Publications
Metodologie tvorby systematických review; Efekt hyperbarické oxygenoterapie na úmrtnost pacientů po kraniotraumatu: dílčí výsledky systematického review.
J. Klugarová, M. Klugar, J. Marečková , Michal Hájek
Year: 2015, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

Micro- and Nanosized Particles in Nasal Mucosa: A Pilot Study
Lenka Čábalová, Mgr. Kristina Čabanová, Mgr. Hana Bielniková, Jana Kukutschová, Jana Dvořáčková, Mgr. Kateřina Dědková, PhD, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2015, BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL
článek v odborném periodiku

MicroRNAs in urine are not biomarkers of multiple myeloma
Lenka Sedlaříková, Lenka Bešše, Soňa Novosadová, Veronika Kubaczková, Lenka Radová, Michal Staník, Marta Krejčí, Roman Hájek, Sabina Ševčíková
Year: 2015, Journal of Negative Results in BioMedicine
článek v odborném periodiku

Miniinvasive Oesophagus Resection - Our Experience
Pavel Zonča, Matúš Peteja, Vladimír Richter, M Mittrk, C.A. Jacobi
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Minimal Residual Disease Detection by Droplet Digital PCR in Multiple Myeloma, Mantle Cell Lymphoma, and Follicular Lymphoma A Comparison with Real-Time PCR
Daniela Drandi, Lenka Kubiczkova-Besse, Simone Ferrero, Nadia Dani, Roberto Passera, Barbara Mantoan, Manuela Gambella, Luigia Monitillo, Elona Saraci, Paola Ghione, Elisa Genuardi, Daniela Barbero, Paola Omede, Davide Barberio, Roman Hájek, Umberto Vitolo, Antonio Palumbo, Sergio Cortelazzo, Mario Boccadoro, Giogio Inghirami, Marco Ladetto
Year: 2015, J MOL DIAGN
článek v odborném periodiku

Misodel - nová možnost indukce porodu - sponzorované sdělení
Ondřej Šimetka
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Močová inkontinence indukovaná antidepresivy - kazuistické sdělení
Jan Krhut, M. Gärtner
Year: 2015, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

Modern Nursing in the Process of Ethical Changes in Surgery
Anton Pelikán, I Pelikánová, Petr Vávra, Pavel Zonča
Year: 2015, Journal of Nursing & Care
článek v odborném periodiku

Molecular (cyto)genetic changes in gliomas and their impact on progression in patients with low grade gliomas
Irena Urbanovská, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková, Radim Lipina
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Molecular (cyto)genetic changes in gliomas and their impact on progression in patients with low grade gliomas
Irena Urbanovská, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková, Radim Lipina
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Molekulárně genetické změny u gliomů a jejich vliv na progresi u pacientů s low grade gliomem
Irena Urbanovská, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková, Radim Lipina
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Morfologická charakteristika a klasifikace tkáňové odpovědi aseptického uvolnění totálních endoprotéz kyčle a kolene
Jana Vaculová, P. Hurník, D. Žiak, J. Gallo, Jaroslav Horáček, Jana Dvořáčková
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Morfologická charakteristika a klasifikace tkáňové odpovědi aseptického uvolnění totálních endoprotéz kyčle a kolene
Jana Vaculová, P. Hurník, D. Žiak, J. Gallo, Jaroslav Horáček, Jana Dvořáčková
Year: 2015
stať ve sborníku

Možnosti genetického testování sportovní výkonnosti u dospělých sportovců
Jiří Hyjánek, Dalibor Pastucha, Radek Vodička
Year: 2015, Medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

Možnosti ovlivnění diplopie při paralytickém strabismu konzervativní léčbou
L. Pražáková, Juraj Timkovič, R. Autrata, P. Rezek, P. Novák, L. Bláhová
Year: 2015, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

MP71-07 Validation of a new sound-based method for recording voiding parameters using simultaneous uroflowmetry
Jan Krhut, Marcel Gartner, Radek Sýkora, Petr Hurtík, Michal Burda, Katarína Zvarová, Peter Zvara
Year: 2015, UROLOGY
článek v odborném periodiku

Multifaktorová epidemiologická analýza rizikových faktorů karcinomu pankreatu u žen..
Kateřina Azeem, Dagmar Horáková, Hana Tomášková, J. Ševčíková, J. Vlčková, Dalibor Pastucha, V. Procházka, O. Shonová, Vladimír Janout, V. Žídková, H. Kollárová, Arnošt Martínek
Year: 2015, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
článek v odborném periodiku

Myoracdial electrophysiology and the acide.base balance in the rat chronobiological studies using pentobarbital anesthesia
Pavol Švorc, Pavol Švorc, I. Bačová, S. Grešová
Year: 2015, internacional journal of innovations in biological and chemical sciences
článek v odborném periodiku

M1/M2 Macrophages polarization in white adipose tissue of morbid obese patients
Jaroslava Chyliková, Vojtěch Kamarad, Eva Výborná, Jana Dvořáčková, Pavol Holeczy
Year: 2015, Biomedical Papers Palacky University Olomouc
článek v odborném periodiku

Náhodná diagnóza velkého jaterního hemangiomu při fraktuře bederního obratle
Pavel Širůček, Martin Havel, Pavel Koscielnik, Michael Mrůzek
Year: 2015, První linie
článek v odborném periodiku

Náhodný nález nádorové duplicity při scintigrafii skeletu - SPECT/CT /
Pavel Širůček, Martin Havel, Pavel Koscielnik
Year: 2015, Nukleární medicína
článek v odborném periodiku

Následky hromadné otravy methanolem v ČR v roce 2012. Kazuistika
Eva Mrázková, Z. Slezakova, Kristýna Vojkovská, E. Zathurecky, J. Sichranek
Year: 2015
stať ve sborníku

Naše první zkušenosti s využitím průtokové cytometrie v mikrobiologii
Alexandra Lochmanová, Dittmar Chmelař, Vladimír Beran
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Naše zkušenosti se zevní fixací v dětské traumatologii
Rudolf Vronský, Stanislav Jelen, Ivo Kopáček
Year: 2015
ostatní

Neberme pacientům (vždy) jejich sny
Petra Dobešová
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nejen nemoci pankreatu a jejich terapie pankreatickými enzymy
Petr Dítě, Martina Bojková, Mgr. Jarmila Šímová, MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D., MUDr. Kateřina Kapounková, MUDr. Vladimír Hrabovský, Ph.D.
Year: 2015, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

Neobvyklý případ cystického postižení jater - Alveolární echinokokóza jater
Tomáš Kupka, Peter Bala, Lubomíra Hozáková, Jaroslav Havelka, Martina Bojková, Bohdana Břegová, Arnošt Martínek, Petr Dítě
Year: 2015, Vnitrni Lekarstvi
článek v odborném periodiku

Neuropsychologický výkon u pacientů s první epizodou schizofrenie
I. Stehnová, M. Sisrová, V. Hublová, Dagmar Beránková, M. Kozelský, H. Maslaňáková, H. Přikrylová-Kučerová
Year: 2015, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

New semi-spherical radiofrequency energy device for liver resection: an experimental study in pigs
Petr Vávra, Martina Škrobánková, Jan Grepl, Michal Crha, Marek Penhaker, Jana Jurčíková, Miša Škorič, Petr Raušer, Petr Ostruszka, Peter Ihnát, Patricie Delongová, Jana Dvořáčková, Václav Procházka, Dana Šalounová, Nagy Habib, Pavel Zonča
Year: 2015, Acta Vet. Brno
článek v odborném periodiku

Nežádoucí účinky léčiv jako příčina selhání farmakoterapie
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2015, SAP - Slovak Academic Press, s.r.o. 2015
kapitola v odborné knize

NOD2/CARD15 mutations and the risk of reoperation in patients with Crohns disease
L. Martinek, T. Kupka, J. Simova, P. Klvana, M. Bojkova, M. Uvirova, P. Dítě, J. Dvorackova, J. Hoch, Pavel Zonča
Year: 2015, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Nová metoda jaterní resekce - radiofrekvenční operační nástroj pro polosférickou aplikaci: experimentální in vivo studie
Petr Vávra, Marek Penhaker, J Jurčíková, M Crha, M Škrobánková, Patricie Delongová, Peter Ihnát, D Šalounová, N Habib, Pavel Zonča
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nové možnosti prevence HPV asociovaných karcinomů
Vít Unzeitig
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Novel combined approach in the management of non-healing solitary rectal ulcer syndrome - laparoscopic resection rectopexy and transanal endoscopic microsurgery
Peter Ihnát, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Pavel Zonča
Year: 2015, Videosurgery Miniinv
článek v odborném periodiku

Novinky v hyperbarické medicíně.
Michal Hájek, R. Pudil
Year: 2015, AM Review
článek v odborném periodiku

NPB - stále problematická diagnóza?
Vladimír Richter
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nutriční deficity v bariatrii a jejich vliv na kardiovaskulární systém pacientů
Karin Petřeková, Marek Bužga
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O hematomech
J Pannová, David Matura, R Špaček, E Doležálková
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O molách a jiných podivnostech.
R Špaček, E Doležálková, J Pannová, David Matura
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O placentě a ultrazvuku - přehledové sdělení
David Matura, R Špaček, E Doležálková, J Pannová
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O vrostlých placentách
E Doležálková, J Pannová, David Matura, R Špaček
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obtížná diagnostika karcinomu prsu - z pohledu chirurga
J Prokop, Otakar Kubala, Petr Jelínek
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Oddělení centrálního příjmu Fakultní nemocnice Ostrava
Stanislav Jelen, Jiří Bílek, Kamila Moslerová
Year: 2015, Urgentní medicína
článek v odborném periodiku

Odhadovaná glomerulární filtrace dospělých pacientů
Tomáš Šálek
Year: 2015, -
článek v odborném periodiku

Oligoclonal free light chains in cerebrospinal fluid as markers of intrathecal inflammation. Comparison with oligoclonal igG
David Zeman, Pavel Hradílek, Pavlína Kušnierová, Radim Piza, Katarina Reguliová, Ivana Woznicová, Olga Zapletalová
Year: 2015, Biomedical papers
článek v odborném periodiku

Onkologická imunologie
Stanislav Czudek, David Feltl, Magdalena Halámka
Year: 2015, Mladá fronta a. s.
odborná kniha

OPERACE V TĚHOTENSTVÍ PRO NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ Z POHLEDU CHIRURGA
Pavel Zonča, Peter Ihnát, Matúš Peteja
Year: 2015, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Oponentský posudek disertační práce MUDr. Kateřiny Dostálové ?Výskyt bolesti v krku v souvislosti se zajištěním dýchacích cest?
Pavel Ševčík
Year: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY POUŽÍVANÉ NA ZZS
Tomáš Čtvrtňák, Sabina Psennerová
Year: 2015
stať ve sborníku

Osteosyntéza pánve pomocí počítačové navigaced
Roman Madeja, Leopold Pleva, Vladimír Ječmínek
Year: 2015, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199