Publications
Pharmacokinetic profile in children treated by isepamicin in intensive care unit
Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, René Hrdlička, Milan Grundmann
Year: 2001, Ther. Drug. Monit.
článek v odborném periodiku

Pharmacokinetic study of iodine-labeled silibinins in rat
N. Škottová, Zdeněk Švagera, R. Večeřa, K. Urbánek, A. Jegorov, Vilím Šimánek
Year: 2001, Pharmacol Res.
článek v odborném periodiku

Pharmacotherapy in smoking cessation
Tibor Baška, Rastislav Maďar, Štefan Straka, Elena Kavcová
Year: 2001, Bratislavské lekárske listy
článek v odborném periodiku

PM 10 and PM 2.5 concentrations in Central and Eastern Europe: Results from the Cesar study
D. Houthuijs, O. Breugelmans, G. Hoek, É. Vaskövi, E. Miháliková, J.S. Pastuszka, Vítězslav Jiřík, S. Sachelarescu, D. Lolova, K. Meliefste, E. Uzunova, C. Marinescu, Jaroslav Volf, F. De Leeuw, H. Van De Wiel, T. Fletcher, E. Lebret, B. Brunekreef
Year: 2001, ATMOS ENVIRON
článek v odborném periodiku

Podíl aortae caudalis na kolaterální cirkulaci
Jaroslav Mayzlík, J. Havelka, P. Samlík, Pavel Havránek
Year: 2001, Praktická flebologie
článek v odborném periodiku

Pohyb, jako součást léčebného programu u osteoporózy
Zdeňka Krhutová
Year: 2001
stať ve sborníku

Polymorfizmus genů a molekulární epidemiologie - docentská habilitace
Lubomír Dobiáš, Antonín Vaishar, J. Salagovič, Pavlína Hlavinková, Sylvie Hofírková, Mojmír Hrádek, Eva Kallabová, Karel Kirchner, Alžbieta Klímová, Jan Lacina, Stanislav Ondráček, Evžen Quitt, Jitka Škrabalová, Bohumír Trávníček
Year: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Population pharmacokinetics of carbamazepine in patients with epilepsy
J. Chládek, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, J. Martínková
Year: 2001, Acta Med.
článek v odborném periodiku

Poranenia jedovatými morskými živočíchmi z aspektu lékara-poradcu
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Year: 2001, Konzílium
článek v odborném periodiku

Porovnání výsledků farmakokinetické analýzy CyA stanovených metodou HPLC a specifickou RIA
Ilona Komzáková, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Kristian Šafarčík, Milan Grundmann
Year: 2001, Čs. Fyziol.
článek v odborném periodiku

Possibilities of Caring for Elderly People in the Czech Republic
Darja Jarošová
Year: 2001
stať ve sborníku

Possibilities of Carying for Elderly People in the Czech Republic
Darja Jarošová
Year: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Posudek- v oboru hygiena, preventivní lékařství, epidemiologie Profesorské inaugurační řízení
Lubomír Dobiáš, Petr Kutáč, M. Černá
Year: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Potransfuzní komplikace - diagnostika a prevence
Blahomír Kuča, Julie Tesařová, Josef Kopecký, Jorga Sumerová, Pavel Vodvářka
Year: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pracovní neschopnost jako charakteristika zdravotního stavu výběrového souboru
Milena Menzlová, B. Sklář, E. Smelíková, M. Keka
Year: 2001
stať ve sborníku

Pracovní neschopnost jako charakteristika zdravotního stavu výběrového souboru
Milena Menzlová, B. Sklář, E. Smelíková, M. Keka
Year: 2001
stať ve sborníku

Pracovní neschopnost jako charakteristika zdravotního stavu výběrového souboru.
Milena Menzlová, B. Sklář, E. Smelíková, M. Keka
Year: 2001
stať ve sborníku

Preskripce antiastmatik v terénní praxi
Milan Grundmann, L. Dvořáček, Ivana Kacířová, H. Knedlíková
Year: 2001
stať ve sborníku

Preskripce antibiotik v terénní praxi
Milan Grundmann, L. Dvořáček, Ivana Kacířová, H. Knedlíková
Year: 2001
stať ve sborníku

Preskripce antiepileptik v terénní praxi
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, L. Dvořáček, H. Knedlíková
Year: 2001
stať ve sborníku

Prevence násilí v rodinách
Ivana Fialová
Year: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Primární prevence KVO na pracovištích okresu Karviná
Hana Lehocká, J. Kubina
Year: 2001
stať ve sborníku

Primární prevence KVO na pracovištích okresu Karviná
Hana Lehocká, J. Kubina
Year: 2001
stať ve sborníku

Problem przemocy w rodzinach w Republice Czeskiej
Ivana Fialová
Year: 2001, Auxilium sociale
článek v odborném periodiku

Problémy s podáváním léků ve stáří
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Ivana Kacířová
Year: 2001
stať ve sborníku

Problémy s podáváním léků ve stáří
Milan Grundmann
Year: 2001
stať ve sborníku

Problémy s podáváním léků ve stáří - I. Farmakokinetika ve stáří.
Milan Grundmann
Year: 2001, Interní Med.
článek v odborném periodiku

Problémy s podáváním léků ve stáří - II. Nažádoucí účinky léků.
Milan Grundmann
Year: 2001, Interní Med.
článek v odborném periodiku

Problémy s podáváním léků ve stáří - III. Compliance.
Milan Grundmann
Year: 2001, Interní Med.
článek v odborném periodiku

Proces komunikace a jeho význam v onkologii.
Pavel Vodvářka
Year: 2001
stať ve sborníku

Profesionální inhalační expozice polycyklickým aromatickým uhlovodíkům pracovníků hutnických provozů a riziko chemické karcinogenity
J. Kubina, G. Večerková
Year: 2001, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Proposal for a methodology and measurement of changes to the internal space of children´s footwear.
J. Pavlačková, Petr Hlaváček
Year: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Protetická chodidla a jejich vlastnosti (2.část).
Jiří Rosický
Year: 2001, Ortopedická protetika
článek v odborném periodiku

Průkaz lymfatických uzlin v perikolické tukové tkáni u kolorektálního karcinomu
Marie Rydlová, Miroslav Přádka
Year: 2001
stať ve sborníku

Předpoklady dalšího rozšřování mediace
Lenka Holá
Year: 2001, Bulletin pro sociální prevenci
článek v odborném periodiku

Příspěvek k diferenciální diagnostice granulomatózních procesů v plicní tkáni
Jaroslav Horáček, Vladimír Hořava, M. Vrátný
Year: 2001
stať ve sborníku

Psychoprofylaktická příprava těhotné ženy a páru k porodu - úloha porodní asistentky
Bohdana Dušová
Year: 2001
stať ve sborníku

Psychosociální podpora nemocných se zhoubným nádorem prsu
Pavel Vodvářka
Year: 2001
stať ve sborníku

Recidivující intraneurální ganglion n. peroneus comm
Pavel Drábek, M. Filip, P. Šupšáková, R. Čuřík
Year: 2001, Čes. a slov. Neurol. Neurochir
článek v odborném periodiku

Regulační systém a ošetřovatelská praxe
Dagmar Mastiliaková
Year: 2001, Ošetřovatelství
článek v odborném periodiku

Regulační systém a ošetřovatelská praxe
Dagmar Mastiliaková
Year: 2001, Ošetřovatelství.Teorie a praxe moderního ošetřovatelství
článek v odborném periodiku

Renoprotektivní účinek Irbesartanu u diabetických pacientů - výsledky programu PRIME
Milan Grundmann
Year: 2001
stať ve sborníku

Revascularizarion and coronary Arteriogram in patients with coronary artery disease
T. Minarik, Arnošt Martínek, P. Matoška, Leopold Pleva, I. Stolarova
Year: 2001, Europace Supplements
článek v odborném periodiku

Risiken der Verletzung von Diabetikerfüßen während der Zeit des Tragens von neuen Schuhen
Petr Hlaváček, Martina Černeková
Year: 2001
stať ve sborníku

Risk of Pressure Damage to Diabetic Feet when Wearing new Footwear
Petr Hlaváček, Martina Černeková
Year: 2001
stať ve sborníku

Riziko citrátové intoxikace při léčebných aferézách
Jan Pták
Year: 2001
stať ve sborníku

Rizikové faktory u poruch příjmu potravy-průřezová epidemiologická studie
Vladimír Janout, H. Kollárová, P. Němečková
Year: 2001, Česká a slovenská psychiatrie
článek v odborném periodiku

Rok 2000 - historická změna - oddělení ošetřovatelství od lékařských věd a jeho zařazení do nomenklatury zdravotních věd v ČR
Dagmar Mastiliaková
Year: 2001
stať ve sborníku

Role porodní asistentky v sexuální výchově
Yvetta Vrublová
Year: 2001
stať ve sborníku

Rozpojitelnost hornin při popvrchovém dobývání užitkových nerostů a jejich matematické modelování
Jiří Vrbický
Year: 2001
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)


