Publications
LÉČBA HYPERBARICKÝM KYSLÍKEM A JEJÍ VYUŽITÍ V SOUČASNÉ MEDICÍNĚ
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník
Year: 2017, Zdravotnícke listy
journal article

LÉČEBNÝ EFEKT A PERZISTENCE NA LÉČBĚ MIRABEGRONEM U PACIENTŮ S PŘÍZNAKY HYPERAKTIVNÍHO MOČOVÉHO MĚCHÝŘE V MULTICENTRICKÉ KLINICKÉ STUDII
A Martan, J Mašata, K Švabík, Jan Krhut, R Zachoval
Year: 2017, CESKA GYNEKOL
journal article

Legislativní aspekty posuzovaní zdravotní způsobilosti ke sportu v ordinaci PLDD
Dalibor Pastucha
Year: 2017
others

Léky navozená porucha rovnováhy
Karol Zeleník, Martin Formánek, Pavel Komínek, Z. Čada
Year: 2017, Tobiáš
specialist book chapter

Lethal suicidal attempt with a mixed-drug intoxication involving metoprolol and propafenone - a first paediatric case report
Milan Grundmann, Ivana Kacířová, Martin Kolek
Year: 2017
organizing conference, workshop

Lethal suicide attempt with a mixed-drug intoxication of metoprolol and propafenone - A first pediatric case report
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, M. Kolek, E. Vyskocilova-Hrudikova, R. Urinovska, Petr Handlos
Year: 2017, FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL
journal article

Liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for determination of gentamicin concentrations and comparison with two immunoassay methods (chemiluminiscent assay) a polarization fluoroimmunoassay)
Hana Brozmanová, Romana Uřinovská, Pavel Šištík, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for smultaneous determination of azole antifugals in human serum
Hana Brozmanová, Romana Uřinovská, Pavel Šištík, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2017
organizing conference, workshop

Liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for TDM of vancomycin and comparison with results of polarization fluoroimmunoassay
Hana Brozmanová, Ivana Kacířová, Romana Uřinovská, Pavel Šištík, Milan Grundmann
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lymfomy z B-buněk marginální zóny
Juraj Ďuraš, Michal Kaščák, Roman Hájek
Year: 2017, Onkológia
journal article

L1CAM AS RISK FACTOR FOR RECURRENCE IN STAGE I ENDOMETRIAL CANCER PATIENTS.
Jaroslav Klát, A Mladěnka, Ondřej Šimetka, Jana Dvořáčková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Measuring quality of life of cognitively impaired elderly inpatients in palliative care: psychometric properties of the QUALID and CILQ scales
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Lucie Sikorová, Darja Jarošová
Year: 2017, AGING & MENTAL HEALTH
journal article

Mechanistická definice chronické pankreatitidy - nové pohledy na onemocnění
Petr Dítě, Martin Blaho, J. Šímová, Tomáš Kupka, A. Vašura, K. Kapounková, Pavel Svoboda, Arnošt Martínek
Year: 2017, Gastroenterológia pre prax
journal article

Meek micrografting technique and its use in the treatment of severe burn injuries at the university hospital ostrava burn center
Hana Klosová, Zdeňka Němečková Crkvenjaš, J. Štětinský
Year: 2017, Acta Chirurgiae Plasticae
journal article

Mění se chirurgická léčba stenotického karcinomu rekta?
Anton Pelikán, Lubomír Tulinský, Matúš Peteja, Milan Lerch
Year: 2017, Gastroenterologie a hepatologie
journal article

Meridián tlustého střeva a jeho léčebné využití
Radka Durďáková, Radomír Durďák, Mgr. Tomáš Mičaník, František Dorko
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Měření tuhosti prsu - zlepšení efektivity sekundární prevence rakoviny prsu
Jiří Prokop
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metabolic and hormonal effects of endoscopic bariatric procedures
Marek Bužga
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metabolic Effects of Sleeve Gastrectomy and Laparoscopic Greater Curvature Plication: an 18-Month Prospective, Observational, Open-Label Study
Marek Bužga, Zdeněk Švagera, Hana Tomášková, K. Hauptman, Pavol Holéczy
Year: 2017, OBESITY SURGERY
journal article

Metabolic Effects of Sleeve Gastrectomy and Laparoscopic Greater Curvature Plication: An 18-Month Prospective, Observational, Open-Label Study
Marek Bužga, Pavol Holéczy, Karel Hauptman, Zdeněk Švagera
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metopism, os bregmaticum - the two variations of calvaria
Alžběta Grussmannová, František Dorko, Ján Tokarčík
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mezinárodní projekt multikulturní péče na jednotkách intenzivní péče v Evropě: Multicultural care in European intensive care units
Darja Jarošová, Ivana Nytra, Renáta Zeleníková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mezioborová spolupráce v ošetření mnohočetného střelného poranění
Leopold Pleva, Petr Prusenovský, Martin Bortlíček
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

MINIINVAZIVNÍ RESEKCE JATER
Daniel Toman, Petr Vávra, Peter Ihnát, Matúš Peteja, Milan Lerch
Year: 2017, Rozhledy v chirurgii
journal article

MINIMAL RESIDUAL DISEASE BY MULTIPARAMETER FLOW CYTOMETRY IN TRANSPLANT ELIGIBLE PATIENTS WITH NEWLY DIAGNOSED MULTIPLE MYELOMA ENROLLED IN THE EMN02/HO95 PHASE 3 TRIAL
Roman Hájek
Year: 2017
abstract in proceedings

MINIMAL RESIDUAL DISEASE BY MULTIPARAMETER FLOW CYTOMETRY IN TRANSPLANT ELIGIBLE PATIENTS WITH NEWLY DIAGNOSED MULTIPLE MYELOMA: RESULTS FROM THE EMN02/HO95 PHASE 3 TRIAL
Roman Hájek
Year: 2017
abstract in proceedings

Mirabegron in the treatment of neurogenic detrusor overactivity due to spinal cord injury and multiple sclerosis
Jan Krhut
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

MN test a psoriáza
Tomáš Adamus
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Molecular typing and antimicrobial susceptibility testing to six antimicrobials of Clostridium difficile isolates from three Czech hospitals in Eastern Bohemia in 2011-2012.
Vladimír Beran, E. J. Kuijper, C. Harmanus, I. M. Sanders, S. M. van Dorp, C. W. Knetsch, J. Janečková, A. Seidelová, L. Bareková, Josef Tvrdík, Dittmar Chmelař, Ivan Čižnár
Year: 2017, Folia Microbiologica
journal article

Mortality in Miners with Coal-Workers´ Pneumoconiosis in the Czech Republic in the Period 1992-2013.
Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, Hana Šlachtová, Pavel Urban, Zdeňka Hajduková, Irena Landecká, Rostislav Gromnica, Petr Brhel, Daniela Pelclová, Zdeněk Jirák
Year: 2017, International Journal of Environmental Research and Public Health
journal article

Motivační faktory pro výběr profese radiologický asistent
Jakub Duszek, Karol Korhelík
Year: 2017, Praktická radiologie
journal article

Motivační faktory pro výběr profese Radiologický asistent
Jakub Duszek, Karol Korhelík
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možná rizika nadměrné pohybyvové aktivity v dětském věku
Dalibor Pastucha
Year: 2017
others

Možné dlouhodobé důsledky císařského řezu na zdraví žen a dětí
Ondřej Šimetka, Erika Doležálková, Richard Špaček
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možné využití spánkové endoskopie pro zvýšení efektivity léčby (operační i neoperační) u pa cientů s obstrukční spánkovou apnoí
J. Hybaskova, Ondřej Jor, Vilém Novák, Petr Matoušek, Pavel Komínek
Year: 2017, Ceska a Slovenska Neurologie a Neurochirurgie
journal article

Možnosti paliativní péče u pacientů s vybranými neurologickými nemocemi
Radka Bužgová, Michal Bar, Pavel Ressner, Petra Bártová, Radka Kozáková, Lucie Sikorová, Renáta Zeleníková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti techniky v domácí rehabilitaci
Mariana Zádrapová, Eva Mrázková
Year: 2017, Praktický lékař
journal article

Možnosti zařazení problematiky dětské paliativní péče do výuky ZP na VŠ
Radka Bužgová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Multicultural care in European intensive care units
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Ivana Nytra
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Multicultural care in European intensive care units
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Ivana Nytra
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Multiple myeloma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up
P. Moreau, J. San Miguel, P. Sonneveld, M. V. Mateos, E. Zamagni, H. Avet-Loiseau, Roman Hájek, M. A. Dimopoulos, H. Ludwig, H. Einsele, S. Zweegman, T. Facon, M. Cavo, E. Terpos, H. Goldschmidt, M. Attal, C. Buske
Year: 2017, ANNALS OF ONCOLOGY
journal article

Nádorová duplicita v mozku anebo změny po terapii?
Mária Gamratová, Iveta Szotkovská, Radoslava Tomanová, L. Křen, Jana Dvořáčková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nadpočetné kůstky na klenbě lebeční
Alžběta Grussmannová, František Dorko
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Neodkladná péče o polytraumatizované dítě na urgentním příjmu.
Ivo Kopáček, Leopold Pleva, Rudolf Vronský
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

New liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for routine TDM of vancomycin in patients with both normal and impaired renal functions and comparison with results of polarization fluoroimmunoassay in light of varying creatinine concentrations
Hana Brozmanová, Ivana Kacířová, Romana Uřinovská, Pavel Šištík, Milan Grundmann
Year: 2017, CLIN CHIM ACTA
journal article

Nová antikoagulancia
Anna Zatloukalová, Jana Janoutová, Miroslav Homza, Vladimír Janout
Year: 2017, Profese online
journal article

Novorozenecký screening sluchu - význam, současný stav v ČR
Pavel Komínek, V. Chrobok, Karol Zeleník, J. Dršata
Year: 2017, Časopis lékařů českých
journal article

Nutritional status assessment of patients in a general practitioner's office
Radka Kozáková, L. Hrbacova, Renáta Zeleníková
Year: 2017, Central European Journal of Nursing and Midwifery
journal article

Obesity, metabolic factors and risk of different histological types of lung cancer: A Mendelian randomization study
Vladimír Janout
Year: 2017, PLOS ONE
journal article

Obinutuzumab v léčbě nemocných s chronickou lymfocytární leukémií a s folikulárním lymfomem
J. Zuchnická, J. F. Mihályová, Juraj Ďuraš, Roman Hájek
Year: 2017, Onkologická revue
journal article


