Publications
Hnutí sociální spoluodpovědnosti podniků jako jedna z cest do 21. století
Helena Kolibová
Year: 2003
abstract in proceedings

Hodnocení protetické péče u pacientů s amputací DK.
Petr Krawczyk
Year: 2003,
specialist book chapter

Hodnocení seniorů-klientů agentur domácí péče
Darja Jarošová
Year: 2003
abstract in proceedings

Hodnocení zaměstnanců
Petr Kazík
Year: 2003,
journal article

Hormonální substituční terapie, přínosy a rizika. Současný stav poznání.
Pavel Vodvářka, J. Abrahámová
Year: 2003, Galén Praha
specialist book chapter

HPLC Method for Cyclosporine A and Metabolites AM1, AM4N and AM9 in Lymphocytes in Transplant Patients
Hana Brozmanová, I. Komzáková, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

HPLC Method for Cyclosporine A and Metabolites AM1, AM4N and AM9 in Lymphocytes in Transplant Patients
Hana Brozmanová, I. Komzáková, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík
Year: 2003, Ther. Drug Monit.
journal article

Hypertenze u diabetiků 2. typu ? změna v přístupu k léčbě během 5 let
P. Weber, H. Meluzínová, Hana Kubešová, V. Polcarová, B. Kocourková, A. Striová, E. Fenclová, J. Slívová, D. Hejlová, J. Šandová
Year: 2003, Geriatria
journal article

I. Česko-Slovenská konference klinické farmakologie, XI. konference Slovenské společnosti klinické farmakologie, X. Česká konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM), VII. Česká konference DURG, V. Česká konference KF
Milan Grundmann
Year: 2003
organizing conference, workshop

III. ostravské sympozium ošetřovatelství s mezinárodní účastí
Darja Jarošová, Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová
Year: 2003
organizing conference, workshop

Ikterus. Diferenciální diagnostika
J. Ehrmann, Petr Schneiderka, A Kol.
Year: 2003, Grada Publishing, a. s.
specialist book

Implementace komunikační variability multikulturní společnosti do zdravotnické praxe.
Jana Košková
Year: 2003, Ostravská univerzita
specialist book

In reference to phonation larynx fixation: Computer graphic record
Hana Sochorová, Josef Pešák, S. Laichman, M. Grepl
Year: 2003, -
journal article

Incapacity for work of employees of the selected metallurgical plant related to age
Milena Menzlová, E. Smelíková, M. Keka
Year: 2003, Biomedical Papers
journal article

Infekce dolních cest dýchacích u nemocných s bronchogenním karcinomem před a v průběhu léčby
Pavel Vodvářka
Year: 2003
abstract in proceedings

Infekční komplikace osteosyntéz u dětí
Pavel Prusenovský, Leopold Pleva, M. Šír, Luděk Pliska
Year: 2003, Úrazová chirurgie
journal article

Influenza vaccination - knowledge, attitudes, coverage - can they be improved?
Rastislav Maďar, L. Repková, Tibor Baška, Štefan Straka
Year: 2003, Bratislavské lekárske listy
journal article

Informační zdroje
Jarmila Krkošková
Year: 2003, Neuveden
specialist book

Informační zdroje a přístup k informacím ve veřejných knihovnách.
Jarmila Krkošková, Martin Malčík, A Kol.
Year: 2003, Ostravská univerzita
specialist book

Integrovaný záchranný systém
Michail Šenovský
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Intravenózní propagace adenokarcinomu rekta v extrakolické tukové tkáni
Marie Rydlová, Jaroslav Horáček, V. Žoch
Year: 2003
abstract in proceedings

INZYNIERIA PRODUKCJI 2003
Marek Smetana
Year: 2003
abstract in proceedings

Ischemická choroba srdeční ? klinický obraz a možnosti její prevence
P. Weber, V. Polcarová, Hana Kubešová, H. Meluzínová
Year: 2003, Sociální péče
journal article

Isolated ruptures of the supraspinatus muscle.
R. Holibka, R. Ditmar, Alžběta Holibková, S. Laichman
Year: 2003, Biomed. Papers
journal article

Jak chodíme světem.
Pavla Šťastná
Year: 2003, Scholl Style
journal article

Jak se změnil náš postoj k terapii hypertenzních diabetiků v posledních letech?
P. Weber, H. Meluzínová, Hana Kubešová, V. Polcarová, B. Kocourková, A. Striová, E. Fenclová, J. Slívová, D. Hejlová, J. Šandová
Year: 2003, Lékařské Listy
journal article

Jak vybrat dětem boty pro volný čas.
Pavla Šťastná
Year: 2003, Právo. Test servis.
journal article

Jaký je náš postoj k nemocnému během posledních 72 hodin jeho života?
Hana Kubešová, P. Weber, J. Holík
Year: 2003, Praktický lékař
journal article

Je cílená antibiotická terapie vždy účinná?. (Sepse.)
J. Čupera, J. Mannová, D. Burgetová, Věra Toršová, H. Říhová
Year: 2003
abstract in proceedings

Je obezita problémem starších diabetiků?
P. Weber, V. Polcarová, H. Meluzínová, Hana Kubešová
Year: 2003, Lek. Obzor
journal article

K chirurgické léčbě stenotického karcinomu rekta
Anton Pelikán, Jan Dostalík, Petr Vávra, Petr Anděl
Year: 2003, Slovenský chirurg
journal article

K problematice chronické bolesti u seniorů
Darja Jarošová, Darja Jarošová
Year: 2003, Ostravská univerzita
specialist book chapter

K problematice podnikání ve zdravotnictví
Darja Jarošová
Year: 2003
abstract in proceedings

Kancerogenita křemenného prachu v experimentu
Jaroslav Horáček, Radim Holuša
Year: 2003
abstract in proceedings

Klinická epidemiologie - abnormalita
Vladimír Janout
Year: 2003, Časopis lékařů českých
journal article

Klinická epidemiologie - základ pro medicínu založenou na důkazu
Vladimír Janout
Year: 2003, Časopis lékařů českých
journal article

Klinická epidemiologie-diagnóza
Vladimír Janout
Year: 2003, Časopis lékařů českých
journal article

Kmenové buňky a asistovaná reprodukce
P. Čermák, D. Rumpík, T. Kaplanová
Year: 2003, Gynekolog
journal article

Kommunikation mit Patienten in Multikulturpflege
Jana Kutnohorská
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kommunikation mit Patienten in Multikulturpflege.
Jana Kutnohorská, Jana Kutnohorská
Year: 2003,
specialist book chapter

Kommunikation mit Patienten in Multikulturpflege.Systema,Evolution
Jana Kutnohorská
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kompartment syndrom u dětí
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, Pavel Prusenovský
Year: 2003, Úrazová chirurgie
journal article

Kompetence sester jako výchovně vzdělávací cíle nového kurikula profesního vzdělání.
Dagmar Mastiliaková
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunikace lékaře s pacientem
Naděžda Špatenková
Year: 2003, Verlag Dashofer
specialist book chapter

Komunikace po telefonu
Naděžda Špatenková
Year: 2003, Osobní rádce zdravotní sestry. Tématická příloha.
journal article

Komunikace s cizinci při poskytování zdravotní péče a respektování jejich transkulturní/multikulturní odlišnosti v rámci českého právního řádu.
Jana Kutnohorská
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Komunikace s cizinci při poskytování zdravotní péče a respektování jejich transkulturní/multikulturní odlišnosti v rámci českého právního řádu.Implementace multikulturního přístupu do výuky ošetřovatelství
Jana Kutnohorská
Year: 2003,
specialist book

Komunikace s handicapovaným pacientem
Naděžda Špatenková
Year: 2003, Osobní rádce zdravotní sestry. Tématická příloha.
journal article

Komunikace s pacienty
Naděžda Špatenková
Year: 2003, VERLAG DASHÖFER
specialist book chapter

Komunikace s pacienty - úvod do problematiky
Naděžda Špatenková
Year: 2003, Osobní rádce zdravotní sestry. Tématická příloha.
journal article


