Publications
Pharmacokinetics of transplacental passage of valproic acid through the rat term placenta
Z. Fendrich, F. Štaud, M. Lázníček, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 1996
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pharmacokinetics of transplacental passage of valproic acid through the rat term placenta
Z. Fendrich, František Štaud, M. Lázníček, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 1996
abstract in proceedings

Postrombotický syndrom u pacientů operovaných na dolní duté žíle v prevenci fatální plicní embolie
Jaroslav Mayzlík
Year: 1996, Praktická flebologie
journal article

Poúrazový postrombotický syndrom a možnosti jeho ovplyvnenia
Jaroslav Mayzlík, Jan Penjak, Vladislav Kříž
Year: 1996, Praktická flebologie
journal article

Požadavky na rentgenové vyšetření v rámci preventivních prohlídek pracovníku na rizikových pracovištích
Olga Balcarová, Alois David, Zdeněk Jirák
Year: 1996, Pracovní lékařství
journal article

Příspěvek k zakládání arteriovenosních spojek
P. Bachleba, Taťána Grosmanová
Year: 1996, Rozhl. Chir.
journal article

Radiokontakt
Dittmar Chmelař, L. Ebringer
Year: 1996
radio and televison broadcast

Ruptura Aepigastrica caudalis imitující NPB
Jaroslav Mayzlík, Leopold Pleva
Year: 1996, Zpravodaj úrazové chirurgie
journal article

Sekundárně a primárně prevtnivní studie s pravastatinem
Milan Grundmann
Year: 1996
abstract in proceedings

Sexuální výchova očima pedagoga
Yvetta Vrublová
Year: 1996
abstract in proceedings

Spirální (helikální) CT
S. Koval, Jana Chmelová
Year: 1996, Praktická radiologie
journal article

Standardy v ošetřovatelské péči - Metoda vypracování standardů
Dagmar Mastiliaková
Year: 1996
abstract in proceedings

Těla, samá těla... (science - fiction)
Dittmar Chmelař
Year: 1996
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

The changes of therapy of hypertension in outpatients - pharmacoeconomic impact
Milan Grundmann, B. Vlčková, Radmila Ličková, M. Honka
Year: 1996
abstract in proceedings

The Combination of Enteral and Parenteral Nutrition and Laboratory Monitoring in Acute Pancreatitis
Taťána Grosmanová
Year: 1996, Nutrition
journal article

The critical conditions at myasthenia gravis:diagnosis and treatment
Jan Hromada, Olga Zapletalová, František Vlček
Year: 1996, European Journal of Neurology
journal article

Umírání a smrt
Naděžda Kubíčková, Ivana Loučková
Year: 1996, FF UP
specialist book chapter

Úskalí diagnostiky a posuzování neuroboreliozy
Jan Hromada, Jan Slepička
Year: 1996, Eeská a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie
journal article

Velrybí láska
Dittmar Chmelař
Year: 1996, Sexfór
journal article

Význam odvykání kouření v rehabilitaci po kardiovaskulárních onemocněních
Ivan Stolz, Jaroslav Šimíček
Year: 1996, Eurorehab
journal article

Wplya politerapii na steženie fenytoiny w surowicy u chorych na padaczke
M. Zielinski, Milan Grundmann, K. Kmieciak-Kolada, Anna Zielinska, B. Okopieň, Z.S. Herman
Year: 1996
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Wplyw politerapii na stazenie karbamazepiny w surowicy u chorych na padaczke
Milan Grundmann, M. Zielinski
Year: 1996
abstract in proceedings

Wplyw politerapii na stezenie fenytoiny w surowicy u chorych na padaczke
M. Zielinski, Milan Grundmann, K. Kmieciak-Kolada, A. Zielinskia, B. Okopieň, Z.S. Herman
Year: 1996
abstract in proceedings

Wplyw politerapii na steženie karbamazepiny w surowicy u chorych na padaczke
Milan Grundmann, M. Zielinski
Year: 1996
abstract in proceedings

Závodní preventivní péče u nás a v zemích EU
Milan Tuček, Zdeněk Jirák
Year: 1996, Zdravotnické noviny
journal article

Zkušenosti s torakoskopickou sympatektomií
Jaroslav Mayzlík, Tomáš Posolda, Igor Satinský
Year: 1996, Praktická flebologie
journal article

Změny terapie hypertenze-farmakoekonomický přístup
Milan Grundmann, B. Vlčková, Radmila Ličková, M. Honka
Year: 1996
abstract in proceedings

AIDS
Dittmar Chmelař
Year: 1995, -
journal article

Akaloids and phenolics of Colchicum bornmuelleri
P. Ondra, V. Simanek, Vítězslav Jiřík, N. Sutlupinar
Year: 1995, FITOTERAPIA
journal article

Akaloids and phenolics of Colchicum speciosum 
P. Ondra, V. Simanek, Vítězslav Jiřík, N. Sutlupinar
Year: 1995, FITOTERAPIA
journal article

Aneurysma břišní aorty, trvalý problém anesteziologa a chirurga II. část: Pooperační péče
Taťána Grosmanová, A. Scheinarová, P. Bachleda
Year: 1995, Anestezie a neodkladná péče
journal article

Aneuryzma břišní aorty, trvalý problém anesteziologa a chirurga I. část: Předoperační příprava a volba anestezie
A. Scheinarová, Taťána Grosmanová
Year: 1995, Anestezie a neodkladná péče
journal article

Antiepileptics and pregnancy
Milan Grundmann, Anna Zielinska
Year: 1995
abstract in proceedings

Antiepileptics and pregnancy
Milan Grundmann, Anna Zielinska
Year: 1995
abstract in proceedings

Antiepileptika v těhotenství
Milan Grundmann, Radmila Ličková, Hana Brozmanová
Year: 1995
abstract in proceedings

Arteficiální intrauterinní inseminace kryospermatem dárce - první zkušenosti s léčbou neplodnosti v nestátním zdravotnickém zařízení
P. Čermák
Year: 1995, Česká gynekologie
journal article

Bakteriální kondomy
Dittmar Chmelař
Year: 1995, VTM
journal article

Bezpečnost ergometrické zátěže do maxima u rizikového souboru 37 250 osob (1969 - 1994)
Jaroslav Šimíček, A. Káňa, Daniel Michalík, Eva Miklová, Jindřich Šajnar, Zdeněk Tesař
Year: 1995, Vnitřní lékařství
journal article

Comparison of epilepsi of children in Katowice and Ostrava
M. Zielinski, Milan Grundmann, K. Kmieciak-Kolada, Anna Zielinska
Year: 1995
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Člověk, jeho chindi a Roger Zelazny
Dittmar Chmelař
Year: 1995, Aradan
specialist book chapter

High-dose methotrexate for the treatment of acute lymphoblastic meukemie in children
Jaroslav Slaný, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, B. Blažek, J. Štěrba
Year: 1995
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

HPLC method for analysis of a small amount of toxerutine in human plasma
Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 1995, Thef Drug Monit
journal article

HPLC method for analysis of a small amount of troxerutine in human plasma
Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 1995
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hygiena práce - Chemické látky v životním a pracovním prostředí
Lubomír Dobiáš, Zdeněk Jirák, Michael Vít
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

K životnímu jubileu profesora MUDr.Bartoše,DrSc.
Jaroslav Mayzlík
Year: 1995, Zpravodaj úrazové chirurgie
journal article

Kirkliche Krankenhaus, Bakteriologische Abteilung, Linec, Rakousko
Dittmar Chmelař
Year: 1995
work experience abroad

Komplikace a reoperace po rekonstrukeních operacích
Jaroslav Mayzlík
Year: 1995, Rozhledy v chirurgii
journal article

Národ sobě
Dittmar Chmelař
Year: 1995, Sexfór
journal article

Náš současný přístup k chirurgické léčbě degenerativního onemocnění bederní meziobratlové ploténky
Tomáš Paleček, Ervin Wolný, Pavel Veselský, Pavel Drábek
Year: 1995, Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie
journal article

Nejvyšší přípustná koncentrace respirační frakce důlních prostorů Ostravsko-karvinských černouhelných dolů stanovena na základě rozboru plic zemřelých horníků
Václav Škoda, Josef Tvrdík, Zdeněk Jirák
Year: 1995, Pracovní lékařství
journal article


