Publications
Analýza farmakoterpaie epilepsie v letech 1993-1998, význam TDM
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Year: 1999
abstract in proceedings

Anforderungen an eine Fusgesunde Konstruktion.
J. Pavlačková
Year: 1999
abstract in proceedings

Atmosphere in Ostrava. Review of comprehensive monitoring of noxious substances in 1996 and the historical development of atmospheric contamination in ostrava from 1985
Vítězslav Jiřík, P. Mikeš, J. Burdová
Year: 1999, Hygiena
journal article

Carbamazepine population pharmacokinetics
J. Chládek, J. Martínková, B. Vlčková, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 1999, Acta med.
journal article

Comparison of three methods for determination of cyclosporine-A and its metabolites for TDM in the group of renal transplant patients
Hana Brozmanová, V. Bartoš, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík
Year: 1999, Ther Drug Monit
journal article

Comparison of three methods for determination of cyclosporine-A and its metabolites for TDM in the group of renal transplant patients
Kristian Šafarčík, Hana Brozmanová, V. Bartoš, Milan Grundmann
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Comparison of three methods for determination of cyclosporine-A and its metabolites for TDM in the group of renal transplant patients
Kristian Šafarčík, Hana Brozmanová, V. Bartoš, Milan Grundmann
Year: 1999, Ther. Drug. Monit.
journal article

Compendium of epidemiology
Pavol Bakoss, Tibor Baška, Sylvia Bazovská, Rastislav Maďar, Emil Kmety, Štefan Straka, Margita Špaleková, Vanda Výrostenková
Year: 1999, Comenius University
specialist book

Compliance
Milan Grundmann
Year: 1999, Klin. Farmakol. Farm.
journal article

Coronary arteriogram and revascularisation in patients with coronary artery disease with sustained ventricular tachycardiaand ventricular fibrilation
Leoš Pleva, A Kol.
Year: 1999, Cardiology Uptade
journal article

Correction of morphology and indicators of atrial function using long-term physiologic cardiac pacing in patients with prior chronic atrioventricular dissociation or VVI pacing
Tomáš Kuhn, A Kolektiv
Year: 1999, Neuveden
specialist book chapter

CT cisternografie a problematika mokových píštělí (likvorey)
Jana Chmelová, Dana Mrázková, Pavel Drábek
Year: 1999, -
journal article

Déjá Vu / Möbius (komiks)
Dittmar Chmelař, Jozef Gertli - Danglár
Year: 1999, -ORIGAMI
journal article

Epidemiology of smoking habit in adolescents. Suggestions for prevention
Tibor Baška, Martina Bašková, Rastislav Maďar, Štefan Straka
Year: 1999, Central European Journal of Public Health
journal article

Fecal urobilinoid excretion in neonates and infants: A possible role of intenstinal colonization in the pathogenesisi of neonatal hyperbilirubinemia
L. Vítek, P. Kotal, M. Jirsa, J. Malina, M. Černá, Dittmar Chmelař, J. Fevery
Year: 1999, HEPATOLOGY
journal article

Fyziologie práce dorostu
Zdeněk Jirák
Year: 1999
abstract in proceedings

Hladiny cyklosporinu A a jeho metabolitů a výskyt hypertenze u pacientů po transplantaci srdce a ledvin
Milan Grundmann, M. Souček, L. Špinarová, M. Honka, Hana Brozmanová, J. Dědochová
Year: 1999
abstract in proceedings

Holistické přístupy v péči o zdraví.
Dagmar Mastiliaková
Year: 1999
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

HPLC method of cyclosporine A and its two metabolites for TDM in patients
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, A. Jegorov
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

HPLC method of cyclosporine A and its two metabolits for TDM in patients
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, A. Jegorov
Year: 1999, Ther. Drug. Monit.
journal article

Interactions between carbamazepine and valproic acid during long-term administration in adults
Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Interactions between carbamazepine and valproic acid during long-term administration in adults
Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 1999, Clin. Neurophysiol.
journal article

Interactions between carbamazepine and valproic acid during long-term administration in children
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Interactions between carbamazepine and valproic acid during long-term administration in children
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Year: 1999, Clin. Neurophysiol.
journal article

Jedovaté živočíchy-zdravotné riziká letných dovoleniek pri mori
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Year: 1999, Medicínský monitor
journal article

Kvalita péče a standardy v systému péče o zdraví
Dagmar Mastiliaková
Year: 1999
abstract in proceedings

Léčba hypertenze ve stáří
Milan Grundmann
Year: 1999
abstract in proceedings

Lékové interakce sildenafilu - Viagra
Milan Grundmann
Year: 1999, Klin. Farmakol. Farm.
journal article

Meropenem v léčbě závažných gynekologických infekcí
P. Ventruba, I. Crha, D. Burgetová, Dittmar Chmelař
Year: 1999, Česká gynekologie
journal article

Model fungujícího zdraví Marjory Gordonové In: E. Trachtová a kol.: Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu.
Dagmar Mastiliaková
Year: 1999
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

"Model fungujího zdraví" Marjory Gordonové In: E. Trachtová a kol.: Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu.
Dagmar Mastiliaková
Year: 1999
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Možnosti terapeutického monitorování hladin cyklosporinu
Milan Grundmann
Year: 1999
abstract in proceedings

Možnosti terapeutického monitorování hladin cyklosporinu
Milan Grundmann
Year: 1999
abstract in proceedings

Ontogeneze a její vliv na lidskou sexualitu
Yvetta Vrublová
Year: 1999
abstract in proceedings

Perforace žaludku u novorozenců
Josef Kopecký, V. Richter, Jaroslav Horáček, H. Podešvová
Year: 1999, Úrazová chirurgie
journal article

Pharmacokinetic examination of placental and small intestinal transport of cyclosporine and its metabolites
P. Pávek, Z. Fendrich, F. Štaud, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pharmacokinetic examination of placental and small intestinal transport of cyclosporine and its metabolites
P. Pávek, Z. Fendrich, F. Staud, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 1999
abstract in proceedings

Potřebuje kardiolog RA laboranta?
Daniela Třetinová
Year: 1999, Praktická Radiologie
journal article

Použití Sulperazolu u akutních stavů v chirurgii
Taťána Grosmanová
Year: 1999, Bratisl. lék. listy
journal article

Problems of Radon in Domestic Buildings
Jiří Švec
Year: 1999
abstract in proceedings

Problémy s podáváním léků ve stáří
Milan Grundmann
Year: 1999
abstract in proceedings

První zkušenosti s TDM isepamicinu
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, M. Kabina
Year: 1999
abstract in proceedings

Předoperační výživa u chirurgických nemocných
Taťána Grosmanová
Year: 1999, Čtvrtletní noviny
journal article

Results of Measuring Children´s Feet in the the Czech Republic
Pavla Šťastná
Year: 1999
abstract in proceedings

Some Remarks to the Health Care System in Finland
Darja Jarošová
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Spinální epidurální lipomatóza a angiolipom
Pavel Drábek, Tomáš Paleček, Jana Chmelová
Year: 1999, Čes. a slov. Neurol. Neurochir
journal article

Spotřeba antiepileptik ve FNsP (KÚNZ) Ostrava v letech 1981-1997
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 1999
abstract in proceedings

Spotřeba antiepileptik ve FNsP Ostrava v letech 1981-1987
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 1999
abstract in proceedings

Stanovení cyklosporinu A a jeho dvou metabolitů metodou HPLC ve skupině renálně transplantovných pacientů
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, A. Jegorov, Kristian Šafarčík
Year: 1999
abstract in proceedings

Stanovení koncentrací cyklosporinu A a jeho metabolitů u skupiny osob s transplantovanou ledvinou - posouzení tří analytických metod
Hana Brozmanová, V. Bartoš, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík
Year: 1999
abstract in proceedings


