Publications
Silikóza plic a uhlokopská pneumokonióza
Jan Slepička, Zdeněk Tesař, Milan Chmelík
Year: 1993
abstract in proceedings

Spëtkomplikationen der AV-Fistelangen zur Hemodialyse
P. Bachleda, Taťána Grosmanová
Year: 1993, Acta Univ. Palack. Olomuc. Fac. Med.
journal article

Stellenwert der retrosternalen oesophagokoloplastik beimheutigen stand der chirurgie des Oesophaguscarcinoma
Taťána Grosmanová
Year: 1993, Acta Univ. Palacki Olomuc
journal article

Věčný oheň, Meč osudu, Něco víc - MEČ OSUDU (Zaklínač)
Dittmar Chmelař
Year: 1993
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

VĚDA A SCI-FI - Alternativní světy
Dittmar Chmelař
Year: 1993, VTM
journal article

VĚDA A SCI-FI - Člověk dnes a zítra
Dittmar Chmelař
Year: 1993, VTM
journal article

VĚDA A SCI-FI - Člověk dnes a zítra II
Dittmar Chmelař
Year: 1993, VTM
journal article

VĚDA A SCI-FI - Vesmírné cesty
Dittmar Chmelař
Year: 1993, VTM
journal article

Výuka klinické farmakologie
Milan Grundmann
Year: 1993
abstract in proceedings

What us binds together
Jaroslav Horáček
Year: 1993
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

What Us Binds Together
Jaroslav Horáček
Year: 1993
abstract in proceedings

Antianginozní, antiarytmické a antihypertenzivní účinky přípravku Vasocardin
E. Nagyová, K. Štípal, A. Albín, R. Hanidziar, J. Sirotiaková, G. Kamenský
Year: 1992, Slofakofarma Revue
journal article

ARK a záchranná službě Rakousko, Vídeň
Milan Ticháček
Year: 1992
work experience abroad

Bakteriální supertoxiny.
Dittmar Chmelař
Year: 1992, Vesmír
journal article

Benigní cystické léze přiušní žlázy a obrna lícního nervu
I. Stárek, Jaroslav Horáček, L. Černý
Year: 1992, Head and Neck Diseases
journal article

Časné a odložené použití cyklosporinu v imunologickém schematu u transplantací ledvin
Taťána Grosmanová
Year: 1992
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Časné a odložené použití cyklosporinu v imunologickém schematu u transplantací ledvin
Taťána Grosmanová
Year: 1992
abstract in proceedings

Febrilní stav neobvyklého původu
V. Poljak, Jaroslav Horáček
Year: 1992, Prakt. lékař
journal article

Fetal Alkohol Syndrome
Jaroslav Horáček
Year: 1992
abstract in proceedings

Fetální alkoholový syndrom
Jaroslav Horáček
Year: 1992, Protialkoholický obzor
journal article

Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě nekrotizující fasciitidy
Z. Krásová, A. Matušek, Dittmar Chmelař
Year: 1992, Vnitřní lékařství
journal article

Otázka ceny - ZAKLÍNAČ - Stříbrný meč - Andrzej Sapkowski
Dittmar Chmelař
Year: 1992
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Ovlivnění střevní peristaltiky po velkých cévních výkonech pomocí enterální výživy
Taťána Grosmanová
Year: 1992, Plzeňský lék. sborn. ,,
journal article

Own experience with portosystemic shunts in portal hypertension
Taťána Grosmanová
Year: 1992
abstract in proceedings

Porodní poranění sleziny u novorozenců
Josef Kopecký, V. Richter, Jaroslav Horáček
Year: 1992
abstract in proceedings

Primární adenokarcinom apendixu
Josef Kopecký, Stanislav Jelen, T. Kyselá, Jaroslav Horáček
Year: 1992, Rozhledy v chirurgii
journal article

Punkční biopsie expanzivních procesů mediastina pod kontrolou výpočetní tomografie
V. Chudoba, M. Chmelík, Jaroslav Horáček, H. Lazarová
Year: 1992, Stud.pneumol.phtiseol.Cechoslov.
journal article

Rezonance a chaos
Dittmar Chmelař
Year: 1992, VTM
journal article

Riziko karcinogénnych faktorov v koksárenskom priemysle ČSFR
Lubomír Dobiáš, D. Gajdosova, V. Rimár, O. Gajdoš, S. Lukács
Year: 1992
abstract in proceedings

Schrödingerova kočička - Georg A. Effinger; Mouchy paměti - Ian Watson - Don Wohlheim představuje nejlepší sci-fi povídky 1989
Dittmar Chmelař
Year: 1992
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Sledování imunosuprese po transplantaci ledvin
J. Bystroň, Taťána Grosmanová
Year: 1992, Vnitř. Lék.
journal article

Současné možnosti včasné diagnostiky karcinomu mammy
Josef Kopecký, Jaroslav Horáček
Year: 1992, Bratislavské onkologické listy
journal article

The Genotoxic Exposure in Uranium Miners
Lubomír Dobiáš, M. Černá, P. Rossner, J. R. Šrám, A. Pastorková, B. Binková, J. Topinka, D. Veselá, D. Veselý
Year: 1992
abstract in proceedings

The problems of alcoholism in viniferous regions of middle europe
J. Dušek, W. Dutz, F. Ondriáš, Jaroslav Horáček, Z. Lukáš, L. Foretová, Ján Buček, H. Swoboda, V. Kubálek, K. Dvořák
Year: 1992, Scripta medica
journal article

Změny v portální cirkulaci při experimentální prehepatické portální hypertenzi
Taťána Grosmanová
Year: 1992, Rozhl. Chir.
journal article

Diagnostika a léčba anaerobních infekcí v chirurgii.
Dittmar Chmelař, Leopold Pleva, P. Urbášková, Josef Kopecký
Year: 1991, Anaerob
journal article

Expiratorische Stenose der Trachea und der grossen Bronchien bei obstructiven Lungenemphysen
Jaroslav Horáček
Year: 1991
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Farmakokinetika a biologická dostupnost teofylinu v některých tuzemských preparátech
P. Walder, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Radmila Ličková
Year: 1991
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Farmakokinetika DH-ergotoxinu po podání ergoloidu LC Galena ve třech mírných dávkách zdravým dobrovolníkům
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Year: 1991
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fruehkomplikationen subcutaner arteriovenoeser Fisteln zur extrakorporalen Haemodialyse
P. Bachleda, Taťána Grosmanová
Year: 1991, Acta Univ. Palack. Olomouc
journal article

Gefahren der peropherm Dauerkanülierung
Jaroslav Horáček
Year: 1991
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Haló, taxi!
Dittmar Chmelař
Year: 1991, Spirit
journal article

Hodnocení biologické povahy nádorů hladké svaloviny dělohy
Jaroslav Horáček, Jana Dvořáčková
Year: 1991, Čs.patologie
journal article

K možnostem terapeutického monitorování benzodiazepinů
Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 1991
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kidney transplantation and malignant dideases
Taťána Grosmanová
Year: 1991, Acta Univ., Palack., Olomuc.
journal article

Některé otázky pneumopatologie a iatrogenní poškození
Jaroslav Horáček
Year: 1991
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Nové poznatky z farmakokinetiky a farmakodynamiky DH-ergotoxinu
Milan Grundmann
Year: 1991
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Origami (science-fiction)
Dittmar Chmelař, Dittmar Chmelař
Year: 1991, Hepterida
specialist book chapter

Rozbor spotřeby antihypertenziv na lůžkových odděleních KNsP Ostrava v letech 1980-1990
L. Závodná, Milan Grundmann, M. Kabina
Year: 1991
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sledování hladin aminokyselin u karcinomu jícnu
Taťána Grosmanová
Year: 1991, Acta Univ. Palack. Olomuc
journal article


