Publications
Punkční biopsie expanzivních procesů mediastina pod kontrolou výpočetní tomografie
V. Chudoba, M. Chmelík, Jaroslav Horáček, H. Lazarová
Year: 1992, Stud.pneumol.phtiseol.Cechoslov.
journal article

Rezonance a chaos
Dittmar Chmelař
Year: 1992, VTM
journal article

Riziko karcinogénnych faktorov v koksárenskom priemysle ČSFR
Lubomír Dobiáš, D. Gajdosova, V. Rimár, O. Gajdoš, S. Lukács
Year: 1992
abstract in proceedings

Schrödingerova kočička - Georg A. Effinger; Mouchy paměti - Ian Watson - Don Wohlheim představuje nejlepší sci-fi povídky 1989
Dittmar Chmelař
Year: 1992
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Sledování imunosuprese po transplantaci ledvin
J. Bystroň, Taťána Grosmanová
Year: 1992, Vnitř. Lék.
journal article

Současné možnosti včasné diagnostiky karcinomu mammy
Josef Kopecký, Jaroslav Horáček
Year: 1992, Bratislavské onkologické listy
journal article

The Genotoxic Exposure in Uranium Miners
Lubomír Dobiáš, M. Černá, P. Rossner, J. R. Šrám, A. Pastorková, B. Binková, J. Topinka, D. Veselá, D. Veselý
Year: 1992
abstract in proceedings

The problems of alcoholism in viniferous regions of middle europe
J. Dušek, W. Dutz, F. Ondriáš, Jaroslav Horáček, Z. Lukáš, L. Foretová, Ján Buček, H. Swoboda, V. Kubálek, K. Dvořák
Year: 1992, Scripta medica
journal article

Změny v portální cirkulaci při experimentální prehepatické portální hypertenzi
Taťána Grosmanová
Year: 1992, Rozhl. Chir.
journal article

Diagnostika a léčba anaerobních infekcí v chirurgii.
Dittmar Chmelař, Leopold Pleva, P. Urbášková, Josef Kopecký
Year: 1991, Anaerob
journal article

Expiratorische Stenose der Trachea und der grossen Bronchien bei obstructiven Lungenemphysen
Jaroslav Horáček
Year: 1991
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Farmakokinetika a biologická dostupnost teofylinu v některých tuzemských preparátech
P. Walder, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Radmila Ličková
Year: 1991
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Farmakokinetika DH-ergotoxinu po podání ergoloidu LC Galena ve třech mírných dávkách zdravým dobrovolníkům
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Year: 1991
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fruehkomplikationen subcutaner arteriovenoeser Fisteln zur extrakorporalen Haemodialyse
P. Bachleda, Taťána Grosmanová
Year: 1991, Acta Univ. Palack. Olomouc
journal article

Gefahren der peropherm Dauerkanülierung
Jaroslav Horáček
Year: 1991
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Haló, taxi!
Dittmar Chmelař
Year: 1991, Spirit
journal article

Hodnocení biologické povahy nádorů hladké svaloviny dělohy
Jaroslav Horáček, Jana Dvořáčková
Year: 1991, Čs.patologie
journal article

K možnostem terapeutického monitorování benzodiazepinů
Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 1991
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kidney transplantation and malignant dideases
Taťána Grosmanová
Year: 1991, Acta Univ., Palack., Olomuc.
journal article

Některé otázky pneumopatologie a iatrogenní poškození
Jaroslav Horáček
Year: 1991
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Nové poznatky z farmakokinetiky a farmakodynamiky DH-ergotoxinu
Milan Grundmann
Year: 1991
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Origami (science-fiction)
Dittmar Chmelař, Dittmar Chmelař
Year: 1991, Hepterida
specialist book chapter

Rozbor spotřeby antihypertenziv na lůžkových odděleních KNsP Ostrava v letech 1980-1990
L. Závodná, Milan Grundmann, M. Kabina
Year: 1991
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sledování hladin aminokyselin u karcinomu jícnu
Taťána Grosmanová
Year: 1991, Acta Univ. Palack. Olomuc
journal article

Spontánní perforace žaludku u novorozenců
Josef Kopecký, V. Richter, H. Podešvová, Jaroslav Horáček
Year: 1991, Rozhledy v chirurgii
journal article

Srovnání biologické dostupnosti čs. perorálních přípravků teofylinu z hladin v séru
K. Neuwirt, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Radmila Ličková
Year: 1991
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Srovnání biologické dostupnosti čs. perorálních přípravků teofylinu z hladin ve slinách
M. Kabina, Milan Grundmann, Radmila Ličková, Hana Brozmanová
Year: 1991
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Účinnost a snášenlivost bopindololu (Sandonorm Sandoz) při dlouhodobém podávání u hypertoniků
Radmila Ličková, Milan Grundmann
Year: 1991
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ueberlegungen zur operativen Tactik bei AV-Fistelnanlagen Landzeitdialyse.
P. Bachleda, Taťána Grosmanová
Year: 1991, Acta Univ. Palack. Olomouc
journal article

Výskyt maligního onemocnění u nemocných s transplantovanými
Taťána Grosmanová
Year: 1991, Transplant.
journal article

Allgemeine Krankenhaus, Bakteriologische Abteilung, Vídeň , Rakousko
Dittmar Chmelař
Year: 1990
work experience abroad

Ames Test with Chemically Pure Titanum
Lubomír Dobiáš, J. Vaněk, V. Březina, L. Freyburg
Year: 1990
abstract in proceedings

Analýza mutagenní aktivity faktorů pracovního prostředí v uranových dolech
Lubomír Dobiáš, M. Černá, A. Pastorková, P. Rossner, J. R. Šrám
Year: 1990, Příloha AHEM č.13/1990
journal article

Dinosauři & Sex & DAIDS
Dittmar Chmelař
Year: 1990, VTM
journal article

Dnes, zítra a my
Dittmar Chmelař
Year: 1990, VTM
journal article

Farmakokinetika DH-ergotoxinu u starých lidí při opakovaném podání
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, M. Čech, Radmila Ličková
Year: 1990, Čs. fyziol.
journal article

Filadelfský experiment
Dittmar Chmelař
Year: 1990, VTM
journal article

Genesis
Dittmar Chmelař, Aleš Zedník
Year: 1990, Účelová publikace ČSVTS KHS Ostrava
specialist book

Kondomologie
Dittmar Chmelař
Year: 1990, VTM
journal article

Kondomy & AIDS
Dittmar Chmelař
Year: 1990, Nová Svoboda
journal article

Korelace hladin teofylinu v séru a ve slinách
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, J. Bednářová
Year: 1990, Čs. fyziol.
journal article

Naše zkušenosti se stanovením beta 2 mikroglobulínu v časné fázi po transplantaci ledvin
Taťána Grosmanová
Year: 1990, Acta Univ. Palack. Olomuc.
journal article

Papilární cystické nádory pankreatu
Josef Kopecký, O. Šimeček, Jaroslav Horáček
Year: 1990, Klinická onkologie
journal article

Perthorakální plicní biopsie pod kontrolou výpočetní tomografie
M. Chmelík, V. Chudoba, V. Lazarová, Jaroslav Horáček
Year: 1990, Stud. pneumol. phtiseol. Cechoslov.
journal article

Pink Floyd
Dittmar Chmelař
Year: 1990, Účelová publikace ČSVTS KHS Ostrava
specialist book

Počítačové modely evoluce
Dittmar Chmelař
Year: 1990, VTM
journal article

Proč zemřel toxikoman Pavel S.?
L. Chvíla, V. Poljak, Jaroslav Horáček, P. Herzig, Alexandra Lochmanová
Year: 1990, Protialkoholický obzor
journal article

Profesionální zátež sester při chemoterapii na radioterapeutickém oddělení KNsP v Ostravě
Lubomír Dobiáš, Jaroslav Volf, F. Beška, Ivo Lochman
Year: 1990, Praktický lékař
journal article

Příspěvek k výskytu granulomatózních procesů v plicích
Jaroslav Horáček, K. Dědič
Year: 1990, Čs. patologie
journal article

Sledování aminokyselin u karcinomu jícnu
Taťána Grosmanová
Year: 1990, Plzeňský lék. sborn.
journal article


