Publications
První absolventi bakalářského studia zdravotnického managementu na ZSF OU
Darja Jarošová
Year: 2000
abstract in proceedings

Regulované profese ve zdravotnictví
Dagmar Mastiliaková
Year: 2000
abstract in proceedings

Rehabilitace po operacích prsů
Josef Kopecký, Jorga Sumerová, Petra Kopecká
Year: 2000, Ostravská univerzita
specialist book

Rehabilitační a protetická péče po amputaci (rady amputovaným na dolních končetinách)
Petr Krawczyk
Year: 2000,
specialist book chapter

Rehabilitační ošetřovatelství v rámci komplexní ošetřovatelské péče
Jarmila Kristiníková
Year: 2000
abstract in proceedings

Ryby ve školním stravování
Lydie Ryšavá, R. Kubaláková
Year: 2000, Výživa a potraviny-Zpravodaj školního stravování
journal article

Smoking habits in university students in Slovakia
Tibor Baška, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Year: 2000, Central European Journal of Public Health
journal article

Snahy tabakového priemyslu podkopávať prácu Svetovej zdravotníckej organizácie v kampani proti tabakismu
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Year: 2000, Medicínský monitor
journal article

Snížení četnosti výskytu deformit dětských nohou a zvýšení exportuschopnosti tuzemských výrobců obuvi
Pavla Šťastná, Petr Hlaváček
Year: 2000
research reports and final reports of opposed grants

Sociologie zdraví, nemoci a medicíny
Naděžda Kubíčková
Year: 2000
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Somatický vývoj dětí léčených pro chronickou artritidu
Darja Jarošová
Year: 2000
abstract in proceedings

Some remarks to the health care system in Finland
Darja Jarošová
Year: 2000, Journal of Health Management and Public Health
journal article

Spotřeba antiastmatik v okrese Hodonín v letech 1997-1999
Milan Grundmann, L. Dvořáček, H. Knedlíková
Year: 2000
abstract in proceedings

Spotřeba antibiotik u dětí v terénní praxi v okrese Hodonín v letech 1997-1999
H. Knedlíková, L. Dvořáček, Milan Grundmann, O. Němec
Year: 2000
abstract in proceedings

Spotřeba antiepileptik u dětí v okrese Hodonín
L. Dvořáček, H. Knedlíková, Milan Grundmann
Year: 2000
abstract in proceedings

Spotřeba antiepileptik u dětí v okrese Hodonín v letech 1997-99
L. Dvořáček, H. Knedlíková, Milan Grundmann
Year: 2000
abstract in proceedings

Stanovení GF - význam cystatinu C
Antonín Pohlídal, Jiřina Ungerová, Ludmila Nováčková, Michal Hladík, O. Kraft
Year: 2000, Laboratórna diagnostika
journal article

stanovení glomerulární filtrace - význam cystatinu C.Poster
Otakar Kraft
Year: 2000
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Starý člověk: v rodině nebo v instituci?
Darja Jarošová
Year: 2000
abstract in proceedings

Starý člověk: v rodině nebo v instituci?
Darja Jarošová
Year: 2000
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stavba protéz DK z kompozitních materiálů (2.část).
Jiří Rosický
Year: 2000, Ortopedická protetika
journal article

Strategický management
Václav Lednický
Year: 2000, Akademie J. A. Komenského
specialist book

Strategie chirurgické léčby u primárního karcinomu prsu - radikální operace
Josef Kopecký, Pavel Vodvářka, Petra Kopecká, Jaroslav Horáček, J. Heroková, P. Zonča
Year: 2000
abstract in proceedings

Syndrom vyhoření a sledování jeho výskytu u sester
Jana Marečková, Iveta Valenová
Year: 2000, Galén
specialist book chapter

Systémové, končetinové a kombinované vady skeletu: diagnostické, terapeutické a biomechanické aspekty - 1.část
Ivo Mařík
Year: 2000,
specialist book

Školní mléčné svačiny na Severní Moravě
Lydie Ryšavá
Year: 2000, Výživa a potraviny - Zpravodaj školního stravování
journal article

Špatná obuv zkazí dětem léto
Pavla Šťastná
Year: 2000, Právo
journal article

TDM a lékové interakce antiepileptik
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, Ivana Kacířová
Year: 2000
abstract in proceedings

TDM isepamicinu u dětí
Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, René Hrdlička, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2000
abstract in proceedings

TDM of isepamicin in children
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, René Hrdlička
Year: 2000, Br. J. Clin. Pharmacol.
journal article

TDM of isepamicin in children
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, René Hrdlička
Year: 2000
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Technické přehledy - Kolenní klouby s uzávěrem.
Jiří Rosický
Year: 2000, Ortopedická protetika
journal article

Technické přehledy - Silikonová lůžka a návleky
Jiří Rosický
Year: 2000, Ortopedická protetika
journal article

Technické přehledy - Silikonová lůžka a návleky.
Jiří Rosický
Year: 2000, Ortopedická protetika
journal article

Teorie moderního ošetřovatelství
Darja Jarošová
Year: 2000, ISV nakladatelství
specialist book

The university students life styles
Darja Jarošová
Year: 2000
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The university students life styles
Darja Jarošová
Year: 2000
abstract in proceedings

Thoracic-pelvic dysostosis.
Ivo Mařík, J. Grochová, K. Kozlowski
Year: 2000, Clinical Dysmorphology, 9
journal article

Trupové ortézy pro léčení skoliózy (2.část).
Ivo Mařík, P. Černý, P. Zubina, P. Korbelář
Year: 2000, Ortopedická protetika, 2
journal article

Úkoly antropologa v obuvnickém průmyslu.
Pavla Šťastná
Year: 2000
abstract in proceedings

VII. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM), IV. pracovní konference DURG, II. pracovní konference klinické farmakologie
Milan Grundmann
Year: 2000
organizing conference, workshop

Vlastnosti práškovývh materiálů na bázi W-Ni-Fe
Arnošt Silbernagel, M. Greger
Year: 2000, Zeszyty naukowe Politechniky Opolskiej, Seria Mechanika
journal article

Vliv fenytoinu a karbamazepinu na hladinu primidonu a jeho metabolitů
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, K. Matějová
Year: 2000
abstract in proceedings

Vliv pohybové aktivity u gerontů na jejich celkovou mobilitu a soběstačnost.
Jarmila Kristiníková
Year: 2000
abstract in proceedings

Vybrané aspekty nozokomiálnych sepsí
Rastislav Maďar
Year: 2000, Merkantil
specialist book

Vybrané kapitoly z hodnocení expozice
Vladimír Janout, K. Markvart
Year: 2000, SZÚ Praha
specialist book

Výsledky celostátního průzkumu zdravotního stavu nohou dětí a mládeže ve věku od tří do 19 let.
Pavla Šťastná
Year: 2000, Kožařství
journal article

Výsledky studií úrazovosti od 0-18 let v ČR
Šárka Andělová, Z. Roth , L. Pelech
Year: 2000
abstract in proceedings

Vývoj bércové protézy z kompozitních materiálů.
Jiří Rosický, J. Klement
Year: 2000, Ortopedická protetika
journal article

Význam stanovení troponinu
Antonín Pohlídal, Roman Štípal, Arnošt Martínek
Year: 2000, Laboratórna diagnostika
journal article


