Publications
Interactions between carbamazepine and clonazepam with and without valproic acid comedication in adult
Milan Grundmann, L. Dedík , M. Ďuriš, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Year: 2001, Pharmacol Toxicol
článek v odborném periodiku

Interactions between carbamazepine and clonazepam with and without valproic acid comedication in adults
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Year: 2001, Pharmacol. Toxicol.
článek v odborném periodiku

Interdisciplinárna spolupráca v programoch prevencie a podpory zdravia
Tibor Baška, Martina Bašková, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Year: 2001
stať ve sborníku

Internet jako zdroj informací pro ošetřovatelskou praxi a další vzdělávání
Hana Sochorová
Year: 2001
stať ve sborníku

Investigation of Infant Nutrition during the Six months of Life in the Czech Republic(1998-1999). Multicentre Study
F. Stožický, D. Schneidrová, A. Aujezdská, Z. Bartáková, Vladimír Janout, D. Mullerová, A. Mydlilová, M. Paulová, J. Šmejkalová
Year: 2001, Česko-slovenská pediatrie
článek v odborném periodiku

Isolovaný typ plantární fibromatózy-Ledderhoseův syndrom.
Ivo Mařík, V. Smrčka, I. Juliš
Year: 2001, Pohybové ústrojí, 8
článek v odborném periodiku

Jak ovlivnit včasné pooperační komplikace po modifikované radikální matektomii
Anton Pelikán
Year: 2001
stať ve sborníku

jaro a jeho zdravotní rizika
Jaroslav Slaný
Year: 2001, H - magazín
článek v odborném periodiku

Je sonografický nález u diabetiků odlišný?
Arnošt Martínek, P. Klvaňa, Pavel Marten, M. Lešková, Jana Dvořáčková
Year: 2001, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Jedovaté suchozemské živočíchy Stredomorskej oblasti
Rastislav Maďar, Tibor Baška
Year: 2001, Konzílium
článek v odborném periodiku

Juvenilní idiopatická artritida a její vliv na somatický vývoj dětí
Darja Jarošová
Year: 2001, Sestra
článek v odborném periodiku

K biofyzice vokálního ústrojí
Hana Sochorová, J. Pešák, S. Laichman
Year: 2001
stať ve sborníku

K uplatnění mediace v psychosoicální pomoci
Lenka Holá
Year: 2001, Sociální politika
článek v odborném periodiku

Klinicky významné interakcie s monitorovanými liečivami
Milan Grundmann
Year: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komplexní vyhodnocování scintigrafických vyšetření v počítačové síti PC.
Vojtěch Ullmann
Year: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Končetinový kompartment syndrom
Jaroslav Mayzlík, Leopold Pleva
Year: 2001
stať ve sborníku

Kvalita života pacientů s chronickou bolestí
Darja Jarošová
Year: 2001
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Kvalita života u klientů trpících chronickou bolestí
Bohdana Dušová
Year: 2001
stať ve sborníku

Labyrintová symptomatologie vestibulárních schwannomů
Jiří Mrázek, E. Mrázková, Jaroslav Horáček, Tomáš Paleček
Year: 2001, Otorinolaryngologie a foniatrie
článek v odborném periodiku

Labyrintová symptomatologie vestibulárních schwannomů
Jiří Mrázek, E. Mrázková, J. Horáček, Tomáš Paleček
Year: 2001, Otorinolaryngologie
článek v odborném periodiku

Labyrintová symptomatologie vestibulárních schwannomů
Jiří Mrázek, E. Mrázková, J. Horáček, Tomáš Paleček
Year: 2001, Otorinolaryngologie
článek v odborném periodiku

Lambert-Klabusay - lékař a člověk
Jindřich Šajnar
Year: 2001
stať ve sborníku

Lamotrigine drug interactins with carbamazepine in children epileptic patients with and without valproic comedication
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Ivana Kacířová
Year: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lamotrigine drug interactions with carbamazepine in pediatric epileptic patients with and without valproic comedication
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, I. Kacířová
Year: 2001, Epilepsia
článek v odborném periodiku

Lamotrigine drug interactions with carbamazepine in pediatric epileptic patients with and without valproic comedication
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Ivana Kacířová
Year: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lamotrigine drug interactions with carbamazepine in pediatric patients with and without valproic comedication
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Ivana Kacířová
Year: 2001, Epilepsia 42
článek v odborném periodiku

Laparoskopické paliativní operace kolon
Lubomír Martínek, Jan Dostalík
Year: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Léčba hypertenze u starší populace v terénní praxi
L. Dvořáček, H. Knedlíková, O. Němec, Milan Grundmann
Year: 2001
stať ve sborníku

Léčba testikulárních nádorů pro provedené "upfront" chemoterapii BEP
Pavel Vodvářka
Year: 2001
stať ve sborníku

Léčeba akutních gastroenteritid. Farmakoterapie v dětském věku,skriptum 2001
Astrid Šuláková
Year: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Léčebná výměnná plazmafaréza - možnosti a perspektivy na přelomu tisíciletí
Jan Pták
Year: 2001, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Léčebná výměnná plazmaferéza - možnosti a perspektivy na přelomu tisíciletí
Jan Pták
Year: 2001, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Léčebné využití cytoredukční erytrocytaferézy - pětileté zkušenosti
Jan Pták
Year: 2001, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Legislativa v hygieně práce-pracující dorost
K. Hrnčíř
Year: 2001
stať ve sborníku

Léková interakce II
Milan Grundmann
Year: 2001, Interná medicína pro praxi 2
článek v odborném periodiku

Léková interakce s kofeinem I
Milan Grundmann
Year: 2001, Interní medicína pro praxi 4
článek v odborném periodiku

Lékové interakce I.
Milan Grundmann
Year: 2001, Interná medicína pro praxi 1
článek v odborném periodiku

Lékové interakce I.
Milan Grundmann
Year: 2001, Interní Med.
článek v odborném periodiku

Léto budiž pochváleno
Jaroslav Slaný
Year: 2001, H - magazín
článek v odborném periodiku

Mám chřipku
Jaroslav Slaný
Year: 2001, H - magazín
článek v odborném periodiku

Máme se doma zouvat?
Pavla Šťastná
Year: 2001, Právo
článek v odborném periodiku

Manažerské přístupy Tomáše Bati
Václav Lednický
Year: 2001, Ekonomická revue
článek v odborném periodiku

Matematika VI.
Jiří Vrbický
Year: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Mechanismus působení Clostridium perfringens, typ A na buňky střevního epitelu
Dittmar Chmelař
Year: 2001, internet, www.khsova.cz/nrl/toxiny
článek v odborném periodiku

Medicína založená na dôkazoch ako nástroj zlepšenia možnosti prevencie a terapie
Tibor Baška, Rastislav Maďar, Štefan Straka
Year: 2001
stať ve sborníku

MEDsport symposium 2000 o zdraví sportovců a zdravém způsobu života
Pavla Šťastná
Year: 2001, Kožařství
článek v odborném periodiku

Méně obvyklý mezenchymální nádor kůže
Jaroslav Horáček, Miroslav Přádka
Year: 2001
stať ve sborníku

Méně obvyklý mezenchymální nádor kůže
J. Horáček, Miroslav Přádka
Year: 2001
stať ve sborníku

Méně obvyklý mezenchymální nádor kůže
Miroslav Přádka, Jaroslav Horáček
Year: 2001, Biomedical Papers
článek v odborném periodiku

Mentální anorexie-kazuistika
Darja Jarošová
Year: 2001, Infosestra
článek v odborném periodiku


