Publications
Léková interakce II
Milan Grundmann
Year: 2001, Interná medicína pro praxi 2
journal article

Léková interakce s kofeinem I
Milan Grundmann
Year: 2001, Interní medicína pro praxi 4
journal article

Lékové interakce I.
Milan Grundmann
Year: 2001, Interná medicína pro praxi 1
journal article

Lékové interakce I.
Milan Grundmann
Year: 2001, Interní Med.
journal article

Léto budiž pochváleno
Jaroslav Slaný
Year: 2001, H - magazín
journal article

Mám chřipku
Jaroslav Slaný
Year: 2001, H - magazín
journal article

Máme se doma zouvat?
Pavla Šťastná
Year: 2001, Právo
journal article

Manažerské přístupy Tomáše Bati
Václav Lednický
Year: 2001, Ekonomická revue
journal article

Matematika VI.
Jiří Vrbický
Year: 2001
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Mechanismus působení Clostridium perfringens, typ A na buňky střevního epitelu
Dittmar Chmelař
Year: 2001, internet, www.khsova.cz/nrl/toxiny
journal article

Medicína založená na dôkazoch ako nástroj zlepšenia možnosti prevencie a terapie
Tibor Baška, Rastislav Maďar, Štefan Straka
Year: 2001
abstract in proceedings

MEDsport symposium 2000 o zdraví sportovců a zdravém způsobu života
Pavla Šťastná
Year: 2001, Kožařství
journal article

Méně obvyklý mezenchymální nádor kůže
Jaroslav Horáček, Miroslav Přádka
Year: 2001
abstract in proceedings

Méně obvyklý mezenchymální nádor kůže
J. Horáček, Miroslav Přádka
Year: 2001
abstract in proceedings

Méně obvyklý mezenchymální nádor kůže
Miroslav Přádka, Jaroslav Horáček
Year: 2001, Biomedical Papers
journal article

Mentální anorexie-kazuistika
Darja Jarošová
Year: 2001, Infosestra
journal article

Microstrukture and properties of micro - alloyed steel forgins
M. Greger, L. Čížek, Arnošt Silbernagel, M. Vidomská
Year: 2001, Acta Metallurgica Slovaca
journal article

Middle cranial fossa approach-Naše první zkušenosti při exstirpaci intrakanalikulárních vestibulárních schwannomů touto cestou
Jiří Mrázek, Tomáš Paleček, T. Hrabec
Year: 2001, Otolaryngologie a foniatrie
journal article

Mléko ve výživě a v praxi
Lydie Ryšavá
Year: 2001, Výživa a potraviny
journal article

Modeling formation of metabolite M17 of cyclosporine A
Milan Grundmann, L. Dedík , Mária Ďurišová, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, I. Komzáková
Year: 2001, Ther. Drug. Monit.
journal article

Modeling formation of metabolite M17 of cyclosporine A
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, I. Komzáková, Ladislav Dedík, Mária Ďurišová, Blanka Kořístková
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Monitorování vlivu genotoxických kontaminant pracovního prostředí na některých pracovištích okresu Karviná pomocí cytogenetické analýzy lidských periferních lymfocyt
Hana Lehocká, G. Večerková, H. Bulawová, J. Kubina
Year: 2001
abstract in proceedings

Mortality trends of lung cancer in Austria and the Czech Republic
D. Karrimian-Teherain, Ch. Vutuc, Vladimír Janout
Year: 2001, Neoplasma
journal article

Mould drowth and potential genotoxic hazard
Lubomír Dobiáš, J. R. Šrám, Jaromíra Kůsová
Year: 2001
abstract in proceedings

Mould growth and genotoxic hazard (Genotoxické riziko plísní v zevním prostředí)
Lubomír Dobiáš
Year: 2001
abstract in proceedings

Mould growth and potential genotoxic hazard
Lubomír Dobiáš, J. R. Šrám, Jaromíra Kůsová
Year: 2001
abstract in proceedings

Mukormykóza nosní a ústní dutiny
Janušková, P. Komínek, E. Kostřicová, Vladimír Hořava
Year: 2001, Otorinolaryngologie a foniatrie
journal article

Multimédia - jejich možnosti a přínos oboru foniatrie
Hana Sochorová, J. Pešák
Year: 2001
abstract in proceedings

Nad knihou Poranění orgánů dutiny bříšní a retroperitonea
Jaroslav Mayzlík
Year: 2001, Rozhledy v chirurgii
journal article

Nákazy Stredomoria prenášené bodavým hmyzom
Rastislav Maďar, Tibor Baška
Year: 2001, Konzílium
journal article

Nejen o chirurgii
Jaroslav Mayzlík
Year: 2001, Rozhledy v chirurgii
journal article

Nejen o chirurgii
Jaroslav Mayzlík
Year: 2001, Úrazová chirurgie
journal article

Některé antropologické znaky u dětí s juvenilní idiopatickou artritidou
Darja Jarošová
Year: 2001, Bull.Slov.antropol.Spoloč.
journal article

Některé antropologické znaky u dětí s juvenilní idiopatickou artritidou
Darja Jarošová
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Některé aspekty chirurgické léčby Madelungovy choroby
T. Hrabec, Jiří Mrázek, E. Mrázková
Year: 2001, Choroby hlavy a krku
journal article

"Neznámá" nemoc s názvem fenylketonurie
Jaroslav Slaný
Year: 2001, Mamita
journal article

Non-pharmacological approach to smoking cessation
Tibor Baška, Rastislav Maďar, Štefan Straka
Year: 2001, Bratislavské lekárske listy
journal article

Nové pohledy na profylaxi migrény
David Doležil
Year: 2001, Neurologie pro praxi
journal article

Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti
Jitka Zemanová
Year: 2001, NCO NZO
specialist book chapter

Nový studijní program ošetřovatelství- obory všeobecná sestra a porodní asistentka
Dagmar Mastiliaková
Year: 2001
abstract in proceedings

Ohrožení jednotek požární ochrany ionizujícím zářením
Jiří Švec
Year: 2001
abstract in proceedings

Oncocytic papillary carcinoma with lymphoid stroma (Warthin-like tumour) of the thyroid: a distinct entity with favourable prognosis
M. Ludvíková, Antonín Ryška, M. Korabečná, Marie Rydlová, M. Michal
Year: 2001, Histopathology
journal article

Onemocnění dýchacích cest v zimě
Jaroslav Slaný
Year: 2001, H - magazín
journal article

Oponentský posudek dizertační práce MUDr Světlany Brychtové: "Příspěvek ke studiu vývoje patologických lézí děložního čípku: lokální buněčná reakce a HPV DNA"
Jaroslav Horáček, Světlana Brychtová
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Optimální přístupová cesta k tumorům mostomozečkového koutu.( Univerzální cesta či eklektická filosofie při volbě přístupu ? )
Jiří Mrázek, E. Mrázková, Tomáš Paleček, E. Wolný
Year: 2001, Otorinolaryng.a Foniat
journal article

Osobnost strategického manažéra
Darja Jarošová, Milan Myška, Václav Lednický, Štefan Slávik
Year: 2001, Ekonóm
specialist book chapter

Ošetřovatelství v pregraduální přípravě geriatrických pracovníků na ZSF Ostravské univerzity
Darja Jarošová
Year: 2001
abstract in proceedings

Ošetřovatelství v pregraduální přípravě geriatrických pracovníků na ZSF Ostravské univerzity
Darja Jarošová
Year: 2001
abstract in proceedings

Outsorcing jako metoda řízení v České republice
Václav Lednický
Year: 2001
abstract in proceedings

Pečlivě vybírat se musí také bačkory
Pavla Šťastná
Year: 2001, Právo
journal article


