Publications
Kardiotoxicita protinádorové chemoterapie
Hana Kubešová
Year: 2002, V
odborná kniha

Kauza raritního břišního poranění (s dobrým koncem)
Jan Dostalík, Jaroslav Mayzlík, V. Richter, Lubomír Martínek
Year: 2002
stať ve sborníku

Kdo je manažerka případů ?
Lenka Gavlasová
Year: 2002, Sestra
článek v odborném periodiku

Klinická onkologie.
Pavel Vodvářka
Year: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Klinické aspekty pneumonie vyvolané Chlamydia pneumoniae
Vítězslav Kolek, Věra Toršová
Year: 2002, Respirace
článek v odborném periodiku

Klinický obraz pacientů s leptomeningeálním metastatickým postižením
David Doležil
Year: 2002, Trendy v medicíně
článek v odborném periodiku

Komunikace s cizinci při poskytování zdravotní péče a respektování jejich multikulturní odlišnosti v rámci českého právního řádu.
Jana Kutnohorská
Year: 2002
stať ve sborníku

Komunikace s cizinci při poskytování zdravotní péče a respektování jejich transkulturní/multikulturní odlišnosti v rámci českého právního řádu.
Jana Kutnohorská
Year: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Koncepce ošetřovatelství
Dagmar Mastiliaková
Year: 2002
stať ve sborníku

Korzetoterapie s použitím Cheneau korzetu a dynamické trupové ortézy
Ivo Mařík, P. Zubina, J. Čulík, P. Černý
Year: 2002
stať ve sborníku

Korzetoterapie u onkologických pacientů.
Petr Krawczyk, V. Kubíčková, S. Borovičková
Year: 2002,
kapitola v odborné knize

Krátkodobě a dlouhodobě únosná tepelná zátěž-její měření a hodnocení
Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Hana Tomášková
Year: 2002
stať ve sborníku

Krátkodobě a dlouhodobě únosná tepelná zátěž-její měření a hodnocení
Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Hana Tomášková
Year: 2002
stať ve sborníku

Krevní laktát po ergometrii do maxima u zdravých a kardiaků
Jaroslav Šimíček, Jiřina Ungerová, Marek Bužga, Zdeněk Jirák
Year: 2002
stať ve sborníku

Kvalita ošetřovatelské péče (I. část)
Dagmar Mastiliaková
Year: 2002, Ošetřovatelství. Teorie a praxe moderního ošetřovatelství.
článek v odborném periodiku

Kvalita ošetřovatelské péče (II. část)
Dagmar Mastiliaková
Year: 2002, Ošetřovatelství. Teorie a praxe moderního ošetřovatelství.
článek v odborném periodiku

Kvalita ošetřovatelské péče(III.část)Teorie a praxe moderního ošetřovatelství
Dagmar Mastiliaková
Year: 2002, Ošetřovatelství
článek v odborném periodiku

Kvalita života u klientů s chronickou bolestí zad
Bohdana Dušová
Year: 2002
stať ve sborníku

Laparoskopická epinefrektomie
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Igor Satinský, Miloslav Mazur, Peter Schwarz
Year: 2002
stať ve sborníku

Laparoskopická kolostomie
Lubomír Martínek, Jan Dostalík
Year: 2002, Rozhledy Chirurgie
článek v odborném periodiku

Laparoskopické řešení perforace sigmoidea při koloskopii
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur, Jiří Černoch
Year: 2002
stať ve sborníku

Laparoskopicky asistovaná koostomie
Lubomír Martínek, Jan Dostalík, Petr Vávra
Year: 2002
stať ve sborníku

Laparoskopie a syndrom testikulární feminizace
Hedvika Geržová, Peter Koliba
Year: 2002
stať ve sborníku

Léčba Hodgkinovy choroby v roce 2002
David Feltl
Year: 2002, Klinická onkologie
článek v odborném periodiku

Left ventricular pseudoaneurysm - position of radionuclide ventriculography in diagnosis.
Otakar Kraft
Year: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Living with chronic pain - old people experiences
Darja Jarošová
Year: 2002
stať ve sborníku

Living with chronic pain - old people experiences
Darja Jarošová
Year: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

MALCH - manuálně asistovaná laparoskopická chirurgie
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur
Year: 2002
stať ve sborníku

?Maligní nehodgkinské lymfomy v dětském věku
Jaroslav Slaný
Year: 2002, Grada Publishing
kapitola v odborné knize

Management zdravotně sociální péče o seniory v komunitě
Darja Jarošová
Year: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Manažment sociálno-zdravotnej starostlivosti o seniorov v komunite
Darja Jarošová
Year: 2002, Sestra
článek v odborném periodiku

Manuál prevence a časné detekce nádorových onemocnění.
Pavel Vodvářka
Year: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Manuálně asistovaná laparoskopická chirurgie kolorekta
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Petr Anděl, Igor Satinský, Vladimír Richter, Miloslav Mazur, Aleš Foltys
Year: 2002, Rozhledy Chirurgie
článek v odborném periodiku

Manuálně asistovaná laparoskopická chirurgie rekta
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Petr Anděl, Igor Satinský, Vladimír Richter, Miloslav Mazur, Aleš Foltys
Year: 2002, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Manuálně asistovaná laparoskopická nefrektomie od živého dárce
Jan Dostalík, J. Samlík, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur, Aleš Foltys
Year: 2002
stať ve sborníku

Matematika na dlani
Miroslav Janura, E. Janurová
Year: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Metalografický rozbor kulatiny průměr 180 z oceli pro Metalografickou výrobu náprav ATM
Arnošt Silbernagel, Z. Jonšta
Year: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Metodiky hodnocení zdravotních rizik v hygienické službě
Jaroslav Volf
Year: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Minuty pro zdraví 2002
Hana Kubešová, J. Holík, M. Hauserová, M. Bízová
Year: 2002, Gloria
odborná kniha

Modelovanie tvorby metabolitov cyklosporínu A u pacientov
Ladislav Dedík, Mária Ďurišová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Ilona Komzáková
Year: 2002
stať ve sborníku

Molekulární analýza Wilsonovy choroby
S. Vrábelová, P. Váňová, L. Kopečková, P. Trunečka, V. Smolka, D. Procházková, Š. Vejvalková, Astrid Šuláková, V. Kupčová, V. Bzdúch, L. Kozák
Year: 2002, Cas Lek Cesk.
článek v odborném periodiku

Molekulové mechanizmy učenia a paměti.
P. Jednička, L. Beňusková, Jana Mačáková, D. Ostatníková
Year: 2002, SAP
odborná kniha

Možnost uplatnění hornických technických památek Ostravy v cestovním ruchu
Václav Lednický
Year: 2002
stať ve sborníku

Možnosti a úskalí použité metody sparse samplingu při TDM cyklosporinu A
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 2002
stať ve sborníku

Možnosti péče o seniory – informovanost občanů
Darja Jarošová, Eva Zacharová
Year: 2002
stať ve sborníku

Možnosti využití stavebnice ve škole úchopu
Jana Vyskotová, Josef Pech
Year: 2002
stať ve sborníku

MR nálezy z m.Creutzfeldt-Jakob
Josef Nekula
Year: 2002, Čes.a Slov.Neurol.Neurochir.
článek v odborném periodiku

Multimédia - možnosti a přínos oboru foniatrie
Hana Sochorová, J. Pešák
Year: 2002
stať ve sborníku

Nadměrná fosforylace proteinů v rozvoji Alzheimerovy nemoci se zřetelem na nové perspektivy její farmakoterapie.
J. Veselý, Jana Mačáková, K. Dostálová, D. Riegrová
Year: 2002, Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Národní standardizace v ošetřovatelství
Jana Marečková, Iva Kubátová
Year: 2002
stať ve sborníku


