Publications
Dlouhodobé sledování nemocných po tombolýze
Alois Kása, Zdeněk Tesař, Jan Kuba
Year: 1993, Kardio
journal article

Dr.Rajner osmdesátiletý
Jiří Mrázek
Year: 1993, Eesko - Slovenská otorinolaryngologie a foniatrie
journal article

Evokované potenciály sluchové dráhy a impedanční audiometrie v diffe.dg.lézí mozkomozečného koutu, v zjišťování a diferenciaci poruch sluchu a integrity CNS u nezralých, nedonošených, rizikových a hendicapovaných dětí
Jiří Mrázek
Year: 1993
research reports and final reports of opposed grants

Experimentální ověření hepatoperfúzního indexu HP
Taťána Grosmanová
Year: 1993, Rozhl. Chir.
journal article

In vitro and in vivo Studies on DNA Damage on exposure to Coke Oven emissions
Lubomír Dobiáš, B. Binková, J. R. Šrám, T. Wolff, Jaroslava Havránková
Year: 1993
abstract in proceedings

Jobuv syndrom a starozákonní Job - shoda ei omyl?
Jaroslav Slaný
Year: 1993, Easopis lékaou eesk8ch
journal article

Léčba dětských leukemií vysokodávkovaném methotrexatem
Jaroslav Slaný
Year: 1993
research reports and final reports of opposed grants

Léčba u dětí vysokodávkovaným methotrexatem
Jaroslav Slaný, Milan Grundmann
Year: 1993, Česko - slovenská pediatrie
journal article

Macmiror complex v terapii kombinovaných vaginálních infekcí
V. Unzeitig, Č. Born, P. Čermák
Year: 1993, Česko-slovenská gynekologie
journal article

Metazosin v léčbě hypertenze
Milan Grundmann, Radmila Lišková
Year: 1993
research reports and final reports of opposed grants

Monitoring Genotoxic Exposure in Uranium Miners. Environm
Lubomír Dobiáš, J. R. Šrám, B. Binková, P. Rossner, J. Topinka, D. Veselá, D. Veselý, J. Stejskalová, H. Bavorová, V. Řeřicha
Year: 1993, Health Perspectives
journal article

Monitoring of Human Exposure to complex mixtures on the Coke Oven
Lubomír Dobiáš, B. Binková, Jaroslava Havránková, J. Lewtas, J. Gallagher, J. R. Šrám, T. Wolff
Year: 1993
abstract in proceedings

Návrat sira Grenvillea+ Chřestění kostí; Pravá ruka osudu; Rudé stíny; Solomon Kane se vrací domů - PURITÁN
Dittmar Chmelař
Year: 1993
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Návrat sira Richarda Grenvillea; Chřestění kostí; Pravá ruka osudu; Rudé stíny; Solomon Kane se vrací domů - PURITÁN
Dittmar Chmelař
Year: 1993
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Nemocní po srdečním infarktu:vytrvalostní trénink,závodění a riziko náhlé smrti
Jaroslav Šimíček
Year: 1993, Podpora zdraví
journal article

Neobvyklé poípad benigního tumoru ethmoideálního labyrintu s propagací do orbity
Jiří Mrázek
Year: 1993
abstract in proceedings

Nové metody kryokonzervace spermií v programu asistované reprodukce na porodnicko-gynekologické klinice FNsP Ostrava
P. Čermák, J. Říha, J. Segeťa
Year: 1993, Gynekolog
journal article

Parenterální,depotní,opakovateln8 Bromkriptin Parlodel LARR v léeb+ hyperprolaktinemického syndromu
Rajko Doleček, Ivana Lancranjanová, Zdeněk Putz
Year: 1993, Easopis Lékaou eesk8ch
journal article

Primáo MUDr. Bohumil Mal8 - 120 v8roeí narození
Jaroslav Slaný
Year: 1993, Eesko - slovenská pediatrie
journal article

Reflections about portosystemic shut in portal hypertension
Taťána Grosmanová
Year: 1993, Acta Univ. Palacki Olomuc
journal article

Results Analyses of Patients Check after Surgical Procedures on Vena Cava Caudalis within revention of Pulmonary embolisation
Jaroslav Mayzlík
Year: 1993
abstract in proceedings

Risk Assessment of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Ambient Air of Ostrava
Lubomír Dobiáš, Michael Vít, Jaroslav Volf
Year: 1993
abstract in proceedings

Salmon calcitonin (injection and nasal spray) and placebo in patients undergoig total hip replacement - a double blind study
Rajko Doleček, Josef Mikula, B. Skwarlo
Year: 1993, Curr.ther.Res
journal article

Silikóza plic a uhlokopná pneumokonióza
Jan Slepička, Zdeněk Tesař, Milan Chmelík
Year: 1993, Univerzita Karlova
specialist book

Silikóza plic a uhlokopská pneumokonióza
Jan Slepička, Zdeněk Tesař, Milan Chmelík
Year: 1993
abstract in proceedings

Spëtkomplikationen der AV-Fistelangen zur Hemodialyse
P. Bachleda, Taťána Grosmanová
Year: 1993, Acta Univ. Palack. Olomuc. Fac. Med.
journal article

Stellenwert der retrosternalen oesophagokoloplastik beimheutigen stand der chirurgie des Oesophaguscarcinoma
Taťána Grosmanová
Year: 1993, Acta Univ. Palacki Olomuc
journal article

Věčný oheň, Meč osudu, Něco víc - MEČ OSUDU (Zaklínač)
Dittmar Chmelař
Year: 1993
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

VĚDA A SCI-FI - Alternativní světy
Dittmar Chmelař
Year: 1993, VTM
journal article

VĚDA A SCI-FI - Člověk dnes a zítra
Dittmar Chmelař
Year: 1993, VTM
journal article

VĚDA A SCI-FI - Člověk dnes a zítra II
Dittmar Chmelař
Year: 1993, VTM
journal article

VĚDA A SCI-FI - Vesmírné cesty
Dittmar Chmelař
Year: 1993, VTM
journal article

Výuka klinické farmakologie
Milan Grundmann
Year: 1993
abstract in proceedings

What us binds together
Jaroslav Horáček
Year: 1993
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

What Us Binds Together
Jaroslav Horáček
Year: 1993
abstract in proceedings

Antianginozní, antiarytmické a antihypertenzivní účinky přípravku Vasocardin
E. Nagyová, K. Štípal, A. Albín, R. Hanidziar, J. Sirotiaková, G. Kamenský
Year: 1992, Slofakofarma Revue
journal article

ARK a záchranná službě Rakousko, Vídeň
Milan Ticháček
Year: 1992
work experience abroad

Bakteriální supertoxiny.
Dittmar Chmelař
Year: 1992, Vesmír
journal article

Benigní cystické léze přiušní žlázy a obrna lícního nervu
I. Stárek, Jaroslav Horáček, L. Černý
Year: 1992, Head and Neck Diseases
journal article

Časné a odložené použití cyklosporinu v imunologickém schematu u transplantací ledvin
Taťána Grosmanová
Year: 1992
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Časné a odložené použití cyklosporinu v imunologickém schematu u transplantací ledvin
Taťána Grosmanová
Year: 1992
abstract in proceedings

Febrilní stav neobvyklého původu
V. Poljak, Jaroslav Horáček
Year: 1992, Prakt. lékař
journal article

Fetal Alkohol Syndrome
Jaroslav Horáček
Year: 1992
abstract in proceedings

Fetální alkoholový syndrom
Jaroslav Horáček
Year: 1992, Protialkoholický obzor
journal article

Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě nekrotizující fasciitidy
Z. Krásová, A. Matušek, Dittmar Chmelař
Year: 1992, Vnitřní lékařství
journal article

Otázka ceny - ZAKLÍNAČ - Stříbrný meč - Andrzej Sapkowski
Dittmar Chmelař
Year: 1992
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Ovlivnění střevní peristaltiky po velkých cévních výkonech pomocí enterální výživy
Taťána Grosmanová
Year: 1992, Plzeňský lék. sborn. ,,
journal article

Own experience with portosystemic shunts in portal hypertension
Taťána Grosmanová
Year: 1992
abstract in proceedings

Porodní poranění sleziny u novorozenců
Josef Kopecký, V. Richter, Jaroslav Horáček
Year: 1992
abstract in proceedings

Primární adenokarcinom apendixu
Josef Kopecký, Stanislav Jelen, T. Kyselá, Jaroslav Horáček
Year: 1992, Rozhledy v chirurgii
journal article


