Publications
Význam správné interpretace náhodně zachycených CT obrazů intraokulárně aplikovaného silikonového oleje
Jana Chmelová, Z. Pastor, K. Komínek
Year: 2001, Čes. a slov. oftal
journal article

Význam správné interpretace náhodně zachycených CT obrazů intraokulárně aplikovaného silikonového oleje.
Jana Chmelová
Year: 2001, Čes.a Slov.Oftal
journal article

Význam správne volených cieľov
Darja Jarošová, Milan Myška, Václav Lednický, Štefan Slávik
Year: 2001, Ekonóm
specialist book chapter

Význam svalů dna pánevního
Jarmila Kristiníková
Year: 2001
abstract in proceedings

Význam svalů pánevního dna
Jarmila Kristiníková
Year: 2001
abstract in proceedings

Význam tvorby regionálního seskupení obcí pro cestovní ruch
Václav Lednický, K. Šeligová
Year: 2001
abstract in proceedings

Vzdělaná sestra?
Darja Jarošová
Year: 2001, Revue profesionálnej sestry
journal article

Základní poznatky o ionuzujícím záření
Jiří Švec
Year: 2001
abstract in proceedings

Zánětlivý fibroidní polyp žaludku (kazuistika)
Marie Rydlová, J. Haferník, Vladimír Hořava
Year: 2001, Česko-slovenská patologie a soudní lékařství
journal article

Zármutek a pomoc pozůstalým
Naděžda Špatenková
Year: 2001, Nakladatelství ISV
specialist book

Zdravie najlepší spoločník na cestách
Rastislav Maďar
Year: 2001, ARD
specialist book

Zkoušet na ponožku
Pavla Šťastná
Year: 2001, Právo
journal article

Zkoušet pouze celý pár
Pavla Šťastná
Year: 2001, Právo
journal article

Změna obsahu profesního vzdělání sester-předpoklad realizace změn v ošetřovatelské praxi. Výsledky studie
Dagmar Mastiliaková
Year: 2001
abstract in proceedings

Změna rolí u adolescentek
Yvetta Vrublová
Year: 2001
abstract in proceedings

Známe cukrovku?
Darja Jarošová
Year: 2001, Infosestra
journal article

Zobrazovací metody muskuloskeletárního systému pro fyzioterapeuty
Josef Nekula
Year: 2001
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zpráva o materiálu měděného plechu
Arnošt Silbernagel
Year: 2001
published expert opinions, reviews

. Úspěšná aferetická léčba atypického hemolyticko-uremického syndromu
Luděk Rožnovský, Jan Pták, A. Zjevíková, J. Zuchnická
Year: 2000, praktický lékař
journal article

A neoadjuvant preparation of patiens with esophageal cancer
Taťána Grosmanová
Year: 2000, Acta Univ. Palacky. Olomouc Fac. Med.
journal article

Aplikace silikonových návleků u pacientů s amputací bérce.
Petr Krawczyk
Year: 2000,
specialist book chapter

Bezřetězové systémy pojezdu dobývacích kombajnů.
Jiří Freis
Year: 2000
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Budeme diskutovat o lékařské etice?
Kateřina Ivanová
Year: 2000, HAD
journal article

CDT transferin level as an aspect in choice of immunosupressant after kidney transplantatiom
Taťána Grosmanová
Year: 2000, Acta Univ.Palacky. Olomuc. Fac. Med.
journal article

Cestovní ruch v České republice
Václav Lednický, Viktorie Janečková
Year: 2000, Ekonomická revue
journal article

Consumption of antiepileptics in big hospital with application drug utilization 90% method
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 2000
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Consumption of antiepiliptics in a large hospital with application drug utilisation 90% method
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 2000, B.J. Clin. Pharmacol
journal article

Controled rolling a St52-3 steel at the laboratory mill tandem
P. Bílovský, I. Schindler, T. Kubina, J. Dänemark, M. Radina, Arnošt Silbernagel, J. Šarovský, K. Kučera
Year: 2000, Acta Metallurgica Slovaca, Košice
journal article

CT obraz intraokulárně aplikovaného silikonového oleje
Jana Chmelová
Year: 2000, -
journal article

Deformace kyčelního kloubu na langobardském pohřebišti - jinžní Morava.
Ivo Mařík, V. Smrčka, M. Svenssonová
Year: 2000, Pohybové ústrojí, 7
journal article

Diagnostika funkčních autonomií štítné žlázy a jejich léčba radiojodem
Otakar Kraft
Year: 2000, Zdrav.Nov., Lék.Listy
journal article

Doktorská (dizertační práce)z vědního oboru 51-38-9 Ošetřovatelství
Dagmar Mastiliaková
Year: 2000
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Eastern Europe:DP developments in Eastern Europe
Karel Neuwirt
Year: 2000, Journal Privacy Law and Policy, U.K.
journal article

Farmakokinetika v dětském věku I
Milan Grundmann
Year: 2000, Pediatrie pro praxi
journal article

Farmakokinetika v dětském věku II
Milan Grundmann
Year: 2000, Pediatrie pro praxi
journal article

Farmakokinetika v dětském věku II.
Milan Grundmann
Year: 2000, Pediatrie pro praxi
journal article

Farmakologické aspekty Ademetionu
Milan Grundmann
Year: 2000
abstract in proceedings

Fyzická zdatnost a zdravotní stav mládeže ve věku 15 až 19 let v závislosti na pohybové aktivitě
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková
Year: 2000
abstract in proceedings

Fyzická zdatnost a zdravotní stav mládeže ve věku 15 až 19 let v závislosti na pohybové aktivitě
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková
Year: 2000
abstract in proceedings

Fyzická zdatnost hasičského dorostu
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková
Year: 2000
abstract in proceedings

Fyzická zdatnost hasičského dorostu
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková
Year: 2000
abstract in proceedings

Genetická toxikologie a ochrana života
Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček, Zdeněk Jirák
Year: 2000
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Global experience in cervical carotid artery stent placement
Václav Procházka, MH Wholey, M Wholey, K Mathias, GS Roubin, EB Diethrich, M. Henry, S Bailey, P Bergeron, G Dorros, P Gaines, G Eles, CR Gomez, B Gray, J Guimaraens, R Higashida, DSW Ho, B Katzen, A Kambara, V Kumar, JC Laborde, M Leon, M Lim, H Londero, J Mesa, A Musacchio, S Myla, S Ramee, A Rodriquez, K Rosenfield, N Sakai, F Shawal, H Sievert, G Teitelbaum, JG Theron, C Vozzi, JS Yadav, SI Yoshimura
Year: 2000, CATHETER CARDIO INTE
journal article

Gynekologická cytodiagnostika
Jaroslav Horáček, J. Kobilková
Year: 2000
published expert opinions, reviews

High-performance liquid chromatographic method for therapeutic drug monitoring of cyclosporine A and its two metabolites in renal transplant patients
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, A. Jegorov
Year: 2000, J. Chromatogr. B
journal article

Hnačka cestovatelov z aspektu lekára-poradcu
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Year: 2000, Medicínsky monitor
journal article

Hodnocení kvality zdravotní péče
Darja Jarošová
Year: 2000, Revue ošetrovatelstva a laboratornych metodik
journal article

Hodnoty některých biochemických ukazatelů kostního metabolismu u kostních dysplazií.
Ivo Mařík, H. Hulejová, P. Špaček, J. Hyánek, E. Hyánková, M. Adam, F. Mazurová, D. Zemková
Year: 2000, Čs Pediatrie, 55
journal article

Hraniční případy oboru patologie a soudního lékařství
Jaroslav Horáček
Year: 2000
abstract in proceedings

Influence on body weight of chronic treatment with valproic acid in mono and polytherapy
M. Zielinski, Milan Grundmann, Blanka Kořístková, K. Kmieciak-Kolada, B. Okopieň, A. Zielinskia, Z.S. Herman
Year: 2000
abstract in proceedings


