Publications
Vliv na spiroergometrické vyšetření u hypertroniků
Milan Grundmann
Year: 1988
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv tří různých dávek DH-ergotoxinu na zornici zdravých dobrovolníků
K. Neuwirt, Milan Grundmann, M. Kabina, Kristian Šafarčík
Year: 1988
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bílá a černá
Dittmar Chmelař
Year: 1987, VTM
článek v odborném periodiku

Cherchez le proton
Dittmar Chmelař
Year: 1987, Vesmír
článek v odborném periodiku

Elektronika a hudba
M. Kratochvíl, Dittmar Chmelař, H. Vávrová (Heřmánková)
Year: 1987
rozhlasové a televizní relace

Finding of Lactobacillus catenaforme in clinical material
Dittmar Chmelař, Z. Kratochvíl, P. Urbášková
Year: 1987, FOLIA MICROBIOL
článek v odborném periodiku

Hladiny teofyolinu u astmatických pacientů
Milan Grundmann, Milan Chmelík, Hana Brozmanová, R. Dvořáčková
Year: 1987, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Hodnocení výsledku cytogenetické analýzy periferních lymfocytu a mutagenní aktivity močepracovniku dlouhodobě exponovaných těžkými kovy
Lubomír Dobiáš, K. Chudá, Jaromíra Kůsová
Year: 1987
stať ve sborníku

Hříchy sci-fi
Dittmar Chmelař
Year: 1987, VTM
článek v odborném periodiku

Malignant Lymphomas of the Stomach
Josef Kopecký, O. Šimeček, Jaroslav Horáček, F. Beška
Year: 1987, Scripta medica
článek v odborném periodiku

Marillion
Dittmar Chmelař
Year: 1987, Účelová publikace PKO Ostrava-Černá Louka
odborná kniha

Metoprolol in hypertension, angina pectoris and arrggythmias
O. Votroubková, J. Bitter, F. Boudík, Z. Cícha, Milan Grundmann
Year: 1987
stať ve sborníku

Mikrofórum - Science fiction včera a dnes.
Dittmar Chmelař, Aleš Koval
Year: 1987
rozhlasové a televizní relace

Na lince M
Dittmar Chmelař
Year: 1987
rozhlasové a televizní relace

Neoobvyklá pozdní komplikace (fatální krvácení) po totální laryngektomii
I. Stárek, I. Slezáček, Jaroslav Horáček
Year: 1987, Čs. otolaryngologie
článek v odborném periodiku

protetické pracoviště ve Vídni a ortopedické kliniky AKH a Gersthof ve Vídni
Jan Šlechta
Year: 1987
působení v zahraničí

Bakteriální infekce - stálá hrozba
Dittmar Chmelař
Year: 1986, Vesmír
článek v odborném periodiku

Bioavailability of different doses of orally administered DH-ergotoxine to healthy volunteers
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, T. Lerchová
Year: 1986
stať ve sborníku

Bioavailability of different doses of orally administered DH-ergotoxine to healthy volunteers
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, T. Lerchová
Year: 1986
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Biologická dostupnost a farmakokinetika nových čs. preparátů DH-ergotoxinu
M. Čech, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Year: 1986, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Chronická aktivní cholestatická choroba jater alkoholiků
V. Vavroš, B. Přibyl, Jaroslav Horáček
Year: 1986, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Farmakokinetika a farmakodynamika vysokých dávek DH-ergotoxinu u zdravých dobrovolníků
R. Kuchejdová, Milan Grundmann, T. Lerchová, K. Neuwirt
Year: 1986, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Izolace Legionella pneumophila ze sputa a ze sekčního materiálu
Dittmar Chmelař, J. Šelle
Year: 1986, -
článek v odborném periodiku

Mikroskopický průkaz vyvolavatele
Dittmar Chmelař, Dittmar Chmelař
Year: 1986, Avicenium
kapitola v odborné knize

Pharmacokinetics and bioavailability of various orally administered formulations of DH-ergotoxine
Milan Grundmann, M. Čech, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Year: 1986
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pharmacokinetics and bioavailabitity of various orally administered formulations of DH-ergotoxine
Milan Grundmann, M. Čech, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Year: 1986
stať ve sborníku

Pharmacokinetics and pharmacodynamics of DH-ergotoxine in high doses
Milan Grundmann, R. Kuchejdová, T. Lerchová, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík
Year: 1986
stať ve sborníku

Pharmacokinetics and pharmacodynamics of DH-ergotoxine in high doses
Milan Grundmann, R. Kuchejdová, T. Lerchová, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík
Year: 1986
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problémy osobních mikropočítačů
Dittmar Chmelař
Year: 1986, Věda a život
článek v odborném periodiku

Spotřeba antibiotik v KNsP Ostrava v letech 1980-1985
T. Rovanová, Milan Grundmann, T. Ambrozová
Year: 1986, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Srovnání biologické dostupnosti Secatoxinu tabl. Spofa a Hyderginu forte tabl. Sandoz
T. Lerchová, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Year: 1986, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Získané stenózy trachey
Jaroslav Horáček
Year: 1986, Čs. patologie
článek v odborném periodiku

Alveolární lipoproteinóza
Jaroslav Horáček
Year: 1985, Čs. patologie
článek v odborném periodiku

Appendix epididymis und seine Rolle in der Ätiologie der idiopathischen Hydrozele
B. Vaněk, Vojtěch Kamarád, Jaroslav Horáček
Year: 1985, Aktuelle Urologie
článek v odborném periodiku

Bilogická dostupnost čtyř zahraničních preparátů DH-ergotoxinu
Kristian Šafarčík, Milan Grundmann, K. Neuwirt, M. Čech
Year: 1985
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Biologická dostupnost čs. preparátu DH-ergotaminu Spofa
M. Čech, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Year: 1985
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Delikatesa - sci-fi povídka
Dittmar Chmelař
Year: 1985
rozhlasové a televizní relace

Duše nebo kondenzátor?
Dittmar Chmelař
Year: 1985, VTM
článek v odborném periodiku

Farmakokinetika a biologická dostupnost čtyř zahraničních perorálních preparátů DH-ergotoxinu
T. Lerchová, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Year: 1985, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Farmakokinetika DH-ergotaminu po jednorázovém podání i.v. zdravým dobrovolníkům
Milan Grundmann, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík, M. Čech
Year: 1985
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Farmakokinetika DH-ergotoxinu po perorálním podání zdravým dobrovolníkům
L. Závodná, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Year: 1985, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Farmakokinetika DH-ergotoxinu u zdravých dobrovolníků po i.v. podání
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, M. Čech
Year: 1985, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Ferripolyizomaltosát jako katalytické činidlo v médiích pro kultivaci anaerobních bakterií
Dittmar Chmelař, Věra Toršová, J. Terlecká
Year: 1985, -
článek v odborném periodiku

Gravitační biologie (Překvapivé biofyzikální efekty přetížení)
Dittmar Chmelař
Year: 1985, VTM
článek v odborném periodiku

Patomorfologické nálezy po kanylacích
Jaroslav Horáček, J. Nieslanik, J. Palas, I. Dvořáček
Year: 1985, Čs. patologie
článek v odborném periodiku

Predikce hladin fenytoinu při terapeutickém monitorování u epileptiků
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, J. Bednářová, Miloš Grundmann
Year: 1985
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Večírek (science-fiction)
Dittmar Chmelař
Year: 1985, -
článek v odborném periodiku

Vliv sledování preskripce na žádanky v nemocnici na spotřebu některých lékových skupin
T. Rovanová, Milan Grundmann, L. Závodná
Year: 1985
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výpočty farmakokinetických parametrů na minipočítači SMEP
K. Neuwirt, Milan Grundmann
Year: 1985, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Farmakokinetika a biologická dostupnost čs. perorálních přípravků ve srovnání s Hydergienem Special Sandoz
M. Čech, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Year: 1984, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku


