Publications
CHIRURGICKÁ LÉČBA STENOTICKÉHO KARCINOMU REKTA
A Pelikán, Pavel Zonča, Peter Ihnát, Petr Vávra, Matúš Peteja
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Chronic Pain: Content Validation of Nursing Diagnosis in Slovakia and the Czech Republic
Renáta Zeleníková, Lenka Maniaková
Year: 2015, INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING KNOWLEDGE
journal article

Chronobiological changes in arterial blood pressure in participants of the 5th and 6th Czech Antarctic Scientific Expeditions
Kristián Brát, MUDr. Pavel Homolka, Ph.D., Germaine Cornelissen, MUDr. Zdeněk Merta, CSc., Martin Homolka, MUDr. Ivan Říháček, Ph.D., Pavel Ševčík
Year: 2015, NEUROENDOCRINOL LETT
journal article

Circulating Serum MicroRNA-130a as a Novel Putative Marker of Extramedullary Myeloma
Lenka Besse, Lenka Sedlaříková, Fedor Kryukov, Jana Nekvidová, Lenka Radová, Ondřej Slabý, Petr Kuglik, Martina Almasi, Miroslav Penka, Marta Krejčí, Zdeněk Adam, Luděk Pour, Sabina Ševčíková, Roman Hájek
Year: 2015, PLOS ONE
journal article

Cizinci registrovní u praktických lékařů v Ostravě
Jana Vavrošová, S. PETŘÍKOVÁ, Hana Tomášková
Year: 2015
abstract in proceedings

Cogan's syndrome
MUDr. D. Jančatová, Pavel Komínek, Karol Zeleník
Year: 2015, Otorinolaryngologie a foniatrie
journal article

Colorectal cancer liver metastases: laparoscopic and open radiofrequency-assisted surgery
Petr Vávra, Jana Nowakova, Petr Ostruszka, Martin Hasal, Jana Jurčíková, Lubomír Martínek, Marek Penhaker, Peter Ihnát, Nagy Habib, Pavel Zonča
Year: 2015, Videosurgery Miniinv
journal article

Combination of serum microRNA-320a and microRNA-320b as a marker for Waldenström macroglobulinemia
Lenka Kubiczkova Besse, Lenka Sedlarikova, Fedor Kryukov, Jana Nekvindova, Lenka Radova, Martina Almasi, Jana Pelcova, Jiri Minarik, Tomas Pika, Zuzana Pikalova, Vlastimil Scudla, Marta Krejci, Zdenek Adam, Ludek Pour, Roman Hájek, Sabina Sevcikova
Year: 2015, American Journal of Hematology
journal article

Comparison Between Uroflowmetry and Sonouroflowmetry in Recording of Urinary Flow in Healthy Men
Jan Krhut, Marcel Gärtner, Radek Sýkora, Petr Hurtík, Michal Burda, Libor Luňáček, Katarína Zvárová, Peter Zvara
Year: 2015, INT J UROL
journal article

Comparison of the prevalence of KRAS-LCS6 polymorphism (rs61764370) within different tumour types (colorectal, breast, non-small cell lung cancer and brain tumours). A study of the Czech population
Magdalena Uvírová, Jarmila Šimová, Barbora Kubová, Nina Dvořáčková, Hana Tomášková, Monika Šedivcová, Petr Dítě
Year: 2015, BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC
journal article

Comparison of Three Methods Used in the Diagnosis of Extraesophageal Reflux in Children with Chronic Otitis Media with Effusion
Martin Formánek, Pavel Komínek, Petr Matoušek, MUDr. Radoslava Tomanová, Ondřej Urban, Karol Zeleník
Year: 2015, GASTROENTEROLOGY RESEARCH AND PRACTICE
journal article

Competition in Healthcare in Czech Republic With Focus on Surgery
Pavel Zonča, Vanda Moravcová, Petra Marešová, Kamil Kuča
Year: 2015
abstract in proceedings

Continuous Therapy Versus Fixed Duration of Therapy in Patients With Newly Diagnosed Multiple Myeloma
Antonio Palumbo, Francesca Gay, Federica Cavallo, Francesco Di Raimondo, Alessandra Larocca, Izhar Hardan, Arnon Nagler, Maria T. Petrucci, Roman Hájek, Sara Pezzatti, Michel Delforge, Francesca Patriarca, Francesca Donato, Chiara Cerrato, Chiara Nozzoli, Zhinuan Yu, Luana Boccadifuoco, Tommaso Caravita, Giulia Benevolo, Tommasina Guglielmelli, Donatella Vincelli, Christian Jacques, Meletios A. Dimopoulos, Giovannino Ciccone, Pellegrino Musto, Paolo Corradini, Michele Cavo, Mario Boccadoro
Year: 2015, J CLIN ONCOL
journal article

Contribution immunochemical methods in diagnosis and prevention of cervical dysplastic changes
Jana Vaculová, Jaroslav Horáček
Year: 2015, Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation
journal article

Correlation of carbonic anhydrase IX expression with clinico-morphological parameters, hormonal receptor status and HER-2 expression in breast cancer
M. Furjelová, M. Kovalská, K. Jurková, Jaroslava Chyliková, V. Mestanova, M. Adamkov
Year: 2015, NEOPLASMA
journal article

Cukrovka a pohybový aparát: Praktický pohled
Petra Dobešová, PhDr. Miroslav Dobeš
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cytologické nálezy ve stěrech z děložního hrdla v souvislosti s vakcinací
Jaroslav Horáček
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cytologické nálezy ve stěrech z děložního hrdla v souvislosti s vakcinací
Jaroslav Horáček, Hana Reichelová, V. Kinčeková
Year: 2015
abstract in proceedings

Časná identifikace pacientek s HELLP syndromem vyžadujícím po porodu plazmaferézu
Ondřej Šimetka
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Časná identifikace pacientek s HELLP syndromem vyžadujícím po porodu plazmaferézu
Ondřej Šimetka
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Časné a pozdní důsledky císařského řezu
Ondřej Šimetka, P Velebil, E Doležálková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Časově modifikovaná Constraint-Induced Movement Therapy - možnosti klinické aplikace.
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, M. Havlová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Čepobití nebytí
Dittmar Chmelař
Year: 2015, Bez . vydavatele
specialist book

Čestné předsednictvo
Petr Vávra
Year: 2015
organizing conference, workshop

člen redakční rady časopisu Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca
Karel Karpaš
Year: 2015
editorial work

člen redakční rady časopisu Ortopedie
Karel Giampaoli
Year: 2015
editorial work

člen redakční rady časopisu Ortopedie
Karel Karpaš
Year: 2015
editorial work

Delirium u kriticky nemocných - Prospektivní studie
Marcela Káňová, Jana Povová, Jan Neiser, Michal Burda
Year: 2015, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Delirium v intenzivní péči a jak se s ním vypořádat
Pavel Ševčík
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Delirium v prostředí intenzivní medicíny - možnosti farmakologické léčby
Pavel Ševčík, Marcela Káňová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Delirium v prostředí intenzivní medicíny - možnosti farmakologické léčby.
Pavel Ševčík, Marcela Káňová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Den první pomoci 2015
Sabina Psennerová, Petr Matouch
Year: 2015
organizing conference, workshop

Deset let provozu pracoviště hyperbarické oxygenoterapie v Rehabilitačním ústavu Hostinné. Stručný přehled výsledků a série případů
D. Zub, J. Svoboda, A. Vitoušková, K. Svobodová, Michal Hájek
Year: 2015
abstract in proceedings

Deset let provozu pracoviště hyperbarické oxygenoterapie v Rehabilitačním ústavu Hostinné; stručný přehled výsledků a série případů
D. Zub, J. Svoboda, A. Vitoušková, K. Svobodová, Michal Hájek
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Detection of nano- and micro-sized particles in routine biopsy material - pilot study
Jana Dvořáčková, H. Bielniková, Jana Kukutschová, Pavlína Peikertová, P. Filip, K. Zeleník, Pavel Komínek, M. Uvírová, Jana Pradna, Zuzana Čermáková, Igor Dvořáček
Year: 2015, BIOMEDICAL PAPERS
journal article

Detekce a typizace Clostridium difficile a stanovení citlivosti na antimikrobní látky
Vladimír Beran, Ed Kuijper, Céline Harmanus, Ingrid Sanders
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Diagnosis of extraesophageal reflux in children with chronic otitis media with effusion using Peptest
Martin Formánek, Karol Zeleník, Pavel Komínek, Petr Matoušek
Year: 2015, INT J PEDIATR OTORHI
journal article

Diagnostické postupy u nádorů neznámé primární lokalizace
Peter Ihnát, Pavel Zonča
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dialyzační léčba u seniorů
Ivo Valkovský
Year: 2015
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Early and mid-term outcomes of the aortic arch surgery: experience from the low-volume centre
Radim Brát, Jaroslav Gaj, Jiří Bárta
Year: 2015, CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS
journal article

Early identification of women with HELLP syndrome who need plasma exchange after delivery
Ondřej Šimetka, Jaroslav Klát, J Gumulec, E Doležálková, D Šalounová
Year: 2015, TRANSFUS APHER SCI
journal article

EDUKACE JAKO SOUČÁST PREVENCE TERMICKÝCH ÚRAZŮ
Dominika Hruboňová, Pavlína Blahutová
Year: 2015
abstract in proceedings

Effect of cigarette smoking on the quality of hearing
Eva Mrázková, Petra Sachová, M. Hrabovicova, Martina Kovalová, Kristýna Vojkovská, Jana Povová, Petr Ambroz, Vladimír Janout, Hana Tomášková, D. Kunc, E. Zathurecky, P. Molinkova, J. Stavova, A. Prokopova, J. Schnirch, P. Rafcik, K. Adamcova, M. Turonova, L. Bardonova
Year: 2015
abstract in proceedings

Effect of gut dysbiosis on the development of metabolic diseases
Jozef Kuzma, Rastislav Salaj, Alojz Bomba, Emília Hijová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Effect of physical activity in treatment of paediatric obesity
Dalibor Pastucha, Jana Malinčíková, Stanislav Horák, Jana Povová, Petr Konečný
Year: 2015, Cent Eur J Public Health
journal article

Effect of physiotherapy and hippotherapy on kinematics of lower limbs during during walking in patients with chronic low back pain. A Pilot study.
Miroslav Janura, Jiří Gallo, Zdeněk Svoboda, Dagmar Švidernochová, Jarmila Kristiníková
Year: 2015, Journal of Physical Education and Sport (JPES)
journal article

Ektopie srdce - kazuistika
J Pannová, H Kováčová, David Matura, Tomáš Gruszka, Jan Pavlíček, Patricie Delongová
Year: 2015, Česká gynekologie
journal article

Elipse (Tm): a Procedureless Gastric Balloon For Weight Loss: a Proof-of-Concept Pilot Study
Evžen Machytka, Ram Chuttani, Martina Bojková, Tomáš Kupka, Marek Bužga, Kathryn Stecco, Samuel Levy, Shantanu Gaur
Year: 2015, OBES SURG
journal article

Elipse (Tm): The First Procedureless Gastric Balloon For Weight Loss
Evžen Machytka, Ram Chuttani, Martina Bojková, Tomáš Kupka, Marek Bužga, Kathryn Stecco, Samuel Levy, Shantanu Gaur
Year: 2015
abstract in proceedings

Emergence of Clostridium difficile type 176 in Czech Republic
Vladimír Beran, Ed Kuijper, Céline Harmanus, Ingrid Sanders, Sofie van Dorp, Wilco Knetsch, Jana Janečková, Andrea Tylšová, Lucie Bareková, Dittmar Chmelař, Ivan Čižnár
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


