Publications
Nákazy prenášené bodavým hmyzom
Rastislav Maďar
Year: 2003, Alergo
journal article

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
Anna Hrnčířová
Year: 2003
abstract in proceedings

Nález Mycobacterium celatum u pacienta s karcinomem hrtanu - s plicní tuberkulózou v anamnéze
Pavel Vodvářka
Year: 2003
abstract in proceedings

Naše zkušenosti a detekcí a biopsií sentinelových uzlin u maligního melanomu a karcinomu prsu
Otakar Kraft
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Navazující magisterský studijní program management ošetřovatelství
Kateřina Ivanová, Jaroslav Zlámal
Year: 2003, Ošetřovatelství
journal article

Návrh kriterií pro začleňování hasičů z hlediska fyzické zdatnosti a tepelné odolnosti
Zdeněk Jirák, J. Chaloupka, Samuel Lvončík
Year: 2003, České pracovní lékařství
journal article

Nemoci slzných cest
P. Komínek, S. Červenka, A Kol.
Year: 2003, Maxdorf
specialist book

Neobvyklý případ Muenchhausenova syndromu s cévními projevy
Jaroslav Mayzlík, Leopold Pleva, Jan Dostalík
Year: 2003, CEVJ
journal article

New collagen alpha-1 chain gene mutation in a Czech girl suffering from severe brittle bone disease
Ivo Mařík, I. Mazura, O. Maříková, F. Mazurová, M. Kuklík
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

New high-performance liquid chromatographic method for therapeutic drug monitoring of isepamicin
Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, René Hrdlička, Milan Grundmann
Year: 2003, Klin. Farmakol. Farm.
journal article

New Limb Orthoses with High Bending Pre-Stressing.
Ivo Mařík, P. Černý, Jan Čulík, D. Zemková, P. Zubina, E. Hyánková
Year: 2003, Orthopädie-Technik Quarterly, English edition III
journal article

"Non Small Cell Carcinomas of the Lung: Prognostic Significance of the Expression of Beta Catenin, Survivin, Bcl-2, Ubiquitin, Cyclooxygenase-2, Matrix Metalloproteinaise 7 Matrix Metalloproteinases 3, 10 and 11, Oncostatin M and Topoisomerase II Alpha"
Jaroslav Horáček, Leoš Křen
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Nové metody v diagnostice cévního poranění
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, Jana Chmelová, Sylvia Skotnicová
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nové poznatky z farmakokinetiky cyclosporinu A
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, Kristian Šafarčík, Ilona Komzáková
Year: 2003
abstract in proceedings

Nové trendy v léčbě kapavky
Radek Litvik
Year: 2003
abstract in proceedings

Nozokomiálne infekcie krvného obehu
Rastislav Maďar
Year: 2003, Nozokomiálne infekcie
journal article

Nursing study programme curriculum in Ostrava - the first curirculum of this kind
Renáta Zeleníková
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nutnost spolupráce mezi státním a nestátním zdravotnickým zařízením
Jitka Zemanová
Year: 2003,
specialist book chapter

OBECNÁ A SPECIÁLNÍ MIKROBIOLOGIE
Lubomír Dobiáš
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Od komisí účelné farmakoterapie k lékovým komisím
Milan Grundmann
Year: 2003
abstract in proceedings

Od Waltera Raleigha po marlboro man - stručná história tabakizmu
Tibor Baška, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Year: 2003
abstract in proceedings

Odezva organizmu na polytrauma
Rajko Doleček, Leopold Pleva, A. Pohlídal
Year: 2003, Úrazová chirurgie
journal article

Onemocnění prsů v dětském věku
Petra Kopecká-Klusová, Ivo Klus, Jaroslav Horáček, Josef Kopecký
Year: 2003
abstract in proceedings

Oponentský posudek disertační práce MUDr. Miroslava Podholy:
Jaroslav Horáček, Miroslav Podhola
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Osteogenesis imperfecta.
Ivo Mařík, K. Horký, I. Mazura
Year: 2003, Galén
specialist book chapter

Ošetrovateľstvo vo vnútornou lekárstve I.
Darja Jarošová
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Ošetrovatelstvo:teória a vedecký výskum
Katarína Žiaková, Tibor Baška, Ivana Bóriková, Juraj Čáp, Želmíra Fetisová, Ján Kudlička, Silvia Kyčinová, Rastislav Maďar, Dušan Meško, Mária Nemčeková, Igor Ondrejka, Marián Palenčár
Year: 2003, Osveta
specialist book

Ošetřování polytraumatizovaného dítěte
Pavel Prusenovský, Leopold Pleva, Ivo Kopáček
Year: 2003, Úrazová chirurgie
journal article

Ošetřování polytraumatizovaného dítěte
Pavel Prusenovský, Leopold Pleva, M. Šír, Ivo Kopáček
Year: 2003
abstract in proceedings

Ošetřovatelská etika versus lékařská etika
Kateřina Ivanová
Year: 2003
abstract in proceedings

Otevřené zlomeniny - léčba kompresně-distančními metodami
M. Šír, Leopold Pleva
Year: 2003, Úrazová chirurgie
journal article

Otevřené zlomeniny u dětských polytraumat
Leopold Pleva, Ivo Kopáček, Jana Chmelová, Pavel Prusenovský
Year: 2003, Úrazová chirurgie
journal article

Ozáření kalvy s maximálním šetřením mozku - popis techniky
David Feltl
Year: 2003, Radiační onkologie
journal article

Ozáření mozkus maximálním šetřením mozku - popis techniky
David Feltl
Year: 2003, Radiační ochrana
journal article

Péče o pracovníky vyjíždějící do zahraničí
Zdeňka Hajduková, E. Korolová
Year: 2003
abstract in proceedings

Péče o zdraví seniorů v etických a právních normách
Kateřina Ivanová, Erich Petlák
Year: 2003, VUP
specialist book chapter

Pekařské profesionální astma
Zdeňka Hajduková, I. Macháček
Year: 2003, Pracovní lékařství
journal article

Periprostetic Fractures of the Knee
Roman Madeja, Leopold Pleva, Jiří Demel
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Periprostetic Fractures of the Knee. The Total Knee Arthroplasty
Roman Madeja, Leopold Pleva, Jiří Demel
Year: 2003, 2-ND International sympozium the total knee arthroplasty
journal article

Pes (ne)přítel člověka
Marek Dokoupil, Igor Dvořáček
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Phase II study of pemetexed in breast cancer patients pretreated with antracyclines
Pavel Vodvářka
Year: 2003, Ann. Oncol.
journal article

Plán evakuace Toyota Citroen Automobile Czech, s.r.o.
Marek Smetana, Marek Smetana
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Plasma lipoproteins in transport of silibinin, an antioxidant flavonolignan from Silybum marianum
Zdeněk Švagera, N. Škottová, Pavel Váňa, R. Večeřa, K. Urbánek, P. Kosina, Vilím Šimánek
Year: 2003, Phytother Res.
journal article

Pneumokokové ochorenia dýchacích ciest a ich prevencia
Rastislav Maďar, Tibor Baška
Year: 2003
abstract in proceedings

Podpůrné organizace pro smyslově postižené (sluchově, zrakově a obojí postižení) v České republice
Jana Kutnohorská
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Podpůrné organizace pro smyslově postižené v České republice.
Renáta Zeleníková
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Podpůrné organizace pro smyslově postižené(sluchově,zrakově a obojí postižení)
Jana Kutnohorská
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pokrok v prevencii nozokominálnych nákaz prinesie iba spoločná snaha
Rastislav Maďar
Year: 2003, Nozokomiálne nákazy
journal article

Pooperační komplikace zlomenin proximálního humeru
M. Šír, Leopold Pleva, Luděk Pliska
Year: 2003
abstract in proceedings

Poranění břicha -metoda damage control
Leopold Pleva, M. Šír, Pavel Prusenovský
Year: 2003, 3. anesteziologická konference - Křivánkovy dny
journal article


