Publications
Molekulární analýza Wilsonovy choroby
S. Vrábelová, P. Váňová, L. Kopečková, P. Trunečka, V. Smolka, D. Procházková, Š. Vejvalková, Astrid Šuláková, V. Kupčová, V. Bzdúch, L. Kozák
Year: 2002, Cas Lek Cesk.
článek v odborném periodiku

Molekulové mechanizmy učenia a paměti.
P. Jednička, L. Beňusková, Jana Mačáková, D. Ostatníková
Year: 2002, SAP
odborná kniha

Možnost uplatnění hornických technických památek Ostravy v cestovním ruchu
Václav Lednický
Year: 2002
stať ve sborníku

Možnosti a úskalí použité metody sparse samplingu při TDM cyklosporinu A
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 2002
stať ve sborníku

Možnosti péče o seniory – informovanost občanů
Darja Jarošová, Eva Zacharová
Year: 2002
stať ve sborníku

Možnosti využití stavebnice ve škole úchopu
Jana Vyskotová, Josef Pech
Year: 2002
stať ve sborníku

MR nálezy z m.Creutzfeldt-Jakob
Josef Nekula
Year: 2002, Čes.a Slov.Neurol.Neurochir.
článek v odborném periodiku

Multimédia - možnosti a přínos oboru foniatrie
Hana Sochorová, J. Pešák
Year: 2002
stať ve sborníku

Nadměrná fosforylace proteinů v rozvoji Alzheimerovy nemoci se zřetelem na nové perspektivy její farmakoterapie.
J. Veselý, Jana Mačáková, K. Dostálová, D. Riegrová
Year: 2002, Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Národní standardizace v ošetřovatelství
Jana Marečková, Iva Kubátová
Year: 2002
stať ve sborníku

Naše zkušenosti s monitorováním hladin lamotriginu
Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Návrh kritérií pro jednotný postup při lékařském posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu povolání a poskytování závodní preventivní péče příslušníkům hasičského záchranného sboru ČR
Jiří Chaloupka, Zdeněk Jirák, Samuel Lvončík
Year: 2002, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Několik poznámek k historii bolesti
Bohdana Dušová, Darja Jarošová, Darja Jarošová, Otto Obst
Year: 2002, ZSF OU
kapitola v odborné knize

Nekrotizující fasciitida.
P. Klečka, Jiří Mrázek, K. Matler, E. Mrázková, D. Czerny
Year: 2002, Otorinolaryng. a Foniat./Prague/
článek v odborném periodiku

Nemoc jako předmět sociologie?
Naděžda Kubíčková
Year: 2002, OLOMOUC : UP
kapitola v odborné knize

Nemocničné sepsy, ich vznik, prevencia a úloha vaskulárnych katétrov : (review)
Rastislav Maďar, Henrieta Hudečková, Dušan Krkoška, Štefan Straka
Year: 2002, Acta chemotherapeutica
článek v odborném periodiku

Nemocný s akutním srdečním infarktem: vnímání choroby a vyrovnání se s ní
Ilona Plevová
Year: 2002
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Neue Orthesen mit hoher Biegevorspannung.
Ivo Mařík, J. Čulík, P. Černý, D. Zemková, P. Zubina, E. Hyánková
Year: 2002, Orthopädie-Technik, 11
článek v odborném periodiku

Neuroradiologie
Josef Nekula
Year: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nomogramy pro určování tibio-femorálního úhlu.
Ivo Mařík, D. Zemková, J. Čulík
Year: 2002, Pohybové ústrojí, 9
článek v odborném periodiku

Nová terminologie v ošetřovatelství - aplikace do oblasti všeobecné péče o onkologicky nemocné.
Dagmar Mastiliaková
Year: 2002
stať ve sborníku

Nové kurikulum v akreditovaném studijním programu ošetřovatelství - obory všeobecná sestra a porodní asistentka
Dagmar Mastiliaková
Year: 2002
stať ve sborníku

Nové možnosti českého cestovního ruchu na globálním trhu
Václav Lednický
Year: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nové možnosti českého cestovního ruchu na globálním trhu.
Václav Lednický
Year: 2002
stať ve sborníku

Nový pohled na limity ohrožení nemocí z povolání u poškození cév a nervů z vibrací s ohledem na výsledky epidemiologické studie
Anna Šplíchalová, Milena Menzlová
Year: 2002, České pracovní lékařství č.2/2002
článek v odborném periodiku

Nový význam managementu zdravotnictví
Kateřina Ivanová
Year: 2002, Zdavotnictví v České republice
článek v odborném periodiku

Nutrice těžce popáleného pacienta
Jarmila Tymonová, M. Adámková
Year: 2002, Lékařské listy
článek v odborném periodiku

Obchod I.
Petr Kazík
Year: 2002,
článek v odborném periodiku

Obchod II.
Petr Kazík
Year: 2002,
článek v odborném periodiku

Obouvání v létě.
Pavla Šťastná
Year: 2002, Osobní lékař
článek v odborném periodiku

Obsah vybraných živin v nemocničním stravování v okrese Frýdek-Místek
Lydie Ryšavá, H. Pánková, R. Kubaláková
Year: 2002, Výživa a potraviny
článek v odborném periodiku

Očkovanie proti chrípke chráni aj pred inými chorobami
Rastislav Maďar
Year: 2002, Diabetik
článek v odborném periodiku

Očkovat dítě- ano či ne?
Jaroslav Slaný
Year: 2002, H-M
článek v odborném periodiku

Odezva organismu na pracovně-tepelnou zátěž pracovníků ve slévárenství
Samuel Lvončík
Year: 2002, Slévárenství, časopis pro slévárenství
článek v odborném periodiku

Optimální a přípustné tepelně vlhkostní podmínky na pracovištích a v obytných interiérech budov
Miloslav Jokl, Zdeněk Jirák
Year: 2002
stať ve sborníku

Organizácia zdravotno sociálnej starostlivosti o seniorov v komunite
Darja Jarošová
Year: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Osteoporóza - nejzávažnější metabolické onemocnění kostí
Antonín Pohlídal, P. Řehořková, V. Palička, P. Živný
Year: 2002, Practicus
článek v odborném periodiku

Ošetřovatelský proces u těhotných žen s HIV infekcí a onemocněním AIDS
Yvetta Vrublová
Year: 2002, Slovenský zdravotník
článek v odborném periodiku

Ošetřovatelský proces u těhotných žen s HIV infekcí a onemocněním AIDS
Yvetta Vrublová, Aleš Hladký, Bohdana Dušová, Darja Jarošová, Kolektiv Autorů
Year: 2002, Zdravotně sociální fakulta OU
kapitola v odborné knize

Ošetřovatelství a antropologie
Darja Jarošová, H. J. Sandkühler (Ed.), Pavla Holešinská
Year: 2002, Grada Publishing
kapitola v odborné knize

Ošetřovatelství v pregraduální přípravě geriatrických pracovníků
Darja Jarošová
Year: 2002, Ošetřovatelství
článek v odborném periodiku

Our experience with TDM of lamotrigine
Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 2002, Bratisl Lek Listy
článek v odborném periodiku

Our experiences with skin banking based on glycerol preservation of donor skin
Jarmila Tymonová, M. Adámková
Year: 2002
stať ve sborníku

Péče o kojení v devíti českých porodnicích v letech 1998-1999
D. Schneidrová, M. Paulová, A. Mydlilová, A. Klimová, Z. Bartáková, F. Stožický, D. Mullerová, A. Aujezdská, J. Šmejkalová, E. Kudlová, Vladimír Janout, V. Hynčica
Year: 2002, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

Perkutánní fixace zlomenin pánve pod CT kontrolou.
Jana Chmelová
Year: 2002, Česká Radiologie
článek v odborném periodiku

Pipkinova zlomenina
Ondrej Krempaský
Year: 2002, Acta chirugiae orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca
článek v odborném periodiku

Plasticita mozku; adaptace pohybového projevu po mozkových lézích
Anna Gregorková
Year: 2002
stať ve sborníku

Plazmatické bílkoviny a imunoadsorpce
Jan Pták, Ludmila Nováčková
Year: 2002
stať ve sborníku

Plazmatický laktát při ergometrii "symptom limited" u koronárních nemocných
Jaroslav Šimíček, Jiřina Ungerová, Marek Bužga, J. Flégrová, D. Dvorníková, J. Netopilíková
Year: 2002, Cor et Vasa supplementum
článek v odborném periodiku

Plazmatický laktát při ergometrii "symptom limited" u koronárních nemocných
Jaroslav Šimíček, Jiřina Ungerová, Marek Bužga, J. Flégrová, D. Dvorníková, J. Netopilíková
Year: 2002, Cor et Vasa
článek v odborném periodiku


