Publications
Současný algoritmus léčby nemocných s mnohočetným myelomem - kam kráčí?
Roman Hájek, Tomáš Jelínek
Year: 2017, Acta medicinae
článek v odborném periodiku

Spánková endoskopie - cílena endoskopická diagnostika u pacientů s obstrukčni spaqnkovou apnoí
J. Hybaskova, Ondřej Jor, Vilém Novák, Petr Matoušek, Pavel Komínek
Year: 2017, Gastroenterologie a Hepatologie
článek v odborném periodiku

Specifika a odlišnosti pediatrické intenzivní péče
Michaela Hlávková, Eva Lapčíková
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spirituálne potreby pacientov s onkologickým ochorením
Renáta Zeleníková, Jana Stroková
Year: 2017
stať ve sborníku

Spontaneous improvement in both obstructive sleep apnea and cognitive impairment after stroke
J. Slonkova, Michal Bar, P. Nilius, D. Berankova, D. Salounova, K. Sonka
Year: 2017, SLEEP MED
článek v odborném periodiku

SPONTANEOUS IMPROVEMENT IN BOTH OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA AND COGNITIVE IMPAIRMENT AFTER STROKE
Michal Bar
Year: 2017
stať ve sborníku

Srovnání léčby pacientů s kolorektálními karcinomem a synchronními metastázami jater metodou 'primary first-liver first approach' v randomizované studii - první představení
Matúš Peteja, Petr Vávra, Milan Lerch, Igor Penka
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Standardizace edukačního procesu u pacientů po infarktu myokardu
Jakub Doležel, Darja Jarošová
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stanovení vlivu hyperbaroxie a dezinfekčních prostředků na přežívání virulentních kmenů Clostridium difficile pomocí průtokové cytometrie
Vladimír Beran, Nela Jahodová, Denis Buršík, Alexandra Lochmanová, Miroslav Rozložník
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Strach z pádu u seniorů ve zdravotnických a sociálních zařízeních
Veronika Růžičková, Renáta Zeleníková
Year: 2017, Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie
článek v odborném periodiku

Stratégie liečby pacientov s kolorektálnym karcinómom a synchrónnymi metastázami pečene
Peter Ihnát
Year: 2017
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

STRC Deletion is a Frequent Cause of Slight to Moderate Congenital Hearing Impairment in the Czech Republic
Pavlína Plevová, Martina Paprskářová, Petra Tvrdá, Petra Turská, Rastislav Slavkovský, Eva Mrázková
Year: 2017, OTOLOGY & NEUROTOLOGY
článek v odborném periodiku

Stres z klinickej praxe a jeho zvládanie u študentov ošetrovateľstva
Elena Gurková, Renáta Zeleníková, Slávka Mrosková, Dagmar Magurová, Lívia Hadašová
Year: 2017, Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie
článek v odborném periodiku

Structure of white adipose tissue: comparison of visceral and subcutaneous adipose tissue in morbidly obese women
Jaroslava Chyliková, Jana Dvořáčková, Kateřina Čížková, Vojtěch Kamarád
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Structure of white adipose tissue: comparison of visceral and subcutaneous adipose tissue in morbidly obese women
Jaroslava Chyliková, Jana Dvořáčková, Kateřina Čížková, Vojtěch Kamarád
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stručný přehled karcinomů ledvin dospělých
Jana Dvořáčková, Nina Dvořáčková
Year: 2017, Farmakon Press, spol. s r.o.
kapitola v odborné knize

Studie nových antikoagulancií - dílčí výsledky
Anna Zatloukalová, Jana Janoutová, Magdaléna Fedičová, Vladimír Janout, M. Homza
Year: 2017, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Supervize jako jedna z možností prevence a ovlivnění syndromu vyhoření ve zdravotnictví
Eva Janíková, Radka Bužgová
Year: 2017, Československá psychologie
článek v odborném periodiku

Survivin in breast lesions: immunohistochemical analysis of 196 cases
M. Adamkov, S. Drahošová, Jaroslava Chyliková, D. Výbohová
Year: 2017, Polish Journal of Pathology
článek v odborném periodiku

Světlobuněčný tubulopapilární karcinom - zvláštní typ renálního tumoru s indolentním chováním
R. Ondruššek, D. Žiak, Hana Faistová, Pavel Hurník, V. Židlík, J. Nieslanik, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Systematická evaluace center provádějících mechanické trombektomie u akutního mozkového infarktu v České republice za rok 2016
O. Volný, Michal Bar, A. Krajina, P. Cimflová, L. Kašičková, R. Herzig, D. Šaňák, O. Škoda, A. Tomek, David Školoudík, Daniel Václavík, J. Neumann, M. Köcher, M. Roček, R. Pádr, F. Cihlář, R. Mikulík
Year: 2017, CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
článek v odborném periodiku

Tacrolimus in the treatment of MYH9 - related disorders: case report
Terezie Šuláková, Bohumír Blažek, H. Ptoszková, Radka Poláková, D. Provazníková, I. Hrachovinová, J. Feber
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

TACROLIMUS IN THE TREATMENT OF MYH9-RELATED DISORDERS: CASE REPORT
Terezie Šuláková, Bohumír Blažek
Year: 2017
stať ve sborníku

TDM Of aminoglycoside antibiotics and vancomycin as an indicator of the 7-years monitoring
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2017
uspořádání konference, workshopu

TDM of theophyline and digoxin as an indicator of the quality of medical care: results of the 7-years monitoring
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2017
uspořádání konference, workshopu

Těhotenství, porod a mateřství
Bohdana Dušová
Year: 2017
uspořádání konference, workshopu

Těhotenství, porod a mateřství
Bohdana Dušová, Marta Bothová, Pavla Dušová
Year: 2017
ediční a redakční práce

Tematické zaměření bakalářských prací v oboru Radiologický asistent na Lékařské fakultě Ostravské univerzity
Karol Korhelík
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tenké střevo - morfologické a fyziologické poznámky
Petr Dítě, Pavel Svoboda, Martin Blaho, Tomáš Kupka, A. Vašura, Martina Škrobánková, Arnošt Martínek
Year: 2017, Gastroenterológia pre prax
článek v odborném periodiku

Test hodnocení pečovatelské zátěže pro rodinné pečující - dílčí výsledky
Taťána Kršíková, Renáta Zeleníková
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The APOE epsilon 2 allele is associated with increased plasma apolipoprotein E levels in patients with coronary artery disease
Leoš Pleva, Pavlína Kušnierová, Pavlína Plevová, S. Hilscherova, M. Karpisek, J. Zapletalova, Lucie Faldýnová, Petra Kovářová, P. Kukla
Year: 2017, COR ET VASA
článek v odborném periodiku

The Basic Principles of Critical Care Nephrology
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek
Year: 2017, Nova Science Publishers, Inc.
odborná kniha

The effect of CHAMBER-REST on electrophysiology of the heart in young people
Vojtěch Jarkuliš, Tomáš Michalčák, Pavol Švorc, Tereza Ekrtová, David Škrda, M. Kempný, Z. Vavřina, M. Malus
Year: 2017
stať ve sborníku

The eye drops osmotic concentration and their utilization in keratoconjuntivis sicca treatment
František Dorko, P. Giacintov, R. Giacintová, A. Giacintov, P. Rezek, Alžběta Grussmannová
Year: 2017, International Journal of Current Medical and Pharmaceutical Research
článek v odborném periodiku

THE ORAL PROTEASOME INHIBITOR IXAZOMIB IN COMBINATION WITH MELPHALAN-PREDNISONE FOR PATIENTS WITH NEWLY DIAGNOSED MULTIPLE MYELOMA: PHASE 1/2 DOSE-ESCALATION STUDY (NCT01335685)
Roman Hájek
Year: 2017
stať ve sborníku

The quality of oncology nursing care: A cross sectional survey in three countries in Europe
A. Charalambous, T. Adamakidou, C. Cloconi, M. Charalambous, T. Tsitsi, Lucie Vondráčková, Radka Bužgová
Year: 2017, EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING
článek v odborném periodiku

The Relation between Recreational Runners´ Efficiency and Particular Phases of their Menstrual Cycle
Alžběta Grussmannová, Barbara Kredbová, Veronika Buroňová
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The results of interconnection of the evidence of professional exposure to genotoxic factors (regex) and cancer registry in the Czech Republic
Hana Lehocká, Ivona Závacká, Jana Vavrošová, Vladimír Janout
Year: 2017, Reviews on Environmental Health
článek v odborném periodiku

The risks of retroperitoneoscopic adrenalectomy
Pavel Zonča, Matúš Peteja, Petr Vávra, Vladimír Richter, P Ostruszka
Year: 2017, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

The role of narrow-band imaging (NBI) endoscopy in optical biopsy of vocal cord leukoplakia
L. Stanikova, J. Satankova, H. Kucova, R. Walderova, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2017, EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY
článek v odborném periodiku

The spectrum of somatic mutations in monoclonal gammopathy of undetermined significance indicates a less complex genomic landscape than that in multiple myeloma
A. Mikulasova, Ch. P. Wardell, A. Murison, E. M. Boyle, G. H. Jackson, J. Smetana, Zuzana Kufová, L. Pour, V. Sandecka, M. Almasi, P. Vsianska, E. Gregora, P. Kuglik, Roman Hájek, F. E. Davies, G. J. Morgan, B. A. Walker
Year: 2017, HAEMATOLOGICA
článek v odborném periodiku

Therapeutic drug monitoring data-a valuable source for drug utilization analysis
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Ivana Kacířová, U. Bergman, F. Sjöqvist
Year: 2017
uspořádání konference, workshopu

Therapeutic drug monitoring of amiodarone and desethylamiodarone
Jozef Šeleng, Erika Hrudíková, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Therapeutic monitoring of amiodarone: pharmacokinetics and evaluation of the relationship between effect and dose/concentration
Erika Hrudíková, Milan Grundmann, Jana Ďuricová, Ivana Kacířová
Year: 2017, BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC
článek v odborném periodiku

Therapeutic monitoring of depot antipsychotics
Jana Ďuricová, Ivana Kacířová, Petr Šilhán, Pavel Šištík, Milan Grundmann
Year: 2017
uspořádání konference, workshopu

There is no correlation between signs of reflux laryngitis and reflux oesophagitis in patients with gastro-oesophageal reflux disease symptoms
Karol Zeleník, I.M. Kajzrlíková, Petr Vítek, Ondřej Urban, M. Hanousek, Pavel Komínek
Year: 2017, ACTA OTORHINOLARYNGOLOGICA ITALICA
článek v odborném periodiku

Thrombolytic therapy with intravenous rt-PA in mild acute stroke patients: Analysis of sits registry data
Michal Bar
Year: 2017
stať ve sborníku

Topiramate induced metabolic acidosis and kidney stones - a case study
Tomáš Šálek, I. Anděl, I. Kurfurstová
Year: 2017, BIOCHEMIA MEDICA
článek v odborném periodiku

Total laparoscopic radical trachelectomy with uterine artery preservation: case report.
Jaroslav Klát, Ondřej Šimetka
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tramway and Train Disasters in the same Year in the Region of North Moravia
Milan Šír, Leopold Pleva, Jiří Demel, Stanislav Jelen, Pavla Segarová
Year: 2017
ostatní


