Publications
Ověření predikční metody stanovení dlouhodobé a krátkodobé únosné doby práce podle ISO 7933: (E) a návrh kritérií pro hodnocení dlouhodobě a krátkodobě únosných mikroklimatických podmínek
Miroslav Jokl, Hana Jiráková, Zdeněk Jirák
Year: 1995, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Physical Exertion and Sudden Coronary Death: Protection or Risk
Jaroslav Šimíček
Year: 1995, Cor et Vasa
článek v odborném periodiku

Podavanie davkovania kwasu valproinovego i carbamazepiny u děti polskich i czeskich
M. Zielinski, Anna Zielinska, K. Kmieciak-Kolada, Milan Grundmann
Year: 1995
stať ve sborníku

Podavanie davkovania kwasu valproinovego i carbamazepiny u dětí polskich i czeskich
M. Zielinski, Anna Zielinska, K. Kmieciak-Kolada, Milan Grundmann
Year: 1995
stať ve sborníku

První výsledky v programu in vitro fertilizace a embryotransferu v nestátním zdravotnickém zařízení
P. Čermák
Year: 1995, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

Silymarin a fumarin v léebi chronických hepatopatií v ditském viku
Jaroslav Slaný
Year: 1995, Praktický lékao
článek v odborném periodiku

Stavebnicový stabilizační nákrčník ING.
Jiří Rosický, M. Pustka
Year: 1995, Technické informace 2.2.1., ING corporation - firemní publikace
článek v odborném periodiku

Středisko sociální prevence
Lenka Holá
Year: 1995, Sociální politika
článek v odborném periodiku

TDM during epilepsi
Milan Grundmann, M. Zielinski
Year: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

TDM of antiepileptics during and after pregnancy
Milan Grundmann, M. Zielinski, Radmila Ličková, Hana Brozmanová
Year: 1995
stať ve sborníku

TDM of antiepileptics during and after pregnancy
Milan Grundmann, M. Zielinski, Radmila Ličková, Hana Brozmanová
Year: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

TDM of antiepileptics during and after pregnancy. Abstracts IVst International Congress of TDM and Clinical Toxicology
Milan Grundmann, M. Zielinski, Radmila Ličková, Hana Brozmanová
Year: 1995, Ther. Drug. Monit
článek v odborném periodiku

Tělesná námaha při koronární nemoci: risk či zisk?
Jaroslav Šimíček
Year: 1995, Eurorehab
článek v odborném periodiku

Tepelně vlhkostní podmínky
Miroslav Cikrt, Zdeněk Jirák, Bohuslav Málek
Year: 1995, CIVOP (Centrum informací a vzdělávání ochrany práce,s.r.o.)
odborná kniha

Terapeutické monitorování aminoglykosidových antibiotik na JIP FNsP Ostrava
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Radmila Ličková, M. Zielinski, David Doležil, Z. Höring
Year: 1995
stať ve sborníku

Tinnitus aurium-ušní šelesty
Jiří Mrázek
Year: 1995, Amireport
článek v odborném periodiku

Topografie caudae equinae - Diagnostické hledisko
Pavel Drábek
Year: 1995, Eeská a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie
článek v odborném periodiku

Užití osobní ochrany dýchacích cest v hornictví a hutnictví
Zdeněk Jirák
Year: 1995, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Volární luxace lunata jako pokraeování dorzální perilunární luxace karpu
Leopold Pleva, Jan Musialek
Year: 1995, Zpravodaj úrazové chirurgie
článek v odborném periodiku

Výhoezy hrudních meziobratlových plotének
Pavel Drábek, Tomáš Paleček
Year: 1995, Eeská a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie
článek v odborném periodiku

XX. Kongres Československé společnosti mikrobiologické
Dittmar Chmelař, Jiří Vrtný
Year: 1995
uspořádání konference, workshopu

Allgemeine und USA & NATO Krankenhaus, Mannheim, SRN
Dittmar Chmelař
Year: 1994
působení v zahraničí

Antiepileptika v těhotenství
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, M. Zielinski, Radmila Ličková
Year: 1994
stať ve sborníku

Bioequivalence of drugs
Milan Grundmann, A. Lenardič, Hana Brozmanová, Z. Kopitar
Year: 1994, Can. J. Physiol. Pharmacol
článek v odborném periodiku

Fantasy - Postkomunismus - Nacionalismus & Andrzej Sapkowski
Dittmar Chmelař
Year: 1994, Leonardo
kapitola v odborné knize

Genetic toxicology of metronidazole
Lubomír Dobiáš, M. Černá, P. Rossner, J. R. Šrám
Year: 1994, Mutation Res
článek v odborném periodiku

HPLC method for analysis a small amount of troxerutine in human plasma
Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Year: 1994, Therapeutic Drug Monitoring
článek v odborném periodiku

Hysteroscopy and endosurgery
Peter Koliba
Year: 1994
působení v zahraničí

Intrauterinní inseminace spermiemi partnera - zvýšení úspěšnosti léčby neplodných párů
P. Čermák
Year: 1994, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

Ješti k akutní bolesti v ditském viku
Jaroslav Slaný, René Hrdlička
Year: 1994, Eesko - slovenská pediatrie
článek v odborném periodiku

Jurský park - realita nebo pouhá fikce?
Dittmar Chmelař
Year: 1994, Fantasy&Science Fiction
článek v odborném periodiku

Katalog ortopedicko-protetických pomůcek.
Jiří Rosický, M. Pustka
Year: 1994, Technické informace 1.1.1., ING corporation - firemní publikace
článek v odborném periodiku

Kompresní zařízení na jaterní tepnu u paliativní léčby metastáz v jaterní ischemii
Taťána Grosmanová
Year: 1994, Rozhl. Chir.
článek v odborném periodiku

Léčba ALL u dětí s vysokodávkovaným metotrexátem
Jaroslav Slaný, Milan Grundmann
Year: 1994, Čs. pediatrie
článek v odborném periodiku

Léčba ALL u dětí vysokodávkovaným metotrexátem
Jaroslav Slaný, Milan Grundmann
Year: 1994, Česko - slovenská pediatrie
článek v odborném periodiku

Mé jméno je Legie (science-fiction)
Dittmar Chmelař
Year: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Methotrexat v léčbě akutní lymfoblastické leukemie u dětí
Jaroslav Slaný, Milan Grundmann
Year: 1994, Čs. pediatrie
článek v odborném periodiku

Ověření testu acetylace sulfadimidinu jako ukazatele individuální vnímavosti k onemocnění uhlokopskou pneumokoniózou
Milena Menzlová, Zdeněk Jirák, Jaroslava Havránková, L. Eisler, Josef Tvrdík
Year: 1994, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Pneumocystis carinii pneumonia
Jaroslav Horáček
Year: 1994
stať ve sborníku

Postoperative analgesia in resection lung intervetions
A. Scheinarová, Taťána Grosmanová
Year: 1994, Acta Univ. Palacki Olomuc
článek v odborném periodiku

Surfing na hřebenu nové vlny
Dittmar Chmelař
Year: 1994, Aradan
kapitola v odborné knize

TDM of antiepileptics during and after pregnancy
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Radmila Ličková
Year: 1994, Terapeutic Drug Monitoring
článek v odborném periodiku

Terapeutické monitorování hladin liečiv dnes a zajtra
Milan Grundmann
Year: 1994
stať ve sborníku

Terapeutické monitorovanie hladin liečiv dnes a zajtra
Milan Grundmann
Year: 1994
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tříbodový stavebnicový stabilizační korzet ING.
Jiří Rosický, M. Pustka
Year: 1994, Technické informace 2.1.1., ING corporation - firemní publikace
článek v odborném periodiku

Účinek bopindololu u pacientů s esenciální hypertenzí. Kasuální 24-hodi. monitorování krevního tlaku a neinvazivní sledování hemodynamických parametrů
Milan Grundmann, Jindřich Šajnar, Radmila Ličková, D. Dušíková
Year: 1994
stať ve sborníku

V kráteru po bombě; Tandaradei!; Unter den Linden - TANDARADEI! (science-fiction)
Dittmar Chmelař
Year: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Vysokodávkovaný methotrexar - nežádoucí účinky léčby
Jaroslav Slaný
Year: 1994, Klinická onkologie
článek v odborném periodiku

32P-Postabeling Analysis of DNA - Adducts in Tissues of Rats Exposed to Coke-Oven Emissions
Lubomír Dobiáš, B. Binková, T. Wolff, J. R. Šrám
Year: 1994, Mutation Res
článek v odborném periodiku

Bioekvivalence pro-drug látek
Milan Grundmann
Year: 1993
stať ve sborníku


