Publications
Farmakologické aspekty Ademetionu
Milan Grundmann
Year: 2000
abstract in proceedings

Fyzická zdatnost a zdravotní stav mládeže ve věku 15 až 19 let v závislosti na pohybové aktivitě
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková
Year: 2000
abstract in proceedings

Fyzická zdatnost a zdravotní stav mládeže ve věku 15 až 19 let v závislosti na pohybové aktivitě
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková
Year: 2000
abstract in proceedings

Fyzická zdatnost hasičského dorostu
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková
Year: 2000
abstract in proceedings

Fyzická zdatnost hasičského dorostu
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková
Year: 2000
abstract in proceedings

Genetická toxikologie a ochrana života
Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček, Zdeněk Jirák
Year: 2000
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Global experience in cervical carotid artery stent placement
Václav Procházka, MH Wholey, M Wholey, K Mathias, GS Roubin, EB Diethrich, M. Henry, S Bailey, P Bergeron, G Dorros, P Gaines, G Eles, CR Gomez, B Gray, J Guimaraens, R Higashida, DSW Ho, B Katzen, A Kambara, V Kumar, JC Laborde, M Leon, M Lim, H Londero, J Mesa, A Musacchio, S Myla, S Ramee, A Rodriquez, K Rosenfield, N Sakai, F Shawal, H Sievert, G Teitelbaum, JG Theron, C Vozzi, JS Yadav, SI Yoshimura
Year: 2000, CATHETER CARDIO INTE
journal article

Gynekologická cytodiagnostika
Jaroslav Horáček, J. Kobilková
Year: 2000
published expert opinions, reviews

High-performance liquid chromatographic method for therapeutic drug monitoring of cyclosporine A and its two metabolites in renal transplant patients
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, A. Jegorov
Year: 2000, J. Chromatogr. B
journal article

Hnačka cestovatelov z aspektu lekára-poradcu
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Year: 2000, Medicínsky monitor
journal article

Hodnocení kvality zdravotní péče
Darja Jarošová
Year: 2000, Revue ošetrovatelstva a laboratornych metodik
journal article

Hodnoty některých biochemických ukazatelů kostního metabolismu u kostních dysplazií.
Ivo Mařík, H. Hulejová, P. Špaček, J. Hyánek, E. Hyánková, M. Adam, F. Mazurová, D. Zemková
Year: 2000, Čs Pediatrie, 55
journal article

Hraniční případy oboru patologie a soudního lékařství
Jaroslav Horáček
Year: 2000
abstract in proceedings

Influence on body weight of chronic treatment with valproic acid in mono and polytherapy
M. Zielinski, Milan Grundmann, Blanka Kořístková, K. Kmieciak-Kolada, B. Okopieň, A. Zielinskia, Z.S. Herman
Year: 2000
abstract in proceedings

Influnce of Fixed Wrist on Finger Motorics
Jana Vyskotová, František Vaverka, Miroslav Janura
Year: 2000
abstract in proceedings

Interakce karbamazepinu a kyseliny valproové během dlouhodobé aplikace u dětských epileptiků
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Year: 2000
abstract in proceedings

Interakce léků s potravou
Milan Grundmann
Year: 2000, Interní Med.
journal article

Intestinal colonization leading to fecal urobilinoid excretion may play a role in the patogenesis of neonatal jaundice
L. Vítek, P. Kotal, M. Jirsa, J. Malina, M. Černá, Dittmar Chmelař, J. Fevery
Year: 2000, J PEDIATR GASTR NUTR
journal article

Intrathekální syntéza imunoglobulinů-naše zkušenosti s teechnikou hydragel 6CSF
Ludmila Nováčková, Antonín Pohlídal
Year: 2000
abstract in proceedings

Jak rozpoznáme dobrou dětskou obuv?
Pavla Šťastná
Year: 2000, TEP,
journal article

Jazyk latinský
Soňa Strakošová
Year: 2000
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

K problematice určování kostního věku u dětí
Jana Chmelová, T. Nekula
Year: 2000, Čes. Radiol
journal article

K zajištění psychických potřeb dítěte hospitalizovaného na operačním oddělení
Darja Jarošová
Year: 2000, Revue ošetrovateľstva a laboratornych metodik
journal article

Konservativní chhirurgická léčba primárního Ca prsu u žen
Josef Kopecký, Pavel Vodvářka
Year: 2000
abstract in proceedings

Kvalita péče, tvorba standardů a standardní terminologie
Dagmar Mastiliaková
Year: 2000
abstract in proceedings

Kvalita služeb ve zdravotnictví
Darja Jarošová
Year: 2000
abstract in proceedings

Kvalita života pacientů s chronickou bolestí
Darja Jarošová
Year: 2000, Ošetřovatelství - Teorie a praxe moderního ošetřovatelství
journal article

Lamotrigine drug interactions with carbamazepine in adult epileptic patients with and without valproic comedication
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Year: 2000, Br. J. Clin. Pharmacol.
journal article

Lamotrigine drug interactions with carbamazepine in adult epileptic patients with and without valproic comedication
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Year: 2000
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Léčba Hodgkinovy choroby podle protokolu Německé studijní skupiny.Naše zkušenosti a výsledky.
David Feltl
Year: 2000, Vnitřní lékařství
journal article

Léčba obezity
Arnošt Martínek
Year: 2000, Hubneme s rozumem
journal article

Lékové interakce digitalisových glykosidů
Milan Grundmann
Year: 2000, Interní Med.
journal article

Lékové interakce I.
Milan Grundmann
Year: 2000, Interní Med.
journal article

Lékové interakce II
Milan Grundmann
Year: 2000, Interní medicína pro praxi
journal article

Lékové interakce III
Milan Grundmann
Year: 2000, Interní medicína pro praxi
journal article

Lékové interakce-rozdělení, mechanismu, klinický význam
Milan Grundmann
Year: 2000
abstract in proceedings

Léky a kojení
Milan Grundmann
Year: 2000
abstract in proceedings

Life styl of school children
Jarmila Kristiníková
Year: 2000
abstract in proceedings

Lovastatin - od ovlivnění endoteliální dysfunkce po snížení výskytu KHS
Milan Grundmann
Year: 2000
abstract in proceedings

Lower Limb Prosthesis Made from Composite Materials-Reinforced Plastics 2000 .
Jiří Rosický, J. Klement
Year: 2000
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Maligní stenosa horní duté žíly - kasuistika
P. Štverák, Sylvia Skotnicová, Pavel Vodvářka, Arnošt Martínek, Marie Haringová, P. Matoška, I. Stolařová
Year: 2000, Čas. Lék. Čes
journal article

Management: Základy, prosperita, globalizace
Václav Lednický, K- Veber, Jarmila Riegerová
Year: 2000
published expert opinions, reviews

Materiální předpoklady péče o nemocné v akutní fázi cévní mozkové příhody v ČR. Národní epidemiologická studie
R. Herzig, K. Urbánek, I. Vlachová, B. Křupka, Vladimír Janout, Jiří Mareš
Year: 2000, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
journal article

McDonald´s - příklad úspěšného využití franchisingu
Václav Lednický
Year: 2000, Ekonomická revue
journal article

Mediace není psychoterapie
Lenka Holá
Year: 2000
abstract in proceedings

Menopauza a kvalita života
Bohdana Dušová
Year: 2000
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Menopauza a kvalita života
Bohdana Dušová
Year: 2000
abstract in proceedings

Metodika praktické výuky ošetřovatelského procesu (v kombinovaném bakalářském programu)
Dagmar Mastiliaková
Year: 2000
abstract in proceedings

Metodika psychoprofylaktické přípravy těhotných žen k porodu
Bohdana Dušová
Year: 2000, INFO sestra
journal article

Míra spolehlivosti a rizika antikoncepčních metod
David Matura
Year: 2000,
journal article


