Publications
MINIMAL RESIDUAL DISEASE BY MULTIPARAMETER FLOW CYTOMETRY IN TRANSPLANT ELIGIBLE PATIENTS WITH NEWLY DIAGNOSED MULTIPLE MYELOMA ENROLLED IN THE EMN02/HO95 PHASE 3 TRIAL
Roman Hájek
Year: 2017
abstract in proceedings

MINIMAL RESIDUAL DISEASE BY MULTIPARAMETER FLOW CYTOMETRY IN TRANSPLANT ELIGIBLE PATIENTS WITH NEWLY DIAGNOSED MULTIPLE MYELOMA: RESULTS FROM THE EMN02/HO95 PHASE 3 TRIAL
Roman Hájek
Year: 2017
abstract in proceedings

Mirabegron in the treatment of neurogenic detrusor overactivity due to spinal cord injury and multiple sclerosis
Jan Krhut
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

MN test a psoriáza
Tomáš Adamus
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Molecular typing and antimicrobial susceptibility testing to six antimicrobials of Clostridium difficile isolates from three Czech hospitals in Eastern Bohemia in 2011-2012.
Vladimír Beran, E. J. Kuijper, C. Harmanus, I. M. Sanders, S. M. van Dorp, C. W. Knetsch, J. Janečková, A. Seidelová, L. Bareková, Josef Tvrdík, Dittmar Chmelař, Ivan Čižnár
Year: 2017, Folia Microbiologica
journal article

Mortality in Miners with Coal-Workers´ Pneumoconiosis in the Czech Republic in the Period 1992-2013.
Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, Hana Šlachtová, Pavel Urban, Zdeňka Hajduková, Irena Landecká, Rostislav Gromnica, Petr Brhel, Daniela Pelclová, Zdeněk Jirák
Year: 2017, International Journal of Environmental Research and Public Health
journal article

Motivační faktory pro výběr profese radiologický asistent
Jakub Duszek, Karol Korhelík
Year: 2017, Praktická radiologie
journal article

Motivační faktory pro výběr profese Radiologický asistent
Jakub Duszek, Karol Korhelík
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možná rizika nadměrné pohybyvové aktivity v dětském věku
Dalibor Pastucha
Year: 2017
others

Možné dlouhodobé důsledky císařského řezu na zdraví žen a dětí
Ondřej Šimetka, Erika Doležálková, Richard Špaček
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možné využití spánkové endoskopie pro zvýšení efektivity léčby (operační i neoperační) u pa cientů s obstrukční spánkovou apnoí
J. Hybaskova, Ondřej Jor, Vilém Novák, Petr Matoušek, Pavel Komínek
Year: 2017, Ceska a Slovenska Neurologie a Neurochirurgie
journal article

Možnosti paliativní péče u pacientů s vybranými neurologickými nemocemi
Radka Bužgová, Michal Bar, Pavel Ressner, Petra Bártová, Radka Kozáková, Lucie Sikorová, Renáta Zeleníková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti techniky v domácí rehabilitaci
Mariana Zádrapová, Eva Mrázková
Year: 2017, Praktický lékař
journal article

Možnosti zařazení problematiky dětské paliativní péče do výuky ZP na VŠ
Radka Bužgová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Multicultural care in European intensive care units
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Ivana Nytra
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Multicultural care in European intensive care units
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Ivana Nytra
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Multiple myeloma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up
P. Moreau, J. San Miguel, P. Sonneveld, M. V. Mateos, E. Zamagni, H. Avet-Loiseau, Roman Hájek, M. A. Dimopoulos, H. Ludwig, H. Einsele, S. Zweegman, T. Facon, M. Cavo, E. Terpos, H. Goldschmidt, M. Attal, C. Buske
Year: 2017, ANNALS OF ONCOLOGY
journal article

Nádorová duplicita v mozku anebo změny po terapii?
Mária Gamratová, Iveta Szotkovská, Radoslava Tomanová, L. Křen, Jana Dvořáčková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nadpočetné kůstky na klenbě lebeční
Alžběta Grussmannová, František Dorko
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Neodkladná péče o polytraumatizované dítě na urgentním příjmu.
Ivo Kopáček, Leopold Pleva, Rudolf Vronský
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

New liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for routine TDM of vancomycin in patients with both normal and impaired renal functions and comparison with results of polarization fluoroimmunoassay in light of varying creatinine concentrations
Hana Brozmanová, Ivana Kacířová, Romana Uřinovská, Pavel Šištík, Milan Grundmann
Year: 2017, CLIN CHIM ACTA
journal article

Nová antikoagulancia
Anna Zatloukalová, Jana Janoutová, Miroslav Homza, Vladimír Janout
Year: 2017, Profese online
journal article

Novorozenecký screening sluchu - význam, současný stav v ČR
Pavel Komínek, V. Chrobok, Karol Zeleník, J. Dršata
Year: 2017, Časopis lékařů českých
journal article

Nutritional status assessment of patients in a general practitioner's office
Radka Kozáková, L. Hrbacova, Renáta Zeleníková
Year: 2017, Central European Journal of Nursing and Midwifery
journal article

Obesity, metabolic factors and risk of different histological types of lung cancer: A Mendelian randomization study
Vladimír Janout
Year: 2017, PLOS ONE
journal article

Obinutuzumab v léčbě nemocných s chronickou lymfocytární leukémií a s folikulárním lymfomem
J. Zuchnická, J. F. Mihályová, Juraj Ďuraš, Roman Hájek
Year: 2017, Onkologická revue
journal article

Obtižne interpretovatelné nálezy elektroforéz a imunofixací u pacientu s mnohočetným myelomem po autologní transplantaci
Pavlína Kušnierová, David Zeman, Radka Šigutová, Zdeněk Švagera, Lenka Zahradová, Roman Hájek
Year: 2017, Klinicka Biochemie a Metabolismus
journal article

Očkování doporučené pro dospělý věk v ordinacích primární péče
Rastislav Maďar
Year: 2017, Practicus
journal article

Od buňky ke tkáním, chorobám a patologii 'aneb co vše vidíme, co vše můžeme a co děláme'
Pavel Hurník, D. Žiak
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

ODS - stále aktuální?
Peter Ihnát, Petr Vávra, Petra Guňková, Pavel Zonča
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

ODS ? stále aktuální?
Peter Ihnát
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

On site cytologie pankreatu EUS FNA: výsledky jedenáctileté spolupráce
Pavel Hurník, V. Židlík, D. Žiak, J. Šustíková, Hana Faistová, R. Ondruššek, O. Urban, V. Zoundjiekpon, O. Motyka, Jana Dvořáčková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Organizace úrazové péče o děti centra dětské traumatologie
Leopold Pleva
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ostrava v urgentní péči 2017
Sabina Psennerová, Petr Matouch
Year: 2017
organizing conference, workshop

Otevřené zlomeniny bérce.
Jiří Demel, Milan Šír, Leopold Pleva
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Otevřené zlomeniny u dětí
Ivo Kopáček, I Slívová, Leopold Pleva
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Otto Wichterle und weiche Kontaktlinsen
Adam Kopecký, Jan Němčanský, K. R. Koch, L. M. Heindl
Year: 2017, Klinische Monatsblatter fur Augenheilkunde
journal article

Out-of-hospital cardiac arrest
Martin Porzer, Eva Mrázková, Miroslav Homza, Vladimír Janout
Year: 2017, Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacký
journal article

Ověření Morse Fall Scale u hospitalizovaných pacientů v České republice
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Radka Kozáková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pacient s hemiplegií má být vezen přímo do KCC
Michal Bar
Year: 2017
others

Paediatric Home Parenteral Nutrition in the Czech Republic and Its Development: Multicentre Retrospective Study 1995-2011
J. Stýblová, J. Kalousová, M. Adamcová, K. Bajerová, J. Bronský, F. Fencl, E. Karásková, P. Keslová, J. Melek, O. Pozler, V. Sebroň, Astrid Šuláková, J. Tejnická, P. Tláskal, L. Tomášek, B. Vlková, P. Szitýnyi
Year: 2017, Annals of Nutrition and Metabolism
journal article

Paliativní péče u vybraných neurologických onemocnění: fakta, úskalí, vize
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Partial jejunal diversion using an incisionless magnetic anastomosis system: 1-year interim results in patients with obesity and diabetes
Evžen Machytka, Marek Bužga, Pavel Zonča, D.B. Lautz, M. Ryou, D.C. Simonson, C.C. Thompson
Year: 2017, GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY
journal article

ParticleRecognition, a Mathematica GUI interface for analysis of complex shaped nanoparticles in micrographs
Filip Novotný
Year: 2017, ParticleRecognition, a Mathematica GUI interface for analysis of complex shaped nanoparticles in micrographs
journal article

Past and Present ARDS Mortality Rates: A Systematic Review
Jan Máca, Michal Holub, Filip Burša, Peter Sklienka, Michal Burda, Vladimír Janout, Pavel Ševčík, Ondřej Jor
Year: 2017, Respiratory Care
journal article

Patologie v kostce
Jana Dvořáčková, Mária Gamratová
Year: 2017
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

PD-1/PD-L1 inhibitors in haematological malignancies
Tomáš Jelínek, J. Mihalyova, M. Kascak, J. Duras, Roman Hájek
Year: 2017, IMMUNOLOGY
journal article

PD-1/PD-L1 inhibitors in haematological malignancies: update 2017
Tomáš Jelínek, Roman Hájek, J. Mihalyova, M. Kascak, J. Duras
Year: 2017, Immunology
journal article

PD-1/PD-L1 inhibitors in multiple myeloma: The present and the future
Tomáš Jelínek, Roman Hájek
Year: 2017, ONCOIMMUNOLOGY
journal article

Pelvic floor dysfunction after vaginal and cesarean delivery among singleton primiparas
M. Huser, P. Janku, R. Hudecek, Z. Zbozinkova, M. Bursa, Vít Unzeitig, P. Ventruba
Year: 2017, INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS
journal article


