Publications
Bronchioloalveolární karcinom
Jaroslav Horáček, K. Dědič
Year: 1988, Čs. patologie
journal article

Farmakokinetika tří různých dávek DH-ergokristinu u zdravých dobrovolníků
Radmila Ličková, Milan Grundmann, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík
Year: 1988
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Histopatologický obraz primární rakoviny jater
J. Nieslanik, Jaroslav Horáček
Year: 1988, Čs. gastroenterologie a výživa
journal article

ISBAT a tzv. sklerotizující pneumocytom
Jaroslav Horáček, V. Bláha, K. Dědič
Year: 1988, Čs. patologie
journal article

Kolo, myslící bakterie a evoluce
Dittmar Chmelař
Year: 1988, VTM
journal article

Malakoplakie močového měchýře
P. Goj, Jaroslav Horáček
Year: 1988, Rozhledy v chirurgii
journal article

Rozbor ambulantní preskripce výpočetní technikou
M. Kabina, Milan Grundmann, J. Kaspříková
Year: 1988
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Slavnostní pochod věčnosti
Dittmar Chmelař
Year: 1988, VTM
journal article

Smrt si říká AIDS?
Dittmar Chmelař
Year: 1988, VTM
journal article

Srovnání hladin fenytoinu v séru epileptiků metodami RIA a plynovou chromatografií
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, J. Bednářová
Year: 1988
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Srovnání hladin fenytoinu v séru epileptiků metodami RIA a plynovou chromatografií
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, J. Bednářová
Year: 1988, Čs. fyziol.
journal article

Tancujte podniky, tancujte!
Dittmar Chmelař
Year: 1988,
journal article

Vliv jednorázového podání Bromocryptinu VÚFB a Paclodelu Sandez na hladinu prolaktinu u zdravých dobrovolníků
K. Čech, Milan Grundmann, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík
Year: 1988
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv labetalolu na spiroergometrické vyšetření hypertoniků
Milan Grundmann
Year: 1988
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv metoprololu na spiroergometrické vyšetření u hypertoniků
Jindřich Šajnar, Milan Grundmann, Radmila Ličková, D. Dušíková
Year: 1988
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv metoprololu na spiroergometrické vyšetření u hypertoniků
Jindřich Šajnar, Milan Grundmann, Radmila Ličková, D. Dušíková
Year: 1988, Čs. fyziol.
journal article

Vliv na spiroergometrické vyšetření u hypertroniků
Milan Grundmann
Year: 1988
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv tří různých dávek DH-ergotoxinu na zornici zdravých dobrovolníků
K. Neuwirt, Milan Grundmann, M. Kabina, Kristian Šafarčík
Year: 1988
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Bílá a černá
Dittmar Chmelař
Year: 1987, VTM
journal article

Cherchez le proton
Dittmar Chmelař
Year: 1987, Vesmír
journal article

Elektronika a hudba
M. Kratochvíl, Dittmar Chmelař, H. Vávrová (Heřmánková)
Year: 1987
radio and televison broadcast

Finding of Lactobacillus catenaforme in clinical material
Dittmar Chmelař, Z. Kratochvíl, P. Urbášková
Year: 1987, FOLIA MICROBIOL
journal article

Hladiny teofyolinu u astmatických pacientů
Milan Grundmann, Milan Chmelík, Hana Brozmanová, R. Dvořáčková
Year: 1987, Čs. fyziol.
journal article

Hodnocení výsledku cytogenetické analýzy periferních lymfocytu a mutagenní aktivity močepracovniku dlouhodobě exponovaných těžkými kovy
Lubomír Dobiáš, K. Chudá, Jaromíra Kůsová
Year: 1987
abstract in proceedings

Hříchy sci-fi
Dittmar Chmelař
Year: 1987, VTM
journal article

Malignant Lymphomas of the Stomach
Josef Kopecký, O. Šimeček, Jaroslav Horáček, F. Beška
Year: 1987, Scripta medica
journal article

Marillion
Dittmar Chmelař
Year: 1987, Účelová publikace PKO Ostrava-Černá Louka
specialist book

Metoprolol in hypertension, angina pectoris and arrggythmias
O. Votroubková, J. Bitter, F. Boudík, Z. Cícha, Milan Grundmann
Year: 1987
abstract in proceedings

Mikrofórum - Science fiction včera a dnes.
Dittmar Chmelař, Aleš Koval
Year: 1987
radio and televison broadcast

Na lince M
Dittmar Chmelař
Year: 1987
radio and televison broadcast

Neoobvyklá pozdní komplikace (fatální krvácení) po totální laryngektomii
I. Stárek, I. Slezáček, Jaroslav Horáček
Year: 1987, Čs. otolaryngologie
journal article

protetické pracoviště ve Vídni a ortopedické kliniky AKH a Gersthof ve Vídni
Jan Šlechta
Year: 1987
work experience abroad

Bakteriální infekce - stálá hrozba
Dittmar Chmelař
Year: 1986, Vesmír
journal article

Bioavailability of different doses of orally administered DH-ergotoxine to healthy volunteers
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, T. Lerchová
Year: 1986
abstract in proceedings

Bioavailability of different doses of orally administered DH-ergotoxine to healthy volunteers
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, T. Lerchová
Year: 1986
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Biologická dostupnost a farmakokinetika nových čs. preparátů DH-ergotoxinu
M. Čech, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Year: 1986, Čs. fyziol.
journal article

Chronická aktivní cholestatická choroba jater alkoholiků
V. Vavroš, B. Přibyl, Jaroslav Horáček
Year: 1986, Vnitřní lékařství
journal article

Farmakokinetika a farmakodynamika vysokých dávek DH-ergotoxinu u zdravých dobrovolníků
R. Kuchejdová, Milan Grundmann, T. Lerchová, K. Neuwirt
Year: 1986, Čs. fyziol.
journal article

Izolace Legionella pneumophila ze sputa a ze sekčního materiálu
Dittmar Chmelař, J. Šelle
Year: 1986, -
journal article

Mikroskopický průkaz vyvolavatele
Dittmar Chmelař, Dittmar Chmelař
Year: 1986, Avicenium
specialist book chapter

Pharmacokinetics and bioavailability of various orally administered formulations of DH-ergotoxine
Milan Grundmann, M. Čech, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Year: 1986
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pharmacokinetics and bioavailabitity of various orally administered formulations of DH-ergotoxine
Milan Grundmann, M. Čech, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Year: 1986
abstract in proceedings

Pharmacokinetics and pharmacodynamics of DH-ergotoxine in high doses
Milan Grundmann, R. Kuchejdová, T. Lerchová, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík
Year: 1986
abstract in proceedings

Pharmacokinetics and pharmacodynamics of DH-ergotoxine in high doses
Milan Grundmann, R. Kuchejdová, T. Lerchová, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík
Year: 1986
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problémy osobních mikropočítačů
Dittmar Chmelař
Year: 1986, Věda a život
journal article

Spotřeba antibiotik v KNsP Ostrava v letech 1980-1985
T. Rovanová, Milan Grundmann, T. Ambrozová
Year: 1986, Čs. fyziol.
journal article

Srovnání biologické dostupnosti Secatoxinu tabl. Spofa a Hyderginu forte tabl. Sandoz
T. Lerchová, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Year: 1986, Čs. fyziol.
journal article

Získané stenózy trachey
Jaroslav Horáček
Year: 1986, Čs. patologie
journal article

Alveolární lipoproteinóza
Jaroslav Horáček
Year: 1985, Čs. patologie
journal article

Appendix epididymis und seine Rolle in der Ätiologie der idiopathischen Hydrozele
B. Vaněk, Vojtěch Kamarád, Jaroslav Horáček
Year: 1985, Aktuelle Urologie
journal article


