Publications
Prevention of thermal injuries
R Vrátná, Pavlína Blahutová, S Bocková, Z Němečková Crkvenjaš, L Petráš
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prideľovaná-chýbajúca starostlivosť: konceptuálne a metodologické aspekty
Renáta Zeleníková, Elena Gurková, Darja Jarošová
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problém sekundárního krvácení v časném pooperačním období
Igor Penka, Vladimír Richter, Peter Ihnát, Petr Vávra, Matúš Peteja, F Jalůvka, Marcel Mitták, V Procházka, Tomáš Jonszta, P Svoboda, Petr Jelínek
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Progress in acetylcholinesterase reactivators and in the treatment of organophosphorus intoxication: a patent review (2006-2016)
L. Gorecki, J. Korabecny, K. Musilek, E. Nepovimova, Dávid Maliňák, T. Kucera, R. Dolezal, D. Jun, O. Soukup, K. Kuca
Year: 2017, EXPERT OPIN THER PAT
článek v odborném periodiku

Propionibacterium acnes biofilm is present in intervertebral discs of patients undergoing microdiscectomy
M. N. Capoor, F. Růžička, J. E. Schmitz, G. A. James, T. Machackova, R. Jancalek, M. Smrcka, Radim Lipina, F. S. Ahmed, T. F. Alamin, N. Anand, J. C. Baird, N. Bhatia, S. Demir-Deviren, R. K. Eastlack, S. Fisher, S. R. Garfin, J. S. Gogia, Z. L. Gokaslan, C. C. Kuo, Y-P. Lee, K. Mavrommatis, E. Michu, H. Nosková, A. Raz, J. Sana, A. N. Shamie, P. S. Stewart, J. L. Stonemetz, J. C. Wang, T. F. Witham, M. F. Coscia, Ch. Birkenmaier, V. A. Fischetti, O. Slaby
Year: 2017, PLOS ONE
článek v odborném periodiku

Proposal for an indicative method for assessing and apportioning the source of air pollution
Vítězslav Jiřík, Hana Tomášková, Ondřej Machaczka, Lucie Kissová, Barbara Břežná, Andrea Dalecká, Vladimír Janout
Year: 2017, European Journal of Environmental Sciences
článek v odborném periodiku

Proteasome inhibitors in AL amyloidosis: focus on mechanismof action and clinical activity
Tomáš Jelínek, Elena Kryukova, Zuzana Kufová, Fedor Kryukov, Roman Hájek
Year: 2017, Hematological Oncology
článek v odborném periodiku

Průběh léčby defektu pr.kolene po úrazu el.proudem 6000V.
M Košťálová, Zdeňka Němečková Crkvenjaš, Hana Klosová, L Petráš, M Kadlčík, J Štětinský
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Průtoková cytometrie v mikrobiologii.
Alexandra Lochmanová, Dittmar Chmelař, Vladimír Beran, Michal Hájek
Year: 2017, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
článek v odborném periodiku

Předběžná srovnávací analýza změn tělesného složení bariatrických pacientů po chirurgické a endoskopické plikaci žaludku.
Karin Petřeková
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Předoperační a pooperační výživa zaměřena na bariatrické pacienty
Veronika Horká, Karin Petřeková
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Předoperační a pooperační výživa zaměřená na bariatrické pacienty
Karin Petřeková, Veronika Horká
Year: 2017, Výživa a potraviny
článek v odborném periodiku

předsednictví sekce
Petr Vávra
Year: 2017
uspořádání konference, workshopu

předsednictví sekce
Petr Vávra
Year: 2017
uspořádání konference, workshopu

Přínos vyšetření sliznice dutiny ústní přístrojem VELscope u pacientů s leukoplakií dutiny ústní
T. Uhříková, J. Šrubař, J. Stránský, Patricie Delongová, Jana Dvořáčková
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přírodní katastrofy-epidemiologie, doporučené postupy
Rastislav Maďar
Year: 2017, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku

Příspěvek k diferenciální diagnostice sklerozujících cholangitid
Martin Blaho, Petr Dítě, Martina Bojková, Martin Rydlo, Tomáš Kupka, Pavel Svoboda, Pavel Klvaňa, Jan Martínek
Year: 2017, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Přístrojová diagnostika hlasu a její potenciál v léčbě orofaciálních poruch
Jana Vyskotová, Kristýna Vojkovská, Mgr. Kateřina Macháčková, PhD., Eva Mrázková
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pulmonary trauma by energy load - Ventilator-induced lung injury
Jan Máca, Filip Burša
Year: 2017, ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNI MEDICINA
článek v odborném periodiku

Quality of life in patients with diabetic foot ulcer in Visegrad countries.
Jana Nemcová, Edita Hlinková, Ivan Farský, Katarina Žiaková, Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Eva Janíková, Kazimiera Zdzieblo, Grazyna Wiraszka, Renata Stepien, Grazyna Nowak-Starz, Mariann Csernus, Zoltan Balogh
Year: 2017, Journal of Clinical Nursing
článek v odborném periodiku

Racionální léčba zevní pankreatické nedostatečnosti
Martin Blaho, Petr Dítě, Martina Bojková, A. Vašura, Martin Rydlo, Tomáš Kupka, Pavel Svoboda, G. Ječménková, Pavel Klvaňa, Arnošt Martínek
Year: 2017, Gastroenterológia pre prax
článek v odborném periodiku

Radiací indukovaný (postradiační) angiosarkom prsu - možnosti chirurgické léčby a přehled literatury
Otakar Kubala, Jiří Prokop, L Petráš, Peter Ihnát, Petr Jelínek, Petr Ostruszka
Year: 2017, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Radiační ochrana personálu na PET/CT
Renáta Kohutová, Vítězslav Jiřík, Vojtěch Ullmann
Year: 2017, Nukleární medicína
článek v odborném periodiku

Radioterapeutické přístroje
Jan Dorotík
Year: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

RADIOUHLÍKOVÉ DATOVÁNÍ KOSTERNÍCH POZŮSTATKŮ V BĚŽNÉ SOUDNĚ LÉKAŘSKÉ PRAXI
Petr Handlos, I. Světlík, M. Dobiáš, Margita Smatanová, Igor Dvořáček, M. Joukal, K. Marecová, L. Horáčková
Year: 2017, Chemické listy
článek v odborném periodiku

Radiuhlíkové datování kosterních pozůstatků v běžné soudně lékařské praxi
Petr Handlos, I. Svetlik, M. Dobias, M. Joukal, Margita Smatanová, Igor Dvořáček, K. Marecova, L. Horackova
Year: 2017, Chemické listy
článek v odborném periodiku

Raman microspectroscopy as a useful tool for nanopathology
K. Cabanova, P. Peikertova, H. Bielnikova, H. Barosova, O. Motyka, Lenka Čábalová, Jana Dvořáčková, Pavel Komínek, Jana Kukutschová
Year: 2017, JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY
článek v odborném periodiku

Rational design of novel TLR4 ligands by in silico screening and their functional and structural characterization in vitro
Jan Honegr, D. Malinak, R. Dolezal, O. Soukup, M. Benkova, L. Hroch, O. Benek, J. Janockova, Kamil Kuča, R. Prymula
Year: 2017, European Journal of Medicinal Chemistry
článek v odborném periodiku

Recent Development of Augmented Reality in Surgery: A Review
P. Vávra, Jan ROMAN, P. Zonča, Peter Ihnát, M. Němec, J. Kumar, N. Habib, A. El-Gendi
Year: 2017, JOURNAL OF HEALTHCARE ENGINEERING
článek v odborném periodiku

Registr kloubních náhrad v České republice
Vladimír Janout, J. Káňa
Year: 2017, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Rehabilitace u dětí s DMO
Marcela Dabrowská, Hana Sochorová, Jolana Kondziolková
Year: 2017
uspořádání konference, workshopu

Rehabilitace v psychiatrii
Marcela Dabrowská, Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová, Jolana Kondziolková, Daniela Chválková
Year: 2017
uspořádání konference, workshopu

Risk of intracranial hemorrhage and clinical outcome after intravenous thrombolysis in posterior circulation stroke: Results from the sits-east registry
Michal Bar
Year: 2017
stať ve sborníku

RISK STRATIFICATION ALGORITHM USING REAL-WORLD DATA FROM PATIENTS WITH RELAPSED AND/ OR REFRACTORY MULTIPLE MYELOMA: DESCRIPTION OF CLINICAL OUTCOME BY TREATMENT REGIMEN
Roman Hájek
Year: 2017
stať ve sborníku

Robotická rehabilitace
Marcela Dabrowská, Hana Sochorová, Jarmila Kristiníková, Jolana Kondziolková, Daniela Chválková
Year: 2017
uspořádání konference, workshopu

Robotická rehabilitace chůze u pacientů s poruchou CNS léčených v RÚ Hrabyně - výsledky pilotní studie
Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D., Mgr. Kateřina Bálková, Mgr. Barbora Hellebrandová, Jana Vyskotová
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rocuronium versus suxamethonium for rapid sequence induction of general anaesthesia for caesarean section: influence on neonatal outcomes
M. Kosinova, P. Stourac, M. Adamus, D. Seidlova, T. Pavlik, P. Janku, I. Krikava, Z. Mrozek, M. Prochazka, J. Klucka, R. Stoudek, I. Bartikova, H. Harazim, H. Robotkova, K. Hejduk, Z. Hodicka, M. Kirchnerova, J. Francakova, L. Obare Pyszkova, J. Hlozkova, Pavel Ševčík
Year: 2017, INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRIC ANESTHESIA
článek v odborném periodiku

ROLE OF VWF, FVIII AND ADAMTS13 IN THE OUTCOME OF ACUTE STROKE PATIENTS TREATED WITH MECHANICAL THROMBECTOMY - PILOT STUDY
Ivo Lochman
Year: 2017
stať ve sborníku

Roztroušená skleróza v hraničních věkových skupinách - dětství a starší populace
Olga Zapletalová
Year: 2017, Neurologie pro praxi
článek v odborném periodiku

School of Health Sciences, Cyprus University of Technology
Renáta Zeleníková
Year: 2017
působení v zahraničí

See and Treat Hysteroscopy
D Kužel, Petr Kovář, L Švábíková
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sepsis, it's been a hard year now
Jan Máca, Peter Sklienka, J. Beneš
Year: 2017
stať ve sborníku

SEVERE SEROTONIN SYNDROME
Marcela Káňová, Jana Ďuricová, J. Slonková, V. Marcián, Pavel Ševčík
Year: 2017, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
článek v odborném periodiku

Single Nucleotide Polymorphism p.Val66Met in BDNF Gene in the Czech Population
S. Walczyskova, Pavel Ressner, S. Hilscherova
Year: 2017, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

SONOlysis in prevention of Brain InfaRctions During Internal carotid Endarterectomy (SONOBIRDIE) trial - study protocol for a randomized controlled trial
V Beneš, V Nosal, P Kesnerová, A Tomek, T Fadrna, V Beneš, Jn., J Fiedler, V Priban, M Brozman, K Langova, R Herzig, D Školoudík, Tomáš Hrbáč
Year: 2017, TRIALS
článek v odborném periodiku

Současná evropská doporučení pro léčbu hyperbarickým kyslíkem.
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Alexandra Lochmanová
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná evropská doporučení pro léčbu hyperbarickým kyslíkem.
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Alexandra Lochmanová
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současné a budoucí trendy ve farmakoterapii rezistentní deprese
Eva Češková
Year: 2017, Ceska a Slovenska Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Současný algoritmus léčby nemocných s mnohočetným myelomem - kam kráčí?
Roman Hájek, Tomáš Jelínek
Year: 2017, Acta medicinae
článek v odborném periodiku

Spánková endoskopie - cílena endoskopická diagnostika u pacientů s obstrukčni spaqnkovou apnoí
J. Hybaskova, Ondřej Jor, Vilém Novák, Petr Matoušek, Pavel Komínek
Year: 2017, Gastroenterologie a Hepatologie
článek v odborném periodiku


