Publications
Studie obouvání dětí školního věku.
J. Pavlačková, M. Tomášová
Year: 2001, Kožařství
journal article

Systémové, končetinové a kombinované vady skeletu: vybraná kasuistická sdělení - 2.část
Ivo Mařík
Year: 2001,
specialist book

Systémové vady pohybového aparátu. Souborné sdělení s kasuistikou.
Ivo Mařík
Year: 2001, VOX Pediatrie, 1
journal article

Technické přehledy - Dynamická chodidla Flex - Foot.
Jiří Rosický
Year: 2001, Ortopedická protetika
journal article

Technické přehledy - Kolenní klouby ÖSSUR - Total Knee.
Jiří Rosický
Year: 2001, Ortopedická protetika
journal article

Terapeutické monitorování hladin antiepileptik ve stáří
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová, I. Komzáková
Year: 2001
abstract in proceedings

Terapeutické monitorování hladin digoxinu u starých pacientů
Milan Grundmann, Ivana Kacířová, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, I. Komzáková
Year: 2001
abstract in proceedings

Terapeutické monitorování hladin léků (TDM)
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Ilona Komzáková
Year: 2001
abstract in proceedings

Terapeutické monitorování hladin theofylinu ve stáří
Milan Grundmann, I. Komzáková, Blanka Kořístková, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová
Year: 2001
abstract in proceedings

Test blastické transformace buněk periferních lymfocytů - perspektiva využití v genetické toxikologii
Lubomír Dobiáš, Jaroslava Havránková, Jaromíra Kůsová, Alexandra Lochmanová, Tomáš Adamus
Year: 2001
abstract in proceedings

The Importance of drug metabolites in TDM
Milan Grundmann
Year: 2001, Clin. Chem. Lab. Med.
journal article

The influence of VPA co-medication on plasma level of CBZ during long-term treatment
Blanka Kořístková, U. Bergman, F. Sjöqvist, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Year: 2001, Pharmacol. Toxicol.
journal article

The influence of VPA co-medication on plasma level of CBZ during long-term treatment
Blanka Kořístková, U. Bergman, F. Sjöqvist, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The therapy of myasthenia gravis byimmunoadsorption
M. Bláha, Kolektiv Autorů, Jan Pták, J. Malý, M. Skořepová, M. Pecka, J. Malý, J. Hromada, H. Matulová
Year: 2001, HK Credit
specialist book chapter

Tronmbofilní stavy - metody vyšetření a klinický význam
Blahomír Kuča, Petr Grulich, Hana Čechová
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Tři metody tanovení glomerulární filtrace - význam cystatinu C
Jiřina Ungerová, Antonín Pohlídal, Michal Hladík, O. Kraft, T. Zaoral
Year: 2001
abstract in proceedings

Třiadvacet dialogů o rakovině
Pavel Vodvářka
Year: 2001
abstract in proceedings

Třicetileté zkušenosti s ergometrií do maxima u rizikového souboru 58 175 osob
Jaroslav Šimíček, A. Káňa, Arnošt Martínek, Jindřich Šajnar, R. Schenk, Zdeněk Tesař, V. Vykopal
Year: 2001, Cor et Vasa Supplementum
journal article

Tvorba volných kyslíkových radikálů a jejich scavangerů u zdravé dětské populace
Jaroslav Slaný, Ivo Lochman, Terezie Šuláková, .. A Kol.
Year: 2001, Nutrica - čtvrtletní noviny
journal article

Umírání z pohledu sestry
Darja Jarošová, Radka Růžičková
Year: 2001, Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta
specialist book

University of Kuopio
Bohdana Dušová
Year: 2001
work experience abroad

Úrazy dětí na zotavovacích akcích
Šárka Andělová, Petr Anděl
Year: 2001
abstract in proceedings

Určení vztahu juvenilního valgózního halluxu a poruch osového orgánu
Anna Gregorková, D. Sýkora, Miroslav Janura
Year: 2001
abstract in proceedings

Urgentní medicína 2001
Jitka Dostálová, Jitka Dostálová, Kolektiv Autorů
Year: 2001
editorial work

Usefulness of specific and non-specific immunoanalytical methods for estimation of whole-blood levels of cyclosporine A in renal transplant patients
Kristian Šafarčík, V. Bartoš, Hana Brozmanová, A. Jegorov, Milan Grundmann
Year: 2001, Clin. Chem. Lab. Med.
journal article

VIII. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM), V. pracovní konference DURG, III. pracovní konference klinické farmakologie
Milan Grundmann
Year: 2001
organizing conference, workshop

Vliv klonazepamu na hladinu karbamazepinu u dětí při současné medikaci kyseliny valproové
Ivana Kacířová, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 2001, Čs. Fyziol.
journal article

Vliv změn lékové formy na spotřebu kyseliny valproové na lůžkových odděleních
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 2001, Klin. farmak.farmac
journal article

Vliv změny lékové formy na spotřebu a TDM kyseliny valproové
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Year: 2001, Čs. Fyziol.
journal article

Vliv změny lékové formy na spotřebu karbamazepinu na lůžkových odděleních
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 2001, Klinikcá farmakol. farmac. 14
journal article

Vliv životního stylu na vadné držení těla školních dětí z hlediska antropologického
Jarmila Kristiníková
Year: 2001
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Vybraná měření v atomové a jaderné fyzice
Jiří Švec
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Výchova a vzdělávání zdravotnických pracovníků na vysokých školách
Darja Jarošová
Year: 2001
abstract in proceedings

Výsledky antropometrického a zdravotního průzkumu nohou slovenských dětí ve věku od 2 do 15 let.
Pavla Šťastná, Petr Hlaváček
Year: 2001
abstract in proceedings

Výsledky měření dětských nohou na Slovensku.
Pavla Šťastná
Year: 2001, In: Kučerová, H.: INTERSHOE - jarní prezentační veletrh na břehu Dunaje. Kožařství
journal article

Výuka Materiálového inženýrství na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava
Z. Jonšta, Arnošt Silbernagel, F. Filuš
Year: 2001
abstract in proceedings

Využití Brüggerova konceptu u poranění krční páteře a míchy
Zdeňka Krhutová
Year: 2001
abstract in proceedings

Využití cytoredukční erytrocytaferézy v léčbě polyglobulie
Jan Pták
Year: 2001
abstract in proceedings

Využití dlahování v rehabilitaci ruky
Jana Vyskotová
Year: 2001
abstract in proceedings

Využití funkčního terapeutického přístupu u poranění krční páteře a míchy
Zdeňka Krhutová
Year: 2001
abstract in proceedings

Využítí separátoru Fresenius COM.TEC pro léčebné cytoredukční erytrocytaferézy (Pilotní studie)
Jan Pták
Year: 2001, Transfuze dnes
journal article

Využití velkého míče v prevenci vadného držení těla
Jarmila Kristiníková
Year: 2001
abstract in proceedings

Využití velkých míčů jako alternativní sedací plochy u dětí s vadným držením těla
Jarmila Kristiníková, Petra Dobešová
Year: 2001, in Bulletin Slovenské antropologie
journal article

Vývoj veřejné regionální státní správy v České republice
Václav Lednický
Year: 2001, Pohledy
journal article

Výzkumné aktivity materiálových kateder v ČR a SR
Arnošt Silbernagel
Year: 2001, Materiálove inženierstvo,
journal article

Význam magnetické rezonance při vyšetření páteře u nemocných s mnohočetným myelomem
Josef Nekula
Year: 2001, Vnitř.Lék.
journal article

Význam omega-3 nenasycených mastných kyselin v prevenci kardiovaskulárních chorob
Lydie Ryšavá
Year: 2001
abstract in proceedings

Význam pohybové aktivity u starších nemocných
Zdeňka Krhutová
Year: 2001
abstract in proceedings

Význam sledování citlivosti kmenů Escherichia coli pro empirickou léčbu
Eva Chmelařová, Věra Toršová, Jana Remešová
Year: 2001, Urologie pro praxi
journal article

Význam sledování citlivosti kmenů Escherichia coli pro empirickou léčbu
Eva Chmelařová, Věra Toršová, Jana Remešová
Year: 2001, Interní medicína
journal article


