Publications
Health care in the Czech Republic
Bohdana Dušová
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení práce a pracovních podmínek podle nové legislativy-fyziologie práce a ergonomie
Samuel Lvončík, Zdeněk Jirák
Year: 2001
abstract in proceedings

Hodnocení tělesného růstu dětí s chronickým revmatickým onemocněním
Darja Jarošová
Year: 2001
abstract in proceedings

Hodnocení vlivu na zdraví v hygienické službě
Jaroslav Volf, Vladimír Janout
Year: 2001, Hygiena číslo 3/2001
journal article

Hypertenze v populaci a léčení betablokátory
Jaroslav Šimíček
Year: 2001
abstract in proceedings

I. Ostravské sympozium ošetřovatelství
Darja Jarošová
Year: 2001, Instrumentářka
journal article

I. Ostravské sympozium ošetřovatelství
Darja Jarošová
Year: 2001, Sestra
journal article

I. ostravské sympozium ošetřovatelství s mezinárodní účastí
Darja Jarošová
Year: 2001
organizing conference, workshop

Identifikace materiálů havarovaného profilu tyče a posouzení možných příčin jejich poškození
Arnošt Silbernagel
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Immunoadsorption in the treatment of myasthenia gravis
Jan Pták, Jan Hromada, M. Skořepová, H. Matulová, J. Malý
Year: 2001,
specialist book

Influence of brace treatment on thoracic adolestcent idiopathic scoliosis curve evolution ( prognosis evaluated by Perdriole algorithm ).
Jan Šlechta
Year: 2001,
journal article

Influence of P-Glycoprotein in the Transplacental Passage of Cyclosporine
P. Pávek, Z. Fendrich, F. Staud, J. Maláková, Hana Brozmanová, M. Lázníček, Milan Grundmann, V. Palička
Year: 2001, J. Pharm. Sci.
journal article

Informatyka a organizacja i zarzadzanie 2001
Marek Smetana, P. Skalík
Year: 2001
abstract in proceedings

Integrace mikrobiologických a biochemických vyšetření
Dittmar Chmelař
Year: 2001, Bulletin Čsl. spol. mikrobiologické
journal article

Integrace mikrobiologických a biochemických vyšetření
Dittmar Chmelař
Year: 2001, Klinická mikrobiologie, Remedia
journal article

Interactins between carbamazepine and clonazepam with and without valproic acid comedication in adults
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Interactions between carbamazepine and clonazepam with and without valproic acid comedication in adult
Milan Grundmann, L. Dedík , M. Ďuriš, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Year: 2001, Pharmacol Toxicol
journal article

Interactions between carbamazepine and clonazepam with and without valproic acid comedication in adults
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Year: 2001, Pharmacol. Toxicol.
journal article

Interdisciplinárna spolupráca v programoch prevencie a podpory zdravia
Tibor Baška, Martina Bašková, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Year: 2001
abstract in proceedings

Internet jako zdroj informací pro ošetřovatelskou praxi a další vzdělávání
Hana Sochorová
Year: 2001
abstract in proceedings

Investigation of Infant Nutrition during the Six months of Life in the Czech Republic(1998-1999). Multicentre Study
F. Stožický, D. Schneidrová, A. Aujezdská, Z. Bartáková, Vladimír Janout, D. Mullerová, A. Mydlilová, M. Paulová, J. Šmejkalová
Year: 2001, Česko-slovenská pediatrie
journal article

Isolovaný typ plantární fibromatózy-Ledderhoseův syndrom.
Ivo Mařík, V. Smrčka, I. Juliš
Year: 2001, Pohybové ústrojí, 8
journal article

Jak ovlivnit včasné pooperační komplikace po modifikované radikální matektomii
Anton Pelikán
Year: 2001
abstract in proceedings

jaro a jeho zdravotní rizika
Jaroslav Slaný
Year: 2001, H - magazín
journal article

Je sonografický nález u diabetiků odlišný?
Arnošt Martínek, P. Klvaňa, Pavel Marten, M. Lešková, Jana Dvořáčková
Year: 2001, Vnitřní lékařství
journal article

Jedovaté suchozemské živočíchy Stredomorskej oblasti
Rastislav Maďar, Tibor Baška
Year: 2001, Konzílium
journal article

Juvenilní idiopatická artritida a její vliv na somatický vývoj dětí
Darja Jarošová
Year: 2001, Sestra
journal article

K biofyzice vokálního ústrojí
Hana Sochorová, J. Pešák, S. Laichman
Year: 2001
abstract in proceedings

K uplatnění mediace v psychosoicální pomoci
Lenka Holá
Year: 2001, Sociální politika
journal article

Klinicky významné interakcie s monitorovanými liečivami
Milan Grundmann
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komplexní vyhodnocování scintigrafických vyšetření v počítačové síti PC.
Vojtěch Ullmann
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Končetinový kompartment syndrom
Jaroslav Mayzlík, Leopold Pleva
Year: 2001
abstract in proceedings

Kvalita života pacientů s chronickou bolestí
Darja Jarošová
Year: 2001
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Kvalita života u klientů trpících chronickou bolestí
Bohdana Dušová
Year: 2001
abstract in proceedings

Labyrintová symptomatologie vestibulárních schwannomů
Jiří Mrázek, E. Mrázková, J. Horáček, Tomáš Paleček
Year: 2001, Otorinolaryngologie
journal article

Labyrintová symptomatologie vestibulárních schwannomů
Jiří Mrázek, E. Mrázková, Jaroslav Horáček, Tomáš Paleček
Year: 2001, Otorinolaryngologie a foniatrie
journal article

Labyrintová symptomatologie vestibulárních schwannomů
Jiří Mrázek, E. Mrázková, J. Horáček, Tomáš Paleček
Year: 2001, Otorinolaryngologie
journal article

Lambert-Klabusay - lékař a člověk
Jindřich Šajnar
Year: 2001
abstract in proceedings

Lamotrigine drug interactins with carbamazepine in children epileptic patients with and without valproic comedication
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Ivana Kacířová
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lamotrigine drug interactions with carbamazepine in pediatric epileptic patients with and without valproic comedication
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, I. Kacířová
Year: 2001, Epilepsia
journal article

Lamotrigine drug interactions with carbamazepine in pediatric epileptic patients with and without valproic comedication
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Ivana Kacířová
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lamotrigine drug interactions with carbamazepine in pediatric patients with and without valproic comedication
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Ivana Kacířová
Year: 2001, Epilepsia 42
journal article

Laparoskopické paliativní operace kolon
Lubomír Martínek, Jan Dostalík
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Léčba hypertenze u starší populace v terénní praxi
L. Dvořáček, H. Knedlíková, O. Němec, Milan Grundmann
Year: 2001
abstract in proceedings

Léčba testikulárních nádorů pro provedené "upfront" chemoterapii BEP
Pavel Vodvářka
Year: 2001
abstract in proceedings

Léčeba akutních gastroenteritid. Farmakoterapie v dětském věku,skriptum 2001
Astrid Šuláková
Year: 2001
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Léčebná výměnná plazmafaréza - možnosti a perspektivy na přelomu tisíciletí
Jan Pták
Year: 2001, Praktický lékař
journal article

Léčebná výměnná plazmaferéza - možnosti a perspektivy na přelomu tisíciletí
Jan Pták
Year: 2001, Praktický lékař
journal article

Léčebné využití cytoredukční erytrocytaferézy - pětileté zkušenosti
Jan Pták
Year: 2001, Praktický lékař
journal article

Legislativa v hygieně práce-pracující dorost
K. Hrnčíř
Year: 2001
abstract in proceedings


