Publications
Kvalita života u klientů s chronickou bolestí zad
Bohdana Dušová
Year: 2002
abstract in proceedings

Laparoskopická epinefrektomie
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Igor Satinský, Miloslav Mazur, Peter Schwarz
Year: 2002
abstract in proceedings

Laparoskopická kolostomie
Lubomír Martínek, Jan Dostalík
Year: 2002, Rozhledy Chirurgie
journal article

Laparoskopické řešení perforace sigmoidea při koloskopii
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur, Jiří Černoch
Year: 2002
abstract in proceedings

Laparoskopicky asistovaná koostomie
Lubomír Martínek, Jan Dostalík, Petr Vávra
Year: 2002
abstract in proceedings

Laparoskopie a syndrom testikulární feminizace
Hedvika Geržová, Peter Koliba
Year: 2002
abstract in proceedings

Léčba Hodgkinovy choroby v roce 2002
David Feltl
Year: 2002, Klinická onkologie
journal article

Left ventricular pseudoaneurysm - position of radionuclide ventriculography in diagnosis.
Otakar Kraft
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Living with chronic pain - old people experiences
Darja Jarošová
Year: 2002
abstract in proceedings

Living with chronic pain - old people experiences
Darja Jarošová
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

MALCH - manuálně asistovaná laparoskopická chirurgie
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur
Year: 2002
abstract in proceedings

?Maligní nehodgkinské lymfomy v dětském věku
Jaroslav Slaný
Year: 2002, Grada Publishing
specialist book chapter

Management zdravotně sociální péče o seniory v komunitě
Darja Jarošová
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Manažment sociálno-zdravotnej starostlivosti o seniorov v komunite
Darja Jarošová
Year: 2002, Sestra
journal article

Manuál prevence a časné detekce nádorových onemocnění.
Pavel Vodvářka
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Manuálně asistovaná laparoskopická chirurgie kolorekta
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Petr Anděl, Igor Satinský, Vladimír Richter, Miloslav Mazur, Aleš Foltys
Year: 2002, Rozhledy Chirurgie
journal article

Manuálně asistovaná laparoskopická chirurgie rekta
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Petr Anděl, Igor Satinský, Vladimír Richter, Miloslav Mazur, Aleš Foltys
Year: 2002, Rozhledy v chirurgii
journal article

Manuálně asistovaná laparoskopická nefrektomie od živého dárce
Jan Dostalík, J. Samlík, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur, Aleš Foltys
Year: 2002
abstract in proceedings

Matematika na dlani
Miroslav Janura, E. Janurová
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Metalografický rozbor kulatiny průměr 180 z oceli pro Metalografickou výrobu náprav ATM
Arnošt Silbernagel, Z. Jonšta
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Metodiky hodnocení zdravotních rizik v hygienické službě
Jaroslav Volf
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Minuty pro zdraví 2002
Hana Kubešová, J. Holík, M. Hauserová, M. Bízová
Year: 2002, Gloria
specialist book

Modelovanie tvorby metabolitov cyklosporínu A u pacientov
Ladislav Dedík, Mária Ďurišová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Ilona Komzáková
Year: 2002
abstract in proceedings

Molekulární analýza Wilsonovy choroby
S. Vrábelová, P. Váňová, L. Kopečková, P. Trunečka, V. Smolka, D. Procházková, Š. Vejvalková, Astrid Šuláková, V. Kupčová, V. Bzdúch, L. Kozák
Year: 2002, Cas Lek Cesk.
journal article

Molekulové mechanizmy učenia a paměti.
P. Jednička, L. Beňusková, Jana Mačáková, D. Ostatníková
Year: 2002, SAP
specialist book

Možnost uplatnění hornických technických památek Ostravy v cestovním ruchu
Václav Lednický
Year: 2002
abstract in proceedings

Možnosti a úskalí použité metody sparse samplingu při TDM cyklosporinu A
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 2002
abstract in proceedings

Možnosti péče o seniory – informovanost občanů
Darja Jarošová, Eva Zacharová
Year: 2002
abstract in proceedings

Možnosti využití stavebnice ve škole úchopu
Jana Vyskotová, Josef Pech
Year: 2002
abstract in proceedings

MR nálezy z m.Creutzfeldt-Jakob
Josef Nekula
Year: 2002, Čes.a Slov.Neurol.Neurochir.
journal article

Multimédia - možnosti a přínos oboru foniatrie
Hana Sochorová, J. Pešák
Year: 2002
abstract in proceedings

Nadměrná fosforylace proteinů v rozvoji Alzheimerovy nemoci se zřetelem na nové perspektivy její farmakoterapie.
J. Veselý, Jana Mačáková, K. Dostálová, D. Riegrová
Year: 2002, Psychiatrie
journal article

Národní standardizace v ošetřovatelství
Jana Marečková, Iva Kubátová
Year: 2002
abstract in proceedings

Naše zkušenosti s monitorováním hladin lamotriginu
Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Návrh kritérií pro jednotný postup při lékařském posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu povolání a poskytování závodní preventivní péče příslušníkům hasičského záchranného sboru ČR
Jiří Chaloupka, Zdeněk Jirák, Samuel Lvončík
Year: 2002, Pracovní lékařství
journal article

Několik poznámek k historii bolesti
Bohdana Dušová, Darja Jarošová, Darja Jarošová, Otto Obst
Year: 2002, ZSF OU
specialist book chapter

Nekrotizující fasciitida.
P. Klečka, Jiří Mrázek, K. Matler, E. Mrázková, D. Czerny
Year: 2002, Otorinolaryng. a Foniat./Prague/
journal article

Nemoc jako předmět sociologie?
Naděžda Kubíčková
Year: 2002, OLOMOUC : UP
specialist book chapter

Nemocničné sepsy, ich vznik, prevencia a úloha vaskulárnych katétrov : (review)
Rastislav Maďar, Henrieta Hudečková, Dušan Krkoška, Štefan Straka
Year: 2002, Acta chemotherapeutica
journal article

Nemocný s akutním srdečním infarktem: vnímání choroby a vyrovnání se s ní
Ilona Plevová
Year: 2002
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Neue Orthesen mit hoher Biegevorspannung.
Ivo Mařík, J. Čulík, P. Černý, D. Zemková, P. Zubina, E. Hyánková
Year: 2002, Orthopädie-Technik, 11
journal article

Neuroradiologie
Josef Nekula
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Nomogramy pro určování tibio-femorálního úhlu.
Ivo Mařík, D. Zemková, J. Čulík
Year: 2002, Pohybové ústrojí, 9
journal article

Nová terminologie v ošetřovatelství - aplikace do oblasti všeobecné péče o onkologicky nemocné.
Dagmar Mastiliaková
Year: 2002
abstract in proceedings

Nové kurikulum v akreditovaném studijním programu ošetřovatelství - obory všeobecná sestra a porodní asistentka
Dagmar Mastiliaková
Year: 2002
abstract in proceedings

Nové možnosti českého cestovního ruchu na globálním trhu
Václav Lednický
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nové možnosti českého cestovního ruchu na globálním trhu.
Václav Lednický
Year: 2002
abstract in proceedings

Nový pohled na limity ohrožení nemocí z povolání u poškození cév a nervů z vibrací s ohledem na výsledky epidemiologické studie
Anna Šplíchalová, Milena Menzlová
Year: 2002, České pracovní lékařství č.2/2002
journal article

Nový význam managementu zdravotnictví
Kateřina Ivanová
Year: 2002, Zdavotnictví v České republice
journal article

Nutrice těžce popáleného pacienta
Jarmila Tymonová, M. Adámková
Year: 2002, Lékařské listy
journal article


