Publications
Live videoconference Strasbourg ? Ostrava
L Soler, J Marescaux, Stanislav Czudek, Pavel Zonča, Petr Vávra
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

lntravesical instillation oť CIriahotL!|inurn toNin A ernbedded ín inert hydrogefi in the treatmet,lt of idiopathíc eyveractive bladder; A doubHe-hlind randonrized pilot study
Jan Krhut, Marie Navrátilová, Radek Sýkora, Michaela Juráková, Macel Gartner, David Mika, Lubomír Pavliska, Peter Zvara
Year: 2016, Scandinavian Journal of Urology
journal article

Low-Dose or High-Dose Rocuronium Reversed with Neostigmine or Sugammadex for Cesarean Delivery Anesthesia: A Randomized Controlled Noninferiority Trial of Time to Tracheal Intubation and Extubation
P. Stourac, M. Adamus, D. Seidlerova, T. Pavlik, P. Janku, I. Krikava, Z. Mrozek, M. Prochazka, J. Klucka, R. Stoudek, I. Bartikova, M. Kosinova, H. Harazim, H. Robotkova, K. Hejduk, Z. Hodicka, M. Kirschnerova, J. Francakova, L. Obare Pyszkova, J. Hlozkova, Pavel Ševčík
Year: 2016, ANESTH ANALG
journal article

Lower Limb Loading during Gait in Patients Long Period after Total Hip Arthroplasty Revision
Eliška Kuboňová, Zdeněk Svoboda, Miroslav Janura, Jiri Gallo, Šárka Dušková
Year: 2016, BioMed Research International
journal article

Lung Cancer Among Firefighters: Smoking-Adjusted Risk Estimates in a Pooled Analysis of Case-Control Studies
Carolina Bigert, Per Gustavsson, Kurt Straif, Vladimír Janout
Year: 2016, J OCCUP ENVIRON MED
journal article

Management of diabetic individuals with emphasis on prevention of foot amputation
M. Korintušová, V. Kozon, Eva Zacharová
Year: 2016, CLINICAL SOCIAL WORK AND HEALTH INTERVENTION
journal article

Meek-mikrografting u rozsáhlých popáleninových úrazů - současné zkušenosti Popáleninového centra FN Ostrava
Hana Klosová, J Štětínský, Zdeňka Němečková Crkvenjaš
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mehmet Akif Ersoy University
Hana Sochorová
Year: 2016
work experience abroad

Měření tuhosti prsů ? pilotní studie
Jiří Prokop, P Maršálek, Otakar Kubala, Petr Jelínek, Vladimír Janout
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metabolic pathways of omega-6 and omega-3 polyunsaturated fatty components
Jozef Kuzma, Štefánia Pastoreková, Zdenka Hertelyová, Rastislav Salaj
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metabolické zmeny po bariatrických/metabolických operáciách.
Pavol Holéczy
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metastázy solidních nádorů v prsu - výskyt, diagnostika a léčba
Petr Jelínek, Otakar Kubala, J Prokop
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metodika stanovení smrti mozku pomocí transkraniální sonografie vypracovaná Neurosonologickou komisí a Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti ČLS JEP
A. Tomek, D. Školoudík, O. Škoda, J. Neumann, D. Šaňák, R. Mikulík, Daniel Václavík, R. Herzig, Michal Bar
Year: 2016, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
journal article

Migrace a zdraví
Jana Vavrošová, Ivona Závacká, Pavlína Blahutová
Year: 2016
abstract in proceedings

Miniinvazivní resekce jícnu s intratorakální anastomózou
Pavel Zonča, Matúš Peteja, Vladimír Richter, Petr Vávra, Marcel Mitták, P Ostruszka, Lubomír Tulinský
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mnohopočetný myelóm: MyKE 2016
Elena Tóthová, Adriana Kafková
Year: 2016, Onkológia
journal article

Mobbing experienced by nurses in health care facilities
Eva Zacharová, I. Bartošovič
Year: 2016, CLINICAL SOCIAL WORK AND HEALTH INTERVENTION
journal article

Molekulárně genetická diagnostika melanocytárních lézí dětského věku
J. Kopečková, I. Janáčková, J. Žmolíková, V. Bajčiová, Magdalena Uvírová, J. Dvořáčková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Molekulárně genetické abnormality u gliomů ve světle nové WHO klasifikace 2016
Irena Urbanovská, R. Měch, S. Pitronová, J. Šimová, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Molekulárně genetické abnormality u gliomů ve světle nové WHO klasifikace 2016
Irena Urbanovská, R. Měch, S. Pitronová, J. Šimová, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková
Year: 2016
abstract in proceedings

Monoclonal antibodies - A new era in the treatment of multiple myeloma.
Tomáš Jelínek, Roman Hájek
Year: 2016, Blood reviews
journal article

Monoklonové protilátky v liečbe mnohopočetného myelómu
Adriana Kafková, Elena Tóthová
Year: 2016, Onkológia
journal article

Morfologická variabilita periprotetických tkání
Jana Vaculová, Pavel Hurník, O. Motyka, J. Gallo, D. Žiak, Jana Dvořáčková
Year: 2016
abstract in proceedings

Možnosti a výhody onkoplastických resekčních technik u nádorů prsu zevních kvadrantů
Otakar Kubala, J Prokop, Petr Jelínek, P Ostruszka
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti hodnocení kvality života pacientů se schizofrenií
Jiřina HOSÁKOVÁ, Darja Jarošová
Year: 2016, Psychiatrie pro praxi
journal article

Možnosti hodnocení ošetřovatelských kompetencí studentů oboru všeobecná sestra
Hana Lukšová, Eva Janíková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti replantační a rekonstrukční chirurgie
Martin Paciorek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti terapie DM II pomocí bypassu na tenkém střevu - sci-fi nebo realita?
Marek Bužga, Evžen Machytka, Christopher Thompson
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti užití onkoplastických technik resekce a rekonstrukce prsu u karcinomů zevních kvadrantů prsní žlázy
Otakar Kubala, Jiří Prokop, Petr Jelínek, P Ostruszka, Martin Paciorek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti užití onkoplastických technik resekce a rekonstrukce prsu u karcinomů zevních kvadrantů prsní žlázy
Otakar Kubala, Jiří Prokop, Petr Jelínek, P Ostruszka, Martin Paciorek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti využití adaptivního testování znalostí středoškolské fyziky
Martin Komarc, Jaroslava Kymplová, Eugen Kvašňák, Vojtěch Mornstein, Zdeněk Kubeš, Jan Zeman, Iva Harbichová, Petr Heřman, Hana Sochorová, Jaroslav Běláček
Year: 2016
abstract in proceedings

Možnosti využití adaptivního testování znalostí středoškolské fyziky
Martin Komarc, Jaroslava Kymplová, Eugen Kvašňák, Vojtěch Mornstein, Zdeněk Kubeš, Jan Zeman, Iva Harbichová, Petr Heřman, Hana Sochorová, Jaroslav Běláček
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nárůst horečky dengue u českých cestovatelů
Rastislav Maďar
Year: 2016, Očkování a cestovní medicína
journal article

Naše zkušenosti s využitím systému Idylla (Biocartis) při stanovení somatických mutací RAS genů u pacientů s kolorektálním karcinomem
A. Hopenštoková, I. Žebráková, L. Kalábová, J. Šimová, D. Konvalinka, R. Měch, B. Kubová, Magdalena Uvírová, Irena Urbanovská, J. Mazurová, Nina Dvořáčková, Jana Dvořáčková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Naše zkušenosti se zlomeninou bérce u dětí.
Vronský Rudolf, Ivo Kopáček, Stanislav Jelen
Year: 2016
others

Návštěvní služba porodní asistentky v domácnosti
Karla Kailová, Bohdana Dušová
Year: 2016, Zdravotnictví a medicína
journal article

Neobvyklá příčina spánkové apnoe - kazuistika
Jaroslava Hybášková, Veronika Babiarová, Vilém Novák, Petr Matoušek, Pavel Komínek
Year: 2016, CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
journal article

Neuropsychická zátěž všeobecných sester a porodních asistentek na gynekologicko-porodnických odděleních
Mgr. Jana Šálková, Yvetta Vrublová
Year: 2016, LOGOS POLYTECHNIKOS
journal article

Nová antikoagulancia
Anna Pohlídalová, Jana Janoutová, Miroslav Homza, Vladimír Janout
Year: 2016, Praktický lékař
journal article

Nové inovativní léky v léčbě mnohočetného myelomu.
Lenka Zahradová, Hana Plonková, Kristina Grácová, Roman Hájek
Year: 2016, Remedia
journal article

Nové možnosti ošetření paréz lícního nervu po operacích schwannomu n. VIII
Martin Paciorek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nové trendy v ošetřovatelství a porodní asistenci
Yvetta Vrublová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Novel Bioceramic Urethral Bulking Agents Elicit Improved Host Tissue Responses in a Rat Model
Travis K. Mann-Gow, Benjamin J. King, Ahmed El-Ghannam, Christine Knabe-Ducheyne, Masatoshi Kida, Ole M. Dall, Jan Krhut, Peter Zvara
Year: 2016, ADVANCES IN UROLOGY
journal article

Novinky v bariatrické/metabolické chirurgii
Pavol Holéczy
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nurses' role in promoting relations between parents and premature newborns in accordance with the concept of family-centered care
Kateřina Jakšová, Lucie Sikorová, Michal Hladík
Year: 2016, Central European Journal of Nursing and Midwifery
journal article

Nursing in foreing country
Hana Lukšová, Eva Janíková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nursing student profiles and occurrence of early academic failure: Findings from an explorative European study
Angelo Dante, Sónia Ferrao, Darja Jarošová, Loreta Lancia, Carla Nascimento, Venetia Notara, Andrea Pokorná, Lubica Rybarová, Brigita Skela-Savič, Alvisa Palese
Year: 2016, NURS EDUC TODAY
journal article

Nutriční deficity po bariatrických operacích a jejich úprava suplementací
Karin Petřeková, Marek Bužga, Jana Janoutová
Year: 2016, Praktický lékař
journal article

Nutriční deficity v bariatrii a jejich vliv na kardiovaskulární systém pacientů
Karin Petřeková, Marek Bužga
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nutriční poradenství u pacientů s aspirační léčbou obezity aneb co víme o výživě u tohoto typu léčby
Karin Petřeková, Jitka Macháčková, Mgr. Aneta Neníčková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


