Publications
Terapeutické monitorování cyklosporinu A
I. Komzáková, Kristian Šafarčík, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 2002, Čes. slov. Farm.
journal article

Terapie dysfunkcí močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou
Jan Krhut, Olga Zapletalová, K. Mainer
Year: 2002, Neurologie pro praxi
journal article

Testing the protective characteristics of the oldest alpine footwear - results of archeological experiment in Oetzitalien Alps.
Petr Hlaváček
Year: 2002
abstract in proceedings

The analysis of pharmacotherapy of epilepsy using request forms for therapeutic monitoring of antiepileptics
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Year: 2002, Bratisl Lek Listy
journal article

The differential diagnostic of pancreatic cystic Lesions from the cytologist´s point of view,
Jana Dvořáčková, Arnošt Martínek, P. Klvaňa
Year: 2002
abstract in proceedings

The relationship between the surface elektromyographic signal and force
Miroslav Janura, D. Rodová, František Vaverka
Year: 2002
abstract in proceedings

Therapeutic results and changes in prognosis in patients with multiple myeloma in central and northern Moravia over the past 40 years
Arnošt Martínek, Jaromír Gumulec, Et Al.
Year: 2002, Vnitřní lékařství
journal article

Totálna parenterálna výživa a nozokomiálne sepsy
Rastislav Maďar
Year: 2002, Nozokomiálne nákazy
journal article

Totální gastrektomie pro nádorové onemocnění žaludku - způsoby rekunstrukce ovlivnění následné kvality života a výživy nemocných
Pavel Vodvářka
Year: 2002
abstract in proceedings

Transkulturní ošetřovatelství - požadavek nového tisíciletí
Dagmar Mastiliaková
Year: 2002
abstract in proceedings

Traumatic injury of the inferior vena cava, treatment and economical assesemenmt
Jan Dostalík, Jaroslav Mayzlík, V. Richter, Miloslav Mazur
Year: 2002
abstract in proceedings

Traumatologické centrum Fakultní nemocnice s poliklinikou
Leopold Pleva
Year: 2002, Rocznik Dzieciecej Chirurgii Urazowej
journal article

Trend saturace jódem dětské populace v ČR
Lydie Ryšavá
Year: 2002
abstract in proceedings

Trendy v ošetřovatelství
Darja Jarošová
Year: 2002
editorial work

Tváření vybraných slitin titanu
M. Greger, Arnošt Silbernagel
Year: 2002, Zeszyty naukowe Seria Mechanika
journal article

Úloha technických památek v rozvoji českého cestovního ruchu.
Václav Lednický
Year: 2002, Ekonomická revue cestovního ruchu
journal article

Úloha všeobecného lékaře při léčení aterosklerotických a venosních onemocnění končetin
Jaroslav Mayzlík
Year: 2002
abstract in proceedings

University of Kupio
Hana Sochorová
Year: 2002
work experience abroad

Uplatnění distančních forem studia ve vzdělávání zdravotních sester
Darja Jarošová
Year: 2002
abstract in proceedings

Uplatnění distančních forem studia ve vzdělávání zdravotních sester
Darja Jarošová, Viera Uhrová, Darja Jarošová, Kolektiv Autorů
Year: 2002, Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta
specialist book chapter

Úrazové protětí dolní duté žíly, léčba a ekonomické zhodnocení
Jan Dostalík, Jaroslav Mayzlík, Vladimír Richter, Lubomír Martínek
Year: 2002
abstract in proceedings

Úskalí diagnostiky leptomeningeálních metastáz
David Doležil, R. Čuřík, Ludmila Nováčková, V. Doležilová, Olga Zapletalová
Year: 2002, Neurologie pro praxi
journal article

Úvod do ošetřovatelství. Systémový přístup I. díl
Dagmar Mastiliaková
Year: 2002, Karolinum
specialist book

Úvod do ošetřovatelství. Systémový přístup II. díl
Dagmar Mastiliaková
Year: 2002, Karolinum
specialist book

Úvod do ošetřovatelství,I a II díl,Ošetřovatelství,Teorie a praxe moderního ošetřovatelství
Jana Kutnohorská, Dagmar Mastiliaková
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Úvod do ošetřovatelství,I a II díl,systémový přístup.
Jana Kutnohorská, Dagmar Mastiliaková
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Úvod do studia zdravotnické psychologie
Eva Zacharová
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

V záujme zvyšovania kvality
Jana Marečková, Iva Kubátová, Ivana Kupečková, František Konrád
Year: 2002, Sestra
journal article

Vakcína, ktorá může zachrániť život
Rastislav Maďar
Year: 2002, Diabetik
journal article

Validace metod sparse samplingu pro predikci AUC cyklosporinu A u renálně transplantovaných pacientů.
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Ilona Komzáková, Hana Brozmanová
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Validation of sparse sampling strategies for prediction of AUC of cyclosporine A in renal transplant patients
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, I. Komzáková, Hana Brozmanová
Year: 2002, Bratisl. lek. Listy
journal article

Vascular complications in miniinvasive surgery
Jan Dostalík, Jaroslav Mayzlík, V. Richter, Miloslav Mazur
Year: 2002
abstract in proceedings

Velká cévní poranění u laparoskopických operací
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur, Jaroslav Mayzlík, J. Samlík
Year: 2002, Rozhledy Chirurgie
journal article

Velké cévní poranění u laparoskopických operací
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur, Jaroslav Mayzlík, J. Samlík
Year: 2002, Rozhledy v chirurgii
journal article

Vesmír v kostce
Dittmar Chmelař, Stephen Hawking
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Vlastnosti sester manažerek ve zdravotnictví.
Darja Jarošová, Václav Lednický
Year: 2002, Moderný medicínsky manažment
journal article

Vliv fototerapie UVB 311 nm na osídlení kůže atopiků zlatým stafylokokem
M. Selerova, Věra Toršová, M. Nožičková
Year: 2002, Česko-slovenská dermatologie
journal article

Vliv fyzické aktivity a životního stylu na vybrané biomarkery zdravotního stavu populace hochů a dívek severomoravského regionu ve věku 15 až 19 let
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Z. Tučníková, Marek Bužga, Markéta Křenková, Ivona Zavacká
Year: 2002
abstract in proceedings

Vliv fyzické aktivity a životního stylu na vybrané biomarkery zdravotního stavu populace hochů a dívek severomoravského regionu ve věku 15 až 19 let
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Z. Tučníková, Marek Bužga, Markéta Křenková, Ivona Zavacká
Year: 2002
abstract in proceedings

Volnočasové aktivity seniorů
Bohdana Dušová, Darja Jarošová
Year: 2002
abstract in proceedings

Výpočetní simulace léčení deformit páteře trupovou ortézou.
Ivo Mařík, J. Čulík, P. Černý
Year: 2002
abstract in proceedings

Využitelnost manažerských metod Tomáše Bati v nastupujícím desetiletí
Václav Lednický
Year: 2002
abstract in proceedings

Využití manažerskcýh přístupů ke zvýšení konkurenční schopnosti podniku
Václav Lednický
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití speciální stavebnice k diagnostice a léčbě poruch mozkových funkcí
Jana Vyskotová, Josef Pech
Year: 2002, In J.Riegrová " Diagnostika pohybového systému
journal article

Využitie metódy kvantifikácie ošetrovateľskej starostlivosti pre stanovenie počtu ošetrovatelského personálu v domovoch dochodcov
Darja Jarošová
Year: 2002, Revue profesionálnej sestry
journal article

Využívanie moderných prípravkov pri ošetrovaní a liečbe dekubitov
Darja Jarošová
Year: 2002, Revue profesionálnej sestry
journal article

Význam alternativních porodů a jejich srovnání s klasickým vedením porodu
Bohdana Dušová
Year: 2002
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Význam alternativních porodů a jejich srovnání s klasickým vedením porodu
Bohdana Dušová
Year: 2002
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Význam alternativních porodů a jejich srovnávání s klasickým vedením porodu
Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová
Year: 2002
abstract in proceedings

Význam reelinu při vývoji centrálního nervového systému. I.
J. Veselý, Jana Mačáková, K. Dostálová, D. Riegrová
Year: 2002, Čs. fyziologie
journal article


