Publications
Jak správně nakupovat dětskou obuv.
Pavla Šťastná
Year: 2002, Osobní lékař
journal article

Je vzťah medzi rakovinou vaječníkov a talkovým praškom?
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Štefan Straka
Year: 2002, Hygiena
journal article

JLF UK v Martine
Darja Jarošová
Year: 2002
work experience abroad

Jsou poruchy chování atributem stáří?
Hana Kubešová, P. Weber, V. Polcarová
Year: 2002, Lékařské Listy
journal article

Jste těhotná? Tak se rozmazlujte ...
Pavla Šťastná
Year: 2002, Detail.Baťa
journal article

K etickým problémům ve zdravotnických službách
Darja Jarošová
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K pojetí krizového managementu.
Václav Lednický
Year: 2002, Acta academica karviniensia
journal article

K problému domácího násilí
Ivana Fialová
Year: 2002
abstract in proceedings

Kapitoly Fyziologie práce, Práce v nepříznivých tepelně vlhkostních podmínkách. In Vybrané kapitoly z praconího lékařství.
Zdeněk Jirák
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kardiotoxicita protinádorové chemoterapie
Hana Kubešová
Year: 2002, V
specialist book

Kauza raritního břišního poranění (s dobrým koncem)
Jan Dostalík, Jaroslav Mayzlík, V. Richter, Lubomír Martínek
Year: 2002
abstract in proceedings

Kdo je manažerka případů ?
Lenka Gavlasová
Year: 2002, Sestra
journal article

Klinická onkologie.
Pavel Vodvářka
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Klinické aspekty pneumonie vyvolané Chlamydia pneumoniae
Vítězslav Kolek, Věra Toršová
Year: 2002, Respirace
journal article

Klinický obraz pacientů s leptomeningeálním metastatickým postižením
David Doležil
Year: 2002, Trendy v medicíně
journal article

Komunikace s cizinci při poskytování zdravotní péče a respektování jejich multikulturní odlišnosti v rámci českého právního řádu.
Jana Kutnohorská
Year: 2002
abstract in proceedings

Komunikace s cizinci při poskytování zdravotní péče a respektování jejich transkulturní/multikulturní odlišnosti v rámci českého právního řádu.
Jana Kutnohorská
Year: 2002
research reports and final reports of opposed grants

Koncepce ošetřovatelství
Dagmar Mastiliaková
Year: 2002
abstract in proceedings

Korzetoterapie s použitím Cheneau korzetu a dynamické trupové ortézy
Ivo Mařík, P. Zubina, J. Čulík, P. Černý
Year: 2002
abstract in proceedings

Korzetoterapie u onkologických pacientů.
Petr Krawczyk, V. Kubíčková, S. Borovičková
Year: 2002,
specialist book chapter

Krátkodobě a dlouhodobě únosná tepelná zátěž-její měření a hodnocení
Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Hana Tomášková
Year: 2002
abstract in proceedings

Krátkodobě a dlouhodobě únosná tepelná zátěž-její měření a hodnocení
Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Hana Tomášková
Year: 2002
abstract in proceedings

Krevní laktát po ergometrii do maxima u zdravých a kardiaků
Jaroslav Šimíček, Jiřina Ungerová, Marek Bužga, Zdeněk Jirák
Year: 2002
abstract in proceedings

Kvalita ošetřovatelské péče (I. část)
Dagmar Mastiliaková
Year: 2002, Ošetřovatelství. Teorie a praxe moderního ošetřovatelství.
journal article

Kvalita ošetřovatelské péče (II. část)
Dagmar Mastiliaková
Year: 2002, Ošetřovatelství. Teorie a praxe moderního ošetřovatelství.
journal article

Kvalita ošetřovatelské péče(III.část)Teorie a praxe moderního ošetřovatelství
Dagmar Mastiliaková
Year: 2002, Ošetřovatelství
journal article

Kvalita života u klientů s chronickou bolestí zad
Bohdana Dušová
Year: 2002
abstract in proceedings

Laparoskopická epinefrektomie
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Igor Satinský, Miloslav Mazur, Peter Schwarz
Year: 2002
abstract in proceedings

Laparoskopická kolostomie
Lubomír Martínek, Jan Dostalík
Year: 2002, Rozhledy Chirurgie
journal article

Laparoskopické řešení perforace sigmoidea při koloskopii
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur, Jiří Černoch
Year: 2002
abstract in proceedings

Laparoskopicky asistovaná koostomie
Lubomír Martínek, Jan Dostalík, Petr Vávra
Year: 2002
abstract in proceedings

Laparoskopie a syndrom testikulární feminizace
Hedvika Geržová, Peter Koliba
Year: 2002
abstract in proceedings

Léčba Hodgkinovy choroby v roce 2002
David Feltl
Year: 2002, Klinická onkologie
journal article

Left ventricular pseudoaneurysm - position of radionuclide ventriculography in diagnosis.
Otakar Kraft
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Living with chronic pain - old people experiences
Darja Jarošová
Year: 2002
abstract in proceedings

Living with chronic pain - old people experiences
Darja Jarošová
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

MALCH - manuálně asistovaná laparoskopická chirurgie
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur
Year: 2002
abstract in proceedings

?Maligní nehodgkinské lymfomy v dětském věku
Jaroslav Slaný
Year: 2002, Grada Publishing
specialist book chapter

Management zdravotně sociální péče o seniory v komunitě
Darja Jarošová
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Manažment sociálno-zdravotnej starostlivosti o seniorov v komunite
Darja Jarošová
Year: 2002, Sestra
journal article

Manuál prevence a časné detekce nádorových onemocnění.
Pavel Vodvářka
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Manuálně asistovaná laparoskopická chirurgie kolorekta
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Petr Anděl, Igor Satinský, Vladimír Richter, Miloslav Mazur, Aleš Foltys
Year: 2002, Rozhledy Chirurgie
journal article

Manuálně asistovaná laparoskopická chirurgie rekta
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Petr Anděl, Igor Satinský, Vladimír Richter, Miloslav Mazur, Aleš Foltys
Year: 2002, Rozhledy v chirurgii
journal article

Manuálně asistovaná laparoskopická nefrektomie od živého dárce
Jan Dostalík, J. Samlík, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur, Aleš Foltys
Year: 2002
abstract in proceedings

Matematika na dlani
Miroslav Janura, E. Janurová
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Metalografický rozbor kulatiny průměr 180 z oceli pro Metalografickou výrobu náprav ATM
Arnošt Silbernagel, Z. Jonšta
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Metodiky hodnocení zdravotních rizik v hygienické službě
Jaroslav Volf
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Minuty pro zdraví 2002
Hana Kubešová, J. Holík, M. Hauserová, M. Bízová
Year: 2002, Gloria
specialist book

Modelovanie tvorby metabolitov cyklosporínu A u pacientov
Ladislav Dedík, Mária Ďurišová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Ilona Komzáková
Year: 2002
abstract in proceedings

Molekulární analýza Wilsonovy choroby
S. Vrábelová, P. Váňová, L. Kopečková, P. Trunečka, V. Smolka, D. Procházková, Š. Vejvalková, Astrid Šuláková, V. Kupčová, V. Bzdúch, L. Kozák
Year: 2002, Cas Lek Cesk.
journal article


