Publications
Sourozenci nevyléčitelně nemocných dětí
Lucie Sikorová
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spinocelulární karcinom středouší - vzácná primární léze nebo 'metastazující' CIN III?
Hana Faistová, Magdalena Uvírová, D. Žiak, Pavel Hurník, J. Nieslanik, R. Ondruššek, V. Židlík, J. Doboszová, Jana Dvořáčková
Year: 2016
stať ve sborníku

Spinocelulární karcinom středouší - vzácná primární léze nebo 'metastazující' CIN III?
Hana Faistová, Pavel Hurník, J. Nieslanik, D. Žiak, V. Židlík, R. Ondruššek
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spinocelulární karcinom středouší - vzácná primární léze nebo 'metastazující' CIN III?
Hana Faistová, Magdalena Uvírová, D. Žiak, Pavel Hurník, J. Nieslanik, R. Ondruššek, V. Židlík, J. Doboszová, Jana Dvořáčková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spirituálne potreby onkologických pacientov
Renáta Zeleníková, Jana Stroková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Správná transfuzní praxe v klinické praxi FN Ostrava
Šárka Blahutová, Martin Kořístka, K. Šinovská, Zuzana Kubačková, Zuzana Čermáková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Srovnání stanovení aktivity ADAMTS13 in-house metodou FRET-VWF73 a komerčním kitem ELISA (Technoclone)
Petra Kovářová, Zuzana Čermáková, R. Hrdličková, Š. Blahutová, J.A. Kremer Hovinga
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stanovení vlivu hyperbaroxie a dezinfekčních prostředků na přežívání virulentních kmenů Clostridum difficile pomocí průtokové cytometrie
Vladimír Beran
Year: 2016
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

State of the art: Miniinvazivni esophagektomie
Pavel Zonča, Matúš Peteja, Vladimír Richter, Petr Vávra
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

State of Voice Quality in Pedagogues at Primary Schools
Kristýna Vojkovská, Eva Mrázková, Petra Sachová
Year: 2016, Nova Science Publishers
kapitola v odborné knize

STĚŽEJNÍ UROLOGICKÉ OPERAČNÍ VÝKONY V UROLOGII V ČR V LETECH 2009 - 2014
M Hora, M Babjuk, M Broďák, T Hanuš, L Jarolím, Jan Krhut, A Petřk, V Študent, R Zachoval, J Jarkovský, P Klika, L Dušek
Year: 2016, Česká urologie
článek v odborném periodiku

Stress factors in the work of nurses
V. Kozon, Eva Zacharová
Year: 2016, CLINICAL SOCIAL WORK AND HEALTH INTERVENTION
článek v odborném periodiku

Suplementované restriktivní diety u nemocných vyššího věku s chronickým onemocněním ledvin
Vladimír Teplan
Year: 2016, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Světlo, optika, pumpa, vysokofrekvenční proud, instumentárium
V Blahút, D Tóth, Petr Kovář
Year: 2016, Grada Publishing
kapitola v odborné knize

Symptoms as the main predictors of caregivers´ perception of the suffering of patients with primary malignant brain tumors
Renáta Zeleníková, Dianxu Ren, Richard Schulz, Barbara Given, Paula R. Sherwood
Year: 2016, Cancer nursing
článek v odborném periodiku

Synthesis, antimicrobial evaluation and molecular modeling of 5-hydroxyisoquinolinium salt series; the effect of the hydroxyl moiety
Jan Marek
Year: 2016, Synthesis, antimicrobial evaluation and molecular modeling of 5-hydroxyisoquinolinium salt series; the effect of the hydroxyl moiety
článek v odborném periodiku

Štědrovečerní damage control surgery u střelného poranění hrudníku.
Stanislav Jelen, Novák Martin, Mitták Marcel, Leopold Pleva, Krajčíková Michaela
Year: 2016
ostatní

Terapeutické monitorování hladin antiepileptik I. - obecné zásady 'stará' antiepileptika
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2016, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Terapeutické monitorování hladin antiepileptik II.-'nová' antiepileptika, speciální skupiny pacientů
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2016, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Terapeutické monitorování hladin léčiv v psychiatrii - možnosti a využití v praxi
Petr Šilhán, Ivana Kacířová, Martin Hýža, Romana Uřinovská, Prof. MUDr. Eva Češková, CSc., Milan Grundmann
Year: 2016, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Terapie nemocí z nachlazení
Martin Formánek, Olga Svobodová, Debora Jančatová, Karol Zeleník
Year: 2016, Medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

The assessment of fear children undergoing surgical procedures
Zuzana Hlubková, Lucie Sikorová
Year: 2016
ostatní

The effect of continuous elimination methods on the hemostatic profile of a cardiac surgery patient monitored using thromboelastography
O. Zuščich, R. Hájek, Pavel Ševčík, V. Lonský, J. Zapletalová
Year: 2016, INT J ARTIF ORGANS
článek v odborném periodiku

The efficacy of treatment of local residual neoplasia under standardized conditions
Ondřej Urban, Barbora Pipek, Ivana Mikoviny Kajzrlíková, Přemysl Falt, Petr Fojtík, Petr Vítek
Year: 2016, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

The impact of endoscopic harvesting methods on graft patency in CABG patients
Radim Brát
Year: 2016, Springer International Publishing
kapitola v odborné knize

The importance of pulse wave velocity measurement in paediatric population with an increased risk of cardiovascular diseases ? Type 1 diabetes and chronic kidney disease
Terezie Šuláková, J. Feber, J. Strnadel, Jan Pavlíček, B. Obermannová, L. Petružálková, T. Seeman, Z. Šumník
Year: 2016, Coe et vasa
článek v odborném periodiku

The influence of methods of bariatric surgery for treatment of type 2 diabetes mellitus
Marek Bužga, Petra Maresova, Adéla Seidlerová, Pavel Zonča, Pavol Holéczy, Kamil Kuča
Year: 2016, THERAPEUTICS AND CLINICAL RISK MANAGEMENT
článek v odborném periodiku

The possibilities of evaluation of nursing competences for nursing students in Czech Republic
Hana Lukšová, Eva Janíková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The use of transcranial sonography at neuro-psychiatry interface
Petr Šilhán, D. Školoudík, M. Jelínková, Martin Hýža, J. Valečková, Denisa Perničková, L. Hosák
Year: 2016, Ceska a Slovenska Neurologie a Neurochirurgie
článek v odborném periodiku

Thoughts on anaesthesia in chronobiological studies with electrocardiograms
P. Svorc, Pavol Švorc, I. Bacova, S. Gresova
Year: 2016, ACTA PHYSIOLOGICA
článek v odborném periodiku

Tlejúci (smoldering) mnohopočetný myelóm.
Elena Tóthová
Year: 2016, Onkológia
článek v odborném periodiku

Towards understanding the mechanism of action of antibacterial N-alkyl-3-hydroxypyridinium salts: Biological activities, molecular modeling and QSAR studies
R. Dolezal, O. Soukup, Dávid Maliňák, R. M. L. Savedra, J. Marek, M. Dolezalova, M. Pasdiorova, S. Salajkova, J. Korabecny, Jan Honegr, T. C. Ramalho, Kamil Kuča
Year: 2016, EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY
článek v odborném periodiku

Treatment of stress urinary incontinence using polyacrylamide hydrogel in women after radiotherapy: 1-year follow-up
Jan Krhut, Alois Martan, Michaela Jurakova, David Němec, Jaromír Masata, Peter Zvara
Year: 2016, INT UROGYNECOL J
článek v odborném periodiku

Trend analysis of the utilization of antiepileptic drugs in pregnant women with epilepsy in Moravian-Silesian region of the Czech Republic
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2016, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Trichotillomania: Bizzare Patern of Hair Loss at 11-Year-old Girl
Pavla Zimová, Pavlína Zímová
Year: 2016, Trichotillomania: Bizzare Patern of Hair Loss at 11-Year-old Girl
článek v odborném periodiku

Triplet vs doublet lenalidomide-containing regimens for the treatment of elderly patients with newly diagnosed multiple myeloma
Valeria Magarotto, Sara Bringhen, Massimo Offidani, Giulia Benevolo, Francesca Patriarca, Roberto Mina, Antonietta Pia Falcone, Lorenzo De Paoli, Giuseppe Piatrantuono, Silvia Gentili, Caterina Musolino, Nicola Giuliani, Annalisa Bernardini, Concetta Conticello, Stefano Pulini, Giovannino Ciccone, Vladimír Maisnar, Marina Ruggeri, Renato Zambello, Tommasina Guglielmelli, Antonio Ledda, Anna Marina Liberati, Vittorio Montefusco, Roman Hájek, Mario Boccadoro, Antonio Palumbo
Year: 2016, BLOOD
článek v odborném periodiku

TRISOXIME - a Bulky Trisquaternary Reactivator of Acetylcholinesterase
Kamil Kuča, Kamil Musilek, Daniel Jun
Year: 2016, LETTERS IN DRUG DESIGN & DISCOVERY
článek v odborném periodiku

University of Bielsko-Biala
Renáta Zeleníková
Year: 2016
působení v zahraničí

University of Évora
Renáta Zeleníková
Year: 2016
působení v zahraničí

Uplatnění hyperbarické oxygenoterapie v léčbě obtížně se hojících ulcerací
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

UPLATNĚNÍ HYPERBARICKÉ OXYGENOTERAPIE V LÉČBĚ OBTÍŽNĚ SE HOJÍCÍCH ULCERACÍ
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník
Year: 2016
stať ve sborníku

Urgentní a akutní operace břišních poranění v roce 2015 v TC FN Ostrava
Milan Šír, Leopold Pleva, Vladimír Ječmínek, R Vronský, J Szeliga, Marcel Mitták, Anton Pelikán, Tomáš Posolda, Peter Ihnát, Petr Vávra, M Mrůzek, B Dočekal
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

V ÚVN se opět diskutovalo o kvalitě a bezpečí v praxi
Ilona Plevová, Lenka Gutová
Year: 2016, Florence
článek v odborném periodiku

Vacuum-assisted vaginal delivery and levator ani avulsion in primiparous women
Igor Michalec, Ondřej Šimetka, Marie Navrátilová, Michaela Tomanova, Marcel Gartner, Dana Salounova, Martin Procházka, Marian Kacerovsky
Year: 2016, JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE
článek v odborném periodiku

Vaginal fluid interleukin-6 concentrations as a point-of-care test is of value in women with preterm prelabor rupture of membranes
Ivana Musilova, Tomáš Bestvina, Martina Hudečková, Igor Michalec, Teresa Cobo, Bo Jacobsson, Marian Kacerovsky
Year: 2016, AM J OBSTET GYNECOL
článek v odborném periodiku

Validating of a Novel Method for Electronically Recording Overactive Bladder Symptoms in Men
Jan Krhut, Marcel Gärtner, Kateřina Zvarová, Michael Desarno, Peter Zvara
Year: 2016, LUTS-LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS
článek v odborném periodiku

Virová hepatitida A s desítkami kontaktů po návratu ze Zanzibaru
Rastislav Maďar
Year: 2016, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku

Vitamin D u bariatrických operací
Marek Bužga, Karin Petřeková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv hyperbaroxie na produkci endotoxinů produkovaných kmeny Bacteroides fragilis.
Dittmar Chmelař
Year: 2016
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Vliv kyslíku na produkci endotoxinu u bakterií ze skupiny Bacteroides fragilis group izolovaných od pacientů s kolorektálním karcinomem.
Dittmar Chmelař, Michal Hájek, J. Janečková, J. Vobejdová, P. Martineková, Adéla Kašíková
Year: 2016, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
článek v odborném periodiku


