Publications
Biologická dostupnost a bioekvivalence
Milan Grundmann
Year: 1998
abstract in proceedings

Biologická dostupnost a bioekvivalnce
Milan Grundmann
Year: 1998
abstract in proceedings

Clostridium septicum - původce hnisavé meningoencephalitidy
Dittmar Chmelař, E. Kostřicová, J. Jančová
Year: 1998, Zprávy CEM SZÚ
journal article

Cyklosporin A a hypertenze po transplantaci ledvin
Milan Grundmann, M. Honka, Hana Brozmanová, J. Dědochová, Kristian Šafarčík
Year: 1998
abstract in proceedings

Cyklosporin a hypertenze po transplantaci ledvin
Milan Grundmann, M. Honka, Hana Brozmanová, J. Dědochová, Kristian Šafarčík
Year: 1998
abstract in proceedings

Enteral Nutrition in Surgery
Taťána Grosmanová, P. Bachleda
Year: 1998, Nutrition14
journal article

Evaluation of risk assessment from contaminating substances in foods produced in the Silesian region of the Czech Republic
Vítězslav Jiřík, Pavla Svrčinová, J. Burdová, Vladimíra Němcová, S. Kaderka, J. Pavelka
Year: 1998, Hygiena
journal article

Farmakoekonomika léčby hypertenze v ambulantní praxi
Milan Grundmann, B. Vlčková, Radmila Ličková, Hana Brozmanová
Year: 1998, Čs. Fyziol.
journal article

Fournierova gangréna
A. Matušek, L. Martínek, Dittmar Chmelař, Z. Krásová
Year: 1998, Rozhledy v chirurgii
journal article

Health care services in the Czech Republic and region of North Moravia
Darja Jarošová
Year: 1998
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Health promoting design of children´s footwear.
J. Pavlačková
Year: 1998
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení trendů mortality na karcinom děložního čípku v České republice a v Belgii
Vladimír Janout, F. Beška, S. Lisoňková, P. Burdová
Year: 1998, Klinická onkologie 11
journal article

Holistická ošetřovatelská péče, 2. Standardy profesionálního ošetřovatelství
Dagmar Mastiliaková
Year: 1998
abstract in proceedings

Hygiena práce v základních výrobních odvětvích
Zdeněk Jirák
Year: 1998, Institut pro další vzdělávání pracovníku ve zdravotnictví
specialist book

Hygiena práce v základních výrobních odvětvích / II. díl
Zdeněk Jirák
Year: 1998, CIVOP [Centrum informací a vzdělávání ochrany]
specialist book

Hyperfunkční arteriovenosní spojka, nežádoucí komplikace přístupu k hemodialyse
Taťána Grosmanová, P. Bachleda
Year: 1998, Rozhl Chir.
journal article

Indikace enterální výživy v chirurgii.
P. Bachleda, Taťána Grosmanová
Year: 1998, Rozhl. Chir.,
journal article

Jaká je optimální hodnota diastolického krevního tlaku?
Milan Grundmann
Year: 1998, Zpav. klin. Farmakol. Farm.
journal article

Jezdci ve vánici - ROKHORM Z ARON - Piotr Witold Lech
Dittmar Chmelař
Year: 1998
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Klinická epidemiologie-nedílná součást klinických rozhodovacích procesů
Vladimír Janout
Year: 1998, GRADA Publishing
specialist book

Klinická farmakologie antagonistů AT1 receptoru
Milan Grundmann
Year: 1998
abstract in proceedings

Klinická farmakologie antagonistů AT1 receptoru
Milan Grundmann
Year: 1998
abstract in proceedings

Klinicky významné lékové interakce statinů
Milan Grundmann
Year: 1998
abstract in proceedings

Kvalita, standardy a ošetřovatelská péče
Dagmar Mastiliaková
Year: 1998, Časopis České lékařské komory
journal article

Lékové interakce antiepileptik
J. Hromada, J. Bar, Milan Grundmann, B. Vlčková, Hana Brozmanová
Year: 1998, Čs. slov. Neurolog. Neurochir.
journal article

Metan (komiks)
Dittmar Chmelař, Jiří Pospíšil - LUPO
Year: 1998, - ORIGAMI
journal article

Možná rizika při léčbě hypertenze nifedipinem
Milan Grundmann, Radmila Ličková, B. Vlčková
Year: 1998
abstract in proceedings

Možná rizika při léčbě hypertenze nifedipinem
Milan Grundmann, Radmila Ličková, B. Vlčková
Year: 1998, Čs. Fyziol.
journal article

Nádory nervového systému v revidované klasifikaci WHO
Jaroslav Horáček, Rostislav Koďousek
Year: 1998
published expert opinions, reviews

Nejvyšší přípustná koncentrace prachu černouhelných dolu
Zdeněk Jirák
Year: 1998, Pracovní lékařství
journal article

Nepřípustná koncentrace respirabilní frakce dulních prachu
Zdeněk Jirák
Year: 1998, Pracovní lékařství
journal article

Nové poznatky o klinicky významných lékových interakcích statinů
Milan Grundmann
Year: 1998
abstract in proceedings

Nové poznatky v léčbě hypertenze
Milan Grundmann
Year: 1998
abstract in proceedings

Nové poznatky ve farmakoterapii hypertenze
Milan Grundmann
Year: 1998
abstract in proceedings

Nové poznatky ve farmakoterapii hypertenze
Milan Grundmann
Year: 1998
abstract in proceedings

Nový studijní obor na Zdravotně sociální fakultě OU
Darja Jarošová
Year: 1998
abstract in proceedings

Origami (komiks)
Dittmar Chmelař, Jiří Pospíšil - LUPO
Year: 1998, -ORIGAMI
journal article

Osobnost pedagoga přednášející sexuální výchovu
Yvetta Vrublová
Year: 1998
abstract in proceedings

Osteoporóza, techniky k vyhodnocení úbytku kostní hmoty - 2.část
Daniela Třetinová
Year: 1998, Praktická Radiologie
journal article

Ošetřovatelství pro bakalářské studium I. díl
Ludmila Madejová
Year: 1998
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ověření predikční metody stanovení dlouhodobé a krátkodobé únosné doby práce podle ISO 7933
Milan Jokl, Hana Jiráková, Zdeněk Jirák
Year: 1998, Pracovní lékařství
journal article

PAU - přátelé angažovaného úsilí
Bohdana Dušová
Year: 1998, Sestra
journal article

Polohování hemiplegických pacientů - primární předpoklad kvalitní rehabilitace
Jarmila Kristiníková
Year: 1998
abstract in proceedings

Populační farmakokinetika karbamazepinu (KB)
J. Chládek, B. Vlčková, Hana Brozmanová, J. Martínková, Milan Grundmann
Year: 1998, Čs. Fyziol.
journal article

Posibilities of the care of elderly people
Darja Jarošová
Year: 1998
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Požadavky na vyšetoení v rámci preventivních prohlídek pracovníku na rizikových pracovištích
Olga Balcarová, Aleš David, Zdeněk Jirák
Year: 1998, Pracovní lékařství
journal article

Prof. MUDr. Jaroslav Jezdinský, CSc. - 65 roků
Milan Grundmann
Year: 1998, Klinická farmakologie
journal article

Provedení CT cisternografie při diagnostice mokových píštělí (likvorey)
S. Koval, Jana Chmelová
Year: 1998, Praktická radiologie
journal article

Průkaz botulotoxinu v konzervovaných jahodách
Dittmar Chmelař
Year: 1998, Zprávy CEM SZÚ
journal article

Psychoprofylaktická příprava těhotných žen k porodu
Bohdana Dušová
Year: 1998
abstract in proceedings


