Publications
Komunikace s rodinou nemocného - fáze rozhovoru
Naděžda Špatenková, Kateřina Ivanová
Year: 2003, Osobní rádce zdravotní sestry. Tématická příloha.
journal article

Komunikace s rodinou nemocného - obsah rozhovoru
Naděžda Špatenková, Kateřina Ivanová
Year: 2003, Osobní rádce zdravotní sestry. Tématická příloha.
journal article

Komunikativní a jazykové bariéry
Jana Košková
Year: 2003, Ostravská univerzita
specialist book

Koncepce multikulturního/transkulturního ošetřovatelského přístupu ve výuce bakalářského studijního oboru ošetřovatelství
Jana Kutnohorská
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Koncepce multikulturního/transkulturního ošetřovatelského přístupu ve výuce bakalářského studijního ošetřovatelství.
Jana Kutnohorská
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Končetinový kompartment syndrom u dětí
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, Ivo Kopáček
Year: 2003, Úrazová chirurgie
journal article

Konstrukční řešení bubnů pásových dopravníků a jejich výpočet.
Jiří Freis
Year: 2003, Ediční středisko VŠB-TU
specialist book

Krevní laktát po maximální ergometrické zátěži u zdravých a kardiaků
Jaroslav Šimíček, Jiřina Ungerová, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, D. Dvorníková, J. Flégrová, J. Netopilíková
Year: 2003, Cardio 3
journal article

Krevní laktát po maximální ergometrické zátěži u zdravých a kardiaků.
Jaroslav Šimíček, Jiřina Ungerová, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, D. Dvorníková, J. Netopilíková, J. Flégrová
Year: 2003
abstract in proceedings

Krevní laktát po maximální ergometrické zátěži u zdravých a kardiaků.
Jaroslav Šimíček, Jiřina Ungerová, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, D. Dvorníková, J. Netopilíková, J. Flégrová
Year: 2003
abstract in proceedings

Krevní laktát po maximální zátěži u zdravých a kardiaků
Jaroslav Šimíček, Jiřina Ungerová, Zdeněk Jirák, Marek Bužga, D. Dvorníková, J. Flégrová, J. Netopilíková
Year: 2003
abstract in proceedings

Kriminalistické, soudně-lékařské a soudně inženýrské aplikace biomechaniky
Luboš Valerián
Year: 2003
abstract in proceedings

Kritéria pro monitorování a akreditaci vysokých škol připravujících všeobecné sestry a porodní asistentky
Dagmar Mastiliaková
Year: 2003,
specialist book

Kritéria pro přípravu pedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání všeobecných sester a porodních asistentek.
Dagmar Mastiliaková
Year: 2003, Nucleus
specialist book

Krizové řízení
Michail Šenovský
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kvalita ošetřovatelské péče(IV.část)
Dagmar Mastiliaková
Year: 2003, Ošetřovatelství
journal article

Kvalita ošetřovatelské péče(V.část).Předoperační a pooperační péče.
Dagmar Mastiliaková
Year: 2003, Ošetřovatelství - Teorie a praxemoderního ošetřovatelství.
journal article

Kvalitní výživa a správně prostřený stůl
Lydie Ryšavá
Year: 2003, Výživa a potraviny
journal article

Léčba antibiotiky u dětí v okrese Hodonín, léčba angíny u praktických lékařů v okrese Hodonín v letech 1997-1999, 2001-2002
L. Dvořáček, K. Němeček, O. Němec, H. Knedlíková, Milan Grundmann
Year: 2003
abstract in proceedings

Léčba antibiotiky u dětí v okrese Hodonín, léčba angíny u praktických lékařů v okrese Hodonín v letech 1997-1999, 2001-2002
L. Dvořáček, K. Němeček, O. Němec, H. Knedlíková, Milan Grundmann
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Léčba zhoubných nádorů štítné žlázy
David Feltl
Year: 2003, Radiační onkologie
journal article

Léčení instabilního hrudníku
Ladislav Lukáč, Karel Rozum, Leopold Pleva, Roman Madeja
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Léčení zlomenin dlouhých kostí u polytraumatizovaného dítěte
Ivo Kopáček, Leopold Pleva, Pavel Prusenovský
Year: 2003, Úrazová chirurgie
journal article

Level of footwear by children and youth contrasts with the health of their feet.
Pavla Šťastná
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Life-threatening hyponatremia
Arnošt Martínek, Vladimír Hrabovský
Year: 2003, Praktický lékař
journal article

Life-threatening hyponatremia
Arnošt Martínek, Vladimír Hrabovský
Year: 2003, Praktický lékař
journal article

Limb compartment syndrome in children
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, Pavel Prusenovský
Year: 2003
abstract in proceedings

Makrocytární anémie ve stáří - diagnostický problém?
H. Meluzínová, P. Weber, Hana Kubešová
Year: 2003, Lek. Obzor
journal article

Management of medico-social care about elderly - multidisciplinary team work
Darja Jarošová
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Management of medico-social care about elderly - multidisciplinary team work
Darja Jarošová
Year: 2003
abstract in proceedings

Management záchranných prací I.
Michail Šenovský
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Management záchranných prací II.
Michail Šenovský
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Management zdravotnictví na LF UP
Kateřina Ivanová
Year: 2003, Žurnál
journal article

Mapování lymfatik a biopsie sentinelové uzliny u melanoblastomu - naše zkušenosti
Otakar Kraft
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Meniaca sa rola učitel'a a študenta v procese vysokoškolského vzdelávania sestier
Renáta Zeleníková
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Meniaca sa rola učitel'a a študenta v procese vysokoškolského vzdelávania sestier.
Renáta Zeleníková
Year: 2003, Zborník
specialist book

Methicilín-rezistentný Staphylococus aureus (MRSA)-stále je tu šanca účinne sa brániť
Rastislav Maďar
Year: 2003, Nozokomiálne nákazy
journal article

Methodical approach to data processing from a questionnaire survey
Hana Tomášková, Hana Šlachtová, Anna Šplíchalová
Year: 2003, Biomedical Papers
journal article

Metodika a metodologie vědeckého výzkumu v ošetřovatelství
Jana Kutnohorská
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Mezinárodní grant Sokrates- Grundvig
Jana Kutnohorská
Year: 2003
work experience abroad

Modeling Behavior of Cyclosporine A and its Metabolites in Patients
Milan Grundmann, Ladislav Dedík, Mária Ďurišová, David Suchý, I. Komzáková, Hana Brozmanová
Year: 2003, Ther. Drug. Monit.
journal article

Modeling Behavior of Cyclosporine A and its Metabolites in Patients
Milan Grundmann, Ladislav Dedík, Mária Ďurišová, David Suchý, I. Komzáková, Hana Brozmanová
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti farmakoterapeutického auditu v nemocničních podmínkách
Milan Grundmann, Blanka Kořístková
Year: 2003
abstract in proceedings

Možnosti imunomodulační a imunosupresivní terapie u autouimunitních neurologických onemocnění
David Doležil, Olga Zapletalová, P. Hradílek
Year: 2003
abstract in proceedings

Možnosti sonografického screeningu dvojčat, efektivní rozsah.
Jiří Bošota, David Matura, J. Pannová
Year: 2003, Gynekolog
journal article

Možnosti uplatňování etických norem a principů v ošetřovatelství
Yvetta Vrublová
Year: 2003
abstract in proceedings

Multikulturní a transkulturní ošetřovatelství v praxi a ve vzdělávání v ČR
Kateřina Ivanová
Year: 2003
abstract in proceedings

Multikulturní výchova
Ivana Fialová, Danuše Matýsková
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Může zdravotní sestra ovlivnit dostupnost zdravotní péče?
Darja Jarošová, Darja Jarošová, Kateřina Ivanová
Year: 2003, ZSF OU
specialist book chapter

Na obranu sociálního lékařství
Kateřina Ivanová
Year: 2003
abstract in proceedings


