Publications
Epidemiologické charakteristiky fajčenia
Tibor Baška, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Year: 2002, Sestra
journal article

Epidemiology of lung cancer
H. Kollárová, Vladimír Janout, L. Čížek
Year: 2002, Biomedical Papers
journal article

Etické normy v ošetřovatelství
Yvetta Vrublová, Darja Jarošová
Year: 2002, ZSF OU
specialist book chapter

Eutanázie podle Kevorkiana.
Pavel Vodvářka
Year: 2002
abstract in proceedings

Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček
Year: 2002, POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES
journal article

Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček
Year: 2002, POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES
journal article

Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček
Year: 2002, POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES
journal article

Exposure to dusts containing quarz and human carcinogenity
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček, Markéta Křenková
Year: 2002
abstract in proceedings

Exposure to dusts containing quarz and human carcinogenity.
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček, Markéta Křenková
Year: 2002
abstract in proceedings

Exposure to dusts containing quarz and human carcinogenity.
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček, Markéta Křenková
Year: 2002
abstract in proceedings

Familial adenomatous polyposis as a precancerosis of colon cancer
Petr Vávra, Jan Dostalík, Lubomír Martínek
Year: 2002, Bratislavské lékařské listy 11
journal article

Familiar adenomatous polyposis as a precancerosis of colon cancer
Petr Vávra, Jan Dostalík, Lubomír Martínek, P. Zonča
Year: 2002, Bratislavské lékařské listy
journal article

Farmakokinetická analýza cyclosporinu A - srovnání HPLC a specifické RIA
I. Komzáková, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Kristian Šafarčík, Milan Grundmann
Year: 2002
abstract in proceedings

Frontometaphyseal dysplasia (FMD) in 3 and 5/12 year old girl and in the "unaffected" mother (in Polish).
Ivo Mařík, K. Kozlowski
Year: 2002, Nowa Pediatria, 6
journal article

Funkce a fungování marketingu ve firmě
Petr Kazík
Year: 2002,
journal article

Fyzická zdatnost a zdravotní stav hasičského dorostu
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Year: 2002, České pracovní lékařství
journal article

Fyzická zdatnost a zdravotní stav hasičského dorostu
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Year: 2002, České pracovní lékařství
journal article

Fyzikální terapie plic u nemocných s umělou plícní ventilací
Renáta Zoubková
Year: 2002
abstract in proceedings

Fyzioterapeutická péče na oddělení dětské JIP
Jarmila Kristiníková, Miluška Novobilská
Year: 2002
abstract in proceedings

Fyzioterapeutická péče na oddělení dětské JIP.
Jarmila Kristiníková, Darja Jarošová, Miluška Novobilská
Year: 2002, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Gangliom v tarzálním tunelu
Pavel Drábek, Tomáš Paleček, P. Šupšáková, J. Hromada
Year: 2002, Čes. a Slov. Neurol. Neurochir.
journal article

Geriatrický pracovník - kvalitní život ve stáří
Bohdana Dušová
Year: 2002, Jakost pro život
journal article

Geriatrie ? interdisciplinární klinický obor s těsným vztahem k praktickému lékařství
P. Weber, V. Polcarová, Hana Kubešová, H. Meluzínová
Year: 2002, Lékařské Listy
journal article

Health and social care for elderly people
Darja Jarošová, H. J. Sandkühler (Ed.), Bohdana Dušová, Pavla Holešinská, Růžena Dvořáčková, Yvetta Vrublová
Year: 2002, Grada Publishing
specialist book chapter

Health and social care for elderly people
Darja Jarošová, Bohdana Dušová, Růžena Dvořáčková, Yvetta Vrublová
Year: 2002
abstract in proceedings

Hematologická toxicita intenzifikovaných režimů v primární léčbě Hodgkinova lymfomu.
Pavel Vodvářka
Year: 2002
abstract in proceedings

Hodnocení účinnosti vakcinace proti hepatitidě B u novorozenců HBsAg pozitivních matek - třináctileté zkušenosti
Luděk Rožnovský, Ivo Lochman, A. Zjevíková, L. Lukáčová, I. Orságová, L. Plíšková, A. Kloudová, J. Chovančík
Year: 2002
abstract in proceedings

Hodnocení zdravotního stavu, přístupy klinické epidemiologie
Vladimír Janout
Year: 2002, SZÚ Praha
specialist book

Hormonální substituční terapie a nádory ovaria
Libor Ševčík, Jaroslav Klát, Peter Koliba
Year: 2002, Česká gynekologie - Česká lékařská společnost JEP
journal article

Hormonální substitutční terapie a zhoubné epiteliální nádory ovaria
Libor Ševčík, Jaroslav Klát, Peter Koliba
Year: 2002, Iatrike technew - Cebiko, s. r. o. Praha
journal article

HPV infekce u pacientek s cervikální intraepiteliální neoplazií
Libor Ševčík, Peter Koliba, Peter Gráf, Marek Konderla
Year: 2002, Praktická gynekologie - Medica Publishing and Consultig
journal article

Hyperglycaemia 83 mmol/l - Case-report
Arnošt Martínek, Vladimír Hrabovský
Year: 2002, Praktický lékař
journal article

II. ostravské sympozium ošetřovatelství s mezinárodní účastí
Darja Jarošová
Year: 2002
organizing conference, workshop

Imunoadsorpce - nová možnost léčby autoimunitních onemocnění
Jan Pták
Year: 2002, Praktický lékař
journal article

Imunoanalytické metody stanovení cyklosporinu A
Kristian Šafarčík, Ilona Komzáková, Vladimír Bartoš, Milan Grundmann
Year: 2002, Česká a slovenská farmacie
journal article

Indication of patients with myasthenia gravis for immunoadsorption therapy
David Doležil, Jan Pták
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Indication of patiernts with myasthenia gravis for immunoadsorption therapy.
David Doležil, Jan Pták, Jan Hromada
Year: 2002
abstract in proceedings

Informační technologie a technika administrativy ve zdravotnictví
Hana Sochorová
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Injury of Veins at pelvis Fractures
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, Vladimír Ječmínek
Year: 2002
abstract in proceedings

Inkontinence ve stáří - zvláštnosti diagnostiky a léčby
Jan Krhut, K. Mainer
Year: 2002, Urologie pro praxi
journal article

Integrovaný systém komunitní péče o seniory
Darja Jarošová
Year: 2002, Info Sestra
journal article

Internetové zdroje pro ošetřovatelství
Hana Sochorová
Year: 2002
abstract in proceedings

Internetové zdroje pro ošetřovatelství
Hana Sochorová, Darja Jarošová
Year: 2002, OU, ZSF
specialist book chapter

Intimní život žen v klimakteriu
Yvetta Vrublová
Year: 2002, Sestra
journal article

Intrapelvická krvácení u zlomenin pánve
Leopold Pleva, Vladimír Ječmínek, Jaroslav Mayzlík, M. Forman
Year: 2002
abstract in proceedings

Invaze gynekologických malignit do močových cest
Jan Krhut, K. Mainer, D. Němec, Jan Kopecký
Year: 2002, Praktická gynekologie
journal article

Isolation of Carnobacterium piscicola from Human Pus - Case report
Dittmar Chmelař, A. Matušek, J. Korger, E. Durnová, M. Steffen, Eva Chmelařová
Year: 2002, FOLIA MICROBIOL
journal article

IX. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM), VI. pracovní konference DURG, IV. pracovní konference klinické farmakologie
Milan Grundmann
Year: 2002
organizing conference, workshop

Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření.
Vojtěch Ullmann
Year: 2002, elektronická podoba -www.sweb.cz/AstroNuklFyzika
specialist book

Jak se stravovat při sportování
Lydie Ryšavá
Year: 2002, Výživa a potraviny
journal article


