Publications




Problems of Radon in Domestic Buildings
Jiří Švec
Year: 1999
stať ve sborníku

Problémy s podáváním léků ve stáří
Milan Grundmann
Year: 1999
stať ve sborníku

První zkušenosti s TDM isepamicinu
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, M. Kabina
Year: 1999
stať ve sborníku

Předoperační výživa u chirurgických nemocných
Taťána Grosmanová
Year: 1999, Čtvrtletní noviny
článek v odborném periodiku

Results of Measuring Children´s Feet in the the Czech Republic
Pavla Šťastná
Year: 1999
stať ve sborníku

Some Remarks to the Health Care System in Finland
Darja Jarošová
Year: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spinální epidurální lipomatóza a angiolipom
Pavel Drábek, Tomáš Paleček, Jana Chmelová
Year: 1999, Čes. a slov. Neurol. Neurochir
článek v odborném periodiku

Spotřeba antiepileptik ve FNsP (KÚNZ) Ostrava v letech 1981-1997
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 1999
stať ve sborníku

Spotřeba antiepileptik ve FNsP Ostrava v letech 1981-1987
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 1999
stať ve sborníku

Stanovení cyklosporinu A a jeho dvou metabolitů metodou HPLC ve skupině renálně transplantovných pacientů
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, A. Jegorov, Kristian Šafarčík
Year: 1999
stať ve sborníku

Stanovení koncentrací cyklosporinu A a jeho metabolitů u skupiny osob s transplantovanou ledvinou - posouzení tří analytických metod
Hana Brozmanová, V. Bartoš, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík
Year: 1999
stať ve sborníku

Stanovení koncentrací cyklosporinu A a jeho metabolitů u skupiny osob s transplantovanou ledvinou - posouzení tří analytických metod
Kristian Šafarčík, Hana Brozmanová, V. Bartoš, Milan Grundmann
Year: 1999
stať ve sborníku

Stavba protéz DK z kompozitních materiálů (1.část)
Jiří Rosický
Year: 1999, Ortopedická protetika
článek v odborném periodiku

Technické přehledy - Dynamická chodidla skeletární.
Jiří Rosický
Year: 1999, Ortopedická protetika
článek v odborném periodiku

The changes of metabolism of carbamazepine during co-medication with phenytoin and primidone
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, P. Bobčíková
Year: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The changes of metabolism of carbamazepine during co-medication with phenytoin and primidone
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, P. Bobčíková
Year: 1999, Ther. Drug. Monit.
článek v odborném periodiku

Trendy v TDM, poznatky z posledního světového sjezdu
Milan Grundmann
Year: 1999
stať ve sborníku

University of Kuopio
Darja Jarošová
Year: 1999
působení v zahraničí

University of Kuopio
Darja Jarošová
Year: 1999
působení v zahraničí

Úvod do problematiky kompozitních materiálů.
Jiří Rosický, J. Klement
Year: 1999, Ortopedická protetika
článek v odborném periodiku

Velký Třesk (komiks)
Dittmar Chmelař, Jiří Pospíšil - LUPO
Year: 1999, - ORIGAMI
článek v odborném periodiku

VI. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM), III. pracovní konference DURG, I. pracovní konference klinické farmakologie
Milan Grundmann
Year: 1999
uspořádání konference, workshopu

Vliv životního stylu na posturální vady dětí ve věku 7-15 let z ergonomických a antropologických aspektů
Jarmila Kristiníková
Year: 1999
stať ve sborníku

Vybrané kapitoly z ošetřovatelství
Bohdana Dušová, Darja Jarošová
Year: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vybrané kapitoly z teorie ošetřovatelství
Darja Jarošová
Year: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vybrané výsledky vlivu některých faktorů životního prostředí na dýchací systém dětí získané v národní studii České republiky v rámci projektu CESAR-PHARE
Anna Šplíchalová, Samuel Lvončík, J. Tvrdík, H. Tomášková, I. Tomášek, Jaroslav Volf
Year: 1999
stať ve sborníku

Výskyt botulismu v ČR v letech 1990-1998
H. Šrámová, Č. Beneš, Dittmar Chmelař
Year: 1999, -
článek v odborném periodiku

Využití stanovení tkáňového polypeptidického antigenu (TPA) v séru a v moči k diagnostice a sledování urologických onemocnění
Jan Krhut, K. Mainer
Year: 1999, Česká urologie
článek v odborném periodiku

Vývoj klinické farmakologie ve zdravotnických zařízeních
Milan Grundmann
Year: 1999
stať ve sborníku

Význam compliance v léčbě hypertenze
Milan Grundmann
Year: 1999, Klin. Farmakol. Farm.
článek v odborném periodiku

Wie gut past sich dem Fus an ?
J. Pavlačková
Year: 1999
stať ve sborníku

Zátěž hasičů a režim práce a odpočinku při ostrých zásazích
Jiří Chaloupka, Zdeněk Jirák, Samuel Lvončík
Year: 1999
stať ve sborníku

Absurdita mechanismu
Dittmar Chmelař
Year: 1998, Oftis
odborná kniha

Bakteriální supertoxiny: botulotoxin a tetanotoxin
Dittmar Chmelař
Year: 1998, Zprávy CEM SZÚ
článek v odborném periodiku

Biologická dostupnost a bioekvivalence
Milan Grundmann
Year: 1998
stať ve sborníku

Biologická dostupnost a bioekvivalnce
Milan Grundmann
Year: 1998
stať ve sborníku

Clostridium septicum - původce hnisavé meningoencephalitidy
Dittmar Chmelař, E. Kostřicová, J. Jančová
Year: 1998, Zprávy CEM SZÚ
článek v odborném periodiku

Cyklosporin A a hypertenze po transplantaci ledvin
Milan Grundmann, M. Honka, Hana Brozmanová, J. Dědochová, Kristian Šafarčík
Year: 1998
stať ve sborníku

Cyklosporin a hypertenze po transplantaci ledvin
Milan Grundmann, M. Honka, Hana Brozmanová, J. Dědochová, Kristian Šafarčík
Year: 1998
stať ve sborníku

Enteral Nutrition in Surgery
Taťána Grosmanová, P. Bachleda
Year: 1998, Nutrition14
článek v odborném periodiku

Evaluation of risk assessment from contaminating substances in foods produced in the Silesian region of the Czech Republic
Vítězslav Jiřík, Pavla Svrčinová, J. Burdová, Vladimíra Němcová, S. Kaderka, J. Pavelka
Year: 1998, Hygiena
článek v odborném periodiku

Farmakoekonomika léčby hypertenze v ambulantní praxi
Milan Grundmann, B. Vlčková, Radmila Ličková, Hana Brozmanová
Year: 1998, Čs. Fyziol.
článek v odborném periodiku

Fournierova gangréna
A. Matušek, L. Martínek, Dittmar Chmelař, Z. Krásová
Year: 1998, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Health care services in the Czech Republic and region of North Moravia
Darja Jarošová
Year: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Health promoting design of children´s footwear.
J. Pavlačková
Year: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení trendů mortality na karcinom děložního čípku v České republice a v Belgii
Vladimír Janout, F. Beška, S. Lisoňková, P. Burdová
Year: 1998, Klinická onkologie 11
článek v odborném periodiku

Holistická ošetřovatelská péče, 2. Standardy profesionálního ošetřovatelství
Dagmar Mastiliaková
Year: 1998
stať ve sborníku

Hygiena práce v základních výrobních odvětvích
Zdeněk Jirák
Year: 1998, Institut pro další vzdělávání pracovníku ve zdravotnictví
odborná kniha

Hygiena práce v základních výrobních odvětvích / II. díl
Zdeněk Jirák
Year: 1998, CIVOP [Centrum informací a vzdělávání ochrany]
odborná kniha

Hyperfunkční arteriovenosní spojka, nežádoucí komplikace přístupu k hemodialyse
Taťána Grosmanová, P. Bachleda
Year: 1998, Rozhl Chir.
článek v odborném periodiku


