Publications
Sruktura výuky informatiky u bakalářských směrů Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity
Dagmar Mastiliaková, Miroslav Přádka
Year: 2002
abstract in proceedings

St. Martin´s College Lancaster
Růžena Dvořáčková
Year: 2002
work experience abroad

St. Martin´s College Lancaster
Darja Jarošová
Year: 2002
work experience abroad

Stanovení cyklosporinu A a jeho primárních metabolitů metodou vysoko účinné kapalinové chromatografie
Hana Brozmanová, Ilona Komzáková, Milan Grundmann
Year: 2002
abstract in proceedings

Stanovení cyklosporinu A metodou vysoce účinné kapalinové chromatografie (HPLC)
I. Komzáková, Hana Brozmanová, Kristian Šafarčík, Milan Grundmann
Year: 2002, Čes. slov. Farm.
journal article

Starostlivosť o seniorov vo Fínsku
Darja Jarošová
Year: 2002, Sestra
journal article

Stavby a řízení CO
Marek Smetana, M. Štrublík
Year: 2002
abstract in proceedings

Stavebnicová abdukční ramenní ortéza.
Jiří Rosický
Year: 2002, Ortopedická protetika
journal article

Stavebnicový stabilizační nákrčník.
Jiří Rosický
Year: 2002, Ortopedická protetika
journal article

Struktura a vlastnosti kovových materiálů
Arnošt Silbernagel
Year: 2002,
specialist book chapter

Struktura výuky oboru zdravotnických vyšetřovacích metod bakalářského studia Zdravotní fakulty Ostravské univerzity
Jiřina Ungerová, Ludmila Nováčková
Year: 2002
abstract in proceedings

Study of the enhancement of nursing education in Czech Republic during 2000
Dagmar Mastiliaková
Year: 2002, Textos De Las Conferencisa Y Ponencias
journal article

Světová prvoizolace Carnobacterium piscicola z lidského klinického materiálu
Dittmar Chmelař
Year: 2002, Zprávy CEM
journal article

Systémový plán ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s aktívnou tuberkulózou
Jana Košková
Year: 2002
abstract in proceedings

Take-off optimization patterns in ski jumping: general versus individual models
Miroslav Janura, František Vaverka
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Take-off optimization patterns in ski jumping: general versus individual models
Miroslav Janura, František Vaverka
Year: 2002
abstract in proceedings

TDM antibiotik
Milan Grundmann
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

TDM antibiotik
Milan Grundmann
Year: 2002
abstract in proceedings

TDM cyklosporinu A
Milan Grundmann
Year: 2002
abstract in proceedings

TDM of theophylline in elderly
Ilona Komzáková, Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Year: 2002, Bratisl Lek Listy
journal article

Technické možnosti korzetoterapie.
Ivo Mařík, J. Čulík, P. Černý, P. Zubina
Year: 2002
abstract in proceedings

Technické památky - šance cestovního ruchu v Ostravě
Václav Lednický
Year: 2002
abstract in proceedings

Tenis zabíjí starší muže se skrytou koronární nemocí
Jaroslav Šimíček
Year: 2002
abstract in proceedings

Tepelná a chladová zátěž zaměstnanců supermarketů
Zdeněk Jirák
Year: 2002
abstract in proceedings

Terapeutické monitorování cyklosporinu A
I. Komzáková, Kristian Šafarčík, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 2002, Čes. slov. Farm.
journal article

Terapie dysfunkcí močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou
Jan Krhut, Olga Zapletalová, K. Mainer
Year: 2002, Neurologie pro praxi
journal article

Testing the protective characteristics of the oldest alpine footwear - results of archeological experiment in Oetzitalien Alps.
Petr Hlaváček
Year: 2002
abstract in proceedings

The analysis of pharmacotherapy of epilepsy using request forms for therapeutic monitoring of antiepileptics
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Year: 2002, Bratisl Lek Listy
journal article

The differential diagnostic of pancreatic cystic Lesions from the cytologist´s point of view,
Jana Dvořáčková, Arnošt Martínek, P. Klvaňa
Year: 2002
abstract in proceedings

The relationship between the surface elektromyographic signal and force
Miroslav Janura, D. Rodová, František Vaverka
Year: 2002
abstract in proceedings

Therapeutic results and changes in prognosis in patients with multiple myeloma in central and northern Moravia over the past 40 years
Arnošt Martínek, Jaromír Gumulec, Et Al.
Year: 2002, Vnitřní lékařství
journal article

Totálna parenterálna výživa a nozokomiálne sepsy
Rastislav Maďar
Year: 2002, Nozokomiálne nákazy
journal article

Totální gastrektomie pro nádorové onemocnění žaludku - způsoby rekunstrukce ovlivnění následné kvality života a výživy nemocných
Pavel Vodvářka
Year: 2002
abstract in proceedings

Transkulturní ošetřovatelství - požadavek nového tisíciletí
Dagmar Mastiliaková
Year: 2002
abstract in proceedings

Traumatic injury of the inferior vena cava, treatment and economical assesemenmt
Jan Dostalík, Jaroslav Mayzlík, V. Richter, Miloslav Mazur
Year: 2002
abstract in proceedings

Traumatologické centrum Fakultní nemocnice s poliklinikou
Leopold Pleva
Year: 2002, Rocznik Dzieciecej Chirurgii Urazowej
journal article

Trend saturace jódem dětské populace v ČR
Lydie Ryšavá
Year: 2002
abstract in proceedings

Trendy v ošetřovatelství
Darja Jarošová
Year: 2002
editorial work

Tváření vybraných slitin titanu
M. Greger, Arnošt Silbernagel
Year: 2002, Zeszyty naukowe Seria Mechanika
journal article

Úloha technických památek v rozvoji českého cestovního ruchu.
Václav Lednický
Year: 2002, Ekonomická revue cestovního ruchu
journal article

Úloha všeobecného lékaře při léčení aterosklerotických a venosních onemocnění končetin
Jaroslav Mayzlík
Year: 2002
abstract in proceedings

University of Kupio
Hana Sochorová
Year: 2002
work experience abroad

Uplatnění distančních forem studia ve vzdělávání zdravotních sester
Darja Jarošová
Year: 2002
abstract in proceedings

Uplatnění distančních forem studia ve vzdělávání zdravotních sester
Darja Jarošová, Viera Uhrová, Darja Jarošová, Kolektiv Autorů
Year: 2002, Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta
specialist book chapter

Úrazové protětí dolní duté žíly, léčba a ekonomické zhodnocení
Jan Dostalík, Jaroslav Mayzlík, Vladimír Richter, Lubomír Martínek
Year: 2002
abstract in proceedings

Úskalí diagnostiky leptomeningeálních metastáz
David Doležil, R. Čuřík, Ludmila Nováčková, V. Doležilová, Olga Zapletalová
Year: 2002, Neurologie pro praxi
journal article

Úvod do ošetřovatelství. Systémový přístup I. díl
Dagmar Mastiliaková
Year: 2002, Karolinum
specialist book

Úvod do ošetřovatelství. Systémový přístup II. díl
Dagmar Mastiliaková
Year: 2002, Karolinum
specialist book

Úvod do ošetřovatelství,I a II díl,Ošetřovatelství,Teorie a praxe moderního ošetřovatelství
Jana Kutnohorská, Dagmar Mastiliaková
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Úvod do ošetřovatelství,I a II díl,systémový přístup.
Jana Kutnohorská, Dagmar Mastiliaková
Year: 2002
published expert opinions, reviews


