Publications
Hodnocení redukce hmotnosti a složení těla po bariatrických výkonech: 24 měsíců open prospektivní studie
Markéta Skalná, Jitka Macháčková, Marek Bužga, Pavol Holéczy
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení strachu u dětí v souvislosti s provedením operačního zákroku
Zuzana Hlubková, Lucie Sikorová
Year: 2016, Logos polytechnikos
článek v odborném periodiku

Hromadná nehoda Studénka 2015.
Stanislav Jelen, Leopold Pleva, Vladimír Vlček, Renáta Ječmínková, Vladimír Ječmínek, Martin Novák, Michaela Krajčíková
Year: 2016
ostatní

Humanitární mise Malawi 2016
Rastislav Maďar
Year: 2016, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku

Hyperbaric oxygen therapy in pediatric patients at the Centre of Hyperbaric Medicine Ostrava in the years 2007- 2011
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperbaric oxygen therapy in pediatric patients at the Centre of Hyperbaric Medicine Ostrava in the years 2007- 2011
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, František Novomeský, Miloslav Klugar
Year: 2016
stať ve sborníku

Hyperbarická a potápěčská medicína 2016
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Radek Pudil
Year: 2016
ediční a redakční práce

HYPERBARICKÁ A POTÁPĚČSKÁ MEDICÍNA 2016
Michal Hájek, R. Pudil, M. Klugar, Dittmar Chmelař
Year: 2016
uspořádání konference, workshopu

Hyperbarická oxygenoterapie.
Michal Hájek
Year: 2016, Grada Publishing
kapitola v odborné knize

Hypoglykémie u solitárního fibrózního tumoru jater
Jirka Mačák, Petr Buzrla, Jana Dvořáčková, F. Jalůvka
Year: 2016, Česko-slovenská patologie
článek v odborném periodiku

Ibrutinib v hematoonkologii
Jana Fečková Mihályová, Juraj Ďuraš, Jana Zuchnická, Michal Kaščák, Roman Hájek
Year: 2016, Klinická Farmakologie a Farmacie
článek v odborném periodiku

Immunomodulatory drugs in AL amyloidosis
Tomáš Jelínek, Zuzana Kufová, Roman Hájek
Year: 2016, CRIT REV ONCOL HEMAT
článek v odborném periodiku

Impact of body mass index on treatment efficacy of mirabegron for overactive bladder in females
Jan Krhut, A Martan, R Zachoval, T Hanuš, K Švabík, Peter Zvara
Year: 2016, EUR J OBSTET GYN R B
článek v odborném periodiku

Imported anthropogenic bacteria may survive the Antarctic winter and introduce new genes into local bacterial communities
Kristian Brat, Ivo Sedlacek, Alena Sevcikova, Zdenek Merta, Kamil Laska, Pavel Ševčík
Year: 2016, Polish Polar Research
článek v odborném periodiku

Imunitní mechanismy infekcí přenášených vektorem
Alexandra Lochmanová
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Imunologický účinek estrogenů u polytraumat a popálenin
Peter Koliba
Year: 2016, Maxdorf
kapitola v odborné knize

Influenza - patofyziologie, epidemiologie,prevence, terapie
Rastislav Maďar
Year: 2016, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku

Informovanost vysokoškolských studentů o dárcovství kostní dřeně
Ilona Plevová, Gabriela Kuráňová
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Informovanost vysokoškolských studentů o dárcovství kostní dřeně
Gabriela Kuráňová, Ilona Plevová
Year: 2016
stať ve sborníku

Intra-thoracic injuries associated with cardiopulmonary resuscitation - Frequent and serious
Lucia Ihnát Rudinská, Petr Hejna, Peter Ihnát, Hana Tomášková, Margita Smatanová, Igor Dvořáček
Year: 2016, RESUSCITATION
článek v odborném periodiku

Intrathoracic splenosis - lesson learned: a case report
Lubomír Tulinský, Peter Ihnát, Marcel Mitták, Petra Guňková, Pavel Zonča
Year: 2016, JOURNAL OF CARDIOTHORACIC SURGERY
článek v odborném periodiku

Intravesical instillation of onabotulinum toxin A embedded in inert hydrogel in the treatment of idiopathic overactive bladder: A double-blind randomized pilot study
Jan Krhut, Marie Navratilova, Radek Sykora, Michaela Jurakova, Marcel Gartner, David Mika, Lubomír Pavliska, Peter Zvara
Year: 2016, SCANDINAVIAN JOURNAL OF UROLOGY
článek v odborném periodiku

ISOLATED THIRD CRANIAL NERVE OF CLINICAL CASE REPORTS
Jiří Demel, Leopold Pleva
Year: 2016, Jacobs Journal of Clinical Case Reports,
článek v odborném periodiku

Isolated Third Cranial Nerve Palsy after Mild Head Trauma
Jana Pometlová, Jiří Demel, Leopold Pleva
Year: 2016, Jacobs Journal of Clinical Case Reports
článek v odborném periodiku

Jak na stravování dětí v jeslích?
Karin Petřeková
Year: 2016, Výživa a potraviny
článek v odborném periodiku

Jak na stravování dětí v jeslích, aneb pohled do praxe v zařízení Jesle Frýdek-Místek
Karin Petřeková, Dagmar Zemanová
Year: 2016, Výživa a potraviny
článek v odborném periodiku

Jak připravit abstrakt na výroční konferenci ČUS
Jan Krhut, Milan Hora, Aleš Petřík, Radek Sýkora, Roman Zachoval, Marek Zachoval, Marek Babjuk
Year: 2016, Ces Urol
článek v odborném periodiku

Jak šel čas
Hana Materová, Jana Golisová, Otakar Kraft
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak šel čas
Hana Materová, Jana Golisová, Otakar Kraft
Year: 2016
stať ve sborníku

Jejuno-ileální diverze pomocí magnetického systému GIW v léčbě obezity a diabetu: výsledky po 12 měsících
Marek Bužga, Evžen Machytka, Zdeněk Švagera, CC Thompson, M Ryou, Pavel Zonča
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Karcinoid z pohárkových buněk nebo specifický karcinom apendixu?
Jirka Mačák, K. Němejcová
Year: 2016
stať ve sborníku

Karcinoid z pohárkových buněk nebo specifický karcinom apendixu?
Jirka Mačák, K. Němejcová
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Karcinom močového měchýře a kouření-přehledový článek
Kateřina Vařechová, Jana Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2016, Urologické listy
článek v odborném periodiku

Karcinom plic a HPV infekce
Petr Ambroz, Jana Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2016, Hygiena
článek v odborném periodiku

Klinický standard pro diagnostiku a léčbu pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou a s tranzitorní ischemickou atakou ? verze 2016
O. Škoda, R. Herzig, R. Mikulík, J. Neumann, Daniel Václavík, Michal Bar, D. Šaňák, A. Tomek, D. Školoudík
Year: 2016, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
článek v odborném periodiku

Koincidence primárního epiteloidního leiomyosarkomu a low grade neinvazivního papilárního uroteliálního karcinomu ledvinné pánvičky
Fádi Fakhouri, Radoslava Tomanová, Jana Dvořáčková
Year: 2016
stať ve sborníku

Koincidence primárního epiteloidního leiomyosarkomu a low grade neinvazivního papilárního uroteliálního karcinomu ledvinné pánvičky
Fádi Fakhouri, Radoslava Tomanová, Jana Dvořáčková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kompetence a vzdělávání porodních asistentek v České republice
Yvetta Vrublová
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komunikace s agresivním pacientem
Renáta Zeleníková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komunikace sester s pacientem na umělé plicní ventilaci
Martina Prusenovská, Renáta Zeleníková
Year: 2016, Florence
článek v odborném periodiku

Kongenitální děložní malformace (VVV dělohy)
D Tóth, Petr Kovář, M. Mára
Year: 2016, Grada Publishing
kapitola v odborné knize

Konsenzus a návrh k algoritmu léčby - mechanická trombektomie u akutního mozkového infarktu
O. Volný, A. Krajina, Michal Bar, R. Herzig, D. Šaňák, A. Tomek, D. Školoudík, F. Charvát, Daniel Václavík, J. Neumann, O. Škoda, R. Mikulík
Year: 2016, Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie
článek v odborném periodiku

Korelace intenzity fluorescence s proporcionálním zastoupením maligních buněk ve tkáni při resekci glioblastomu s použitím 5-ALA
Tomáš Krčík, Petr Buzrla, K. Křivánková, Radim Lipina, M. Smrčka
Year: 2016, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

Korozivní preparáty a jejich využití ve výuce anatomie
František Dorko, Ján Tokarčík, Erik Rumpel
Year: 2016
stať ve sborníku

Kvalita života rodičů dětí s chronickým onemocněním
Lucie Sikorová
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Laparoscopic vs. open resection of colorectal cancer ? is there a difference in the postoperative quality of life?
Peter Ihnát, Matúš Peteja, Petra Guňková, Petr Vávra, Pavel Zonča
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

LAPAROSKOPICKÁ RESEKČNÍ REKTOPEXE V LÉČBĚ OBSTRUKČNÍHO DEFEKAČNÍHO SYNDROMU
Peter Ihnát, Petra Guňková, Petr Vávra, Milan Lerch, Matúš Peteja, Anton Pelikán, Pavel Zonča
Year: 2016, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Laparoskopické resekce jater
Petr Vávra, J Roman, Martina Škrobánková, Marek Penhaker, Matúš Peteja, Pavel Zonča
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Laparoskopický přístup u pacientů s IBD
Stanislav Czudek, Pavel Zonča
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Laparoskopie budoucnosti
Pavel Zonča, Petr Vávra, Matúš Peteja, Vladimír Richter, Peter Ihnát
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


