Publications
Poúrazový postrombotický syndrom a možnosti jeho ovplyvnenia
Jaroslav Mayzlík, Jan Penjak, Vladislav Kříž
Year: 1996, Praktická flebologie
článek v odborném periodiku

Požadavky na rentgenové vyšetření v rámci preventivních prohlídek pracovníku na rizikových pracovištích
Olga Balcarová, Alois David, Zdeněk Jirák
Year: 1996, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Příspěvek k zakládání arteriovenosních spojek
P. Bachleba, Taťána Grosmanová
Year: 1996, Rozhl. Chir.
článek v odborném periodiku

Radiokontakt
Dittmar Chmelař, L. Ebringer
Year: 1996
rozhlasové a televizní relace

Ruptura Aepigastrica caudalis imitující NPB
Jaroslav Mayzlík, Leopold Pleva
Year: 1996, Zpravodaj úrazové chirurgie
článek v odborném periodiku

Sekundárně a primárně prevtnivní studie s pravastatinem
Milan Grundmann
Year: 1996
stať ve sborníku

Sexuální výchova očima pedagoga
Yvetta Vrublová
Year: 1996
stať ve sborníku

Spirální (helikální) CT
S. Koval, Jana Chmelová
Year: 1996, Praktická radiologie
článek v odborném periodiku

Standardy v ošetřovatelské péči - Metoda vypracování standardů
Dagmar Mastiliaková
Year: 1996
stať ve sborníku

Těla, samá těla... (science - fiction)
Dittmar Chmelař
Year: 1996
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

The changes of therapy of hypertension in outpatients - pharmacoeconomic impact
Milan Grundmann, B. Vlčková, Radmila Ličková, M. Honka
Year: 1996
stať ve sborníku

The Combination of Enteral and Parenteral Nutrition and Laboratory Monitoring in Acute Pancreatitis
Taťána Grosmanová
Year: 1996, Nutrition
článek v odborném periodiku

The critical conditions at myasthenia gravis:diagnosis and treatment
Jan Hromada, Olga Zapletalová, František Vlček
Year: 1996, European Journal of Neurology
článek v odborném periodiku

Umírání a smrt
Naděžda Kubíčková, Ivana Loučková
Year: 1996, FF UP
kapitola v odborné knize

Úskalí diagnostiky a posuzování neuroboreliozy
Jan Hromada, Jan Slepička
Year: 1996, Eeská a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie
článek v odborném periodiku

Velrybí láska
Dittmar Chmelař
Year: 1996, Sexfór
článek v odborném periodiku

Význam odvykání kouření v rehabilitaci po kardiovaskulárních onemocněních
Ivan Stolz, Jaroslav Šimíček
Year: 1996, Eurorehab
článek v odborném periodiku

Wplya politerapii na steženie fenytoiny w surowicy u chorych na padaczke
M. Zielinski, Milan Grundmann, K. Kmieciak-Kolada, Anna Zielinska, B. Okopieň, Z.S. Herman
Year: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wplyw politerapii na stazenie karbamazepiny w surowicy u chorych na padaczke
Milan Grundmann, M. Zielinski
Year: 1996
stať ve sborníku

Wplyw politerapii na stezenie fenytoiny w surowicy u chorych na padaczke
M. Zielinski, Milan Grundmann, K. Kmieciak-Kolada, A. Zielinskia, B. Okopieň, Z.S. Herman
Year: 1996
stať ve sborníku

Wplyw politerapii na steženie karbamazepiny w surowicy u chorych na padaczke
Milan Grundmann, M. Zielinski
Year: 1996
stať ve sborníku

Závodní preventivní péče u nás a v zemích EU
Milan Tuček, Zdeněk Jirák
Year: 1996, Zdravotnické noviny
článek v odborném periodiku

Zkušenosti s torakoskopickou sympatektomií
Jaroslav Mayzlík, Tomáš Posolda, Igor Satinský
Year: 1996, Praktická flebologie
článek v odborném periodiku

Změny terapie hypertenze-farmakoekonomický přístup
Milan Grundmann, B. Vlčková, Radmila Ličková, M. Honka
Year: 1996
stať ve sborníku

AIDS
Dittmar Chmelař
Year: 1995, -
článek v odborném periodiku

Akaloids and phenolics of Colchicum bornmuelleri
P. Ondra, V. Simanek, Vítězslav Jiřík, N. Sutlupinar
Year: 1995, FITOTERAPIA
článek v odborném periodiku

Akaloids and phenolics of Colchicum speciosum 
P. Ondra, V. Simanek, Vítězslav Jiřík, N. Sutlupinar
Year: 1995, FITOTERAPIA
článek v odborném periodiku

Aneurysma břišní aorty, trvalý problém anesteziologa a chirurga II. část: Pooperační péče
Taťána Grosmanová, A. Scheinarová, P. Bachleda
Year: 1995, Anestezie a neodkladná péče
článek v odborném periodiku

Aneuryzma břišní aorty, trvalý problém anesteziologa a chirurga I. část: Předoperační příprava a volba anestezie
A. Scheinarová, Taťána Grosmanová
Year: 1995, Anestezie a neodkladná péče
článek v odborném periodiku

Antiepileptics and pregnancy
Milan Grundmann, Anna Zielinska
Year: 1995
stať ve sborníku

Antiepileptics and pregnancy
Milan Grundmann, Anna Zielinska
Year: 1995
stať ve sborníku

Antiepileptika v těhotenství
Milan Grundmann, Radmila Ličková, Hana Brozmanová
Year: 1995
stať ve sborníku

Arteficiální intrauterinní inseminace kryospermatem dárce - první zkušenosti s léčbou neplodnosti v nestátním zdravotnickém zařízení
P. Čermák
Year: 1995, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

Bakteriální kondomy
Dittmar Chmelař
Year: 1995, VTM
článek v odborném periodiku

Bezpečnost ergometrické zátěže do maxima u rizikového souboru 37 250 osob (1969 - 1994)
Jaroslav Šimíček, A. Káňa, Daniel Michalík, Eva Miklová, Jindřich Šajnar, Zdeněk Tesař
Year: 1995, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Comparison of epilepsi of children in Katowice and Ostrava
M. Zielinski, Milan Grundmann, K. Kmieciak-Kolada, Anna Zielinska
Year: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Člověk, jeho chindi a Roger Zelazny
Dittmar Chmelař
Year: 1995, Aradan
kapitola v odborné knize

High-dose methotrexate for the treatment of acute lymphoblastic meukemie in children
Jaroslav Slaný, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, B. Blažek, J. Štěrba
Year: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

HPLC method for analysis of a small amount of toxerutine in human plasma
Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 1995, Thef Drug Monit
článek v odborném periodiku

HPLC method for analysis of a small amount of troxerutine in human plasma
Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hygiena práce - Chemické látky v životním a pracovním prostředí
Lubomír Dobiáš, Zdeněk Jirák, Michael Vít
Year: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

K životnímu jubileu profesora MUDr.Bartoše,DrSc.
Jaroslav Mayzlík
Year: 1995, Zpravodaj úrazové chirurgie
článek v odborném periodiku

Kirkliche Krankenhaus, Bakteriologische Abteilung, Linec, Rakousko
Dittmar Chmelař
Year: 1995
působení v zahraničí

Komplikace a reoperace po rekonstrukeních operacích
Jaroslav Mayzlík
Year: 1995, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Národ sobě
Dittmar Chmelař
Year: 1995, Sexfór
článek v odborném periodiku

Náš současný přístup k chirurgické léčbě degenerativního onemocnění bederní meziobratlové ploténky
Tomáš Paleček, Ervin Wolný, Pavel Veselský, Pavel Drábek
Year: 1995, Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie
článek v odborném periodiku

Nejvyšší přípustná koncentrace respirační frakce důlních prostorů Ostravsko-karvinských černouhelných dolů stanovena na základě rozboru plic zemřelých horníků
Václav Škoda, Josef Tvrdík, Zdeněk Jirák
Year: 1995, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Neurologická symptomatika a vyšetoování komatózních stavu
Pavel Drábek
Year: 1995, Eeská a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie
článek v odborném periodiku

Nové pojetí ošetřovatelské péče
Dagmar Mastiliaková
Year: 1995
stať ve sborníku

Oko kočky (science - fiction)
Dittmar Chmelař
Year: 1995
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)


