Publications
Sborník II. ošetřovatelské sympozium s mezinárodní účastí
Darja Jarošová, Kolektiv Autorů, Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová
Year: 2002
editorial work

Scintimammography and detection of sentinel lymp node in our department
Otakar Kraft
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sdružené výkony a blokové resekce orgánů malé pánve při pokročilém kolorektálním karcinomu.
Pavel Vodvářka
Year: 2002
abstract in proceedings

Seminář k závěrečné práci
Darja Jarošová
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Sérový cystatin C - ukazatel glomerulární filtrace u dětí
Michal Hladík, L. Podracká, Antonín Pohlídal, Jiřina Ungerová, T. Baltesová, E. Sádová , T. Zaoral, M. Charvátová , A. Kováčová
Year: 2002, Česko - slov. pediatr
journal article

Serum cystatin C-index of glomerular filtration in childhood.
Michal Hladík, L. Podracká, E. Sádová , T. Baltesová, Antonín Pohlídal, Jiřina Ungerová, A. Kováčová, T. Zaoral
Year: 2002
abstract in proceedings

Sexual needs of women suffering from breast cancer
Pavel Vodvářka
Year: 2002
abstract in proceedings

Sexuální potřeby a jejich místo vošetřovatelském procesu
Yvetta Vrublová
Year: 2002
abstract in proceedings

Sexuální potřeby žen s karcinomem prsu.
Pavel Vodvářka
Year: 2002
abstract in proceedings

Sexuální výchova v současnosti
Yvetta Vrublová
Year: 2002
abstract in proceedings

Síťové struktury malých a středních podniků
Václav Lednický
Year: 2002
abstract in proceedings

Slepý hodinář
Dittmar Chmelař, Richard Dawkins
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Smrtící epidemie se šíří. Ničivé důsledky kouření jsou vážným varováním pro všechny
Veronika Ševčíková, Jan Holčík, I. Koupilová
Year: 2002, Časopis lékařů českých
journal article

Snímkování traumat zápěstí
Daniela Třetinová
Year: 2002, Praktická Radiologie
journal article

Sociologický pohled na kvalitativní výzkum
Kateřina Ivanová
Year: 2002, Grada
specialist book chapter

Současný český cestovní ruch a jeho nejbližší vývoj.
Václav Lednický
Year: 2002
abstract in proceedings

Správná péče o nohy a kvalitní obouvání dětí.
Pavla Šťastná
Year: 2002, Osobní lékař
journal article

Srovnání parametrů ABR, pO2 a iontů stanovených na analyzátoru POCT anesteziologicko-resuscitační kliniky a na laboratorních analyzátorech ústavu klinické biochemie.
Jiřina Ungerová, A. Gajdová
Year: 2002
abstract in proceedings

Sruktura výuky informatiky u bakalářských směrů Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity
Dagmar Mastiliaková, Miroslav Přádka
Year: 2002
abstract in proceedings

St. Martin´s College Lancaster
Darja Jarošová
Year: 2002
work experience abroad

St. Martin´s College Lancaster
Růžena Dvořáčková
Year: 2002
work experience abroad

Stanovení cyklosporinu A a jeho primárních metabolitů metodou vysoko účinné kapalinové chromatografie
Hana Brozmanová, Ilona Komzáková, Milan Grundmann
Year: 2002
abstract in proceedings

Stanovení cyklosporinu A metodou vysoce účinné kapalinové chromatografie (HPLC)
I. Komzáková, Hana Brozmanová, Kristian Šafarčík, Milan Grundmann
Year: 2002, Čes. slov. Farm.
journal article

Starostlivosť o seniorov vo Fínsku
Darja Jarošová
Year: 2002, Sestra
journal article

Stavby a řízení CO
Marek Smetana, M. Štrublík
Year: 2002
abstract in proceedings

Stavebnicová abdukční ramenní ortéza.
Jiří Rosický
Year: 2002, Ortopedická protetika
journal article

Stavebnicový stabilizační nákrčník.
Jiří Rosický
Year: 2002, Ortopedická protetika
journal article

Struktura a vlastnosti kovových materiálů
Arnošt Silbernagel
Year: 2002,
specialist book chapter

Struktura výuky oboru zdravotnických vyšetřovacích metod bakalářského studia Zdravotní fakulty Ostravské univerzity
Jiřina Ungerová, Ludmila Nováčková
Year: 2002
abstract in proceedings

Study of the enhancement of nursing education in Czech Republic during 2000
Dagmar Mastiliaková
Year: 2002, Textos De Las Conferencisa Y Ponencias
journal article

Světová prvoizolace Carnobacterium piscicola z lidského klinického materiálu
Dittmar Chmelař
Year: 2002, Zprávy CEM
journal article

Systémový plán ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s aktívnou tuberkulózou
Jana Košková
Year: 2002
abstract in proceedings

Take-off optimization patterns in ski jumping: general versus individual models
Miroslav Janura, František Vaverka
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Take-off optimization patterns in ski jumping: general versus individual models
Miroslav Janura, František Vaverka
Year: 2002
abstract in proceedings

TDM antibiotik
Milan Grundmann
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

TDM antibiotik
Milan Grundmann
Year: 2002
abstract in proceedings

TDM cyklosporinu A
Milan Grundmann
Year: 2002
abstract in proceedings

TDM of theophylline in elderly
Ilona Komzáková, Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Year: 2002, Bratisl Lek Listy
journal article

Technické možnosti korzetoterapie.
Ivo Mařík, J. Čulík, P. Černý, P. Zubina
Year: 2002
abstract in proceedings

Technické památky - šance cestovního ruchu v Ostravě
Václav Lednický
Year: 2002
abstract in proceedings

Tenis zabíjí starší muže se skrytou koronární nemocí
Jaroslav Šimíček
Year: 2002
abstract in proceedings

Tepelná a chladová zátěž zaměstnanců supermarketů
Zdeněk Jirák
Year: 2002
abstract in proceedings

Terapeutické monitorování cyklosporinu A
I. Komzáková, Kristian Šafarčík, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 2002, Čes. slov. Farm.
journal article

Terapie dysfunkcí močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou
Jan Krhut, Olga Zapletalová, K. Mainer
Year: 2002, Neurologie pro praxi
journal article

Testing the protective characteristics of the oldest alpine footwear - results of archeological experiment in Oetzitalien Alps.
Petr Hlaváček
Year: 2002
abstract in proceedings

The analysis of pharmacotherapy of epilepsy using request forms for therapeutic monitoring of antiepileptics
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Year: 2002, Bratisl Lek Listy
journal article

The differential diagnostic of pancreatic cystic Lesions from the cytologist´s point of view,
Jana Dvořáčková, Arnošt Martínek, P. Klvaňa
Year: 2002
abstract in proceedings

The relationship between the surface elektromyographic signal and force
Miroslav Janura, D. Rodová, František Vaverka
Year: 2002
abstract in proceedings

Therapeutic results and changes in prognosis in patients with multiple myeloma in central and northern Moravia over the past 40 years
Arnošt Martínek, Jaromír Gumulec, Et Al.
Year: 2002, Vnitřní lékařství
journal article

Totálna parenterálna výživa a nozokomiálne sepsy
Rastislav Maďar
Year: 2002, Nozokomiálne nákazy
journal article


