Publications
Jak vybrat dětem boty pro volný čas.
Pavla Šťastná
Year: 2003, Právo. Test servis.
journal article

Jaký je náš postoj k nemocnému během posledních 72 hodin jeho života?
Hana Kubešová, P. Weber, J. Holík
Year: 2003, Praktický lékař
journal article

Je cílená antibiotická terapie vždy účinná?. (Sepse.)
J. Čupera, J. Mannová, D. Burgetová, Věra Toršová, H. Říhová
Year: 2003
abstract in proceedings

Je obezita problémem starších diabetiků?
P. Weber, V. Polcarová, H. Meluzínová, Hana Kubešová
Year: 2003, Lek. Obzor
journal article

K chirurgické léčbě stenotického karcinomu rekta
Anton Pelikán, Jan Dostalík, Petr Vávra, Petr Anděl
Year: 2003, Slovenský chirurg
journal article

K problematice chronické bolesti u seniorů
Darja Jarošová, Darja Jarošová
Year: 2003, Ostravská univerzita
specialist book chapter

K problematice podnikání ve zdravotnictví
Darja Jarošová
Year: 2003
abstract in proceedings

Kancerogenita křemenného prachu v experimentu
Jaroslav Horáček, Radim Holuša
Year: 2003
abstract in proceedings

Klinická epidemiologie - abnormalita
Vladimír Janout
Year: 2003, Časopis lékařů českých
journal article

Klinická epidemiologie - základ pro medicínu založenou na důkazu
Vladimír Janout
Year: 2003, Časopis lékařů českých
journal article

Klinická epidemiologie-diagnóza
Vladimír Janout
Year: 2003, Časopis lékařů českých
journal article

Kmenové buňky a asistovaná reprodukce
P. Čermák, D. Rumpík, T. Kaplanová
Year: 2003, Gynekolog
journal article

Kommunikation mit Patienten in Multikulturpflege
Jana Kutnohorská
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kommunikation mit Patienten in Multikulturpflege.
Jana Kutnohorská, Jana Kutnohorská
Year: 2003,
specialist book chapter

Kommunikation mit Patienten in Multikulturpflege.Systema,Evolution
Jana Kutnohorská
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kompartment syndrom u dětí
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, Pavel Prusenovský
Year: 2003, Úrazová chirurgie
journal article

Kompetence sester jako výchovně vzdělávací cíle nového kurikula profesního vzdělání.
Dagmar Mastiliaková
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunikace lékaře s pacientem
Naděžda Špatenková
Year: 2003, Verlag Dashofer
specialist book chapter

Komunikace po telefonu
Naděžda Špatenková
Year: 2003, Osobní rádce zdravotní sestry. Tématická příloha.
journal article

Komunikace s cizinci při poskytování zdravotní péče a respektování jejich transkulturní/multikulturní odlišnosti v rámci českého právního řádu.
Jana Kutnohorská
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Komunikace s cizinci při poskytování zdravotní péče a respektování jejich transkulturní/multikulturní odlišnosti v rámci českého právního řádu.Implementace multikulturního přístupu do výuky ošetřovatelství
Jana Kutnohorská
Year: 2003,
specialist book

Komunikace s handicapovaným pacientem
Naděžda Špatenková
Year: 2003, Osobní rádce zdravotní sestry. Tématická příloha.
journal article

Komunikace s pacienty
Naděžda Špatenková
Year: 2003, VERLAG DASHÖFER
specialist book chapter

Komunikace s pacienty - úvod do problematiky
Naděžda Špatenková
Year: 2003, Osobní rádce zdravotní sestry. Tématická příloha.
journal article

Komunikace s rodinou nemocného - fáze rozhovoru
Naděžda Špatenková, Kateřina Ivanová
Year: 2003, Osobní rádce zdravotní sestry. Tématická příloha.
journal article

Komunikace s rodinou nemocného - obsah rozhovoru
Naděžda Špatenková, Kateřina Ivanová
Year: 2003, Osobní rádce zdravotní sestry. Tématická příloha.
journal article

Komunikativní a jazykové bariéry
Jana Košková
Year: 2003, Ostravská univerzita
specialist book

Koncepce multikulturního/transkulturního ošetřovatelského přístupu ve výuce bakalářského studijního oboru ošetřovatelství
Jana Kutnohorská
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Koncepce multikulturního/transkulturního ošetřovatelského přístupu ve výuce bakalářského studijního ošetřovatelství.
Jana Kutnohorská
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Končetinový kompartment syndrom u dětí
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, Ivo Kopáček
Year: 2003, Úrazová chirurgie
journal article

Konstrukční řešení bubnů pásových dopravníků a jejich výpočet.
Jiří Freis
Year: 2003, Ediční středisko VŠB-TU
specialist book

Krevní laktát po maximální ergometrické zátěži u zdravých a kardiaků
Jaroslav Šimíček, Jiřina Ungerová, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, D. Dvorníková, J. Flégrová, J. Netopilíková
Year: 2003, Cardio 3
journal article

Krevní laktát po maximální ergometrické zátěži u zdravých a kardiaků.
Jaroslav Šimíček, Jiřina Ungerová, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, D. Dvorníková, J. Netopilíková, J. Flégrová
Year: 2003
abstract in proceedings

Krevní laktát po maximální ergometrické zátěži u zdravých a kardiaků.
Jaroslav Šimíček, Jiřina Ungerová, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, D. Dvorníková, J. Netopilíková, J. Flégrová
Year: 2003
abstract in proceedings

Krevní laktát po maximální zátěži u zdravých a kardiaků
Jaroslav Šimíček, Jiřina Ungerová, Zdeněk Jirák, Marek Bužga, D. Dvorníková, J. Flégrová, J. Netopilíková
Year: 2003
abstract in proceedings

Kriminalistické, soudně-lékařské a soudně inženýrské aplikace biomechaniky
Luboš Valerián
Year: 2003
abstract in proceedings

Kritéria pro monitorování a akreditaci vysokých škol připravujících všeobecné sestry a porodní asistentky
Dagmar Mastiliaková
Year: 2003,
specialist book

Kritéria pro přípravu pedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání všeobecných sester a porodních asistentek.
Dagmar Mastiliaková
Year: 2003, Nucleus
specialist book

Krizové řízení
Michail Šenovský
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kvalita ošetřovatelské péče(IV.část)
Dagmar Mastiliaková
Year: 2003, Ošetřovatelství
journal article

Kvalita ošetřovatelské péče(V.část).Předoperační a pooperační péče.
Dagmar Mastiliaková
Year: 2003, Ošetřovatelství - Teorie a praxemoderního ošetřovatelství.
journal article

Kvalitní výživa a správně prostřený stůl
Lydie Ryšavá
Year: 2003, Výživa a potraviny
journal article

Léčba antibiotiky u dětí v okrese Hodonín, léčba angíny u praktických lékařů v okrese Hodonín v letech 1997-1999, 2001-2002
L. Dvořáček, K. Němeček, O. Němec, H. Knedlíková, Milan Grundmann
Year: 2003
abstract in proceedings

Léčba antibiotiky u dětí v okrese Hodonín, léčba angíny u praktických lékařů v okrese Hodonín v letech 1997-1999, 2001-2002
L. Dvořáček, K. Němeček, O. Němec, H. Knedlíková, Milan Grundmann
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Léčba zhoubných nádorů štítné žlázy
David Feltl
Year: 2003, Radiační onkologie
journal article

Léčení instabilního hrudníku
Ladislav Lukáč, Karel Rozum, Leopold Pleva, Roman Madeja
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Léčení zlomenin dlouhých kostí u polytraumatizovaného dítěte
Ivo Kopáček, Leopold Pleva, Pavel Prusenovský
Year: 2003, Úrazová chirurgie
journal article

Level of footwear by children and youth contrasts with the health of their feet.
Pavla Šťastná
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Life-threatening hyponatremia
Arnošt Martínek, Vladimír Hrabovský
Year: 2003, Praktický lékař
journal article

Life-threatening hyponatremia
Arnošt Martínek, Vladimír Hrabovský
Year: 2003, Praktický lékař
journal article


