Publications
Lovastatin - od ovlivnění endoteliální dysfunkce po snížení výskytu KHS
Milan Grundmann
Year: 2000
abstract in proceedings

Lower Limb Prosthesis Made from Composite Materials-Reinforced Plastics 2000 .
Jiří Rosický, J. Klement
Year: 2000
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Maligní stenosa horní duté žíly - kasuistika
P. Štverák, Sylvia Skotnicová, Pavel Vodvářka, Arnošt Martínek, Marie Haringová, P. Matoška, I. Stolařová
Year: 2000, Čas. Lék. Čes
journal article

Management: Základy, prosperita, globalizace
Václav Lednický, K- Veber, Jarmila Riegerová
Year: 2000
published expert opinions, reviews

Materiální předpoklady péče o nemocné v akutní fázi cévní mozkové příhody v ČR. Národní epidemiologická studie
R. Herzig, K. Urbánek, I. Vlachová, B. Křupka, Vladimír Janout, Jiří Mareš
Year: 2000, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
journal article

McDonald´s - příklad úspěšného využití franchisingu
Václav Lednický
Year: 2000, Ekonomická revue
journal article

Mediace není psychoterapie
Lenka Holá
Year: 2000
abstract in proceedings

Menopauza a kvalita života
Bohdana Dušová
Year: 2000
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Menopauza a kvalita života
Bohdana Dušová
Year: 2000
abstract in proceedings

Metodika praktické výuky ošetřovatelského procesu (v kombinovaném bakalářském programu)
Dagmar Mastiliaková
Year: 2000
abstract in proceedings

Metodika psychoprofylaktické přípravy těhotných žen k porodu
Bohdana Dušová
Year: 2000, INFO sestra
journal article

Míra spolehlivosti a rizika antikoncepčních metod
David Matura
Year: 2000,
journal article

Míra spolehlivosti a rizika antikoncepčních metod
David Matura
Year: 2000, Zdravotnické noviny
journal article

Mléko a mléčné výrobky ve výživě dětí v praxi
Lydie Ryšavá
Year: 2000
abstract in proceedings

Moderní management: Základní myšlenkové směry
Václav Lednický, Jan Keller, Stuart Crainer
Year: 2000
published expert opinions, reviews

Možnosti ergoterapie v gerontologii
Yvetta Vrublová
Year: 2000
abstract in proceedings

Možnosti rozvoje cestovního ruchu na Osoblažsku
Václav Lednický
Year: 2000
abstract in proceedings

Mykoplasmata a chlamydie v etiologii respiračních onemocnění
Věra Toršová, Zuzana Medková
Year: 2000, Pediatrie pro praxi
journal article

Návrh kritérií pro začleňování hasičů z hlediska fyzické zdatnosti a tepelné odolnosti.
Zdeněk Jirák, Samuel Lvončík
Year: 2000
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Několik poznámek k článku "Problémy diagnostiky cudzích vnútroočných telies v zadnom segmente oka"
Jana Chmelová
Year: 2000, Čes. a slov. oftal
journal article

Některé aspekty léčby Madelungovy choroby
E. Mrázková, Jiří Mrázek, T. Hrabec
Year: 2000
abstract in proceedings

Neobvyklý průběh onemocnění bazaliomu kůže - kazuistika.
Pavel Vodvářka
Year: 2000
abstract in proceedings

Nové kurikulum pro vzdělání sester a porodních asistentek podle evropské strategie WHO
Dagmar Mastiliaková
Year: 2000
abstract in proceedings

Nové perspektivy v laboratorní diagnostice osteoporózy
Antonín Pohlídal, David Slabík, P. Hušek
Year: 2000
abstract in proceedings

Nový obsah vzdělání zdravotnických profesionálů a z toho vyplývající kompetence.
Dagmar Mastiliaková
Year: 2000
abstract in proceedings

Nozokomiálne sepsy a možnosti ich prevencie
Rastislav Maďar, Henrieta Hudečková
Year: 2000, Medicínský monitor
journal article

Ochrana osobních údajů
P. Mates, Karel Neuwirt
Year: 2000, Právní rádce
journal article

Oligoklonální pásy v likvoru - zkušenosti s technikou Hydragel 6CSF
Ludmila Nováčková, Antonín Pohlídal
Year: 2000, Laboratórna diagnostika
journal article

Ošetřovatelská terminologie - standardizace na mezinárodní úrovni.
Dagmar Mastiliaková
Year: 2000, Revue ošetrovatelstva a laboratorných metodík. 1/2000
journal article

Ošetřovatelský proces - metodika praktické výuky
Dagmar Mastiliaková
Year: 2000
abstract in proceedings

Ošetřovatelství 21. století - klíčová součást péče o zdraví
Dagmar Mastiliaková
Year: 2000
abstract in proceedings

Our 25 years of experience with i therapy of autonomous functioning thyroid nodules
Otakar Kraft
Year: 2000
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Population pharmacokinetic/pharmacodynamic modelling in clinical pharmacology
J. Chládek, J. Martínková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, J. Grim
Year: 2000, Acta Med.
journal article

Population pharmacokinetics of carbamazepine in patients with epilepsy
J. Chládek, M. Grundmann, Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, J. Martínková
Year: 2000, Br. J. Clin. Pharmacol.
journal article

Poranění hlavy a MOZKU
Josef Nekula
Year: 2000, Čes.radiol.
journal article

Postoje a informovanost sester v protidrogové problematice
Yvetta Vrublová
Year: 2000
abstract in proceedings

Použití Tazocinu u těžkých intraabdominálních infekcí v chirurgii
Taťána Grosmanová
Year: 2000, Anest. Neodkl. péče
journal article

Poznatky ze studijního pobytu v Southamptonu ve Velké Británii
Dagmar Mastiliaková
Year: 2000, Ošetřovatelství. Teorie a praxe moderního ošetřovatelství.
journal article

Práva pacientů - výsledky průzkumu informovanosti
Darja Jarošová
Year: 2000
abstract in proceedings

Právní úprava ochrany osobních údajů v ČR : znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů : vybrané předpisy EU
Karel Neuwirt, P. Mates
Year: 2000, IFEC s.r.o.,
specialist book

Predikce růstu vrozených zkratů segmantů končetin.
Ivo Mařík, D. Zemková
Year: 2000, Pohybové ústrojí, 6
journal article

Pregraduální výchova a vzdělávání sester ve Finsku
Darja Jarošová
Year: 2000
abstract in proceedings

Preventivní intervenční program k opatření proti projevům nedostatku jódu
J. Kříž, Lydie Ryšavá
Year: 2000
abstract in proceedings

Problematika angiografického důkazu mozkové smrti
Pavel Drábek, Sylvia Skotnicová
Year: 2000, Český radiolog
journal article

Problematika diagnostiky mozkové smrti
Pavel Drábek, Jan Hromada
Year: 2000, Česká a slovenská Neurologická Neurochirurgie
journal article

Problémy s podáváním léků v těhotenství
Milan Grundmann
Year: 2000
abstract in proceedings

Profesionalizace ošetřovatelství - cesta k humanizace, ekfektivitě a kvalitě péče o zdraví populace
Dagmar Mastiliaková
Year: 2000, Ošetřovatelství. Teorie a praxe moderního ošetřovatelství.
journal article

Protetická chodidla a jejich vlastnosti (1. část),
Jiří Rosický
Year: 2000, Ortopedická protetika
journal article

Protetická chodidla a jejich vlastnosti (1.část).
Jiří Rosický
Year: 2000, Ortopedická protetika
journal article

Průkaz spontánní nazální likvorey
Otakar Kraft
Year: 2000, Čes.Radiol.
journal article


