Publications
Laparoskopické paliativní operace kolon
Lubomír Martínek, Jan Dostalík
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Léčba hypertenze u starší populace v terénní praxi
L. Dvořáček, H. Knedlíková, O. Němec, Milan Grundmann
Year: 2001
abstract in proceedings

Léčba testikulárních nádorů pro provedené "upfront" chemoterapii BEP
Pavel Vodvářka
Year: 2001
abstract in proceedings

Léčeba akutních gastroenteritid. Farmakoterapie v dětském věku,skriptum 2001
Astrid Šuláková
Year: 2001
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Léčebná výměnná plazmafaréza - možnosti a perspektivy na přelomu tisíciletí
Jan Pták
Year: 2001, Praktický lékař
journal article

Léčebná výměnná plazmaferéza - možnosti a perspektivy na přelomu tisíciletí
Jan Pták
Year: 2001, Praktický lékař
journal article

Léčebné využití cytoredukční erytrocytaferézy - pětileté zkušenosti
Jan Pták
Year: 2001, Praktický lékař
journal article

Legislativa v hygieně práce-pracující dorost
K. Hrnčíř
Year: 2001
abstract in proceedings

Léková interakce II
Milan Grundmann
Year: 2001, Interná medicína pro praxi 2
journal article

Léková interakce s kofeinem I
Milan Grundmann
Year: 2001, Interní medicína pro praxi 4
journal article

Lékové interakce I.
Milan Grundmann
Year: 2001, Interná medicína pro praxi 1
journal article

Lékové interakce I.
Milan Grundmann
Year: 2001, Interní Med.
journal article

Léto budiž pochváleno
Jaroslav Slaný
Year: 2001, H - magazín
journal article

Mám chřipku
Jaroslav Slaný
Year: 2001, H - magazín
journal article

Máme se doma zouvat?
Pavla Šťastná
Year: 2001, Právo
journal article

Manažerské přístupy Tomáše Bati
Václav Lednický
Year: 2001, Ekonomická revue
journal article

Matematika VI.
Jiří Vrbický
Year: 2001
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Mechanismus působení Clostridium perfringens, typ A na buňky střevního epitelu
Dittmar Chmelař
Year: 2001, internet, www.khsova.cz/nrl/toxiny
journal article

Medicína založená na dôkazoch ako nástroj zlepšenia možnosti prevencie a terapie
Tibor Baška, Rastislav Maďar, Štefan Straka
Year: 2001
abstract in proceedings

MEDsport symposium 2000 o zdraví sportovců a zdravém způsobu života
Pavla Šťastná
Year: 2001, Kožařství
journal article

Méně obvyklý mezenchymální nádor kůže
J. Horáček, Miroslav Přádka
Year: 2001
abstract in proceedings

Méně obvyklý mezenchymální nádor kůže
Jaroslav Horáček, Miroslav Přádka
Year: 2001
abstract in proceedings

Méně obvyklý mezenchymální nádor kůže
Miroslav Přádka, Jaroslav Horáček
Year: 2001, Biomedical Papers
journal article

Mentální anorexie-kazuistika
Darja Jarošová
Year: 2001, Infosestra
journal article

Microstrukture and properties of micro - alloyed steel forgins
M. Greger, L. Čížek, Arnošt Silbernagel, M. Vidomská
Year: 2001, Acta Metallurgica Slovaca
journal article

Middle cranial fossa approach-Naše první zkušenosti při exstirpaci intrakanalikulárních vestibulárních schwannomů touto cestou
Jiří Mrázek, Tomáš Paleček, T. Hrabec
Year: 2001, Otolaryngologie a foniatrie
journal article

Mléko ve výživě a v praxi
Lydie Ryšavá
Year: 2001, Výživa a potraviny
journal article

Modeling formation of metabolite M17 of cyclosporine A
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, I. Komzáková, Ladislav Dedík, Mária Ďurišová, Blanka Kořístková
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Modeling formation of metabolite M17 of cyclosporine A
Milan Grundmann, L. Dedík , Mária Ďurišová, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, I. Komzáková
Year: 2001, Ther. Drug. Monit.
journal article

Monitorování vlivu genotoxických kontaminant pracovního prostředí na některých pracovištích okresu Karviná pomocí cytogenetické analýzy lidských periferních lymfocyt
Hana Lehocká, G. Večerková, H. Bulawová, J. Kubina
Year: 2001
abstract in proceedings

Mortality trends of lung cancer in Austria and the Czech Republic
D. Karrimian-Teherain, Ch. Vutuc, Vladimír Janout
Year: 2001, Neoplasma
journal article

Mould drowth and potential genotoxic hazard
Lubomír Dobiáš, J. R. Šrám, Jaromíra Kůsová
Year: 2001
abstract in proceedings

Mould growth and genotoxic hazard (Genotoxické riziko plísní v zevním prostředí)
Lubomír Dobiáš
Year: 2001
abstract in proceedings

Mould growth and potential genotoxic hazard
Lubomír Dobiáš, J. R. Šrám, Jaromíra Kůsová
Year: 2001
abstract in proceedings

Mukormykóza nosní a ústní dutiny
Janušková, P. Komínek, E. Kostřicová, Vladimír Hořava
Year: 2001, Otorinolaryngologie a foniatrie
journal article

Multimédia - jejich možnosti a přínos oboru foniatrie
Hana Sochorová, J. Pešák
Year: 2001
abstract in proceedings

Nad knihou Poranění orgánů dutiny bříšní a retroperitonea
Jaroslav Mayzlík
Year: 2001, Rozhledy v chirurgii
journal article

Nákazy Stredomoria prenášené bodavým hmyzom
Rastislav Maďar, Tibor Baška
Year: 2001, Konzílium
journal article

Nejen o chirurgii
Jaroslav Mayzlík
Year: 2001, Rozhledy v chirurgii
journal article

Nejen o chirurgii
Jaroslav Mayzlík
Year: 2001, Úrazová chirurgie
journal article

Některé antropologické znaky u dětí s juvenilní idiopatickou artritidou
Darja Jarošová
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Některé antropologické znaky u dětí s juvenilní idiopatickou artritidou
Darja Jarošová
Year: 2001, Bull.Slov.antropol.Spoloč.
journal article

Některé aspekty chirurgické léčby Madelungovy choroby
T. Hrabec, Jiří Mrázek, E. Mrázková
Year: 2001, Choroby hlavy a krku
journal article

"Neznámá" nemoc s názvem fenylketonurie
Jaroslav Slaný
Year: 2001, Mamita
journal article

Non-pharmacological approach to smoking cessation
Tibor Baška, Rastislav Maďar, Štefan Straka
Year: 2001, Bratislavské lekárske listy
journal article

Nové pohledy na profylaxi migrény
David Doležil
Year: 2001, Neurologie pro praxi
journal article

Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti
Jitka Zemanová
Year: 2001, NCO NZO
specialist book chapter

Nový studijní program ošetřovatelství- obory všeobecná sestra a porodní asistentka
Dagmar Mastiliaková
Year: 2001
abstract in proceedings

Ohrožení jednotek požární ochrany ionizujícím zářením
Jiří Švec
Year: 2001
abstract in proceedings

Oncocytic papillary carcinoma with lymphoid stroma (Warthin-like tumour) of the thyroid: a distinct entity with favourable prognosis
M. Ludvíková, Antonín Ryška, M. Korabečná, Marie Rydlová, M. Michal
Year: 2001, Histopathology
journal article


