Publications
Microstrukture and properties of micro - alloyed steel forgins
M. Greger, L. Čížek, Arnošt Silbernagel, M. Vidomská
Year: 2001, Acta Metallurgica Slovaca
článek v odborném periodiku

Middle cranial fossa approach-Naše první zkušenosti při exstirpaci intrakanalikulárních vestibulárních schwannomů touto cestou
Jiří Mrázek, Tomáš Paleček, T. Hrabec
Year: 2001, Otolaryngologie a foniatrie
článek v odborném periodiku

Mléko ve výživě a v praxi
Lydie Ryšavá
Year: 2001, Výživa a potraviny
článek v odborném periodiku

Modeling formation of metabolite M17 of cyclosporine A
Milan Grundmann, L. Dedík , Mária Ďurišová, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, I. Komzáková
Year: 2001, Ther. Drug. Monit.
článek v odborném periodiku

Modeling formation of metabolite M17 of cyclosporine A
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, I. Komzáková, Ladislav Dedík, Mária Ďurišová, Blanka Kořístková
Year: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Monitorování vlivu genotoxických kontaminant pracovního prostředí na některých pracovištích okresu Karviná pomocí cytogenetické analýzy lidských periferních lymfocyt
Hana Lehocká, G. Večerková, H. Bulawová, J. Kubina
Year: 2001
stať ve sborníku

Mortality trends of lung cancer in Austria and the Czech Republic
D. Karrimian-Teherain, Ch. Vutuc, Vladimír Janout
Year: 2001, Neoplasma
článek v odborném periodiku

Mould drowth and potential genotoxic hazard
Lubomír Dobiáš, J. R. Šrám, Jaromíra Kůsová
Year: 2001
stať ve sborníku

Mould growth and genotoxic hazard (Genotoxické riziko plísní v zevním prostředí)
Lubomír Dobiáš
Year: 2001
stať ve sborníku

Mould growth and potential genotoxic hazard
Lubomír Dobiáš, J. R. Šrám, Jaromíra Kůsová
Year: 2001
stať ve sborníku

Mukormykóza nosní a ústní dutiny
Janušková, P. Komínek, E. Kostřicová, Vladimír Hořava
Year: 2001, Otorinolaryngologie a foniatrie
článek v odborném periodiku

Multimédia - jejich možnosti a přínos oboru foniatrie
Hana Sochorová, J. Pešák
Year: 2001
stať ve sborníku

Nad knihou Poranění orgánů dutiny bříšní a retroperitonea
Jaroslav Mayzlík
Year: 2001, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Nákazy Stredomoria prenášené bodavým hmyzom
Rastislav Maďar, Tibor Baška
Year: 2001, Konzílium
článek v odborném periodiku

Nejen o chirurgii
Jaroslav Mayzlík
Year: 2001, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Nejen o chirurgii
Jaroslav Mayzlík
Year: 2001, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Některé antropologické znaky u dětí s juvenilní idiopatickou artritidou
Darja Jarošová
Year: 2001, Bull.Slov.antropol.Spoloč.
článek v odborném periodiku

Některé antropologické znaky u dětí s juvenilní idiopatickou artritidou
Darja Jarošová
Year: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Některé aspekty chirurgické léčby Madelungovy choroby
T. Hrabec, Jiří Mrázek, E. Mrázková
Year: 2001, Choroby hlavy a krku
článek v odborném periodiku

"Neznámá" nemoc s názvem fenylketonurie
Jaroslav Slaný
Year: 2001, Mamita
článek v odborném periodiku

Non-pharmacological approach to smoking cessation
Tibor Baška, Rastislav Maďar, Štefan Straka
Year: 2001, Bratislavské lekárske listy
článek v odborném periodiku

Nové pohledy na profylaxi migrény
David Doležil
Year: 2001, Neurologie pro praxi
článek v odborném periodiku

Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti
Jitka Zemanová
Year: 2001, NCO NZO
kapitola v odborné knize

Nový studijní program ošetřovatelství- obory všeobecná sestra a porodní asistentka
Dagmar Mastiliaková
Year: 2001
stať ve sborníku

Ohrožení jednotek požární ochrany ionizujícím zářením
Jiří Švec
Year: 2001
stať ve sborníku

Oncocytic papillary carcinoma with lymphoid stroma (Warthin-like tumour) of the thyroid: a distinct entity with favourable prognosis
M. Ludvíková, Antonín Ryška, M. Korabečná, Marie Rydlová, M. Michal
Year: 2001, Histopathology
článek v odborném periodiku

Onemocnění dýchacích cest v zimě
Jaroslav Slaný
Year: 2001, H - magazín
článek v odborném periodiku

Oponentský posudek dizertační práce MUDr Světlany Brychtové: "Příspěvek ke studiu vývoje patologických lézí děložního čípku: lokální buněčná reakce a HPV DNA"
Jaroslav Horáček, Světlana Brychtová
Year: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Optimální přístupová cesta k tumorům mostomozečkového koutu.( Univerzální cesta či eklektická filosofie při volbě přístupu ? )
Jiří Mrázek, E. Mrázková, Tomáš Paleček, E. Wolný
Year: 2001, Otorinolaryng.a Foniat
článek v odborném periodiku

Osobnost strategického manažéra
Darja Jarošová, Milan Myška, Václav Lednický, Štefan Slávik
Year: 2001, Ekonóm
kapitola v odborné knize

Ošetřovatelství v pregraduální přípravě geriatrických pracovníků na ZSF Ostravské univerzity
Darja Jarošová
Year: 2001
stať ve sborníku

Ošetřovatelství v pregraduální přípravě geriatrických pracovníků na ZSF Ostravské univerzity
Darja Jarošová
Year: 2001
stať ve sborníku

Outsorcing jako metoda řízení v České republice
Václav Lednický
Year: 2001
stať ve sborníku

Pečlivě vybírat se musí také bačkory
Pavla Šťastná
Year: 2001, Právo
článek v odborném periodiku

Pharmacokinetic profile in children treated by isepamicin in intensive care unit
Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, René Hrdlička, Milan Grundmann
Year: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pharmacokinetic profile in children treated by isepamicin in intensive care unit
Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, René Hrdlička, Milan Grundmann
Year: 2001, Ther. Drug. Monit.
článek v odborném periodiku

Pharmacokinetic study of iodine-labeled silibinins in rat
N. Škottová, Zdeněk Švagera, R. Večeřa, K. Urbánek, A. Jegorov, Vilím Šimánek
Year: 2001, Pharmacol Res.
článek v odborném periodiku

Pharmacotherapy in smoking cessation
Tibor Baška, Rastislav Maďar, Štefan Straka, Elena Kavcová
Year: 2001, Bratislavské lekárske listy
článek v odborném periodiku

PM 10 and PM 2.5 concentrations in Central and Eastern Europe: Results from the Cesar study
D. Houthuijs, O. Breugelmans, G. Hoek, É. Vaskövi, E. Miháliková, J.S. Pastuszka, Vítězslav Jiřík, S. Sachelarescu, D. Lolova, K. Meliefste, E. Uzunova, C. Marinescu, Jaroslav Volf, F. De Leeuw, H. Van De Wiel, T. Fletcher, E. Lebret, B. Brunekreef
Year: 2001, ATMOS ENVIRON
článek v odborném periodiku

Podíl aortae caudalis na kolaterální cirkulaci
Jaroslav Mayzlík, J. Havelka, P. Samlík, Pavel Havránek
Year: 2001, Praktická flebologie
článek v odborném periodiku

Pohyb, jako součást léčebného programu u osteoporózy
Zdeňka Krhutová
Year: 2001
stať ve sborníku

Polymorfizmus genů a molekulární epidemiologie - docentská habilitace
Lubomír Dobiáš, Antonín Vaishar, J. Salagovič, Pavlína Hlavinková, Sylvie Hofírková, Mojmír Hrádek, Eva Kallabová, Karel Kirchner, Alžbieta Klímová, Jan Lacina, Stanislav Ondráček, Evžen Quitt, Jitka Škrabalová, Bohumír Trávníček
Year: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Population pharmacokinetics of carbamazepine in patients with epilepsy
J. Chládek, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, J. Martínková
Year: 2001, Acta Med.
článek v odborném periodiku

Poranenia jedovatými morskými živočíchmi z aspektu lékara-poradcu
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Year: 2001, Konzílium
článek v odborném periodiku

Porovnání výsledků farmakokinetické analýzy CyA stanovených metodou HPLC a specifickou RIA
Ilona Komzáková, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Kristian Šafarčík, Milan Grundmann
Year: 2001, Čs. Fyziol.
článek v odborném periodiku

Possibilities of Caring for Elderly People in the Czech Republic
Darja Jarošová
Year: 2001
stať ve sborníku

Possibilities of Carying for Elderly People in the Czech Republic
Darja Jarošová
Year: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Posudek- v oboru hygiena, preventivní lékařství, epidemiologie Profesorské inaugurační řízení
Lubomír Dobiáš, Petr Kutáč, M. Černá
Year: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Potransfuzní komplikace - diagnostika a prevence
Blahomír Kuča, Julie Tesařová, Josef Kopecký, Jorga Sumerová, Pavel Vodvářka
Year: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pracovní neschopnost jako charakteristika zdravotního stavu výběrového souboru
Milena Menzlová, B. Sklář, E. Smelíková, M. Keka
Year: 2001
stať ve sborníku


