Publications
The influence of long-term administration of chloroquine on the weight or rat s. suprarenal gland
Milan Grundmann
Year: 1971, Acta Univ. Olomouc, Fac. med.
journal article

The relation of chloroquine to the adrenocortical function
Milan Grundmann, A. Bayer
Year: 1971
abstract in proceedings

The relation of chloroquine to the adrenocortical function
Milan Grundmann, A. Bayer
Year: 1971
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tissue distribution of subcutaneously administered chloroquine in the rat
Milan Grundmann, I. Mikulíková, P. Vrublovský
Year: 1971, Arzneim.-Forsch. (Drug Res.)
journal article

Vliv chlorochinu na krysí nadledvinku. Morfologické změny
A. Bayer, Milan Grundmann
Year: 1971, Čs. fyziol.
journal article

Vliv chlorochiu na krysí nadledvinku. Biochemické změny
Milan Grundmann
Year: 1971, Čs. fyziol.
journal article

Action of chloroquine on the skeletal muscle. I. Effect upon the neuromuscular transmission
Milan Grundmann, J. Lenfeld
Year: 1970, Acta Univ. Olomouc, Fac. med.
journal article

Action of hydroxychloroquine on the skeletal muscle in vitro
Milan Grundmann, M. Herberová
Year: 1970, Experientia
journal article

Tissue distribution of chlotoquine in the rabbit
Milan Grundmann, P. Vrublovský, I. Mikulíková
Year: 1970, Arch. Int. Pharmacodyn.
journal article

Vliv chlorochinu na krysí nadledvinku
A. Bayer, Milan Grundmann
Year: 1970
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv chlorochinu na krysí nadledvinku. II. biochemické změny
Milan Grundmann
Year: 1970
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv dlouhodobého podávání chlorochinu na krysí nadledvinku
Milan Grundmann, P. Vrublovský, I. Mikulíková
Year: 1970, Čs. fyziol.
journal article

Experimental myopathy induced by chloroquine in the rabbits and rats
Milan Grundmann, V. Blaha, P. Vrublovský, I. Mikulíková
Year: 1969
abstract in proceedings

Experimental myopathy induced by chloroquine in the rabbits and rats
Milan Grundmann, V. Blaha, P. Vrublovský, I. Mikulíková
Year: 1969
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Experimentální myopathie vyvolaná chlorochinem u králíků a krys
Milan Grundmann, V. Blaha, P. Vrublovský
Year: 1969, Čs. fyziol.
journal article

Tissue distribution and urinary excretion of chloroquine in rats
Milan Grundmann, P. Vrublovský, V. Demková, I. Mikulíková, E. Pěgřimová
Year: 1969
abstract in proceedings

Tissue Distribution and Urinary Excretion of Chloroquine in Rats
Milan Grundmann, P. Vrublovský, V. Demková, I. Mikulíková
Year: 1969
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tkáňová distribuce a vylučování chlorochinu močí u krys
Milan Grundmann, P. Vrublovský, V. Demková, I. Mikulíková, E. Pěgřimová
Year: 1969, Čs. fyziol.
journal article

K farmakologii mekambrinu
M. Kroutil, Milan Grundmann, J. Marek, J. Lenfeld, V. Jezdínská, V. Preiniger
Year: 1968, Čs. fyziol.
journal article

K farmakologii mekambrinu
M. Kroutil, Milan Grundmann, J. Marek, J. Lenfeld, Jaroslav Jezdínský, V. Preiniger
Year: 1967
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv chlorochinu na histologický obraz kosterního svalu krysí končetiny postižené nocicepčním podrážděnín
Milan Grundmann, V. Blaha
Year: 1967, Čs. fyziol.
journal article

Vliv chloroninu na metabolické změny krysího kosterního svalu u některých experimentálních atrofií
Milan Grundmann, J. Lenfeld
Year: 1967, Čs. fyziol.
journal article

K účinku některých antirevmatik na nervosvalový preparát
Milan Grundmann, J. Lenfeld
Year: 1966, Čs. fyziol.
journal article

Vliv fenylbutazonu a ketofenylbutazonu na metabolické změny kosterního svalu krysí končetiny, postižené zánětem
Milan Grundmann
Year: 1966, Čs. fyziol.
journal article

Příspěvek k objasnění antagonismu u některých antirevmatik vůči účinku neostigminu na m. masseter u krys
Milan Grundmann, J. Lenfeld
Year: 1965, Čs. fyziol.
journal article

Metodika hodnocení protizánětlivé účinnosti kortikoidů
Jaroslav Jezdínský, M. Kroutil, Milan Grundmann
Year: 1964, Farmakoterap. zprávy Spofa
journal article

K mechanismu inhibice zánětlivých otoků kofeinem a ohledem na serotonin
J. Lenfeld, O. Sládková, Milan Grundmann
Year: 1963, Čas. lék. čes.
journal article

Účinek antirevmatik Ketazonu a chlorochinu na kosterní svaly tonizované neostigminem
Milan Grundmann, O. Sládková, J. Lenfeld
Year: 1962, Čs. fyziol.
journal article

K mechanismu inhibice zánětlivých otoků kofeinem s ohledem na serotonin
J. Lenfeld, O. Sládková, Milan Grundmann
Year: 1960, Čs. fyziol.
journal article

50 na 50
Igor Dvořáček
Year: 200
abstract in proceedings

Experimentální příspěvek ke studiu portálního oběhu pomocí hepatobiliární scintigrafie
Taťána Grosmanová
Year:
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Fenotypizace karbamazepinu
Milan Grundmann, J. Ďuricová, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, I. Kacířová, Ilona Komzáková
Year: , Folia Phoenix
journal article

Karcinogenní riziko zaměstnanců exponovaných prachu a obsahem krystalické formy oxidu křemíčitého
Lubomír Dobiáš
Year:
research reports and final reports of opposed grants

Podle
Jan Pták, M. Bláha
Year: ,
specialist book

Poruchy paměti a kognitivní dysfunkce u roztroušené sklerózy mozkomíšní Supplementum A , Neurologie pro praxi , Solen
Olga Zapletalová, I. Woznicová, P. Hradílek
Year:
abstract in proceedings

Protetická fyzioterapie pro pacienty po amputaci DK - 1.část
Jiří Rosický, G. Birgusová
Year: , Ortopedická protetika
journal article

Příprava k operaci s perorálním příjmem v den plánované operace
Taťána Grosmanová, Taťána Grosmanová
Year:
editorial work

Současné trendy v rehabilitaci ruky u centrálních neurologických postižení
Jana Vyskotová
Year: , Rehabilitace a fyzikální lékařství
journal article

Speciální monitoring zdravotního stavu obyvatelstva Ostravsko-karvinské oblasti ve vztahu k životnímu prostředí
Lubomír Dobiáš
Year:
research reports and final reports of opposed grants

Spontaneous subarachnoid hamorrhage of unknown origin
E. Wolný, Tomáš Paleček, Pavel Drábek, M. Vávrová
Year:
abstract in proceedings

Stanovení volných lehkých řetězců u pacientů s monoklonálními gamapatiemi - naše zkušenosti. Kazuistika
Ludmila Nováčková, Elen Šumná
Year:
abstract in proceedings

Šírenie nozokomiálnych patogénov a možnosti jeho redukcie
Rastislav Maďar
Year: , Nozokomiálne nákazy
journal article

Školení dispečerů telefonních center tísňového volání linky 112
R. Gřegoř
Year:
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

tématika urgentní mdicíny
R. Gřegoř
Year:
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Test blastické transformace buněk periferních lymfocytů-perspektiva využití v genetické toxikologii
Lubomír Dobiáš, Milan Myška, Jaroslava Havránková, Jaromíra Kůsová, Alexandra Lochmanová, Tomáš Adamus
Year: , IDVPZ Brno
specialist book chapter

Vybrat dobré boty není jednoduché.
Pavla Šťastná
Year: , PRÁVO,
journal article

Vyhodnocení účinnosti a tolerance kombinace docetaxel a vinorelbin (DV) u nemocných s recidivujícím karcinomem prsu po předchozí kombinované léčbě včetně chemoterapie s antracykliny.
Pavel Vodvářka, I. Štefánek, I. Zíková, D. Molendová
Year: , Gynekologie po promoci
journal article

Výsledky léčby mentální anorexie
Jitka Svobodová
Year:
abstract in proceedings

Základy civilní ochrany
Marek Smetana
Year: ,
specialist book

Základy kriminalistiky
Luboš Valerián
Year:
published expert opinions, reviews


