Publications
Klinická epidemiologie-nedílná součást klinických rozhodovacích procesů
Vladimír Janout
Year: 1998, GRADA Publishing
odborná kniha

Klinická farmakologie antagonistů AT1 receptoru
Milan Grundmann
Year: 1998
stať ve sborníku

Klinická farmakologie antagonistů AT1 receptoru
Milan Grundmann
Year: 1998
stať ve sborníku

Klinicky významné lékové interakce statinů
Milan Grundmann
Year: 1998
stať ve sborníku

Kvalita, standardy a ošetřovatelská péče
Dagmar Mastiliaková
Year: 1998, Časopis České lékařské komory
článek v odborném periodiku

Lékové interakce antiepileptik
J. Hromada, J. Bar, Milan Grundmann, B. Vlčková, Hana Brozmanová
Year: 1998, Čs. slov. Neurolog. Neurochir.
článek v odborném periodiku

Metan (komiks)
Dittmar Chmelař, Jiří Pospíšil - LUPO
Year: 1998, - ORIGAMI
článek v odborném periodiku

Možná rizika při léčbě hypertenze nifedipinem
Milan Grundmann, Radmila Ličková, B. Vlčková
Year: 1998
stať ve sborníku

Možná rizika při léčbě hypertenze nifedipinem
Milan Grundmann, Radmila Ličková, B. Vlčková
Year: 1998, Čs. Fyziol.
článek v odborném periodiku

Nádory nervového systému v revidované klasifikaci WHO
Jaroslav Horáček, Rostislav Koďousek
Year: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nejvyšší přípustná koncentrace prachu černouhelných dolu
Zdeněk Jirák
Year: 1998, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Nepřípustná koncentrace respirabilní frakce dulních prachu
Zdeněk Jirák
Year: 1998, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Nové poznatky o klinicky významných lékových interakcích statinů
Milan Grundmann
Year: 1998
stať ve sborníku

Nové poznatky v léčbě hypertenze
Milan Grundmann
Year: 1998
stať ve sborníku

Nové poznatky ve farmakoterapii hypertenze
Milan Grundmann
Year: 1998
stať ve sborníku

Nové poznatky ve farmakoterapii hypertenze
Milan Grundmann
Year: 1998
stať ve sborníku

Nový studijní obor na Zdravotně sociální fakultě OU
Darja Jarošová
Year: 1998
stať ve sborníku

Origami (komiks)
Dittmar Chmelař, Jiří Pospíšil - LUPO
Year: 1998, -ORIGAMI
článek v odborném periodiku

Osobnost pedagoga přednášející sexuální výchovu
Yvetta Vrublová
Year: 1998
stať ve sborníku

Osteoporóza, techniky k vyhodnocení úbytku kostní hmoty - 2.část
Daniela Třetinová
Year: 1998, Praktická Radiologie
článek v odborném periodiku

Ošetřovatelství pro bakalářské studium I. díl
Ludmila Madejová
Year: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ověření predikční metody stanovení dlouhodobé a krátkodobé únosné doby práce podle ISO 7933
Milan Jokl, Hana Jiráková, Zdeněk Jirák
Year: 1998, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

PAU - přátelé angažovaného úsilí
Bohdana Dušová
Year: 1998, Sestra
článek v odborném periodiku

Polohování hemiplegických pacientů - primární předpoklad kvalitní rehabilitace
Jarmila Kristiníková
Year: 1998
stať ve sborníku

Populační farmakokinetika karbamazepinu (KB)
J. Chládek, B. Vlčková, Hana Brozmanová, J. Martínková, Milan Grundmann
Year: 1998, Čs. Fyziol.
článek v odborném periodiku

Posibilities of the care of elderly people
Darja Jarošová
Year: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Požadavky na vyšetoení v rámci preventivních prohlídek pracovníku na rizikových pracovištích
Olga Balcarová, Aleš David, Zdeněk Jirák
Year: 1998, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Prof. MUDr. Jaroslav Jezdinský, CSc. - 65 roků
Milan Grundmann
Year: 1998, Klinická farmakologie
článek v odborném periodiku

Provedení CT cisternografie při diagnostice mokových píštělí (likvorey)
S. Koval, Jana Chmelová
Year: 1998, Praktická radiologie
článek v odborném periodiku

Průkaz botulotoxinu v konzervovaných jahodách
Dittmar Chmelař
Year: 1998, Zprávy CEM SZÚ
článek v odborném periodiku

Psychoprofylaktická příprava těhotných žen k porodu
Bohdana Dušová
Year: 1998
stať ve sborníku

Psychoprofylaktická příprava těhotných žen k porodu.
Bohdana Dušová
Year: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Revízia medzinárodných zdravotných predpisov (MZP), predbežná správa (International Health Regulations, IRH)
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Štefan Straka
Year: 1998, Epidemiologie, mikrobilologie, imunologie
článek v odborném periodiku

Seznámení s lékařskou etikou
Kateřina Ivanová
Year: 1998, VUP
kapitola v odborné knize

Spotřeba kardiovaskulárních látek ve FNsP Ostrava v letech 1985-1995
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 1998
stať ve sborníku

Spotřeba kardiovaskulárních látek ve velké nemocnici v letech 1985-1995
B. Vlčková, Milan Grundmann
Year: 1998
stať ve sborníku

Spotřeba kardiovaskulárních látek ve velké nemocnici v letech 1985-1995
B. Vlčková, Milan Grundmann
Year: 1998, Čs. Fyziol.
článek v odborném periodiku

St. Joseph`s Hospital, Toronto, Kanada
Dittmar Chmelař
Year: 1998
působení v zahraničí

Stadnardní postup konzervativní léčby karcinomu prsu u žen.Současnost a perspektiva
Josef Kopecký, Pavel Vodvářka, Jaroslav Horáček, Petra Kopecká
Year: 1998, Instrumentářka
článek v odborném periodiku

Standardní postup konzervativní chirurgické léčby karcinomu prsu u žen
Josef Kopecký, Pavel Vodvářka, Jaroslav Horáček, Petra Kopecká
Year: 1998
stať ve sborníku

Standardy individuální profesionální výkonnosti sester
Dagmar Mastiliaková
Year: 1998
stať ve sborníku

Stanovení cyklosporinu A a jeho metabolitů metodou HPLC a porovnání s metodou RIA
Hana Brozmanová, Kristian Šafarčík, A. Jegorov, R. Wasserburgerová, Milan Grundmann
Year: 1998, Čs. Fyziol.
článek v odborném periodiku

Staplers or handf sutures in rectal surgery?
Anton Pelikán
Year: 1998
stať ve sborníku

Střevní karcinoidy
Anton Pelikán, Petr Anděl, Jaroslav Mayzlík
Year: 1998, Chirurgický zpravodaj
článek v odborném periodiku

Terapeutické monitorování hladin digoxinu
Milan Grundmann
Year: 1998
stať ve sborníku

The atmosphere in Ostrava (Monitoring of gaseous noxious substances and polyaromatic hydrocarbons in the ostrava atmosphere)
Vítězslav Jiřík, Jaroslav Volf, J. Burdová, Z. Dluhosova, P. Mikes
Year: 1998, Hygiena
článek v odborném periodiku

The atmosphere in Ostrava. (Review of the first screening of elements in fly dust in the Ostrava atmosphere in 1995)
Vítězslav Jiřík, Jaroslav Volf, Vladimíra Němcová
Year: 1998, Hygiena
článek v odborném periodiku

Tolerability of anticonvulsant drugs
M. Zielinski, Milan Grundmann, B. Vlčková, B. Okopieň, Anna Zielinska, Z. Herrman
Year: 1998, Polish J. Pharmacology
článek v odborném periodiku

Tolerability of anticonvulsant drugs
M. Zielinski, Milan Grundmann, B. Vlčková, B. Okopieň, Anna Zielinska, Z. Herrman
Year: 1998, Pol. J. Pharmacol.
článek v odborném periodiku

Tolerability of anticonvulsant drugs
M. Zielinski, Milan Grundmann, B. Vlčková, B. Okopieň, Anna Zielinska, Z. Herrman
Year: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


