Publications
Limb compartment syndrome in children
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, Pavel Prusenovský
Year: 2003
abstract in proceedings

Makrocytární anémie ve stáří - diagnostický problém?
H. Meluzínová, P. Weber, Hana Kubešová
Year: 2003, Lek. Obzor
journal article

Management of medico-social care about elderly - multidisciplinary team work
Darja Jarošová
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Management of medico-social care about elderly - multidisciplinary team work
Darja Jarošová
Year: 2003
abstract in proceedings

Management záchranných prací I.
Michail Šenovský
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Management záchranných prací II.
Michail Šenovský
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Management zdravotnictví na LF UP
Kateřina Ivanová
Year: 2003, Žurnál
journal article

Mapování lymfatik a biopsie sentinelové uzliny u melanoblastomu - naše zkušenosti
Otakar Kraft
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Meniaca sa rola učitel'a a študenta v procese vysokoškolského vzdelávania sestier
Renáta Zeleníková
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Meniaca sa rola učitel'a a študenta v procese vysokoškolského vzdelávania sestier.
Renáta Zeleníková
Year: 2003, Zborník
specialist book

Methicilín-rezistentný Staphylococus aureus (MRSA)-stále je tu šanca účinne sa brániť
Rastislav Maďar
Year: 2003, Nozokomiálne nákazy
journal article

Methodical approach to data processing from a questionnaire survey
Hana Tomášková, Hana Šlachtová, Anna Šplíchalová
Year: 2003, Biomedical Papers
journal article

Metodika a metodologie vědeckého výzkumu v ošetřovatelství
Jana Kutnohorská
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Mezinárodní grant Sokrates- Grundvig
Jana Kutnohorská
Year: 2003
work experience abroad

Modeling Behavior of Cyclosporine A and its Metabolites in Patients
Milan Grundmann, Ladislav Dedík, Mária Ďurišová, David Suchý, I. Komzáková, Hana Brozmanová
Year: 2003, Ther. Drug. Monit.
journal article

Modeling Behavior of Cyclosporine A and its Metabolites in Patients
Milan Grundmann, Ladislav Dedík, Mária Ďurišová, David Suchý, I. Komzáková, Hana Brozmanová
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti farmakoterapeutického auditu v nemocničních podmínkách
Milan Grundmann, Blanka Kořístková
Year: 2003
abstract in proceedings

Možnosti imunomodulační a imunosupresivní terapie u autouimunitních neurologických onemocnění
David Doležil, Olga Zapletalová, P. Hradílek
Year: 2003
abstract in proceedings

Možnosti sonografického screeningu dvojčat, efektivní rozsah.
Jiří Bošota, David Matura, J. Pannová
Year: 2003, Gynekolog
journal article

Možnosti uplatňování etických norem a principů v ošetřovatelství
Yvetta Vrublová
Year: 2003
abstract in proceedings

Multikulturní a transkulturní ošetřovatelství v praxi a ve vzdělávání v ČR
Kateřina Ivanová
Year: 2003
abstract in proceedings

Multikulturní výchova
Ivana Fialová, Danuše Matýsková
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Může zdravotní sestra ovlivnit dostupnost zdravotní péče?
Darja Jarošová, Darja Jarošová, Kateřina Ivanová
Year: 2003, ZSF OU
specialist book chapter

Na obranu sociálního lékařství
Kateřina Ivanová
Year: 2003
abstract in proceedings

Nákazy prenášené bodavým hmyzom
Rastislav Maďar
Year: 2003, Alergo
journal article

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
Anna Hrnčířová
Year: 2003
abstract in proceedings

Nález Mycobacterium celatum u pacienta s karcinomem hrtanu - s plicní tuberkulózou v anamnéze
Pavel Vodvářka
Year: 2003
abstract in proceedings

Naše zkušenosti a detekcí a biopsií sentinelových uzlin u maligního melanomu a karcinomu prsu
Otakar Kraft
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Navazující magisterský studijní program management ošetřovatelství
Kateřina Ivanová, Jaroslav Zlámal
Year: 2003, Ošetřovatelství
journal article

Návrh kriterií pro začleňování hasičů z hlediska fyzické zdatnosti a tepelné odolnosti
Zdeněk Jirák, J. Chaloupka, Samuel Lvončík
Year: 2003, České pracovní lékařství
journal article

Nemoci slzných cest
P. Komínek, S. Červenka, A Kol.
Year: 2003, Maxdorf
specialist book

Neobvyklý případ Muenchhausenova syndromu s cévními projevy
Jaroslav Mayzlík, Leopold Pleva, Jan Dostalík
Year: 2003, CEVJ
journal article

New collagen alpha-1 chain gene mutation in a Czech girl suffering from severe brittle bone disease
Ivo Mařík, I. Mazura, O. Maříková, F. Mazurová, M. Kuklík
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

New high-performance liquid chromatographic method for therapeutic drug monitoring of isepamicin
Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, René Hrdlička, Milan Grundmann
Year: 2003, Klin. Farmakol. Farm.
journal article

New Limb Orthoses with High Bending Pre-Stressing.
Ivo Mařík, P. Černý, Jan Čulík, D. Zemková, P. Zubina, E. Hyánková
Year: 2003, Orthopädie-Technik Quarterly, English edition III
journal article

"Non Small Cell Carcinomas of the Lung: Prognostic Significance of the Expression of Beta Catenin, Survivin, Bcl-2, Ubiquitin, Cyclooxygenase-2, Matrix Metalloproteinaise 7 Matrix Metalloproteinases 3, 10 and 11, Oncostatin M and Topoisomerase II Alpha"
Jaroslav Horáček, Leoš Křen
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Nové metody v diagnostice cévního poranění
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, Jana Chmelová, Sylvia Skotnicová
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nové poznatky z farmakokinetiky cyclosporinu A
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, Kristian Šafarčík, Ilona Komzáková
Year: 2003
abstract in proceedings

Nové trendy v léčbě kapavky
Radek Litvik
Year: 2003
abstract in proceedings

Nozokomiálne infekcie krvného obehu
Rastislav Maďar
Year: 2003, Nozokomiálne infekcie
journal article

Nursing study programme curriculum in Ostrava - the first curirculum of this kind
Renáta Zeleníková
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nutnost spolupráce mezi státním a nestátním zdravotnickým zařízením
Jitka Zemanová
Year: 2003,
specialist book chapter

OBECNÁ A SPECIÁLNÍ MIKROBIOLOGIE
Lubomír Dobiáš
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Od komisí účelné farmakoterapie k lékovým komisím
Milan Grundmann
Year: 2003
abstract in proceedings

Od Waltera Raleigha po marlboro man - stručná história tabakizmu
Tibor Baška, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Year: 2003
abstract in proceedings

Odezva organizmu na polytrauma
Rajko Doleček, Leopold Pleva, A. Pohlídal
Year: 2003, Úrazová chirurgie
journal article

Onemocnění prsů v dětském věku
Petra Kopecká-Klusová, Ivo Klus, Jaroslav Horáček, Josef Kopecký
Year: 2003
abstract in proceedings

Oponentský posudek disertační práce MUDr. Miroslava Podholy:
Jaroslav Horáček, Miroslav Podhola
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Osteogenesis imperfecta.
Ivo Mařík, K. Horký, I. Mazura
Year: 2003, Galén
specialist book chapter

Ošetrovateľstvo vo vnútornou lekárstve I.
Darja Jarošová
Year: 2003
published expert opinions, reviews


