Publications
Influnce of Fixed Wrist on Finger Motorics
Jana Vyskotová, František Vaverka, Miroslav Janura
Year: 2000
abstract in proceedings

Interakce karbamazepinu a kyseliny valproové během dlouhodobé aplikace u dětských epileptiků
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Year: 2000
abstract in proceedings

Interakce léků s potravou
Milan Grundmann
Year: 2000, Interní Med.
journal article

Intestinal colonization leading to fecal urobilinoid excretion may play a role in the patogenesis of neonatal jaundice
L. Vítek, P. Kotal, M. Jirsa, J. Malina, M. Černá, Dittmar Chmelař, J. Fevery
Year: 2000, J PEDIATR GASTR NUTR
journal article

Intrathekální syntéza imunoglobulinů-naše zkušenosti s teechnikou hydragel 6CSF
Ludmila Nováčková, Antonín Pohlídal
Year: 2000
abstract in proceedings

Jak rozpoznáme dobrou dětskou obuv?
Pavla Šťastná
Year: 2000, TEP,
journal article

Jazyk latinský
Soňa Strakošová
Year: 2000
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

K problematice určování kostního věku u dětí
Jana Chmelová, T. Nekula
Year: 2000, Čes. Radiol
journal article

K zajištění psychických potřeb dítěte hospitalizovaného na operačním oddělení
Darja Jarošová
Year: 2000, Revue ošetrovateľstva a laboratornych metodik
journal article

Konservativní chhirurgická léčba primárního Ca prsu u žen
Josef Kopecký, Pavel Vodvářka
Year: 2000
abstract in proceedings

Kvalita péče, tvorba standardů a standardní terminologie
Dagmar Mastiliaková
Year: 2000
abstract in proceedings

Kvalita služeb ve zdravotnictví
Darja Jarošová
Year: 2000
abstract in proceedings

Kvalita života pacientů s chronickou bolestí
Darja Jarošová
Year: 2000, Ošetřovatelství - Teorie a praxe moderního ošetřovatelství
journal article

Lamotrigine drug interactions with carbamazepine in adult epileptic patients with and without valproic comedication
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Year: 2000, Br. J. Clin. Pharmacol.
journal article

Lamotrigine drug interactions with carbamazepine in adult epileptic patients with and without valproic comedication
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Year: 2000
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Léčba Hodgkinovy choroby podle protokolu Německé studijní skupiny.Naše zkušenosti a výsledky.
David Feltl
Year: 2000, Vnitřní lékařství
journal article

Léčba obezity
Arnošt Martínek
Year: 2000, Hubneme s rozumem
journal article

Lékové interakce digitalisových glykosidů
Milan Grundmann
Year: 2000, Interní Med.
journal article

Lékové interakce I.
Milan Grundmann
Year: 2000, Interní Med.
journal article

Lékové interakce II
Milan Grundmann
Year: 2000, Interní medicína pro praxi
journal article

Lékové interakce III
Milan Grundmann
Year: 2000, Interní medicína pro praxi
journal article

Lékové interakce-rozdělení, mechanismu, klinický význam
Milan Grundmann
Year: 2000
abstract in proceedings

Léky a kojení
Milan Grundmann
Year: 2000
abstract in proceedings

Life styl of school children
Jarmila Kristiníková
Year: 2000
abstract in proceedings

Lovastatin - od ovlivnění endoteliální dysfunkce po snížení výskytu KHS
Milan Grundmann
Year: 2000
abstract in proceedings

Lower Limb Prosthesis Made from Composite Materials-Reinforced Plastics 2000 .
Jiří Rosický, J. Klement
Year: 2000
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Maligní stenosa horní duté žíly - kasuistika
P. Štverák, Sylvia Skotnicová, Pavel Vodvářka, Arnošt Martínek, Marie Haringová, P. Matoška, I. Stolařová
Year: 2000, Čas. Lék. Čes
journal article

Management: Základy, prosperita, globalizace
Václav Lednický, K- Veber, Jarmila Riegerová
Year: 2000
published expert opinions, reviews

Materiální předpoklady péče o nemocné v akutní fázi cévní mozkové příhody v ČR. Národní epidemiologická studie
R. Herzig, K. Urbánek, I. Vlachová, B. Křupka, Vladimír Janout, Jiří Mareš
Year: 2000, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
journal article

McDonald´s - příklad úspěšného využití franchisingu
Václav Lednický
Year: 2000, Ekonomická revue
journal article

Mediace není psychoterapie
Lenka Holá
Year: 2000
abstract in proceedings

Menopauza a kvalita života
Bohdana Dušová
Year: 2000
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Menopauza a kvalita života
Bohdana Dušová
Year: 2000
abstract in proceedings

Metodika praktické výuky ošetřovatelského procesu (v kombinovaném bakalářském programu)
Dagmar Mastiliaková
Year: 2000
abstract in proceedings

Metodika psychoprofylaktické přípravy těhotných žen k porodu
Bohdana Dušová
Year: 2000, INFO sestra
journal article

Míra spolehlivosti a rizika antikoncepčních metod
David Matura
Year: 2000,
journal article

Míra spolehlivosti a rizika antikoncepčních metod
David Matura
Year: 2000, Zdravotnické noviny
journal article

Mléko a mléčné výrobky ve výživě dětí v praxi
Lydie Ryšavá
Year: 2000
abstract in proceedings

Moderní management: Základní myšlenkové směry
Václav Lednický, Jan Keller, Stuart Crainer
Year: 2000
published expert opinions, reviews

Možnosti ergoterapie v gerontologii
Yvetta Vrublová
Year: 2000
abstract in proceedings

Možnosti rozvoje cestovního ruchu na Osoblažsku
Václav Lednický
Year: 2000
abstract in proceedings

Mykoplasmata a chlamydie v etiologii respiračních onemocnění
Věra Toršová, Zuzana Medková
Year: 2000, Pediatrie pro praxi
journal article

Návrh kritérií pro začleňování hasičů z hlediska fyzické zdatnosti a tepelné odolnosti.
Zdeněk Jirák, Samuel Lvončík
Year: 2000
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Několik poznámek k článku "Problémy diagnostiky cudzích vnútroočných telies v zadnom segmente oka"
Jana Chmelová
Year: 2000, Čes. a slov. oftal
journal article

Některé aspekty léčby Madelungovy choroby
E. Mrázková, Jiří Mrázek, T. Hrabec
Year: 2000
abstract in proceedings

Neobvyklý průběh onemocnění bazaliomu kůže - kazuistika.
Pavel Vodvářka
Year: 2000
abstract in proceedings

Nové kurikulum pro vzdělání sester a porodních asistentek podle evropské strategie WHO
Dagmar Mastiliaková
Year: 2000
abstract in proceedings

Nové perspektivy v laboratorní diagnostice osteoporózy
Antonín Pohlídal, David Slabík, P. Hušek
Year: 2000
abstract in proceedings

Nový obsah vzdělání zdravotnických profesionálů a z toho vyplývající kompetence.
Dagmar Mastiliaková
Year: 2000
abstract in proceedings

Nozokomiálne sepsy a možnosti ich prevencie
Rastislav Maďar, Henrieta Hudečková
Year: 2000, Medicínský monitor
journal article


