Publications
Hodnocení účinnosti vakcinace proti hepatitidě B u novorozenců HBsAg pozitivních matek - třináctileté zkušenosti
Luděk Rožnovský, Ivo Lochman, A. Zjevíková, L. Lukáčová, I. Orságová, L. Plíšková, A. Kloudová, J. Chovančík
Year: 2002
abstract in proceedings

Hodnocení zdravotního stavu, přístupy klinické epidemiologie
Vladimír Janout
Year: 2002, SZÚ Praha
specialist book

Hormonální substituční terapie a nádory ovaria
Libor Ševčík, Jaroslav Klát, Peter Koliba
Year: 2002, Česká gynekologie - Česká lékařská společnost JEP
journal article

Hormonální substitutční terapie a zhoubné epiteliální nádory ovaria
Libor Ševčík, Jaroslav Klát, Peter Koliba
Year: 2002, Iatrike technew - Cebiko, s. r. o. Praha
journal article

HPV infekce u pacientek s cervikální intraepiteliální neoplazií
Libor Ševčík, Peter Koliba, Peter Gráf, Marek Konderla
Year: 2002, Praktická gynekologie - Medica Publishing and Consultig
journal article

Hyperglycaemia 83 mmol/l - Case-report
Arnošt Martínek, Vladimír Hrabovský
Year: 2002, Praktický lékař
journal article

II. ostravské sympozium ošetřovatelství s mezinárodní účastí
Darja Jarošová
Year: 2002
organizing conference, workshop

Imunoadsorpce - nová možnost léčby autoimunitních onemocnění
Jan Pták
Year: 2002, Praktický lékař
journal article

Imunoanalytické metody stanovení cyklosporinu A
Kristian Šafarčík, Ilona Komzáková, Vladimír Bartoš, Milan Grundmann
Year: 2002, Česká a slovenská farmacie
journal article

Indication of patients with myasthenia gravis for immunoadsorption therapy
David Doležil, Jan Pták
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Indication of patiernts with myasthenia gravis for immunoadsorption therapy.
David Doležil, Jan Pták, Jan Hromada
Year: 2002
abstract in proceedings

Informační technologie a technika administrativy ve zdravotnictví
Hana Sochorová
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Injury of Veins at pelvis Fractures
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, Vladimír Ječmínek
Year: 2002
abstract in proceedings

Inkontinence ve stáří - zvláštnosti diagnostiky a léčby
Jan Krhut, K. Mainer
Year: 2002, Urologie pro praxi
journal article

Integrovaný systém komunitní péče o seniory
Darja Jarošová
Year: 2002, Info Sestra
journal article

Internetové zdroje pro ošetřovatelství
Hana Sochorová
Year: 2002
abstract in proceedings

Internetové zdroje pro ošetřovatelství
Hana Sochorová, Darja Jarošová
Year: 2002, OU, ZSF
specialist book chapter

Intimní život žen v klimakteriu
Yvetta Vrublová
Year: 2002, Sestra
journal article

Intrapelvická krvácení u zlomenin pánve
Leopold Pleva, Vladimír Ječmínek, Jaroslav Mayzlík, M. Forman
Year: 2002
abstract in proceedings

Invaze gynekologických malignit do močových cest
Jan Krhut, K. Mainer, D. Němec, Jan Kopecký
Year: 2002, Praktická gynekologie
journal article

Isolation of Carnobacterium piscicola from Human Pus - Case report
Dittmar Chmelař, A. Matušek, J. Korger, E. Durnová, M. Steffen, Eva Chmelařová
Year: 2002, FOLIA MICROBIOL
journal article

IX. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM), VI. pracovní konference DURG, IV. pracovní konference klinické farmakologie
Milan Grundmann
Year: 2002
organizing conference, workshop

Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření.
Vojtěch Ullmann
Year: 2002, elektronická podoba -www.sweb.cz/AstroNuklFyzika
specialist book

Jak se stravovat při sportování
Lydie Ryšavá
Year: 2002, Výživa a potraviny
journal article

Jak správně nakupovat dětskou obuv.
Pavla Šťastná
Year: 2002, Osobní lékař
journal article

Je vzťah medzi rakovinou vaječníkov a talkovým praškom?
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Štefan Straka
Year: 2002, Hygiena
journal article

JLF UK v Martine
Darja Jarošová
Year: 2002
work experience abroad

Jsou poruchy chování atributem stáří?
Hana Kubešová, P. Weber, V. Polcarová
Year: 2002, Lékařské Listy
journal article

Jste těhotná? Tak se rozmazlujte ...
Pavla Šťastná
Year: 2002, Detail.Baťa
journal article

K etickým problémům ve zdravotnických službách
Darja Jarošová
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K pojetí krizového managementu.
Václav Lednický
Year: 2002, Acta academica karviniensia
journal article

K problému domácího násilí
Ivana Fialová
Year: 2002
abstract in proceedings

Kapitoly Fyziologie práce, Práce v nepříznivých tepelně vlhkostních podmínkách. In Vybrané kapitoly z praconího lékařství.
Zdeněk Jirák
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kardiotoxicita protinádorové chemoterapie
Hana Kubešová
Year: 2002, V
specialist book

Kauza raritního břišního poranění (s dobrým koncem)
Jan Dostalík, Jaroslav Mayzlík, V. Richter, Lubomír Martínek
Year: 2002
abstract in proceedings

Kdo je manažerka případů ?
Lenka Gavlasová
Year: 2002, Sestra
journal article

Klinická onkologie.
Pavel Vodvářka
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Klinické aspekty pneumonie vyvolané Chlamydia pneumoniae
Vítězslav Kolek, Věra Toršová
Year: 2002, Respirace
journal article

Klinický obraz pacientů s leptomeningeálním metastatickým postižením
David Doležil
Year: 2002, Trendy v medicíně
journal article

Komunikace s cizinci při poskytování zdravotní péče a respektování jejich multikulturní odlišnosti v rámci českého právního řádu.
Jana Kutnohorská
Year: 2002
abstract in proceedings

Komunikace s cizinci při poskytování zdravotní péče a respektování jejich transkulturní/multikulturní odlišnosti v rámci českého právního řádu.
Jana Kutnohorská
Year: 2002
research reports and final reports of opposed grants

Koncepce ošetřovatelství
Dagmar Mastiliaková
Year: 2002
abstract in proceedings

Korzetoterapie s použitím Cheneau korzetu a dynamické trupové ortézy
Ivo Mařík, P. Zubina, J. Čulík, P. Černý
Year: 2002
abstract in proceedings

Korzetoterapie u onkologických pacientů.
Petr Krawczyk, V. Kubíčková, S. Borovičková
Year: 2002,
specialist book chapter

Krátkodobě a dlouhodobě únosná tepelná zátěž-její měření a hodnocení
Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Hana Tomášková
Year: 2002
abstract in proceedings

Krátkodobě a dlouhodobě únosná tepelná zátěž-její měření a hodnocení
Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Hana Tomášková
Year: 2002
abstract in proceedings

Krevní laktát po ergometrii do maxima u zdravých a kardiaků
Jaroslav Šimíček, Jiřina Ungerová, Marek Bužga, Zdeněk Jirák
Year: 2002
abstract in proceedings

Kvalita ošetřovatelské péče (I. část)
Dagmar Mastiliaková
Year: 2002, Ošetřovatelství. Teorie a praxe moderního ošetřovatelství.
journal article

Kvalita ošetřovatelské péče (II. část)
Dagmar Mastiliaková
Year: 2002, Ošetřovatelství. Teorie a praxe moderního ošetřovatelství.
journal article

Kvalita ošetřovatelské péče(III.část)Teorie a praxe moderního ošetřovatelství
Dagmar Mastiliaková
Year: 2002, Ošetřovatelství
journal article


