Publications
Vybraná kazuistika TDM digoxinu
Radmila Ličková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Year: 1998
abstract in proceedings

Vybrané otázky z platného práva pro magisterské studium
Jaroslav Horáček, Svatopluk Loyka, Jaroslav Vašut, Oldřich Eliáš
Year: 1998
published expert opinions, reviews

Význam compliance v terapii hypertenze
Milan Grundmann
Year: 1998
abstract in proceedings

Vzájemné interakce antiepileptik a jejich vliv na koncentraci účinných metabolitů epoxy-karbamazepinu a PEMY
P. Bobčíková, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 1998, Čs. Fyziol.
journal article

Vzájemné interakce antiepileptik a jejich vliv na koncentraci účinných metabolitů epoxy-karbamazepinu a PEMY
P. Bobčíková, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 1998, Čs. fyziol.
journal article

Vztah mezi subjektivními potížemi a objektivními nálezy u vybraných postižení horních končetin
Milena Menzlová
Year: 1998, Pracovní lékařství
journal article

Zásady a postup bandažování - amputace v bérci.
Jiří Rosický, M. Pustka
Year: 1998, Technické informace ING - firemní publikace
journal article

Zásady péče o pahýl - pooperační stadium - amputace v bérci.
Jiří Rosický, M. Pustka
Year: 1998, Technické informace ING - firemní publikace
journal article

Závěrečná zpráva dílčí části grantového projektu č.17: Stanovení systému pro výběr, hodnocení a kontrolu příslušníků PO - Výsledky hodnocení energetické zátěže hasičů v průběhu jejich pracovní směny.
Zdeněk Jirák
Year: 1998
research reports and final reports of opposed grants

Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR. Reg. č.: 2816-3
Milena Menzlová, V. Straková, H. Tomášková, Anna Šplíchalová, Zdeněk Jirák
Year: 1998
research reports and final reports of opposed grants

Zdravotní výchova v práci sestry
Darja Jarošová
Year: 1998
abstract in proceedings

Zdravotní výchova v práci sestry
Darja Jarošová
Year: 1998
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zebra systems pro školy - Chemie I, výukový CD ROM
M. Plánička, J. Bínková, Hana Sochorová
Year: 1998
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zebra Systems pro školy - Chemie II, výukový CD ROM
M. Plánička, J. Bínková, Hana Sochorová
Year: 1998
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zpráva z pobytu ve Velké Británii
Dagmar Mastiliaková
Year: 1998, Bulletin České společnosti sester
journal article

20 let klinické farmakologie v Ostravě
Milan Grundmann
Year: 1998, Zprav. klin. Farmakol. Farm.
journal article

A proposal for the Assessment of Long-Term and Short-Term Tolerable Hygrothermal Mikroklimatic Conditions
Miloslav Jokl, Zdeněk Jirák, Hana Jiráková, Petr Bajgar
Year: 1997, Indoor Built Environ.
journal article

Antiasmatika - struktura spotřeby ve FNsP Ostrava
B. Vlčková, Milan Grundmann
Year: 1997
abstract in proceedings

Antiastmatika - struktura spotřeby ve FNsP Ostrava
B. Vlčková, Milan Grundmann
Year: 1997
abstract in proceedings

Biologie člověka
Zdeněk Majkus, Jaroslav Horáček
Year: 1997
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Blokátor kalciových kanálů typu T mibefradil v léčbě arteriální hypertenze
Milan Grundmann
Year: 1997
abstract in proceedings

Chirurgické postupy při tromboembolismu
Jaroslav Mayzlík
Year: 1997, Bratislavské lekárské listy
journal article

Compartment syndrom
Jaroslav Mayzlík, Pavel Havránek, Jan Bartoš
Year: 1997, Praktická Flebologie
journal article

Congenital fibre-type disproportion myopathy: two types starting in early childhood and in adult age
Jan Hromada, Jan Lukáš, Josef Stanik, František Vlček
Year: 1997, Electroencephalography and Clinical Neurophysiology
journal article

Congenital fibre-type disproportion myopathy: two types starting in early childhood and in adult age
Jan Hromada, Jan Lukáš, Josef Stanik, František Vlček
Year: 1997, Electroencephalography and Clinical Neurophysiology
journal article

CT a MR obraz toxoplazmozy a lymfomu mozku u infekcí HIV
Jana Chmelová, Dana Mrázková, Marie Haringová
Year: 1997, Česká Radiologie
journal article

CT a MR obraz toxoplazmózy a lymfomu mozku u infekcí HIV
Jana Chmelová, Dana Mrázková, Marie Haringová
Year: 1997, Čes. Radiol
journal article

Cystická adventiciální degenerace arteria femoralis communis
Jaroslav Mayzlík
Year: 1997, Bratislavské Lekárské listy
journal article

Dawkowanie i stezenie w surowicy karbamazepiny, kwasu walproinowego i fenotoiny u chorych na padaczke
M. Zielinski, Milan Grundmann, K. Kmieciak-Kolada, Anna Zielinska, B. Okopieň, Z.S. Herman
Year: 1997
abstract in proceedings

Dawkowanie i steženie w surowicy karbamazepiny, kwasu walproinowego i fenytoiny u chorych na padaczke
M. Zielinski, Milan Grundmann, K. Kmieciak-Kolada, Anna Zielinska, B. Okopieň, Z.S. Herman
Year: 1997
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dawkowanie i steženie w surowicy karbamazepiny, kwasu walproinowego i fenytoiny u chorych na padaczke
M. Zielinski, Milan Grundmann, K. Kmieciak-Kolada, Anna Zielinska, B. Okopieň, Z.S. Herman
Year: 1997
abstract in proceedings

Filtrace likvoru - možnosti a indikace
David Doležil
Year: 1997, Eeská a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie
journal article

Fyloidní nádory mléčné žlázy
Jaroslav Horáček, Josef Kopecký
Year: 1997
abstract in proceedings

High-dose methotrexate for the treatment of acute lympdo-blastic leukemia in children (a pharmacokinetic study) in: Drug resistance in leukemia and Lymphoma II
Jaroslav Slaný, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, B. Blažek, J. Štěrba
Year: 1997, Harwood Acad. Publishers
journal article

High-dose methotrexate for the treatment of acute lympho-blasticleukemia in children (a pharmacokinetic study)
Jaroslav Slaný, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, B. Blažek, J. Štěrba
Year: 1997, Drug Resistance in Leukemia and Lymphoma II. Harwood Acad. Publishers
journal article

Hodnocení různých PL a využití metodiky DU 90%
Z. Kubica, Milan Grundmann, B. Vlčková
Year: 1997
abstract in proceedings

Hodnocení různých PL a využití metodiky DU 90%
Z. Kubica, Milan Grundmann, B. Vlčková
Year: 1997
abstract in proceedings

Iatrogenní implantaení spinální epidermiodní cysta
Pavel Drábek, Tomáš Paleček, Romuald Elšík
Year: 1997, Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie
journal article

Kombinační terapie hypertenze
Milan Grundmann
Year: 1997
abstract in proceedings

Lesions of peripheral nerves in the region of the Shoulder (axillary nerve, long thoracic nerve, suprascapular nerve) from excessive and long-term overwork
Jan Hromada, Jan Slepička
Year: 1997, European Journal of Neurology
journal article

Long-term and short-term tolerable work-time in a hot environment
Miroslav Jokl, Hana Jiráková, Petr Bajgar, Zdeněk Jirák
Year: 1997, International Journal of Environmental Health Research
journal article

Monitorování vytypovaných biochemických markerů tkáňové ischemie
J. Bártek, Taťána Grosmanová
Year: 1997, Rozhl. Chir., , , ,
journal article

Monosomy 7 in Childhood Hematological Malignancies. A Czech Childhood Leukemia Working Group Experience
Jan Starý, Karla Michalová, Ladislava Zemanová, Jaroslav Horáček
Year: 1997
abstract in proceedings

Možnosti diagnostiky patologii endometria v perimenopauze
Peter Koliba
Year: 1997, Eeská Gynekologie
journal article

Možnosti predikce tepelné zátěže a reakce organismu v pruběhu zásahu pomocí výpočetního programu
Zdeněk Jirák, Samuel Lvončík, H. Tomášková
Year: 1997, SPBI Spectrum
journal article

Náhle angiochirurgické príhody a akutný ischemickoreperfúzný syndrom v klinickej praxi
Jaroslav Mayzlík, J. Vajo
Year: 1997, Praktický lekár
journal article

Nová koncepce ošetřovatelství
Dagmar Mastiliaková
Year: 1997
abstract in proceedings

Nová koncepce ošetřovatelství v evropských zemích
Dagmar Mastiliaková
Year: 1997, I. část Zdravotnické noviny
journal article

Osteoporóza, techniky k vyhodnocení úbytku kostní hmoty - 1.část
Daniela Třetinová
Year: 1997, Praktická radiologie
journal article

Patologie
Jaroslav Horáček, F. Havlíček
Year: 1997
published expert opinions, reviews


