Florence Le Calvez-Kelm, Matthieu Foll, Magdalena B. Wozniak, Vladimír Janout
Year: 2016, ONCOTARGET
journal article

Kvalita života rodičů dětí s chronickým onemocněním
Lucie Sikorová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Laboratory-Based Markers as Predictors of Brain Infarction During Carotid Stenting: a Prospective Study
Martin Kuliha, Martin Roubec, Andrea Goldírová, Eva Hurtíková, Tomáš Jonszta, Václav Procházka, Jaromír Gumulec, Roman Herzig, David Školoudík
Year: 2016, JOURNAL OF ATHEROSCLEROSIS AND THROMBOSIS
journal article

Laparoscopic vs. open resection of colorectal cancer ? is there a difference in the postoperative quality of life?
Peter Ihnát, Matúš Peteja, Petra Guňková, Petr Vávra, Pavel Zonča
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

LAPAROSKOPICKÁ RESEKČNÍ REKTOPEXE V LÉČBĚ OBSTRUKČNÍHO DEFEKAČNÍHO SYNDROMU
Peter Ihnát, Petra Guňková, Petr Vávra, Milan Lerch, Matúš Peteja, Anton Pelikán, Pavel Zonča
Year: 2016, Rozhledy v chirurgii
journal article

Laparoskopické resekce jater
Petr Vávra, J Roman, Martina Škrobánková, Marek Penhaker, Matúš Peteja, Pavel Zonča
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Laparoskopický přístup u pacientů s IBD
Stanislav Czudek, Pavel Zonča
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Laparoskopie budoucnosti
Pavel Zonča, Petr Vávra, Matúš Peteja, Vladimír Richter, Peter Ihnát
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

LARS (Low Anterior Resection Syndrome)
Peter Ihnát, Petr Vávra, Petra Guňková, Milan Lerch, Pavel Zonča
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Léčba dysmenorey kombinovanou formou hormonální kontracepcí.
Peter Koliba
Year: 2016, Acta medicinae
journal article

Léčba starší nemocné s chronickou lymfocytární leukemií kombinací obinutuzumab a chlorambucil.
J. Zuchnická, J. Fečková Mihalyová, Roman Hájek
Year: 2016, Acta medicinae
journal article

Lidské papillomaviry a jejich detekce v molekulárně genetické laboratoři
D. Konvalinka, Irena Urbanovská, J. Mazurová, I. Žebráková, L. Trombik, A. Hopenštoková, B. Kubová, R. Měch, L. Schreiberová, J. Šimová, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková
Year: 2016
abstract in proceedings

Lidské papillomaviry a možnosti jejich detekce pro prevenci karcinomu děložního hrdla
A. Jalůvková, D. Konvalinka, J. Mazurová, Magdalena Uvírová, D. Žiak, Pavel Hurník, M. Klosová, Jana Dvořáčková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lidské papillomaviry (HPV) a jejich detekce v laboratoři molekulární genetiky
D. Konvalinka, Irena Urbanovská, J. Mazurová, I. Žebráková, L. Trombik, A. Hopenštoková, B. Kubová, R. Měch, L. Schreiberová, J. Šimová, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lidský faktor a jeho role v léčbě život ohrožujícího krvácení.
Renáta Ječmínková, Vladimír Ječmínek, Stanislav Jelen, Jiří Bílek, Jakub Foldyna
Year: 2016
others

Live videoconference Strasbourg ? Ostrava
L Soler, J Marescaux, Stanislav Czudek, Pavel Zonča, Petr Vávra
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

lntravesical instillation oť CIriahotL!|inurn toNin A ernbedded ín inert hydrogefi in the treatmet,lt of idiopathíc eyveractive bladder; A doubHe-hlind randonrized pilot study
Jan Krhut, Marie Navrátilová, Radek Sýkora, Michaela Juráková, Macel Gartner, David Mika, Lubomír Pavliska, Peter Zvara
Year: 2016, Scandinavian Journal of Urology
journal article

Low-Dose or High-Dose Rocuronium Reversed with Neostigmine or Sugammadex for Cesarean Delivery Anesthesia: A Randomized Controlled Noninferiority Trial of Time to Tracheal Intubation and Extubation
P. Stourac, M. Adamus, D. Seidlerova, T. Pavlik, P. Janku, I. Krikava, Z. Mrozek, M. Prochazka, J. Klucka, R. Stoudek, I. Bartikova, M. Kosinova, H. Harazim, H. Robotkova, K. Hejduk, Z. Hodicka, M. Kirschnerova, J. Francakova, L. Obare Pyszkova, J. Hlozkova, Pavel Ševčík
Year: 2016, ANESTH ANALG
journal article

Lower Limb Loading during Gait in Patients Long Period after Total Hip Arthroplasty Revision
Eliška Kuboňová, Zdeněk Svoboda, Miroslav Janura, Jiri Gallo, Šárka Dušková
Year: 2016, BioMed Research International
journal article

Lung Cancer Among Firefighters: Smoking-Adjusted Risk Estimates in a Pooled Analysis of Case-Control Studies
Carolina Bigert, Per Gustavsson, Kurt Straif, Vladimír Janout
Year: 2016, J OCCUP ENVIRON MED
journal article

Management of diabetic individuals with emphasis on prevention of foot amputation
M. Korintušová, V. Kozon, Eva Zacharová
Year: 2016, CLINICAL SOCIAL WORK AND HEALTH INTERVENTION
journal article

Meek-mikrografting u rozsáhlých popáleninových úrazů - současné zkušenosti Popáleninového centra FN Ostrava
Hana Klosová, J Štětínský, Zdeňka Němečková Crkvenjaš
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mehmet Akif Ersoy University
Hana Sochorová
Year: 2016
work experience abroad

Měření tuhosti prsů ? pilotní studie
Jiří Prokop, P Maršálek, Otakar Kubala, Petr Jelínek, Vladimír Janout
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metabolic pathways of omega-6 and omega-3 polyunsaturated fatty components
Jozef Kuzma, Štefánia Pastoreková, Zdenka Hertelyová, Rastislav Salaj
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metabolické zmeny po bariatrických/metabolických operáciách.
Pavol Holéczy
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metastázy solidních nádorů v prsu - výskyt, diagnostika a léčba
Petr Jelínek, Otakar Kubala, J Prokop
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metodika stanovení smrti mozku pomocí transkraniální sonografie vypracovaná Neurosonologickou komisí a Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti ČLS JEP
A. Tomek, D. Školoudík, O. Škoda, J. Neumann, D. Šaňák, R. Mikulík, Daniel Václavík, R. Herzig, Michal Bar
Year: 2016, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
journal article

Migrace a zdraví
Jana Vavrošová, Ivona Závacká, Pavlína Blahutová
Year: 2016
abstract in proceedings

Miniinvazivní resekce jícnu s intratorakální anastomózou
Pavel Zonča, Matúš Peteja, Vladimír Richter, Petr Vávra, Marcel Mitták, P Ostruszka, Lubomír Tulinský
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mnohopočetný myelóm: MyKE 2016
Elena Tóthová, Adriana Kafková
Year: 2016, Onkológia
journal article

Mobbing experienced by nurses in health care facilities
Eva Zacharová, I. Bartošovič
Year: 2016, CLINICAL SOCIAL WORK AND HEALTH INTERVENTION
journal article

Molekulárně genetická diagnostika melanocytárních lézí dětského věku
J. Kopečková, I. Janáčková, J. Žmolíková, V. Bajčiová, Magdalena Uvírová, J. Dvořáčková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Molekulárně genetické abnormality u gliomů ve světle nové WHO klasifikace 2016
Irena Urbanovská, R. Měch, S. Pitronová, J. Šimová, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Molekulárně genetické abnormality u gliomů ve světle nové WHO klasifikace 2016
Irena Urbanovská, R. Měch, S. Pitronová, J. Šimová, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková
Year: 2016
abstract in proceedings

Monoclonal antibodies - A new era in the treatment of multiple myeloma.
Tomáš Jelínek, Roman Hájek
Year: 2016, Blood reviews
journal article

Monoklonové protilátky v liečbe mnohopočetného myelómu
Adriana Kafková, Elena Tóthová
Year: 2016, Onkológia
journal article

Morfologická variabilita periprotetických tkání
Jana Vaculová, Pavel Hurník, O. Motyka, J. Gallo, D. Žiak, Jana Dvořáčková
Year: 2016
abstract in proceedings

Možnosti a výhody onkoplastických resekčních technik u nádorů prsu zevních kvadrantů
Otakar Kubala, J Prokop, Petr Jelínek, P Ostruszka
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti hodnocení kvality života pacientů se schizofrenií
Jiřina HOSÁKOVÁ, Darja Jarošová
Year: 2016, Psychiatrie pro praxi
journal article

Možnosti hodnocení ošetřovatelských kompetencí studentů oboru všeobecná sestra
Hana Lukšová, Eva Janíková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


