Publications
Výchova a vzdělávání zdravotnických pracovníků na vysokých školách
Darja Jarošová
Year: 2001
abstract in proceedings

Výsledky antropometrického a zdravotního průzkumu nohou slovenských dětí ve věku od 2 do 15 let.
Pavla Šťastná, Petr Hlaváček
Year: 2001
abstract in proceedings

Výsledky měření dětských nohou na Slovensku.
Pavla Šťastná
Year: 2001, In: Kučerová, H.: INTERSHOE - jarní prezentační veletrh na břehu Dunaje. Kožařství
journal article

Výuka Materiálového inženýrství na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava
Z. Jonšta, Arnošt Silbernagel, F. Filuš
Year: 2001
abstract in proceedings

Využití Brüggerova konceptu u poranění krční páteře a míchy
Zdeňka Krhutová
Year: 2001
abstract in proceedings

Využití cytoredukční erytrocytaferézy v léčbě polyglobulie
Jan Pták
Year: 2001
abstract in proceedings

Využití dlahování v rehabilitaci ruky
Jana Vyskotová
Year: 2001
abstract in proceedings

Využití funkčního terapeutického přístupu u poranění krční páteře a míchy
Zdeňka Krhutová
Year: 2001
abstract in proceedings

Využítí separátoru Fresenius COM.TEC pro léčebné cytoredukční erytrocytaferézy (Pilotní studie)
Jan Pták
Year: 2001, Transfuze dnes
journal article

Využití velkého míče v prevenci vadného držení těla
Jarmila Kristiníková
Year: 2001
abstract in proceedings

Využití velkých míčů jako alternativní sedací plochy u dětí s vadným držením těla
Jarmila Kristiníková, Petra Dobešová
Year: 2001, in Bulletin Slovenské antropologie
journal article

Vývoj veřejné regionální státní správy v České republice
Václav Lednický
Year: 2001, Pohledy
journal article

Výzkumné aktivity materiálových kateder v ČR a SR
Arnošt Silbernagel
Year: 2001, Materiálove inženierstvo,
journal article

Význam magnetické rezonance při vyšetření páteře u nemocných s mnohočetným myelomem
Josef Nekula
Year: 2001, Vnitř.Lék.
journal article

Význam omega-3 nenasycených mastných kyselin v prevenci kardiovaskulárních chorob
Lydie Ryšavá
Year: 2001
abstract in proceedings

Význam pohybové aktivity u starších nemocných
Zdeňka Krhutová
Year: 2001
abstract in proceedings

Význam sledování citlivosti kmenů Escherichia coli pro empirickou léčbu
Eva Chmelařová, Věra Toršová, Jana Remešová
Year: 2001, Urologie pro praxi
journal article

Význam sledování citlivosti kmenů Escherichia coli pro empirickou léčbu
Eva Chmelařová, Věra Toršová, Jana Remešová
Year: 2001, Interní medicína
journal article

Význam správné interpretace náhodně zachycených CT obrazů intraokulárně aplikovaného silikonového oleje
Jana Chmelová, Z. Pastor, K. Komínek
Year: 2001, Čes. a slov. oftal
journal article

Význam správné interpretace náhodně zachycených CT obrazů intraokulárně aplikovaného silikonového oleje.
Jana Chmelová
Year: 2001, Čes.a Slov.Oftal
journal article

Význam správne volených cieľov
Darja Jarošová, Milan Myška, Václav Lednický, Štefan Slávik
Year: 2001, Ekonóm
specialist book chapter

Význam svalů dna pánevního
Jarmila Kristiníková
Year: 2001
abstract in proceedings

Význam svalů pánevního dna
Jarmila Kristiníková
Year: 2001
abstract in proceedings

Význam tvorby regionálního seskupení obcí pro cestovní ruch
Václav Lednický, K. Šeligová
Year: 2001
abstract in proceedings

Vzdělaná sestra?
Darja Jarošová
Year: 2001, Revue profesionálnej sestry
journal article

Základní poznatky o ionuzujícím záření
Jiří Švec
Year: 2001
abstract in proceedings

Zánětlivý fibroidní polyp žaludku (kazuistika)
Marie Rydlová, J. Haferník, Vladimír Hořava
Year: 2001, Česko-slovenská patologie a soudní lékařství
journal article

Zármutek a pomoc pozůstalým
Naděžda Špatenková
Year: 2001, Nakladatelství ISV
specialist book

Zdravie najlepší spoločník na cestách
Rastislav Maďar
Year: 2001, ARD
specialist book

Zkoušet na ponožku
Pavla Šťastná
Year: 2001, Právo
journal article

Zkoušet pouze celý pár
Pavla Šťastná
Year: 2001, Právo
journal article

Změna obsahu profesního vzdělání sester-předpoklad realizace změn v ošetřovatelské praxi. Výsledky studie
Dagmar Mastiliaková
Year: 2001
abstract in proceedings

Změna rolí u adolescentek
Yvetta Vrublová
Year: 2001
abstract in proceedings

Známe cukrovku?
Darja Jarošová
Year: 2001, Infosestra
journal article

Zobrazovací metody muskuloskeletárního systému pro fyzioterapeuty
Josef Nekula
Year: 2001
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zpráva o materiálu měděného plechu
Arnošt Silbernagel
Year: 2001
published expert opinions, reviews

. Úspěšná aferetická léčba atypického hemolyticko-uremického syndromu
Luděk Rožnovský, Jan Pták, A. Zjevíková, J. Zuchnická
Year: 2000, praktický lékař
journal article

A neoadjuvant preparation of patiens with esophageal cancer
Taťána Grosmanová
Year: 2000, Acta Univ. Palacky. Olomouc Fac. Med.
journal article

Aplikace silikonových návleků u pacientů s amputací bérce.
Petr Krawczyk
Year: 2000,
specialist book chapter

Bezřetězové systémy pojezdu dobývacích kombajnů.
Jiří Freis
Year: 2000
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Budeme diskutovat o lékařské etice?
Kateřina Ivanová
Year: 2000, HAD
journal article

CDT transferin level as an aspect in choice of immunosupressant after kidney transplantatiom
Taťána Grosmanová
Year: 2000, Acta Univ.Palacky. Olomuc. Fac. Med.
journal article

Cestovní ruch v České republice
Václav Lednický, Viktorie Janečková
Year: 2000, Ekonomická revue
journal article

Consumption of antiepileptics in big hospital with application drug utilization 90% method
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 2000
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Consumption of antiepiliptics in a large hospital with application drug utilisation 90% method
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 2000, B.J. Clin. Pharmacol
journal article

Controled rolling a St52-3 steel at the laboratory mill tandem
P. Bílovský, I. Schindler, T. Kubina, J. Dänemark, M. Radina, Arnošt Silbernagel, J. Šarovský, K. Kučera
Year: 2000, Acta Metallurgica Slovaca, Košice
journal article

CT obraz intraokulárně aplikovaného silikonového oleje
Jana Chmelová
Year: 2000, -
journal article

Deformace kyčelního kloubu na langobardském pohřebišti - jinžní Morava.
Ivo Mařík, V. Smrčka, M. Svenssonová
Year: 2000, Pohybové ústrojí, 7
journal article

Diagnostika funkčních autonomií štítné žlázy a jejich léčba radiojodem
Otakar Kraft
Year: 2000, Zdrav.Nov., Lék.Listy
journal article

Doktorská (dizertační práce)z vědního oboru 51-38-9 Ošetřovatelství
Dagmar Mastiliaková
Year: 2000
final dissertation (rigorous, final, habilitation)


