Publications
Comparison of three methods for determination of cyclosporine-A and its metabolites for TDM in the group of renal transplant patients
Hana Brozmanová, V. Bartoš, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík
Year: 1999, Ther Drug Monit
článek v odborném periodiku

Comparison of three methods for determination of cyclosporine-A and its metabolites for TDM in the group of renal transplant patients
Kristian Šafarčík, Hana Brozmanová, V. Bartoš, Milan Grundmann
Year: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Comparison of three methods for determination of cyclosporine-A and its metabolites for TDM in the group of renal transplant patients
Kristian Šafarčík, Hana Brozmanová, V. Bartoš, Milan Grundmann
Year: 1999, Ther. Drug. Monit.
článek v odborném periodiku

Compendium of epidemiology
Pavol Bakoss, Tibor Baška, Sylvia Bazovská, Rastislav Maďar, Emil Kmety, Štefan Straka, Margita Špaleková, Vanda Výrostenková
Year: 1999, Comenius University
odborná kniha

Compliance
Milan Grundmann
Year: 1999, Klin. Farmakol. Farm.
článek v odborném periodiku

Coronary arteriogram and revascularisation in patients with coronary artery disease with sustained ventricular tachycardiaand ventricular fibrilation
Leoš Pleva, A Kol.
Year: 1999, Cardiology Uptade
článek v odborném periodiku

Correction of morphology and indicators of atrial function using long-term physiologic cardiac pacing in patients with prior chronic atrioventricular dissociation or VVI pacing
Tomáš Kuhn, A Kolektiv
Year: 1999, Neuveden
kapitola v odborné knize

CT cisternografie a problematika mokových píštělí (likvorey)
Jana Chmelová, Dana Mrázková, Pavel Drábek
Year: 1999, -
článek v odborném periodiku

Déjá Vu / Möbius (komiks)
Dittmar Chmelař, Jozef Gertli - Danglár
Year: 1999, -ORIGAMI
článek v odborném periodiku

Epidemiology of smoking habit in adolescents. Suggestions for prevention
Tibor Baška, Martina Bašková, Rastislav Maďar, Štefan Straka
Year: 1999, Central European Journal of Public Health
článek v odborném periodiku

Fecal urobilinoid excretion in neonates and infants: A possible role of intenstinal colonization in the pathogenesisi of neonatal hyperbilirubinemia
L. Vítek, P. Kotal, M. Jirsa, J. Malina, M. Černá, Dittmar Chmelař, J. Fevery
Year: 1999, HEPATOLOGY
článek v odborném periodiku

Fyziologie práce dorostu
Zdeněk Jirák
Year: 1999
stať ve sborníku

Hladiny cyklosporinu A a jeho metabolitů a výskyt hypertenze u pacientů po transplantaci srdce a ledvin
Milan Grundmann, M. Souček, L. Špinarová, M. Honka, Hana Brozmanová, J. Dědochová
Year: 1999
stať ve sborníku

Holistické přístupy v péči o zdraví.
Dagmar Mastiliaková
Year: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

HPLC method of cyclosporine A and its two metabolites for TDM in patients
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, A. Jegorov
Year: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

HPLC method of cyclosporine A and its two metabolits for TDM in patients
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, A. Jegorov
Year: 1999, Ther. Drug. Monit.
článek v odborném periodiku

Interactions between carbamazepine and valproic acid during long-term administration in adults
Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interactions between carbamazepine and valproic acid during long-term administration in adults
Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 1999, Clin. Neurophysiol.
článek v odborném periodiku

Interactions between carbamazepine and valproic acid during long-term administration in children
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Year: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interactions between carbamazepine and valproic acid during long-term administration in children
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Year: 1999, Clin. Neurophysiol.
článek v odborném periodiku

Jedovaté živočíchy-zdravotné riziká letných dovoleniek pri mori
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Year: 1999, Medicínský monitor
článek v odborném periodiku

Kvalita péče a standardy v systému péče o zdraví
Dagmar Mastiliaková
Year: 1999
stať ve sborníku

Léčba hypertenze ve stáří
Milan Grundmann
Year: 1999
stať ve sborníku

Lékové interakce sildenafilu - Viagra
Milan Grundmann
Year: 1999, Klin. Farmakol. Farm.
článek v odborném periodiku

Meropenem v léčbě závažných gynekologických infekcí
P. Ventruba, I. Crha, D. Burgetová, Dittmar Chmelař
Year: 1999, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

Model fungujícího zdraví Marjory Gordonové In: E. Trachtová a kol.: Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu.
Dagmar Mastiliaková
Year: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

"Model fungujího zdraví" Marjory Gordonové In: E. Trachtová a kol.: Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu.
Dagmar Mastiliaková
Year: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Možnosti terapeutického monitorování hladin cyklosporinu
Milan Grundmann
Year: 1999
stať ve sborníku

Možnosti terapeutického monitorování hladin cyklosporinu
Milan Grundmann
Year: 1999
stať ve sborníku

Ontogeneze a její vliv na lidskou sexualitu
Yvetta Vrublová
Year: 1999
stať ve sborníku

Perforace žaludku u novorozenců
Josef Kopecký, V. Richter, Jaroslav Horáček, H. Podešvová
Year: 1999, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Pharmacokinetic examination of placental and small intestinal transport of cyclosporine and its metabolites
P. Pávek, Z. Fendrich, F. Štaud, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pharmacokinetic examination of placental and small intestinal transport of cyclosporine and its metabolites
P. Pávek, Z. Fendrich, F. Staud, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 1999
stať ve sborníku

Potřebuje kardiolog RA laboranta?
Daniela Třetinová
Year: 1999, Praktická Radiologie
článek v odborném periodiku

Použití Sulperazolu u akutních stavů v chirurgii
Taťána Grosmanová
Year: 1999, Bratisl. lék. listy
článek v odborném periodiku

Problems of Radon in Domestic Buildings
Jiří Švec
Year: 1999
stať ve sborníku

Problémy s podáváním léků ve stáří
Milan Grundmann
Year: 1999
stať ve sborníku

První zkušenosti s TDM isepamicinu
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, M. Kabina
Year: 1999
stať ve sborníku

Předoperační výživa u chirurgických nemocných
Taťána Grosmanová
Year: 1999, Čtvrtletní noviny
článek v odborném periodiku

Results of Measuring Children´s Feet in the the Czech Republic
Pavla Šťastná
Year: 1999
stať ve sborníku

Some Remarks to the Health Care System in Finland
Darja Jarošová
Year: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spinální epidurální lipomatóza a angiolipom
Pavel Drábek, Tomáš Paleček, Jana Chmelová
Year: 1999, Čes. a slov. Neurol. Neurochir
článek v odborném periodiku

Spotřeba antiepileptik ve FNsP (KÚNZ) Ostrava v letech 1981-1997
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 1999
stať ve sborníku

Spotřeba antiepileptik ve FNsP Ostrava v letech 1981-1987
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 1999
stať ve sborníku

Stanovení cyklosporinu A a jeho dvou metabolitů metodou HPLC ve skupině renálně transplantovných pacientů
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, A. Jegorov, Kristian Šafarčík
Year: 1999
stať ve sborníku

Stanovení koncentrací cyklosporinu A a jeho metabolitů u skupiny osob s transplantovanou ledvinou - posouzení tří analytických metod
Hana Brozmanová, V. Bartoš, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík
Year: 1999
stať ve sborníku

Stanovení koncentrací cyklosporinu A a jeho metabolitů u skupiny osob s transplantovanou ledvinou - posouzení tří analytických metod
Kristian Šafarčík, Hana Brozmanová, V. Bartoš, Milan Grundmann
Year: 1999
stať ve sborníku

Stavba protéz DK z kompozitních materiálů (1.část)
Jiří Rosický
Year: 1999, Ortopedická protetika
článek v odborném periodiku

Technické přehledy - Dynamická chodidla skeletární.
Jiří Rosický
Year: 1999, Ortopedická protetika
článek v odborném periodiku

The changes of metabolism of carbamazepine during co-medication with phenytoin and primidone
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, P. Bobčíková
Year: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


