Publications
Riziko, jeho míry a interpretace: Atributivní riziko a další míry rizika.
Jan Holčík, I. Koupilová, A. Gerylovová
Year: 2002, Kardiologická revue
článek v odborném periodiku

Rodinné firmy jako součást malého a středního podnikání
Václav Lednický
Year: 2002
stať ve sborníku

Roup dětský
M. Förstl, P. Čermák, Zuzana Čermáková, V. Pellantová, Vojtěch Kamarád, V. Tollarová, J. Dlhý
Year: 2002, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Rozbor farmakoterapie epilepsie v letech 1993 - 2001 s využitím žádanek o terapeutické monitorování antiepileptik
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Year: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozbor farmakoterapie epilepsie v letech 1993-2001s využitím žádanek o terapeutické monitorování antiepileptik.
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Year: 2002, Bratislavské lékařské listy
článek v odborném periodiku

Řízení podle cílů
Petr Kazík
Year: 2002,
článek v odborném periodiku

Řízení týmů
Petr Kazík
Year: 2002,
článek v odborném periodiku

S kufrom zdravia
Rastislav Maďar
Year: 2002, Harmónia
článek v odborném periodiku

Salvage chemoterapie VeIP při léčbě germinálních nádorů varlat - komplikace a podpůrná léčba
Pavel Vodvářka
Year: 2002
stať ve sborníku

Sborník II. ošetřovatelské sympozium s mezinárodní účastí
Darja Jarošová, Kolektiv Autorů, Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová
Year: 2002
ediční a redakční práce

Scintimammography and detection of sentinel lymp node in our department
Otakar Kraft
Year: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sdružené výkony a blokové resekce orgánů malé pánve při pokročilém kolorektálním karcinomu.
Pavel Vodvářka
Year: 2002
stať ve sborníku

Seminář k závěrečné práci
Darja Jarošová
Year: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sérový cystatin C - ukazatel glomerulární filtrace u dětí
Michal Hladík, L. Podracká, Antonín Pohlídal, Jiřina Ungerová, T. Baltesová, E. Sádová , T. Zaoral, M. Charvátová , A. Kováčová
Year: 2002, Česko - slov. pediatr
článek v odborném periodiku

Serum cystatin C-index of glomerular filtration in childhood.
Michal Hladík, L. Podracká, E. Sádová , T. Baltesová, Antonín Pohlídal, Jiřina Ungerová, A. Kováčová, T. Zaoral
Year: 2002
stať ve sborníku

Sexual needs of women suffering from breast cancer
Pavel Vodvářka
Year: 2002
stať ve sborníku

Sexuální potřeby a jejich místo vošetřovatelském procesu
Yvetta Vrublová
Year: 2002
stať ve sborníku

Sexuální potřeby žen s karcinomem prsu.
Pavel Vodvářka
Year: 2002
stať ve sborníku

Sexuální výchova v současnosti
Yvetta Vrublová
Year: 2002
stať ve sborníku

Síťové struktury malých a středních podniků
Václav Lednický
Year: 2002
stať ve sborníku

Slepý hodinář
Dittmar Chmelař, Richard Dawkins
Year: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Smrtící epidemie se šíří. Ničivé důsledky kouření jsou vážným varováním pro všechny
Veronika Ševčíková, Jan Holčík, I. Koupilová
Year: 2002, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Snímkování traumat zápěstí
Daniela Třetinová
Year: 2002, Praktická Radiologie
článek v odborném periodiku

Sociologický pohled na kvalitativní výzkum
Kateřina Ivanová
Year: 2002, Grada
kapitola v odborné knize

Současný český cestovní ruch a jeho nejbližší vývoj.
Václav Lednický
Year: 2002
stať ve sborníku

Správná péče o nohy a kvalitní obouvání dětí.
Pavla Šťastná
Year: 2002, Osobní lékař
článek v odborném periodiku

Srovnání parametrů ABR, pO2 a iontů stanovených na analyzátoru POCT anesteziologicko-resuscitační kliniky a na laboratorních analyzátorech ústavu klinické biochemie.
Jiřina Ungerová, A. Gajdová
Year: 2002
stať ve sborníku

Sruktura výuky informatiky u bakalářských směrů Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity
Dagmar Mastiliaková, Miroslav Přádka
Year: 2002
stať ve sborníku

St. Martin´s College Lancaster
Darja Jarošová
Year: 2002
působení v zahraničí

St. Martin´s College Lancaster
Růžena Dvořáčková
Year: 2002
působení v zahraničí

Stanovení cyklosporinu A a jeho primárních metabolitů metodou vysoko účinné kapalinové chromatografie
Hana Brozmanová, Ilona Komzáková, Milan Grundmann
Year: 2002
stať ve sborníku

Stanovení cyklosporinu A metodou vysoce účinné kapalinové chromatografie (HPLC)
I. Komzáková, Hana Brozmanová, Kristian Šafarčík, Milan Grundmann
Year: 2002, Čes. slov. Farm.
článek v odborném periodiku

Starostlivosť o seniorov vo Fínsku
Darja Jarošová
Year: 2002, Sestra
článek v odborném periodiku

Stavby a řízení CO
Marek Smetana, M. Štrublík
Year: 2002
stať ve sborníku

Stavebnicová abdukční ramenní ortéza.
Jiří Rosický
Year: 2002, Ortopedická protetika
článek v odborném periodiku

Stavebnicový stabilizační nákrčník.
Jiří Rosický
Year: 2002, Ortopedická protetika
článek v odborném periodiku

Struktura a vlastnosti kovových materiálů
Arnošt Silbernagel
Year: 2002,
kapitola v odborné knize

Struktura výuky oboru zdravotnických vyšetřovacích metod bakalářského studia Zdravotní fakulty Ostravské univerzity
Jiřina Ungerová, Ludmila Nováčková
Year: 2002
stať ve sborníku

Study of the enhancement of nursing education in Czech Republic during 2000
Dagmar Mastiliaková
Year: 2002, Textos De Las Conferencisa Y Ponencias
článek v odborném periodiku

Světová prvoizolace Carnobacterium piscicola z lidského klinického materiálu
Dittmar Chmelař
Year: 2002, Zprávy CEM
článek v odborném periodiku

Systémový plán ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s aktívnou tuberkulózou
Jana Košková
Year: 2002
stať ve sborníku

Take-off optimization patterns in ski jumping: general versus individual models
Miroslav Janura, František Vaverka
Year: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Take-off optimization patterns in ski jumping: general versus individual models
Miroslav Janura, František Vaverka
Year: 2002
stať ve sborníku

TDM antibiotik
Milan Grundmann
Year: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

TDM antibiotik
Milan Grundmann
Year: 2002
stať ve sborníku

TDM cyklosporinu A
Milan Grundmann
Year: 2002
stať ve sborníku

TDM of theophylline in elderly
Ilona Komzáková, Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Year: 2002, Bratisl Lek Listy
článek v odborném periodiku

Technické možnosti korzetoterapie.
Ivo Mařík, J. Čulík, P. Černý, P. Zubina
Year: 2002
stať ve sborníku

Technické památky - šance cestovního ruchu v Ostravě
Václav Lednický
Year: 2002
stať ve sborníku

Tenis zabíjí starší muže se skrytou koronární nemocí
Jaroslav Šimíček
Year: 2002
stať ve sborníku


