Publications
Terapeutické monitorování hladin teofylinu ve FNsP Ostrava
Milan Grundmann, B. Vlčková, Radmila Ličková, Hana Brozmanová
Year: 1997
abstract in proceedings

Terapeutické monitorování hladin teofylinu ve FNsP Ostrava
Milan Grundmann, B. Vlčková, Radmila Ličková, Hana Brozmanová
Year: 1997
abstract in proceedings

Terapie hypertenze-význam sympatického nervového systému
Milan Grundmann
Year: 1997
abstract in proceedings

The Anterior Spinal Artery Syndrome: An Unusual Complication of Vertebral Angiography
Olga Zapletalová, Sylvia Skotnicová, Jan Hromada, Radek Hofer
Year: 1997, European Journal of Neurology
journal article

The Assessment Proposal for Long-Term and Short-Term Tolerable Hygrothermal Microclimatic Conditions
Zdeněk Jirák, Hana Jiráková, Petr Bajgar
Year: 1997, Physiol. Res.
journal article

Using DU 90% as quality indicator for drug utilisation in realtion to the Hospital Formularies: a Czech-Swedish comparison
Z. Kubica, F. Perlík, L. Štika, Milan Grundmann, B. Vlčková, B. Wettermark, U. Bergman
Year: 1997, Eur. J. Clin. Pharmacol
journal article

Using DU 90% as quality indicator for drug utilisation in relation to the Hospital Formularies: a Czech-Swedish comparison
Z. Kubica, F. Perlík, L. Štika, Milan Grundmann, B. Vlčková, B. Wettermark, U. Bergman
Year: 1997
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výsledky antikoncepení poradny pro mladistvé
Peter Koliba, Eva Wolná
Year: 1997, Eeská Gynekologie
journal article

Význam sledování některých cytokinů pro prognosu akutní pankreatitidy
Taťána Grosmanová, J. Bártek
Year: 1997, Rozhl. Chir.
journal article

Vzácná příčina interminentní klaudikace: cystická adventiciální degenerace femorální arterie
Jaroslav Mayzlík, Tomáš Posolda, René Michalský, Romuald Elšík
Year: 1997, Praktická flebologie
journal article

Vzácná příčína interminentní klaudikace:cystická adventiciální degenerace femoralni arterie
Jaroslav Mayzlík, Tomáš Posolda, René Michalský, Romuald Elšík
Year: 1997, Miniinvazní terapie
journal article

Zásady a postup bandažování - amputace ve stehně.
Jiří Rosický, M. Pustka
Year: 1997, Technické informace ING - firemní publikace
journal article

Zásady péče o pahýl - pooperační stadium - amputace ve stehně.
Jiří Rosický, M. Pustka
Year: 1997, Technické informace ING - firemní publikace
journal article

Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR. Reg. č.: 2816-3 Screeningové šetření rizika onemocnění pohybového systému a určení jeho hlavních determinant, I. a II. díl.
Milena Menzlová, V. Straková, H. Tomášková, Anna Šplíchalová, Zdeněk Jirák
Year: 1997
research reports and final reports of opposed grants

Zebra pro školy - Fyzika, výukový CD ROM
M. Plánička, J. Bínková, Hana Sochorová
Year: 1997
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Změny farmakoterapie hypertenze - farmakoekonomický přístup
Milan Grundmann, B. Vlčková, Radmila Ličková, M. Honka
Year: 1997, Čs. Fyziol.
journal article

Balada o mocnosti prvků
Dittmar Chmelař
Year: 1996, Sexfór
journal article

Bioekvivalenční studie u léků s vyskokým first-pass metabolismem
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík
Year: 1996
abstract in proceedings

Cytologie
Jaroslav Horáček, Miloslav Kincl
Year: 1996
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Dawkowanie karbamazepiny i kwasu walproinowego u dzieci czeckich i polskich
M. Zielinski, Milan Grundmann, K. Kmieciak-Kolada
Year: 1996
abstract in proceedings

Dawkowanie karbamazepiny i kwasu walproinowego u dzieci czeskich i polskich
M. Zielinski, Milan Grundmann, K. Kmieciak-Kolada
Year: 1996
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dawkowanie karbamazepiny i kwasu walproinowego u dzieci czeskich i polskich
M. Zielinski, Milan Grundmann, K. Kmieciak-Kolada
Year: 1996
abstract in proceedings

Diagnostický poínos sonografického vyšetoení oeního bulbu
Jana Chmelová
Year: 1996, Česká radiologie
journal article

Diagnostický přínos sonografického vyšetření očního bulbu
Jana Chmelová
Year: 1996, Čes. Radiol
journal article

Diskovertebrální destrukce s kompresí krení míchy u Bechtirevovy nemoci
Pavel Drábek, Tomáš Paleček
Year: 1996, Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirgie
journal article

Farmakoekonomicka léčby hypertenze v anbulantní praxi
Milan Grundmann, B. Vlčková, Radmila Ličková, M. Honka
Year: 1996
abstract in proceedings

Hemoragie v caput ncl. caudati
Pavel Drábek, Tomáš Paleček
Year: 1996, Eeská a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie
journal article

Klippel-Trenaunay-Weber syndrom
Jaroslav Mayzlík
Year: 1996, Praktická Flebologie
journal article

Kolenní stavebnicová ortéza ING s nastavitelným rozsahem pohybu.
Jiří Rosický, M. Pustka
Year: 1996, Technické informace 3.1.1., ING corporation - firemní publikace
journal article

Komplikacie vonkajšej osteosyntezy kompresivno distrakeným fixatorom
Jan Penjak, Tomáš Posolda
Year: 1996, Zpravodaj úrazové chirurgie
journal article

Kvantitativní morfometrická analýza terminálního cévního oeeišti a glie v lidské míše - možný poíspivek k objasniní radiaení myelopatie
Pavel Vodvářka, Jan Malinský
Year: 1996, Klinická onkologie
journal article

Náhlé angiochirurgické příhody a akutní ischemickoreperfuzní syndrom v klinické praxi
Jaroslav Mayzlík
Year: 1996, Úrazová chirugie
journal article

Nová koncepce ošetřovatelství v evropských zemích
Dagmar Mastiliaková
Year: 1996, Scan
journal article

Nové pojetí ošetřovatelství - cesta k humanizaci, zefektivnění a zlevnění systému zdravotní péče.
Dagmar Mastiliaková
Year: 1996, Zdravotnické noviny
journal article

Ověření predikční metody stanovení dlouhodobě a krátkodobě únosné doby práce podle ISO 7933: 1989 (E) a návrh kritérií pro hodnocení dlouhodobě a krátkodobě únosných mikroklimatických podmínek
Milan Jokl, Hana Jiráková, Zdeněk Jirák
Year: 1996, Physiological Research
journal article

Peripheral nerve demyelination racing electrophysiological and clinical aspects
Jan Hromada, František Vlček
Year: 1996, Electroencephalography and clinical Neurophysiology
journal article

Pharmacokinetics of transplacental passage of valproic acid through the rat term placenta
Z. Fendrich, F. Štaud, M. Lázníček, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 1996
abstract in proceedings

Pharmacokinetics of transplacental passage of valproic acid through the rat term placenta
Z. Fendrich, František Štaud, M. Lázníček, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 1996
abstract in proceedings

Pharmacokinetics of transplacental passage of valproic acid through the rat term placenta
Z. Fendrich, F. Štaud, M. Lázníček, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 1996
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Postrombotický syndrom u pacientů operovaných na dolní duté žíle v prevenci fatální plicní embolie
Jaroslav Mayzlík
Year: 1996, Praktická flebologie
journal article

Poúrazový postrombotický syndrom a možnosti jeho ovplyvnenia
Jaroslav Mayzlík, Jan Penjak, Vladislav Kříž
Year: 1996, Praktická flebologie
journal article

Požadavky na rentgenové vyšetření v rámci preventivních prohlídek pracovníku na rizikových pracovištích
Olga Balcarová, Alois David, Zdeněk Jirák
Year: 1996, Pracovní lékařství
journal article

Příspěvek k zakládání arteriovenosních spojek
P. Bachleba, Taťána Grosmanová
Year: 1996, Rozhl. Chir.
journal article

Radiokontakt
Dittmar Chmelař, L. Ebringer
Year: 1996
radio and televison broadcast

Ruptura Aepigastrica caudalis imitující NPB
Jaroslav Mayzlík, Leopold Pleva
Year: 1996, Zpravodaj úrazové chirurgie
journal article

Sekundárně a primárně prevtnivní studie s pravastatinem
Milan Grundmann
Year: 1996
abstract in proceedings

Sexuální výchova očima pedagoga
Yvetta Vrublová
Year: 1996
abstract in proceedings

Spirální (helikální) CT
S. Koval, Jana Chmelová
Year: 1996, Praktická radiologie
journal article

Standardy v ošetřovatelské péči - Metoda vypracování standardů
Dagmar Mastiliaková
Year: 1996
abstract in proceedings

Těla, samá těla... (science - fiction)
Dittmar Chmelař
Year: 1996
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)


