Publications
Využíti analýzy mutagenní aktivity tělních tekutin při první fázi klinického zkoušení léků
Lubomír Dobiáš, M. Černá, V. Hájek, P. Rossner, J. R. Šrám
Year: 1990,
specialist book

Bylo nebylo...
Dittmar Chmelař
Year: 1989, VTM
journal article

Ekonomická resekce v léčbě karcinomu plic
R. Kaupa, Petr Guziana, Jaroslav Horáček
Year: 1989, Rozhledy v chirurgii
journal article

Farmakokinetika tří různých dávek DH-ergokristinu u zdravých dobrovolníků
Radmila Ličková, Milan Grundmann, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík
Year: 1989, Čs. fyziol.
journal article

Jablko (science-fition)
Dittmar Chmelař
Year: 1989, VTM
journal article

Metipamide - a new indapamide-like antihypertensive drug.
Milan Grundmann, O. Mayer, Radmila Ličková
Year: 1989
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Neobvyklé spojení plicní sekvence s bronchioloalveolárním karcinomem
V. Meissner, M. Chmelík, O. Kuchař, R. Kaupa, Jaroslav Horáček
Year: 1989, Stud. pneumol. phtiseol
journal article

Obcházet a nacházet
Dittmar Chmelař
Year: 1989, VTM
journal article

Pharmacokinetics and pharmacodynamics of three different doses of DH-ergotoxine in healthy volunteers
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, R. Dvořáčková
Year: 1989
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pharmacokinetics and pharmacodynamics of three different doses of DH-ergotoxine in healthy volunteers
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, R. Dvořáčková
Year: 1989
abstract in proceedings

Podnebí zdravé, voda čisťounká...
Dittmar Chmelař
Year: 1989, VTM
journal article

Použití Trimepranolu Spofa u nespolupracujících stomatologických pacientů
Janka Grundmannová, Milan Grundmann
Year: 1989, Čs. fyziol.
journal article

Povídky: Večírek, Výhra, Žabka a Jablko (science-fiction)
Dittmar Chmelař, Dittmar Chmelař
Year: 1989, PROFIL
specialist book chapter

Preskripce analgetik - antipyretik v ambulancích KNsP Ostrava
M. Kabina, Milan Grundmann, L. Závodná
Year: 1989, Čs. fyziol.
journal article

Rozbor ambulantní preskripce výpočetní technikou
M. Kabina, Milan Grundmann, J. Kaspříková
Year: 1989, Čs. fyziol.
journal article

Spotřeba analgetik - antipyretik v průběhu 10-ti let na lůžkových odděleních KNsP Ostrava
L. Závodná, Milan Grundmann, M. Kabina
Year: 1989, Čs. fyziol.
journal article

Srovnání antihypertenzního účinku Trimepranolu retard VÚFB tabl. a Trimepranolem Spofa tabl.
Radmila Ličková, Milan Grundmann
Year: 1989, Čs. fyziol.
journal article

Srovnání účinku Trimepranolu retard VÚFB tabl. s Trimepranolem Spofa tabl. na zátěžovou ergometrii u hypertoniků
D. Dušíková, Milan Grundmann, Radmila Ličková, Jindřich Šajnar
Year: 1989, Čs. fyziol.
journal article

The pharmacokinetics and pharmacodynamics of dihydroergotoxine in long-term administration to aged patients
Milan Grundmann, Q. Kümpel, K. Staněk, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, M. Čech
Year: 1989
abstract in proceedings

Tramvaj & kajak
Dittmar Chmelař
Year: 1989, VTM
journal article

Vliv jednorázového podání Bromocryptinu VÚFB a Paclodelu Sandez na hladinu prolaktinu u zdravých dobrovolníků
K. Čech, Milan Grundmann, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík
Year: 1989, Čs. fyziol.
journal article

Vliv Labetalolu na spiroergometrické vyšetření u hypertoniků
Milan Grundmann
Year: 1989, Čs. fyziol.
journal article

Vliv metoprololu na ergometrické vyšetření u hypertoniků
Radmila Ličková, D. Dušíková, Milan Grundmann
Year: 1989
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv tří různých dávek DH-ergotoxinu na zornici zdravých dobrovolníků
K. Neuwirt, Milan Grundmann, M. Kabina, Kristian Šafarčík
Year: 1989, Čs. fyziol.
journal article

Bronchioloalveolární karcinom
Jaroslav Horáček, K. Dědič
Year: 1988, Čs. patologie
journal article

Farmakokinetika tří různých dávek DH-ergokristinu u zdravých dobrovolníků
Radmila Ličková, Milan Grundmann, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík
Year: 1988
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Histopatologický obraz primární rakoviny jater
J. Nieslanik, Jaroslav Horáček
Year: 1988, Čs. gastroenterologie a výživa
journal article

ISBAT a tzv. sklerotizující pneumocytom
Jaroslav Horáček, V. Bláha, K. Dědič
Year: 1988, Čs. patologie
journal article

Kolo, myslící bakterie a evoluce
Dittmar Chmelař
Year: 1988, VTM
journal article

Malakoplakie močového měchýře
P. Goj, Jaroslav Horáček
Year: 1988, Rozhledy v chirurgii
journal article

Rozbor ambulantní preskripce výpočetní technikou
M. Kabina, Milan Grundmann, J. Kaspříková
Year: 1988
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Slavnostní pochod věčnosti
Dittmar Chmelař
Year: 1988, VTM
journal article

Smrt si říká AIDS?
Dittmar Chmelař
Year: 1988, VTM
journal article

Srovnání hladin fenytoinu v séru epileptiků metodami RIA a plynovou chromatografií
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, J. Bednářová
Year: 1988, Čs. fyziol.
journal article

Srovnání hladin fenytoinu v séru epileptiků metodami RIA a plynovou chromatografií
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, J. Bednářová
Year: 1988
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tancujte podniky, tancujte!
Dittmar Chmelař
Year: 1988,
journal article

Vliv jednorázového podání Bromocryptinu VÚFB a Paclodelu Sandez na hladinu prolaktinu u zdravých dobrovolníků
K. Čech, Milan Grundmann, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík
Year: 1988
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv labetalolu na spiroergometrické vyšetření hypertoniků
Milan Grundmann
Year: 1988
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv metoprololu na spiroergometrické vyšetření u hypertoniků
Jindřich Šajnar, Milan Grundmann, Radmila Ličková, D. Dušíková
Year: 1988, Čs. fyziol.
journal article

Vliv metoprololu na spiroergometrické vyšetření u hypertoniků
Jindřich Šajnar, Milan Grundmann, Radmila Ličková, D. Dušíková
Year: 1988
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv na spiroergometrické vyšetření u hypertroniků
Milan Grundmann
Year: 1988
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv tří různých dávek DH-ergotoxinu na zornici zdravých dobrovolníků
K. Neuwirt, Milan Grundmann, M. Kabina, Kristian Šafarčík
Year: 1988
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Bílá a černá
Dittmar Chmelař
Year: 1987, VTM
journal article

Cherchez le proton
Dittmar Chmelař
Year: 1987, Vesmír
journal article

Elektronika a hudba
M. Kratochvíl, Dittmar Chmelař, H. Vávrová (Heřmánková)
Year: 1987
radio and televison broadcast

Finding of Lactobacillus catenaforme in clinical material
Dittmar Chmelař, Z. Kratochvíl, P. Urbášková
Year: 1987, FOLIA MICROBIOL
journal article

Hladiny teofyolinu u astmatických pacientů
Milan Grundmann, Milan Chmelík, Hana Brozmanová, R. Dvořáčková
Year: 1987, Čs. fyziol.
journal article

Hodnocení výsledku cytogenetické analýzy periferních lymfocytu a mutagenní aktivity močepracovniku dlouhodobě exponovaných těžkými kovy
Lubomír Dobiáš, K. Chudá, Jaromíra Kůsová
Year: 1987
abstract in proceedings

Hříchy sci-fi
Dittmar Chmelař
Year: 1987, VTM
journal article

Malignant Lymphomas of the Stomach
Josef Kopecký, O. Šimeček, Jaroslav Horáček, F. Beška
Year: 1987, Scripta medica
journal article


