Publications
Mentální anorexie-kazuistika
Darja Jarošová
Year: 2001, Infosestra
journal article

Microstrukture and properties of micro - alloyed steel forgins
M. Greger, L. Čížek, Arnošt Silbernagel, M. Vidomská
Year: 2001, Acta Metallurgica Slovaca
journal article

Middle cranial fossa approach-Naše první zkušenosti při exstirpaci intrakanalikulárních vestibulárních schwannomů touto cestou
Jiří Mrázek, Tomáš Paleček, T. Hrabec
Year: 2001, Otolaryngologie a foniatrie
journal article

Mléko ve výživě a v praxi
Lydie Ryšavá
Year: 2001, Výživa a potraviny
journal article

Modeling formation of metabolite M17 of cyclosporine A
Milan Grundmann, L. Dedík , Mária Ďurišová, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, I. Komzáková
Year: 2001, Ther. Drug. Monit.
journal article

Modeling formation of metabolite M17 of cyclosporine A
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, I. Komzáková, Ladislav Dedík, Mária Ďurišová, Blanka Kořístková
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Monitorování vlivu genotoxických kontaminant pracovního prostředí na některých pracovištích okresu Karviná pomocí cytogenetické analýzy lidských periferních lymfocyt
Hana Lehocká, G. Večerková, H. Bulawová, J. Kubina
Year: 2001
abstract in proceedings

Mortality trends of lung cancer in Austria and the Czech Republic
D. Karrimian-Teherain, Ch. Vutuc, Vladimír Janout
Year: 2001, Neoplasma
journal article

Mould drowth and potential genotoxic hazard
Lubomír Dobiáš, J. R. Šrám, Jaromíra Kůsová
Year: 2001
abstract in proceedings

Mould growth and genotoxic hazard (Genotoxické riziko plísní v zevním prostředí)
Lubomír Dobiáš
Year: 2001
abstract in proceedings

Mould growth and potential genotoxic hazard
Lubomír Dobiáš, J. R. Šrám, Jaromíra Kůsová
Year: 2001
abstract in proceedings

Mukormykóza nosní a ústní dutiny
Janušková, P. Komínek, E. Kostřicová, Vladimír Hořava
Year: 2001, Otorinolaryngologie a foniatrie
journal article

Multimédia - jejich možnosti a přínos oboru foniatrie
Hana Sochorová, J. Pešák
Year: 2001
abstract in proceedings

Nad knihou Poranění orgánů dutiny bříšní a retroperitonea
Jaroslav Mayzlík
Year: 2001, Rozhledy v chirurgii
journal article

Nákazy Stredomoria prenášené bodavým hmyzom
Rastislav Maďar, Tibor Baška
Year: 2001, Konzílium
journal article

Nejen o chirurgii
Jaroslav Mayzlík
Year: 2001, Rozhledy v chirurgii
journal article

Nejen o chirurgii
Jaroslav Mayzlík
Year: 2001, Úrazová chirurgie
journal article

Některé antropologické znaky u dětí s juvenilní idiopatickou artritidou
Darja Jarošová
Year: 2001, Bull.Slov.antropol.Spoloč.
journal article

Některé antropologické znaky u dětí s juvenilní idiopatickou artritidou
Darja Jarošová
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Některé aspekty chirurgické léčby Madelungovy choroby
T. Hrabec, Jiří Mrázek, E. Mrázková
Year: 2001, Choroby hlavy a krku
journal article

"Neznámá" nemoc s názvem fenylketonurie
Jaroslav Slaný
Year: 2001, Mamita
journal article

Non-pharmacological approach to smoking cessation
Tibor Baška, Rastislav Maďar, Štefan Straka
Year: 2001, Bratislavské lekárske listy
journal article

Nové pohledy na profylaxi migrény
David Doležil
Year: 2001, Neurologie pro praxi
journal article

Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti
Jitka Zemanová
Year: 2001, NCO NZO
specialist book chapter

Nový studijní program ošetřovatelství- obory všeobecná sestra a porodní asistentka
Dagmar Mastiliaková
Year: 2001
abstract in proceedings

Ohrožení jednotek požární ochrany ionizujícím zářením
Jiří Švec
Year: 2001
abstract in proceedings

Oncocytic papillary carcinoma with lymphoid stroma (Warthin-like tumour) of the thyroid: a distinct entity with favourable prognosis
M. Ludvíková, Antonín Ryška, M. Korabečná, Marie Rydlová, M. Michal
Year: 2001, Histopathology
journal article

Onemocnění dýchacích cest v zimě
Jaroslav Slaný
Year: 2001, H - magazín
journal article

Oponentský posudek dizertační práce MUDr Světlany Brychtové: "Příspěvek ke studiu vývoje patologických lézí děložního čípku: lokální buněčná reakce a HPV DNA"
Jaroslav Horáček, Světlana Brychtová
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Optimální přístupová cesta k tumorům mostomozečkového koutu.( Univerzální cesta či eklektická filosofie při volbě přístupu ? )
Jiří Mrázek, E. Mrázková, Tomáš Paleček, E. Wolný
Year: 2001, Otorinolaryng.a Foniat
journal article

Osobnost strategického manažéra
Darja Jarošová, Milan Myška, Václav Lednický, Štefan Slávik
Year: 2001, Ekonóm
specialist book chapter

Ošetřovatelství v pregraduální přípravě geriatrických pracovníků na ZSF Ostravské univerzity
Darja Jarošová
Year: 2001
abstract in proceedings

Ošetřovatelství v pregraduální přípravě geriatrických pracovníků na ZSF Ostravské univerzity
Darja Jarošová
Year: 2001
abstract in proceedings

Outsorcing jako metoda řízení v České republice
Václav Lednický
Year: 2001
abstract in proceedings

Pečlivě vybírat se musí také bačkory
Pavla Šťastná
Year: 2001, Právo
journal article

Pharmacokinetic profile in children treated by isepamicin in intensive care unit
Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, René Hrdlička, Milan Grundmann
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pharmacokinetic profile in children treated by isepamicin in intensive care unit
Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, René Hrdlička, Milan Grundmann
Year: 2001, Ther. Drug. Monit.
journal article

Pharmacokinetic study of iodine-labeled silibinins in rat
N. Škottová, Zdeněk Švagera, R. Večeřa, K. Urbánek, A. Jegorov, Vilím Šimánek
Year: 2001, Pharmacol Res.
journal article

Pharmacotherapy in smoking cessation
Tibor Baška, Rastislav Maďar, Štefan Straka, Elena Kavcová
Year: 2001, Bratislavské lekárske listy
journal article

PM 10 and PM 2.5 concentrations in Central and Eastern Europe: Results from the Cesar study
D. Houthuijs, O. Breugelmans, G. Hoek, É. Vaskövi, E. Miháliková, J.S. Pastuszka, Vítězslav Jiřík, S. Sachelarescu, D. Lolova, K. Meliefste, E. Uzunova, C. Marinescu, Jaroslav Volf, F. De Leeuw, H. Van De Wiel, T. Fletcher, E. Lebret, B. Brunekreef
Year: 2001, ATMOS ENVIRON
journal article

Podíl aortae caudalis na kolaterální cirkulaci
Jaroslav Mayzlík, J. Havelka, P. Samlík, Pavel Havránek
Year: 2001, Praktická flebologie
journal article

Pohyb, jako součást léčebného programu u osteoporózy
Zdeňka Krhutová
Year: 2001
abstract in proceedings

Polymorfizmus genů a molekulární epidemiologie - docentská habilitace
Lubomír Dobiáš, Antonín Vaishar, J. Salagovič, Pavlína Hlavinková, Sylvie Hofírková, Mojmír Hrádek, Eva Kallabová, Karel Kirchner, Alžbieta Klímová, Jan Lacina, Stanislav Ondráček, Evžen Quitt, Jitka Škrabalová, Bohumír Trávníček
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Population pharmacokinetics of carbamazepine in patients with epilepsy
J. Chládek, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, J. Martínková
Year: 2001, Acta Med.
journal article

Poranenia jedovatými morskými živočíchmi z aspektu lékara-poradcu
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Year: 2001, Konzílium
journal article

Porovnání výsledků farmakokinetické analýzy CyA stanovených metodou HPLC a specifickou RIA
Ilona Komzáková, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Kristian Šafarčík, Milan Grundmann
Year: 2001, Čs. Fyziol.
journal article

Possibilities of Caring for Elderly People in the Czech Republic
Darja Jarošová
Year: 2001
abstract in proceedings

Possibilities of Carying for Elderly People in the Czech Republic
Darja Jarošová
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Posudek- v oboru hygiena, preventivní lékařství, epidemiologie Profesorské inaugurační řízení
Lubomír Dobiáš, Petr Kutáč, M. Černá
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Potransfuzní komplikace - diagnostika a prevence
Blahomír Kuča, Julie Tesařová, Josef Kopecký, Jorga Sumerová, Pavel Vodvářka
Year: 2001
published expert opinions, reviews


