Publications
Chybná biomechanika pohybu jako důsledek bolestivých syndromů u sportovců
Pavla Šťastná
Year: 2002, Kožařství
journal article

Climacteric period in relation to early or late menarche
Peter Koliba
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Comparison of the efficasy and safety of Consupren solution and Sandimun Neoral solution, 50 ml in stable heart transplant patients
Jaroslav Toman, L. Spinarová, Jaroslav Krejčí, P. Hude, E. Kopečná, Vojtěch Kamarád
Year: 2002, Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech republic
journal article

Contribution To Differential Diagnostics Of Granulomatous Lesions In Lung Tissue
Jaroslav Horáček, Vladimír Hořava
Year: 2002, Biomedical Papers
journal article

Cytology in diagnosis of pancreatic cancer
P. Klvaňa, Arnošt Martínek, Pavel Marten, Jana Dvořáčková
Year: 2002
abstract in proceedings

Damage and destruction analyse of belt conveyer drum.
Jiří Freis
Year: 2002
abstract in proceedings

Dekubity jako zrcadlo kvality zdravotnické péče
Hana Kubešová, M. Kyasová, P. Weber, J. Holík
Year: 2002, Lékařské listy
journal article

Denní osvětlení a oslunění budov
Peter Rybár, František Šesták, Marie Juklová, Josef Hraška, Jiří Vaverka
Year: 2002, Era group spol.s r.o.
specialist book chapter

Detection of antibodies in saliva-an effective auxiliary method in surveillance of infectious diseases
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Year: 2002, Bratislavské lekárské listy
journal article

Detection of insulin resistance by simple quantitative insulin sensitivity check index QUICKI for epidemiological assessment and prevention
J. Hrebicek, Vladimír Janout, J. Malincikova
Year: 2002, J CLIN ENDOCR METAB
journal article

Determination of the stability of the in-run position in ski jumping
Miroslav Janura, František Vaverka, M. Havelková
Year: 2002
abstract in proceedings

Dětské lékařství.
Jaroslav Slaný, Š. Neuwirt
Year: 2002, Tep nemocnice, Repronis, Ostrava
specialist book

Development of longwall shearer´s chainless haulage units.
Jiří Freis
Year: 2002
abstract in proceedings

Diabetic patients of advanced age: Complications and treatment
P. Weber, V. Polcarová, Hana Kubešová, H. Meluzínová
Year: 2002, Geriatrics Today
journal article

Diabetik na cestách
Rastislav Maďar
Year: 2002, Diabetik
journal article

Doc. MUDr. Kamil Typovský, CSc. - chirurg, učitel
Jaroslav Mayzlík
Year: 2002
abstract in proceedings

Doc. MUDr. Kamil Typovský, CSc. - chirurg, učitel, experimentátor, organizátor ...
Jaroslav Mayzlík
Year: 2002
abstract in proceedings

Dopady vlivu vnějších krizí na cestovní ruch
Václav Lednický
Year: 2002
abstract in proceedings

Dopady vlivu vnějších krizí na cestovní ruch
Václav Lednický
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dospívající a výživa
Šárka Andělová, Andrea Trlíková
Year: 2002
abstract in proceedings

Edukace a její význam v ošetřovatelském procesu v gynekologicko-porodnické oblasti
Yvetta Vrublová, Pavla Holešinská, Kolektiv Autorů
Year: 2002, Grada Publishing
specialist book chapter

Edukace seniorů na Univerzitě Palackého v Olomouci
Naděžda Kubíčková
Year: 2002
abstract in proceedings

Elevace úseku ST v zátěžovém EKG u koronárních nemocných
Jaroslav Šimíček, Daniel Michalík
Year: 2002, Vnitřní lékařství - Supplementum- 100 let EKG
journal article

Endokrinní změny po popálení
Jarmila Tymonová, M. Adámková
Year: 2002, Lékařské listy
journal article

Epidemiologické charakteristiky fajčenia
Tibor Baška, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Year: 2002, Sestra
journal article

Epidemiology of lung cancer
H. Kollárová, Vladimír Janout, L. Čížek
Year: 2002, Biomedical Papers
journal article

Etické normy v ošetřovatelství
Yvetta Vrublová, Darja Jarošová
Year: 2002, ZSF OU
specialist book chapter

Eutanázie podle Kevorkiana.
Pavel Vodvářka
Year: 2002
abstract in proceedings

Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček
Year: 2002, POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES
journal article

Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček
Year: 2002, POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES
journal article

Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček
Year: 2002, POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES
journal article

Exposure to dusts containing quarz and human carcinogenity
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček, Markéta Křenková
Year: 2002
abstract in proceedings

Exposure to dusts containing quarz and human carcinogenity.
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček, Markéta Křenková
Year: 2002
abstract in proceedings

Exposure to dusts containing quarz and human carcinogenity.
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček, Markéta Křenková
Year: 2002
abstract in proceedings

Familial adenomatous polyposis as a precancerosis of colon cancer
Petr Vávra, Jan Dostalík, Lubomír Martínek
Year: 2002, Bratislavské lékařské listy 11
journal article

Familiar adenomatous polyposis as a precancerosis of colon cancer
Petr Vávra, Jan Dostalík, Lubomír Martínek, P. Zonča
Year: 2002, Bratislavské lékařské listy
journal article

Farmakokinetická analýza cyclosporinu A - srovnání HPLC a specifické RIA
I. Komzáková, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Kristian Šafarčík, Milan Grundmann
Year: 2002
abstract in proceedings

Frontometaphyseal dysplasia (FMD) in 3 and 5/12 year old girl and in the "unaffected" mother (in Polish).
Ivo Mařík, K. Kozlowski
Year: 2002, Nowa Pediatria, 6
journal article

Funkce a fungování marketingu ve firmě
Petr Kazík
Year: 2002,
journal article

Fyzická zdatnost a zdravotní stav hasičského dorostu
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Year: 2002, České pracovní lékařství
journal article

Fyzická zdatnost a zdravotní stav hasičského dorostu
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Year: 2002, České pracovní lékařství
journal article

Fyzikální terapie plic u nemocných s umělou plícní ventilací
Renáta Zoubková
Year: 2002
abstract in proceedings

Fyzioterapeutická péče na oddělení dětské JIP
Jarmila Kristiníková, Miluška Novobilská
Year: 2002
abstract in proceedings

Fyzioterapeutická péče na oddělení dětské JIP.
Jarmila Kristiníková, Darja Jarošová, Miluška Novobilská
Year: 2002, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Gangliom v tarzálním tunelu
Pavel Drábek, Tomáš Paleček, P. Šupšáková, J. Hromada
Year: 2002, Čes. a Slov. Neurol. Neurochir.
journal article

Geriatrický pracovník - kvalitní život ve stáří
Bohdana Dušová
Year: 2002, Jakost pro život
journal article

Geriatrie ? interdisciplinární klinický obor s těsným vztahem k praktickému lékařství
P. Weber, V. Polcarová, Hana Kubešová, H. Meluzínová
Year: 2002, Lékařské Listy
journal article

Health and social care for elderly people
Darja Jarošová, H. J. Sandkühler (Ed.), Bohdana Dušová, Pavla Holešinská, Růžena Dvořáčková, Yvetta Vrublová
Year: 2002, Grada Publishing
specialist book chapter

Health and social care for elderly people
Darja Jarošová, Bohdana Dušová, Růžena Dvořáčková, Yvetta Vrublová
Year: 2002
abstract in proceedings

Hematologická toxicita intenzifikovaných režimů v primární léčbě Hodgkinova lymfomu.
Pavel Vodvářka
Year: 2002
abstract in proceedings


