Publications
Cambios Endocrinologicos
Rajko Doleček
Year: 1993
stať ve sborníku

Chemická bederní symatektomie
Jaroslav Mayzlík
Year: 1993
stať ve sborníku

Chirurgické léčení chronické ischemie dolních končetin
Jaroslav Mayzlík
Year: 1993
stať ve sborníku

Comensatory econstruction of the emoropopliteal and Peripheralin saphenous insufiency
Jiří Bartoš, Jaroslav Mayzlík, René Michalský
Year: 1993, Phlebology Dig
článek v odborném periodiku

Comparative evaluation of the biovailability of two preparation of co-trimexazole
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Radmila Lišková
Year: 1993
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Comparative evaluation of the biovailability of two preparation oficinnarozine
Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Year: 1993
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Comparative evaluation of the biovaliability of two preparation of DH-ergotomine
Milan Grundmann, Karel Šafarčík, Radmila Lišková
Year: 1993
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Comparative evaluation of the biovaliability of two preparation of DH-ergotomine
Milan Grundmann, Karel Šafarčík, Radmila Lišková
Year: 1993
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Comparison of DNA Adducts from Exposure to Complex Mixtures in Various Human Tissues and Experimental Systems
Lubomír Dobiáš, J. Lewtas, J. Mumford, R. B. Everson, J. R. Šrám, X. Li
Year: 1993, Environmental Health Perspectives
článek v odborném periodiku

Činnost ORL oddělení KNsP v Ostravě
Ladislav Eerný, Jiří Mrázek, Marie Müllerová
Year: 1993, Zdrav
článek v odborném periodiku

Dlouhodobé sledování nemocných po tombolýze
Alois Kása, Zdeněk Tesař, Jan Kuba
Year: 1993, Kardio
článek v odborném periodiku

Dr.Rajner osmdesátiletý
Jiří Mrázek
Year: 1993, Eesko - Slovenská otorinolaryngologie a foniatrie
článek v odborném periodiku

Evokované potenciály sluchové dráhy a impedanční audiometrie v diffe.dg.lézí mozkomozečného koutu, v zjišťování a diferenciaci poruch sluchu a integrity CNS u nezralých, nedonošených, rizikových a hendicapovaných dětí
Jiří Mrázek
Year: 1993
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Experimentální ověření hepatoperfúzního indexu HP
Taťána Grosmanová
Year: 1993, Rozhl. Chir.
článek v odborném periodiku

In vitro and in vivo Studies on DNA Damage on exposure to Coke Oven emissions
Lubomír Dobiáš, B. Binková, J. R. Šrám, T. Wolff, Jaroslava Havránková
Year: 1993
stať ve sborníku

Jobuv syndrom a starozákonní Job - shoda ei omyl?
Jaroslav Slaný
Year: 1993, Easopis lékaou eesk8ch
článek v odborném periodiku

Léčba dětských leukemií vysokodávkovaném methotrexatem
Jaroslav Slaný
Year: 1993
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Léčba u dětí vysokodávkovaným methotrexatem
Jaroslav Slaný, Milan Grundmann
Year: 1993, Česko - slovenská pediatrie
článek v odborném periodiku

Macmiror complex v terapii kombinovaných vaginálních infekcí
V. Unzeitig, Č. Born, P. Čermák
Year: 1993, Česko-slovenská gynekologie
článek v odborném periodiku

Metazosin v léčbě hypertenze
Milan Grundmann, Radmila Lišková
Year: 1993
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Monitoring Genotoxic Exposure in Uranium Miners. Environm
Lubomír Dobiáš, J. R. Šrám, B. Binková, P. Rossner, J. Topinka, D. Veselá, D. Veselý, J. Stejskalová, H. Bavorová, V. Řeřicha
Year: 1993, Health Perspectives
článek v odborném periodiku

Monitoring of Human Exposure to complex mixtures on the Coke Oven
Lubomír Dobiáš, B. Binková, Jaroslava Havránková, J. Lewtas, J. Gallagher, J. R. Šrám, T. Wolff
Year: 1993
stať ve sborníku

Návrat sira Grenvillea+ Chřestění kostí; Pravá ruka osudu; Rudé stíny; Solomon Kane se vrací domů - PURITÁN
Dittmar Chmelař
Year: 1993
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Návrat sira Richarda Grenvillea; Chřestění kostí; Pravá ruka osudu; Rudé stíny; Solomon Kane se vrací domů - PURITÁN
Dittmar Chmelař
Year: 1993
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Nemocní po srdečním infarktu:vytrvalostní trénink,závodění a riziko náhlé smrti
Jaroslav Šimíček
Year: 1993, Podpora zdraví
článek v odborném periodiku

Neobvyklé poípad benigního tumoru ethmoideálního labyrintu s propagací do orbity
Jiří Mrázek
Year: 1993
stať ve sborníku

Nové metody kryokonzervace spermií v programu asistované reprodukce na porodnicko-gynekologické klinice FNsP Ostrava
P. Čermák, J. Říha, J. Segeťa
Year: 1993, Gynekolog
článek v odborném periodiku

Parenterální,depotní,opakovateln8 Bromkriptin Parlodel LARR v léeb+ hyperprolaktinemického syndromu
Rajko Doleček, Ivana Lancranjanová, Zdeněk Putz
Year: 1993, Easopis Lékaou eesk8ch
článek v odborném periodiku

Primáo MUDr. Bohumil Mal8 - 120 v8roeí narození
Jaroslav Slaný
Year: 1993, Eesko - slovenská pediatrie
článek v odborném periodiku

Reflections about portosystemic shut in portal hypertension
Taťána Grosmanová
Year: 1993, Acta Univ. Palacki Olomuc
článek v odborném periodiku

Results Analyses of Patients Check after Surgical Procedures on Vena Cava Caudalis within revention of Pulmonary embolisation
Jaroslav Mayzlík
Year: 1993
stať ve sborníku

Risk Assessment of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Ambient Air of Ostrava
Lubomír Dobiáš, Michael Vít, Jaroslav Volf
Year: 1993
stať ve sborníku

Salmon calcitonin (injection and nasal spray) and placebo in patients undergoig total hip replacement - a double blind study
Rajko Doleček, Josef Mikula, B. Skwarlo
Year: 1993, Curr.ther.Res
článek v odborném periodiku

Silikóza plic a uhlokopná pneumokonióza
Jan Slepička, Zdeněk Tesař, Milan Chmelík
Year: 1993, Univerzita Karlova
odborná kniha

Silikóza plic a uhlokopská pneumokonióza
Jan Slepička, Zdeněk Tesař, Milan Chmelík
Year: 1993
stať ve sborníku

Spëtkomplikationen der AV-Fistelangen zur Hemodialyse
P. Bachleda, Taťána Grosmanová
Year: 1993, Acta Univ. Palack. Olomuc. Fac. Med.
článek v odborném periodiku

Stellenwert der retrosternalen oesophagokoloplastik beimheutigen stand der chirurgie des Oesophaguscarcinoma
Taťána Grosmanová
Year: 1993, Acta Univ. Palacki Olomuc
článek v odborném periodiku

Věčný oheň, Meč osudu, Něco víc - MEČ OSUDU (Zaklínač)
Dittmar Chmelař
Year: 1993
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

VĚDA A SCI-FI - Alternativní světy
Dittmar Chmelař
Year: 1993, VTM
článek v odborném periodiku

VĚDA A SCI-FI - Člověk dnes a zítra
Dittmar Chmelař
Year: 1993, VTM
článek v odborném periodiku

VĚDA A SCI-FI - Člověk dnes a zítra II
Dittmar Chmelař
Year: 1993, VTM
článek v odborném periodiku

VĚDA A SCI-FI - Vesmírné cesty
Dittmar Chmelař
Year: 1993, VTM
článek v odborném periodiku

Výuka klinické farmakologie
Milan Grundmann
Year: 1993
stať ve sborníku

What us binds together
Jaroslav Horáček
Year: 1993
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

What Us Binds Together
Jaroslav Horáček
Year: 1993
stať ve sborníku

Antianginozní, antiarytmické a antihypertenzivní účinky přípravku Vasocardin
E. Nagyová, K. Štípal, A. Albín, R. Hanidziar, J. Sirotiaková, G. Kamenský
Year: 1992, Slofakofarma Revue
článek v odborném periodiku

ARK a záchranná službě Rakousko, Vídeň
Milan Ticháček
Year: 1992
působení v zahraničí

Bakteriální supertoxiny.
Dittmar Chmelař
Year: 1992, Vesmír
článek v odborném periodiku

Benigní cystické léze přiušní žlázy a obrna lícního nervu
I. Stárek, Jaroslav Horáček, L. Černý
Year: 1992, Head and Neck Diseases
článek v odborném periodiku

Časné a odložené použití cyklosporinu v imunologickém schematu u transplantací ledvin
Taťána Grosmanová
Year: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky


