Publications
Změny GIT-u po bariatrických/metabolických operacích
Pavol Holéczy, M Hanousek, P Fojtík, M Bolek, A Foltys
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zoletil anaesthesia in chronobiological studies
Pavol Svorc, Ivana Bacová, Pavol Švorc, Monika Nováková, Soňa Gresová
Year: 2016, BIOL RHYTHM RES
článek v odborném periodiku

Ztráty sluchu u mužů a žen pracujících v riziku a mimo riziko hluku v Moravskoslezském kraji
Martina Kovalová, Eva Mrázková, Petra Sachová, Kristýna Vojkovská, Hana Tomášková, Jana Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2016, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

12. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie
Pavel Zonča
Year: 2016
uspořádání konference, workshopu

3D vizualizace a on-line navigace před velkými jaterními resekcemi
Petr Vávra, T Karásek, P Strakoš, M Jaroš, P Gajdoš, M Němec, Matúš Peteja, J Roman, Pavel Zonča
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

5. ostravské dny hyperbarické medicíny
Michal Hájek, Jarmila Tichavská, Iveta Neuwirtová, Miloslav Klugar
Year: 2016, Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL
článek v odborném periodiku

A case report of congenital labial fusion.
E Doležálková, David Matura, Ondřej Šimetka
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A rare truncating BRCA2 variant and genetic susceptibility to upper aerodigestive tract cancer
M. Delahaye-Sourdeix , D. Anantharaman, MN. Timofeeva, V. Gaborieau, Amelie Chabrier, Maxime P Vallee, Pagona Lagiou, Ivana Holcatova, Lorenzo Richiardi, Kristina Kjaerheim, Antonio Agudo, Xavier Castellsague, Tatiana V Macfarlane, Luigi Barzan, Cristina Canova, Nalin S. Thakker, David I. Conway, Ariana Znaor, Claire M Healy, Wolfgang Ahrens, David Zaridze, Neonilia Szeszenia-Dabrowska, Jolanta Lissowska, Eleonora Fabianova, Ioan Nicolae Mates, Vladimir Bencko, Lenka Foretová, Vladimír Janout, Maria Paula Curado, Sergio Koifman, Ana Menezes, Victor Wuensch-Filho, Jose Eluf-Neto, Paolo Boffetta, Leticia Fernandez Garrote, Jerry Polesel, Marcin Lener, Ewa Jaworowska, Jan Lubinski, Stefania Boccia, Thangarajan Rajkumar, Tanuja A. Samant, Manoj B. Mahimkar, Keitaro Matsuo, Silvia Franceschi, Graham Byrnes, Paul Brennan, James D. Mckay
Year: 2015, J NATL CANCER I
článek v odborném periodiku

A Review of the Total Synthesis of (+)-Lactacystin and its Analogs
Dávid Maliňák, Jozef Gonda, Jan Korabecny, Rafael Dolezal, Jan Honegr, Ondřej Soukup, Marek Bužga, Kamil Kuča
Year: 2015, ARCH CARDIOVASC DIS
článek v odborném periodiku

Abdominoskrotální hydroléla - kazuistika
I Slívová, Vladimír Richter, Z Vávrová, E Bednaříková
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Adaptace a pilotní implementace klinického doporučeného postupu prevence pádu hospitalizovaných pacientů
Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Kamila Majkusová, Radim Líčeník, Milan STOLIČKA
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Addenbrooke?s Cognitive Examination and Individual Domain Cut-Off Scores for Discriminating between Different Cognitive Subtypes of Parkinson?s Disease
Dagmar Beránková, Eva Janoušová, Martina Mráčková, Ilona Eliašová, Milena Košťálová, Světlana Skutilová, Irena Rektorová
Year: 2015, PARKINSONS DISEASE
článek v odborném periodiku

Addenbrookský kognitivní test - orientační normy pro českou populaci
Dagmar Beránková, P. Krulová, M. Mračková, I. Eliášová, M. Košťálová, E. Janoušová, I. Stehnová, Michal Bar, Pavel Ressner, P. Nilius, Martina Tomagová, I. Rektorová
Year: 2015, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

Adequate initial antimicrobial therapy as the factor assessing treatment efficacy in human septic shock
Pavel Szturz, P Folwarczny, J Švancara, Roman Kula, Pavel Ševčík
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Adequate initial antimicrobial therapy as the factor assessing treatment efficacy in human septic shock.
Pavel Szturz, P Folwarczny, J Švancara, Roman Kula, Pavel Ševčík
Year: 2015, Critical Care
článek v odborném periodiku

Adjustabilní laparoskopický radiofrekvenční operační nástroj - LARA - K1: inovativní přístup k resekci postero-superiorních jaterních segmentů
Petr Vávra, L Kárník, M Škrobánková, J Jurčíková, Václav Procházka, Peter Ihnát, Matúš Peteja, Anton Pelikán, Pavel Zonča, J Paleček
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Adjustable laparoscopic pradiofrrequency surgical device - LARA - K1: a new attitude to pesterior segment liver resections.
Petr Vávra, L Kárník, M Škrobánková, J Paleček, J Jurčíková, Václav Procházka, Peter Ihnát, Pavel Zonča
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Age of obesity onset in MC4R mutation carriers 
Daniela Staníková, M Surova, Marek Bužga, M Skopkova, L Ticha, M Petrasova, M Huckova, D Gabcova-Balziova, L Valentova, M Mokan, Ivona Závacká, J Stanik, I Klimes, D Gasperikova
Year: 2015, Endocrine Regulations
článek v odborném periodiku

Agreement on intrapartum cardiotocogram recordings between expert obstetricians
MUDr. Lukáš Hruban, Jiří Spilka, PhD, Václav Chudáček, PhD, MUDr. Petr Janků, PhD, Michal Huptych, PhD, Miroslav Burša, PhD, MUDr. Adam Hudec, MUDr. Marian Kacerovský PhD, MUDr. Michal Koucký, PhD, MUDr. Martin Procházka, PhD, MUDr. Vladimír Korečko, MUDr. Jan Segeťa, Ondřej Šimetka, MUDr. Alena Měchurová, PhD, Lenka Lhotská, PhD
Year: 2015, J EVAL CLIN PRACT
článek v odborném periodiku

Ako riešiť leak resekčnej línie pri rukávovej resekcii žalúdka?
Pavol Holéczy, M Hanousek, P Fojtík, M Bolek, A Foltys
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aktivita AChe a BuChE v lymfopoetických orgánoch
František Dorko
Year: 2015
stať ve sborníku

Aktivizace seniorů s demencí v pobytovém zařízení sociálních služeb a její vliv na kvalitu života
Š. Kawková, Radka Bužgová
Year: 2015, Rehabilitácia
článek v odborném periodiku

Aktuální legislativní změny v předepisování lázeňské léčebné péče pro děti a dorost
Dalibor Pastucha, Jiří Leisser, Lenka Tetřevová
Year: 2015, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Aktuální pohled na použití HES v traumatologii a porodnictví
Pavel Ševčík
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aktuální situace poskytování paliativní péče v domácím prostředí v České republice
Jana Foralová, Darja Jarošová
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aktuální situace poskytování paliativní péče v domácím prostředí v České republice
Jana FORALOVÁ, Darja Jarošová
Year: 2015
stať ve sborníku

Aktuální stav a význam odborného jazykového vzdělávání u zdravotníků
Jana Vavrošová, Ivona Závacká, Sabina Psennerová
Year: 2015
stať ve sborníku

Akutní laparoskopická kolektomie u fulminantní formy ulcerózní kolitidy
Peter Ihnát, Pavel Zonča, Petr Vávra, Matúš Peteja, Petra Guňková, CA Jacobi, G Meyer
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Akutní zánět zevního zvukovodu
Karol Zeleník, Martin Formánek
Year: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

ALPPS
Pavel Zonča, Matúš Peteja, Petr Vávra, Vladimír Richter
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ALPPS - nová naděje pro pacienty s nádorovým postižení jater?
Matúš Peteja, Pavel Zonča
Year: 2015
uspořádání konference, workshopu

Analysis of B-cell subpopulations in monoclonal gammopathies
Pavla Všianská, Lucie Říhová, Tamara Varmužová, Renata Suská, Fedor Kryukov, Aneta Mikulášová, Renata Kupská, Miroslav Penka, Luděk Pour, Zdeněk Adam, Roman Hájek
Year: 2015, Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia
článek v odborném periodiku

Analysis of clinical practice guidelines for cardiovascular disease prevention
J. Doležel, Darja Jarošová
Year: 2015, Kontakt
článek v odborném periodiku

Analysis of 69 hearing loss associated genes in adulthood-onset hearing loss patients using next generation sequencing
P. Tvrdá, Pavlína Plevová, P. Vojta, Eva Mrázková, D. Grecmalová, D. Kunc
Year: 2015
stať ve sborníku

Analýza klinických doporučených postupů prevence kardiovaskulárních onemocnění
Jakub Doležel, Darja Jarošová
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza poskytování zdravotní péče cizincům v ostravském regionu
Jana Vavrošová
Year: 2015
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Antibiotická léčba u pacientů v septickém stavu s akutním poškozením ledvin léčených mimotělními eliminačními metodami.
Nadežda Petejová
Year: 2015, Mladá fronta a.s.
kapitola v odborné knize

Aplikace aktuálních Doporučených postupů pro zpracování a vyšetření bioptických vzorků prsu u testování HER2 metodou fluorescenční hybridizace in situ a jejich význam v praxi.
Jana Žmolíková, S. Pitronová, Magdalena Uvírová, B. Kubová, J. Šimová, Irena Urbanovská, D. Žiak, J. Dvořáčková
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Apple technologie a její využití ve zdravotnictví a výuce na lékařských fakultách
Hana Sochorová, Hana Materová
Year: 2015
uspořádání konference, workshopu

Aspiration Therapy In Super Obese Patients - Pilot Trial
Evžen Machytka, Roman Turro, Vincent Huberty, Espinez Perez, Mostafa Ibrahim, Marek Bužga, Martina Bojková, Tomáš Kupka, Jacques Deviere
Year: 2015
stať ve sborníku

Assessing anxiety and depression with respect to the quality of life in cancer inpatients receiving palliative care
Radka Bužgová, Darja Jarošová, Erika Hajnová Fukasová
Year: 2015, European Journal of Oncology Nursing
článek v odborném periodiku

Assessment of gait performance variability as potential indicator of fall risk: Study design
Zdenek Svoboda, Miroslav Janura, Lucia Bizovska, Eliška Kuboňová, Markéta Hamříková
Year: 2015
stať ve sborníku

Assessment of Quality of Life of Family Members of Inpatients with End-Stage Disease
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Lucie Sikorová
Year: 2015, J PALLIAT CARE
článek v odborném periodiku

Associating Liver Partition and Portal Vein Ligation for Staged Hepatectomy: A Contemporary Surgical Oncology Conundrum
Matúš Peteja, Anton Pelikán, Petr Vávra, Milan Lerch, Peter Ihnát, Pavel Zonča, Vladimír Janout
Year: 2015, Journal of Gastrointestinal & Digestive
článek v odborném periodiku

Association Between Quality of Life, Demographic Characteristics, Physical Symptoms, and Unmet Needs in Inpatients Receiving End-of-Life Care
Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Year: 2015, Journal of Hospice & Palliative Nursing
článek v odborném periodiku

Association between 5q23.2-located polymorphism of CTXN3 gene (Cortexin 3) and schizophrenia in European-Caucasian males; implications for the aetiology of schizophrenia
Omar Šerý, Jan Lochman, Jana Povová, Vladimír Janout, Jiří Plesník, Vladimír J Balcar
Year: 2015, Behavioral & Brain Functions
článek v odborném periodiku

Asthma exacerbations and symptom variability in children due to short-term ambient air pollution changes in Ostrava, Czech Republic
Helena Velická, Vladimíra Puklová, Josef Keder, Marek Brabec, Marek Malý, Martin Bobák, Bohumil Kotlík, Vítězslav Jiřík, Vladimír Janout, Helena Kazmarová
Year: 2015, Cent Eur J Public Health
článek v odborném periodiku

Atlas mikrobiálních patogenů
Dittmar Chmelař
Year: 2015, Lékařská fakulta OU
odborná kniha

Atypical Cogan's syndrome: A case report and summary of current treatment options
MUDr. Debora Jančatová, Karol Zeleník, Pavel Komínek, Petr Matoušek
Year: 2015, INT J PEDIATR OTORHI
článek v odborném periodiku

Augmentace hlasivek autologním tukem
MUDr. H. Kučová, MUDr. M. Tománková, Pavel Komínek, MUDr. R. Walderová, Karol Zeleník
Year: 2015, Otorinolaryngologie a foniatrie
článek v odborném periodiku


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200