Publications
Spontánní perforace žaludku u novorozenců
Josef Kopecký, V. Richter, H. Podešvová, Jaroslav Horáček
Year: 1991, Rozhledy v chirurgii
journal article

Srovnání biologické dostupnosti čs. perorálních přípravků teofylinu z hladin v séru
K. Neuwirt, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Radmila Ličková
Year: 1991
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Srovnání biologické dostupnosti čs. perorálních přípravků teofylinu z hladin ve slinách
M. Kabina, Milan Grundmann, Radmila Ličková, Hana Brozmanová
Year: 1991
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Účinnost a snášenlivost bopindololu (Sandonorm Sandoz) při dlouhodobém podávání u hypertoniků
Radmila Ličková, Milan Grundmann
Year: 1991
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ueberlegungen zur operativen Tactik bei AV-Fistelnanlagen Landzeitdialyse.
P. Bachleda, Taťána Grosmanová
Year: 1991, Acta Univ. Palack. Olomouc
journal article

Výskyt maligního onemocnění u nemocných s transplantovanými
Taťána Grosmanová
Year: 1991, Transplant.
journal article

Allgemeine Krankenhaus, Bakteriologische Abteilung, Vídeň , Rakousko
Dittmar Chmelař
Year: 1990
work experience abroad

Ames Test with Chemically Pure Titanum
Lubomír Dobiáš, J. Vaněk, V. Březina, L. Freyburg
Year: 1990
abstract in proceedings

Analýza mutagenní aktivity faktorů pracovního prostředí v uranových dolech
Lubomír Dobiáš, M. Černá, A. Pastorková, P. Rossner, J. R. Šrám
Year: 1990, Příloha AHEM č.13/1990
journal article

Dinosauři & Sex & DAIDS
Dittmar Chmelař
Year: 1990, VTM
journal article

Dnes, zítra a my
Dittmar Chmelař
Year: 1990, VTM
journal article

Farmakokinetika DH-ergotoxinu u starých lidí při opakovaném podání
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, M. Čech, Radmila Ličková
Year: 1990, Čs. fyziol.
journal article

Filadelfský experiment
Dittmar Chmelař
Year: 1990, VTM
journal article

Genesis
Dittmar Chmelař, Aleš Zedník
Year: 1990, Účelová publikace ČSVTS KHS Ostrava
specialist book

Kondomologie
Dittmar Chmelař
Year: 1990, VTM
journal article

Kondomy & AIDS
Dittmar Chmelař
Year: 1990, Nová Svoboda
journal article

Korelace hladin teofylinu v séru a ve slinách
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, J. Bednářová
Year: 1990, Čs. fyziol.
journal article

Naše zkušenosti se stanovením beta 2 mikroglobulínu v časné fázi po transplantaci ledvin
Taťána Grosmanová
Year: 1990, Acta Univ. Palack. Olomuc.
journal article

Papilární cystické nádory pankreatu
Josef Kopecký, O. Šimeček, Jaroslav Horáček
Year: 1990, Klinická onkologie
journal article

Perthorakální plicní biopsie pod kontrolou výpočetní tomografie
M. Chmelík, V. Chudoba, V. Lazarová, Jaroslav Horáček
Year: 1990, Stud. pneumol. phtiseol. Cechoslov.
journal article

Pink Floyd
Dittmar Chmelař
Year: 1990, Účelová publikace ČSVTS KHS Ostrava
specialist book

Počítačové modely evoluce
Dittmar Chmelař
Year: 1990, VTM
journal article

Proč zemřel toxikoman Pavel S.?
L. Chvíla, V. Poljak, Jaroslav Horáček, P. Herzig, Alexandra Lochmanová
Year: 1990, Protialkoholický obzor
journal article

Profesionální zátež sester při chemoterapii na radioterapeutickém oddělení KNsP v Ostravě
Lubomír Dobiáš, Jaroslav Volf, F. Beška, Ivo Lochman
Year: 1990, Praktický lékař
journal article

Příspěvek k výskytu granulomatózních procesů v plicích
Jaroslav Horáček, K. Dědič
Year: 1990, Čs. patologie
journal article

Sledování aminokyselin u karcinomu jícnu
Taťána Grosmanová
Year: 1990, Plzeňský lék. sborn.
journal article

Využíti analýzy mutagenní aktivity tělních tekutin při první fázi klinického zkoušení léků
Lubomír Dobiáš, M. Černá, V. Hájek, P. Rossner, J. R. Šrám
Year: 1990,
specialist book

Bylo nebylo...
Dittmar Chmelař
Year: 1989, VTM
journal article

Ekonomická resekce v léčbě karcinomu plic
R. Kaupa, Petr Guziana, Jaroslav Horáček
Year: 1989, Rozhledy v chirurgii
journal article

Farmakokinetika tří různých dávek DH-ergokristinu u zdravých dobrovolníků
Radmila Ličková, Milan Grundmann, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík
Year: 1989, Čs. fyziol.
journal article

Jablko (science-fition)
Dittmar Chmelař
Year: 1989, VTM
journal article

Metipamide - a new indapamide-like antihypertensive drug.
Milan Grundmann, O. Mayer, Radmila Ličková
Year: 1989
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Neobvyklé spojení plicní sekvence s bronchioloalveolárním karcinomem
V. Meissner, M. Chmelík, O. Kuchař, R. Kaupa, Jaroslav Horáček
Year: 1989, Stud. pneumol. phtiseol
journal article

Obcházet a nacházet
Dittmar Chmelař
Year: 1989, VTM
journal article

Pharmacokinetics and pharmacodynamics of three different doses of DH-ergotoxine in healthy volunteers
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, R. Dvořáčková
Year: 1989
abstract in proceedings

Pharmacokinetics and pharmacodynamics of three different doses of DH-ergotoxine in healthy volunteers
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, R. Dvořáčková
Year: 1989
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Podnebí zdravé, voda čisťounká...
Dittmar Chmelař
Year: 1989, VTM
journal article

Použití Trimepranolu Spofa u nespolupracujících stomatologických pacientů
Janka Grundmannová, Milan Grundmann
Year: 1989, Čs. fyziol.
journal article

Povídky: Večírek, Výhra, Žabka a Jablko (science-fiction)
Dittmar Chmelař, Dittmar Chmelař
Year: 1989, PROFIL
specialist book chapter

Preskripce analgetik - antipyretik v ambulancích KNsP Ostrava
M. Kabina, Milan Grundmann, L. Závodná
Year: 1989, Čs. fyziol.
journal article

Rozbor ambulantní preskripce výpočetní technikou
M. Kabina, Milan Grundmann, J. Kaspříková
Year: 1989, Čs. fyziol.
journal article

Spotřeba analgetik - antipyretik v průběhu 10-ti let na lůžkových odděleních KNsP Ostrava
L. Závodná, Milan Grundmann, M. Kabina
Year: 1989, Čs. fyziol.
journal article

Srovnání antihypertenzního účinku Trimepranolu retard VÚFB tabl. a Trimepranolem Spofa tabl.
Radmila Ličková, Milan Grundmann
Year: 1989, Čs. fyziol.
journal article

Srovnání účinku Trimepranolu retard VÚFB tabl. s Trimepranolem Spofa tabl. na zátěžovou ergometrii u hypertoniků
D. Dušíková, Milan Grundmann, Radmila Ličková, Jindřich Šajnar
Year: 1989, Čs. fyziol.
journal article

The pharmacokinetics and pharmacodynamics of dihydroergotoxine in long-term administration to aged patients
Milan Grundmann, Q. Kümpel, K. Staněk, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, M. Čech
Year: 1989
abstract in proceedings

Tramvaj & kajak
Dittmar Chmelař
Year: 1989, VTM
journal article

Vliv jednorázového podání Bromocryptinu VÚFB a Paclodelu Sandez na hladinu prolaktinu u zdravých dobrovolníků
K. Čech, Milan Grundmann, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík
Year: 1989, Čs. fyziol.
journal article

Vliv Labetalolu na spiroergometrické vyšetření u hypertoniků
Milan Grundmann
Year: 1989, Čs. fyziol.
journal article

Vliv metoprololu na ergometrické vyšetření u hypertoniků
Radmila Ličková, D. Dušíková, Milan Grundmann
Year: 1989
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv tří různých dávek DH-ergotoxinu na zornici zdravých dobrovolníků
K. Neuwirt, Milan Grundmann, M. Kabina, Kristian Šafarčík
Year: 1989, Čs. fyziol.
journal article


