Publications
Topiramate induced metabolic acidosis and kidney stones - a case study
Tomáš Šálek, I. Anděl, I. Kurfurstová
Year: 2017, BIOCHEMIA MEDICA
journal article

Total laparoscopic radical trachelectomy with uterine artery preservation: case report.
Jaroslav Klát, Ondřej Šimetka
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tramway and Train Disasters in the same Year in the Region of North Moravia
Milan Šír, Leopold Pleva, Jiří Demel, Stanislav Jelen, Pavla Segarová
Year: 2017
others

Trend analysis of the utilization of antiepileptic drugs in pregnant women with epilepsy
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2017
organizing conference, workshop

Trombotická mikroangiopatie - proč je důležité ji nepodceňovat?
Zdeněk Kořístek, Jaromír Gumulec, David Kaspřák, Ondřej Šimetka
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

TUBOOVARIÁLNÍ ABSCES VE 39. TÝDNU GRAVIDITY (KAZUISTIKA)
A Piegzová, Vít Unzeitig
Year: 2017, Česká gynekologie
journal article

Type II complex regional pain syndrome resulting in a persistent contracture of the left hand: A severe side effect of ambulatory blood pressure monitoring
Miroslav Homza, Jiří Plášek, Jiří Pudich
Year: 2017, COR ET VASA
journal article

Účinnost hyperbarické oxygenoterapie u pacientů se Sudeckovým syndromem v porovnání s farmakoterapií: Protokol systematického rewiev.
Miloslav Klugar, Dagmar Tučková, Michal Hájek, Jitka Klugarová, Jitka Marečková, T. Vrbová, Dittmar Chmelař
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Účinnost hyperbarické oxygenoterapie u pacientů se Sudeckovým syndromem v porovnání s farmakoterapií: Protokol systematického rewiev.
M. Klugar, D. Tučková, Michal Hájek, J. Klugarová, J. Marečková, T. Vrbová, Dittmar Chmelař
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ungewöhnliche Entzündung des Oberlides
Adam Kopecký, K.R. Koch, L.M. Heindl
Year: 2017, OPHTHALMOLOGE
journal article

United European Gastroenterology evidence-based guidelines for the diagnosis and therapy of chronic pancreatitis (HaPanEU)
J.M. Löhr, E. Dominguez-Munoz, J. Rosendahl, M. Besselink, J. Mayerle, M. M. Lerch, S. Haas, F. Akisik, N. Kartalis, J. Iglesias-Garcia, J. Keller, M. Boermeester, J. Werner, J-M. Dumonceau, P. Fockens, A. Drewes, G. Ceyhan, B. Lindkvist, J. Drenth, N. Ewald, P. Hardt, E. de Madaria, H. Witt, A. Schneider, R. Manfredi, F. J. Brondum, S. Rudolf, T. Bollen, M. Bruno, Petr Dítě
Year: 2017, UNITED EUROPEAN GASTROENTEROLOGY JOURNAL
journal article

Upper Extremity in Neurorehabilitation
Jana Vyskotová, Kateřina Macháčková
Year: 2017, Karlova univerzita
specialist book chapter

Úrazy pri zjazdovom lyžovaní a snowboardingu
Karol Korhelík
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Urgentní příjem-brána nemocnice pro všechny akutní stavy
Stanislav Jelen, Kutěj Vladislav
Year: 2017
others

Uzlinový syndrom u nemoci z kočičího škrábnutí u dětí ošetřených na Klinice infekčního lékařství v Ostravě
Lubomíra Hozáková, Vladimír Janout, L. Rožnovský
Year: 2017, Česko-slovenská pediatrie
journal article

Validity and Reliability of the Czech Version of the Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale (APAIS)
Renáta Zeleníková, P. Homzová, Miroslav Homza, Radka Bužgová
Year: 2017, JOURNAL OF PERIANESTHESIA NURSING
journal article

Validity of tools for assessing the risk of falls in patients
Kamila Majkusová, Darja Jarošová
Year: 2017, Central European Journal of Nursing and Midwifery
journal article

Vliv zvoleného modu zobrazení na radiační zátěž při angiografickém vyšetření
Lukáš Tomkiv, Karol Korhelík
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv životního stylu na epigenetické regulace: implikace pro psychické poruchy
Jana Janoutová, Alice Hálová, Vladimír Janout
Year: 2017, Psychiatrie pro praxi
journal article

Volba farmakoterapie u nemocných se schizofrenií a abúzem návykových látek
Eva Češková, L. Sušilová, L. Ustohal
Year: 2017, Psychiatrie pro praxi
journal article

Vyhodnocení služeb Dětské obezitologické ambulance FN Motol Praha
Dalibor Pastucha, Zlatko Marinov, Cecília Marinová, Hana Střílecká, Karolína Ptáková, Tereza Vrábelová, Dominika Ranková, Jana Čepová, Marcela Malíková
Year: 2017, Diabetologie metabolismus endokrinologie výživa
journal article

Výuka medicíny katastrof na LF OU - dvouleté zkušenosti
Stanislav Jelen, Leopold Pleva, Milan Šír
Year: 2017
others

VYUŽITÍ BIOMARKERŮ V PSYCHIATRICKÉ FARMAKOTERAPII
Eva Češková, L. Ustohal
Year: 2017, Ceska a Slovenska Psychiatrie
journal article

Využití dozimetru Isotrak v radiační ochraně
Hana Cábová, Karol Korhelík
Year: 2017, Praktická radiologie
journal article

Využití krytí s obsahem medu v léčbě nehojících se ran: první výsledky
Renáta Zeleníková, Dana Vyhlídalová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití krytí s obsahem medu v léčbě nehojících se ran: první výsledky
Renáta Zeleníková, Dana Vyhlídalová
Year: 2017
abstract in proceedings

Využití medu v péči o nehojící se rány: kazuistika
Dana Vyhlídalová, Renáta Zeleníková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití neuropaliativního a rehabilitačního přístupu u pacientů v pokročilé fázi vybraných neurologických onemocnění
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Lucie Sikorová, Michal Bar
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití škály CL-FODS pro hodnocení strachu ze smrti u studentů ošetřovatelství
Radka Bužgová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití ultrazvuku pro navigaci v neurochirurgii
Michal FILIP, P. Linzer, P. Jurek
Year: 2017, CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
journal article

Využití video Head Impulse Testu v diferenciální diagnostice závratí
Jakub Šichnárek, Eva Mrázková, MUDr. Evald Záthurecký, Jana Vyskotová, Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D.
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam nutričního poradenství při léčbě obézních pacientů endoskopickými restrikčními metodami
Karin Petřeková, Marek Bužga, Jana Janoutová, Evžen Machytka
Year: 2017, Gastroenterologie a hepatologie
journal article

Význam stanovení biomarkerů v diagnostice akutní pankreatitidy
Petr Dítě, Martin Blaho, Martina Bojková, J. Šímová, K. Kapounková, Nina Dvořáčková, Pavel Svoboda, Arnošt Martínek
Year: 2017, Gastroenterológia pre prax
journal article

Význam zobrazení srdce pomocí magnetické rezonance v diagnostice hypertrofické kardiomyopatie. Část I
Martin Pleva, Júlia Borová, Ilona Plevová, Jaroslav Januška, Margita Belicová
Year: 2017, Vnitřní lékařství
journal article

Význam zobrazení srdce pomocí magnetické rezonance v diagnostice hypertrofické kardiomyopatie. Část II
M. Pleva, J. Borová, Ilona Plevová, J. Januška, M. Belicová
Year: 2017, Vnitřní lékařství
journal article

Vzácné autoimunitní onemocnění
Tomáš Pískovský
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

VZÁCNÉ FORMY FETO-FETÁLNÍ TRANSFUZE V KLINICKÉ PRAXI
H Kováčová, David Matura, Ondřej Šimetka, J Pannová, Patricie Delongová
Year: 2017, Česká gynekologie
journal article

Vzácné lokalizace nádorů skupiny Ewingova sarkomu
Alžběta Grussmannová, František Dorko
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Waldenström's macroglobulinemia: Two malignant clones in a monoclonal disease? Molecular background and clinical reflection
Kateřina Growková, Elena Kryukova, Zuzana Kufová, Jana Filipová, Tereza Ševčíková, L. Rihova, M. Kascak, Fedor Kryukov, Roman Hájek
Year: 2017, EUROPEAN JOURNAL OF HAEMATOLOGY
journal article

Whole exome sequencing of aberrant plasma cells in a patient with multiple myeloma minimal residual disease
M. Zatopkova, Jana Filipová, Tomáš Jelínek, Tereza Ševčíková, Michal Šimíček, L. Rihova, R. Bezdekova, Kateřina Growková, Zuzana Kufová, J. Smejkalova, M. Hajduch, L. Pour, J. Minarik, A. Jungova, V. Maisnar, Fedor Kryukov, Roman Hájek
Year: 2017, Klinicka Onkologie
journal article

XII. Ostravské dny léčebné výživy
Veronika Horká, Olga Plačková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

XXII. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny.
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Radek Pudil, Miloslav Klugar, Petr Chmátal, Petr Došel
Year: 2017
organizing conference, workshop

Záněty středního ucha u dětí - Omyly při diagnostice a léčbě
Martin Formánek, Debora Jančatová, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2017, Pediatrie pro Praxi
journal article

Závažný průběh hantavirózy
J. Sagan, Nadežda Petejová, H. Zelená, P. Čížová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zdravotní výkony a úhrady zdravotních pojišťoven
Jiří Šatník
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zdravotní výkony v chirurgii a úhrady zdravotní péče
Jiří Šatník
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zdravotnická psychologie-2. vydání
Eva Zacharová
Year: 2017, Grada
specialist book

Zhodnocení ekonomických aspektu léčby hyperbarickým kyslíkem
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Alexandra Lochmanová, M. Klugar
Year: 2017, Pracovní lékařství
journal article

Zhodnocení ekonomických aspektů léčby hyperbarickým kyslíkem
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Alexandra Lochmanová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zhodnocení ekonomických aspektů léčby hyperbarickým kyslíkem.
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Alexandra Lochmanová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


