Publications
Role lokálních anestetik v léčbě bolesti u akutní faryngitidy
Karol Zeleník
Year: 2016, Practicus
článek v odborném periodiku

Rychlá detekce somatických mutací u nádorů tlustého střeva (CRC), plic (NSCLC) a maligního melanomu s využitím systému Biocartis IdyllaTM
I. Žebráková, A. Hopenštoková, J. Šimová, B. Kubová, L. Schreiberová, Magdalena Uvírová, Irena Urbanovská, D. Konvalinka, R. Měch, J. Mazurová, Nina Dvořáčková, Jana Dvořáčková
Year: 2016
stať ve sborníku

Rychlá detekce somatických mutací u nádorů tlustého střeva (CRC), plic (NSCLC) a maligního melanomu s využitím systému Biocartis IdyllaTM
A. Hopenštoková, J. Šimová, B. Kubová, L. Schreiberová, Magdalena Uvírová, Irena Urbanovská, D. Konvalinka, R. Měch, J. Mazurová, Nina Dvořáčková, Jana Dvořáčková
Year: 2016
stať ve sborníku

Rychlá detekce somatických mutací u nádorů tlustého střeva (CRC), plic (NSCLC) a maligního melanomu s využitím systému Biocartis IdyllaTM
I. Žebráková, A. Hopenštoková, J. Šimová, B. Kubová, L. Schreiberová, Magdalena Uvírová, Irena Urbanovská, D. Konvalinka, R. Měch, J. Mazurová, Nina Dvořáčková, Jana Dvořáčková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Řezy os temporale
Erik Rumpel, Martin Jasiok, Martina Červeňová, Tomáš Pindur, Jiří Stach, David Škrda, Ján Tokarčík, František Dorko, Eva Výborná
Year: 2016
stať ve sborníku

SAR study to find optimal cholinesterase reactivator against organophosphorous nerve agents and pesticides
L. Gorecki, J. Korabecny, K. Musilek, Dávid Maliňák, E. Nepovimova, R. Dolezal, D. Jun, O. Soukup, Kamil Kuča
Year: 2016, ARCHIVES OF TOXICOLOGY
článek v odborném periodiku

Sarkom nebo karcinom?
Iveta Szotkovská, Jana Dvořáčková, R. Ondruššek, V. Židlík, J. Haferník, J. Bartusková, P. Dundr, M. Michal
Year: 2016
stať ve sborníku

Sarkom nebo karcinom?
Iveta Szotkovská, Jana Dvořáčková, R. Ondruššek, V. Židlík, J. Haferník, J. Bartusková, P. Dundr, M. Michal
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Screening sluchu u dospělých pomocí dotazníku
Eva Mrázková, Martina Kovalová, Hana Tomášková, Jana Janoutová, Petra Sachová, E. Záthurecký, Jakub Šichnárek, K. Vojkovská, Vladimír Janout
Year: 2016, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

'Sea and treat' hysteroskopie
D Kužel, D Tóth, Petr Kovář
Year: 2016, Grada Publishing
kapitola v odborné knize

See and Treat Hysteroscopy
D Kužel, Petr Kovář, P Hanousek
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

SEKUNDÁRNÍ ANGIOSARKOM BŘIŠNÍ STĚNY PO ADJUVANTNÍ RADIOTERAPII PACIENTKY S KARCINOMEM DĚLOHY - KAZUISTIKA
A Zatloukal, Milan Lerch, Pavel Zonča
Year: 2016, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Setkání asociace Českých a Slovenských lékařských fakult
Pavel Zonča
Year: 2016
uspořádání konference, workshopu

Sexualita v těhotenství
Yvetta Vrublová
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sexuální dysfunkce žen v klimakteriu
Yvetta Vrublová
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Short-term outcomes of the new intragastric balloon End-Ball (R) for treatment of obesity
Marek Bužga, Tomáš Kupka, Milan Siroky, Habib Narwan, Evžen Machytka, Pavol Holéczy, Zdeněk Švagera
Year: 2016, Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques
článek v odborném periodiku

Show must go on
Stanislav Czudek, Z Farnik, R Gunka
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sleeve resekce žaludku a pooperační GERD - změna techniky resekce
P Ostruszka, A Foltys, A Zatloukal, Pavel Zonča
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná bariatricko-metabolická chirurgie
Pavol Holéczy, Marek Bužga
Year: 2016, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Současné možnosti in vivo protonové (1H) MR Spektroskopie v diagnostice mozkového abscesu
Zdeněk Večeřa, P. Hanzlíková, Tomáš Krejčí, Radim Lipina, M. Kanta
Year: 2016, CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
článek v odborném periodiku

Sourozenci nevyléčitelně nemocných dětí
Lucie Sikorová
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spinocelulární karcinom středouší - vzácná primární léze nebo 'metastazující' CIN III?
Hana Faistová, Magdalena Uvírová, D. Žiak, Pavel Hurník, J. Nieslanik, R. Ondruššek, V. Židlík, J. Doboszová, Jana Dvořáčková
Year: 2016
stať ve sborníku

Spinocelulární karcinom středouší - vzácná primární léze nebo 'metastazující' CIN III?
Hana Faistová, Pavel Hurník, J. Nieslanik, D. Žiak, V. Židlík, R. Ondruššek
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spinocelulární karcinom středouší - vzácná primární léze nebo 'metastazující' CIN III?
Hana Faistová, Magdalena Uvírová, D. Žiak, Pavel Hurník, J. Nieslanik, R. Ondruššek, V. Židlík, J. Doboszová, Jana Dvořáčková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spirituálne potreby onkologických pacientov
Renáta Zeleníková, Jana Stroková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Správná transfuzní praxe v klinické praxi FN Ostrava
Šárka Blahutová, Martin Kořístka, K. Šinovská, Zuzana Kubačková, Zuzana Čermáková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Srovnání stanovení aktivity ADAMTS13 in-house metodou FRET-VWF73 a komerčním kitem ELISA (Technoclone)
Petra Kovářová, Zuzana Čermáková, R. Hrdličková, Š. Blahutová, J.A. Kremer Hovinga
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stanovení vlivu hyperbaroxie a dezinfekčních prostředků na přežívání virulentních kmenů Clostridum difficile pomocí průtokové cytometrie
Vladimír Beran
Year: 2016
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

State of the art: Miniinvazivni esophagektomie
Pavel Zonča, Matúš Peteja, Vladimír Richter, Petr Vávra
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

State of Voice Quality in Pedagogues at Primary Schools
Kristýna Vojkovská, Eva Mrázková, Petra Sachová
Year: 2016, Nova Science Publishers
kapitola v odborné knize

STĚŽEJNÍ UROLOGICKÉ OPERAČNÍ VÝKONY V UROLOGII V ČR V LETECH 2009 - 2014
M Hora, M Babjuk, M Broďák, T Hanuš, L Jarolím, Jan Krhut, A Petřk, V Študent, R Zachoval, J Jarkovský, P Klika, L Dušek
Year: 2016, Česká urologie
článek v odborném periodiku

Stress factors in the work of nurses
V. Kozon, Eva Zacharová
Year: 2016, CLINICAL SOCIAL WORK AND HEALTH INTERVENTION
článek v odborném periodiku

Suplementované restriktivní diety u nemocných vyššího věku s chronickým onemocněním ledvin
Vladimír Teplan
Year: 2016, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Světlo, optika, pumpa, vysokofrekvenční proud, instumentárium
V Blahút, D Tóth, Petr Kovář
Year: 2016, Grada Publishing
kapitola v odborné knize

Symptoms as the main predictors of caregivers´ perception of the suffering of patients with primary malignant brain tumors
Renáta Zeleníková, Dianxu Ren, Richard Schulz, Barbara Given, Paula R. Sherwood
Year: 2016, Cancer nursing
článek v odborném periodiku

Synthesis, antimicrobial evaluation and molecular modeling of 5-hydroxyisoquinolinium salt series; the effect of the hydroxyl moiety
Jan Marek
Year: 2016, Synthesis, antimicrobial evaluation and molecular modeling of 5-hydroxyisoquinolinium salt series; the effect of the hydroxyl moiety
článek v odborném periodiku

Štědrovečerní damage control surgery u střelného poranění hrudníku.
Stanislav Jelen, Novák Martin, Mitták Marcel, Leopold Pleva, Krajčíková Michaela
Year: 2016
ostatní

Terapeutické monitorování hladin antiepileptik I. - obecné zásady 'stará' antiepileptika
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2016, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Terapeutické monitorování hladin antiepileptik II.-'nová' antiepileptika, speciální skupiny pacientů
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2016, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Terapeutické monitorování hladin léčiv v psychiatrii - možnosti a využití v praxi
Petr Šilhán, Ivana Kacířová, Martin Hýža, Romana Uřinovská, Prof. MUDr. Eva Češková, CSc., Milan Grundmann
Year: 2016, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Terapie nemocí z nachlazení
Martin Formánek, Olga Svobodová, Debora Jančatová, Karol Zeleník
Year: 2016, Medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

The assessment of fear children undergoing surgical procedures
Zuzana Hlubková, Lucie Sikorová
Year: 2016
ostatní

The effect of continuous elimination methods on the hemostatic profile of a cardiac surgery patient monitored using thromboelastography
O. Zuščich, R. Hájek, Pavel Ševčík, V. Lonský, J. Zapletalová
Year: 2016, INT J ARTIF ORGANS
článek v odborném periodiku

The efficacy of treatment of local residual neoplasia under standardized conditions
Ondřej Urban, Barbora Pipek, Ivana Mikoviny Kajzrlíková, Přemysl Falt, Petr Fojtík, Petr Vítek
Year: 2016, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

The impact of endoscopic harvesting methods on graft patency in CABG patients
Radim Brát
Year: 2016, Springer International Publishing
kapitola v odborné knize

The importance of pulse wave velocity measurement in paediatric population with an increased risk of cardiovascular diseases ? Type 1 diabetes and chronic kidney disease
Terezie Šuláková, J. Feber, J. Strnadel, Jan Pavlíček, B. Obermannová, L. Petružálková, T. Seeman, Z. Šumník
Year: 2016, Coe et vasa
článek v odborném periodiku

The influence of methods of bariatric surgery for treatment of type 2 diabetes mellitus
Marek Bužga, Petra Maresova, Adéla Seidlerová, Pavel Zonča, Pavol Holéczy, Kamil Kuča
Year: 2016, THERAPEUTICS AND CLINICAL RISK MANAGEMENT
článek v odborném periodiku

The possibilities of evaluation of nursing competences for nursing students in Czech Republic
Hana Lukšová, Eva Janíková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The use of transcranial sonography at neuro-psychiatry interface
Petr Šilhán, D. Školoudík, M. Jelínková, Martin Hýža, J. Valečková, Denisa Perničková, L. Hosák
Year: 2016, Ceska a Slovenska Neurologie a Neurochirurgie
článek v odborném periodiku

Thoughts on anaesthesia in chronobiological studies with electrocardiograms
P. Svorc, Pavol Švorc, I. Bacova, S. Gresova
Year: 2016, ACTA PHYSIOLOGICA
článek v odborném periodiku


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200