Publications
ECG in acute non-cardiac conditions
Arnošt Martínek
Year: 2003, Vnitřní lékařství
journal article

ECG in acute non-cardiac conditions
Arnošt Martínek
Year: 2003, Vnitřní lékařství
journal article

Effect of physical activity and life style on the fitness and selected biomarcers of the health status of the young population of the age from 15 to 19 years of Northern Moravia region.
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Year: 2003
abstract in proceedings

Effect of physical activity and life style on the fitness and selected biomarcers of the health status of the young population of the age from 15 to 19 years of Northern Moravia region.
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Year: 2003
abstract in proceedings

Effect of physical activity and life style on physical fitness and selected biomarkers of health state of the young population aged from 15 to 19 years
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Year: 2003, Finnish sports and exercise medicine - E-magazine
journal article

Effect of physical activity and life style on physical fitness and selected biomarkers of health state of the young population aged from 15 to 19 years
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Year: 2003, Finnish sports and exercise medicine - E-magazine
journal article

Effect of physical activity and life style on the fitness and selected biomarcers of the health status of the young population of the age from 15 to 19 years of Northern Moravia region.
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Effect of physical activity and life style on the fitness and selected biomarcers of the health status of the young population of the age from 15 to 19 years of Northern Moravia region.
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Elastic intramedullary osteosynthesis in childrenś polytrauma
Leopold Pleva, Pavel Prusenovský, Ivo Kopáček
Year: 2003
abstract in proceedings

Emise těžkých kovů a polyaromatických uhlovodíků při spalování uhlí v průmyslových a malých topeništích
Michal Ritz, L. Bartoňová, Z. Klika
Year: 2003, Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada hornicko-geologická
journal article

EMS in Czech Republic
R. Gřegoř
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Endocrine changes after burns : the bone involvement
R. Doleček, Jarmila Tymonová
Year: 2003, ACTA CHIRURGIAE PLASTICAE
journal article

Enterální výživa u nemocných s nádorovým onemocněním
Pavel Vodvářka
Year: 2003
abstract in proceedings

Enteropatické spondylartritidy
Josef Nekula
Year: 2003, Čes.Radiol.
journal article

Escola Superior de Enfermagem de Portalegre
Darja Jarošová
Year: 2003
work experience abroad

Escola Superior de Enfermagem de Portalegre
Yvetta Vrublová
Year: 2003
work experience abroad

Escola Superior de Enfermagem de Portalegre,
Darja Jarošová
Year: 2003
work experience abroad

Etické aspekty v multikulturním ošetřovatelském přístupu
Jana Kutnohorská
Year: 2003, Sestra
journal article

Etické principy multikulturního ošetřovatelského přístupu, metodika a metodologie výzkumu
Jana Kutnohorská, Jana Kutnohorská
Year: 2003, Jesseniova lekárska fakulta Martin
specialist book chapter

Etika v multikulturním ošetřovatelském přístupu
Year: 2003, Ostravská univerzita
specialist book

Etika v ošetřovatelství
Jana Kutnohorská
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Etiology of Osteogenesis Imperfecta: COL1A1 Gene Mutations in Czech Patients
I. Mazura, F. Nutsu-Mazura, Ivo Mařík, O. Maříková, P. Blaha, M. Kuklík, T. Pexa, M. Zachová, D. Leznarová
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Etipcké aspekty a komunikační etika v multikulturním ošetřovatelském přístupu
Jana Kutnohorská
Year: 2003,
specialist book

Eutanázie podle KEVORKIANA
Pavel Vodvářka
Year: 2003
abstract in proceedings

Eutanazie podle Kevorkiana. Rozbor případů 18 prvních pacientů podstupujících milosrdnou smrt za pomoci dr.Jacka Kevorkiana
Pavel Vodvářka
Year: 2003, Praktický lékař
journal article

Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity
Zdeněk Jirák, Antonina Cebulska-Wasilewska, Hana Tomášková, Et Al., Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček, Markéta Křenková
Year: 2003, IOS Press
specialist book chapter

Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity
Zdeněk Jirák, Antonina Cebulska-Wasilewska, Hana Tomášková, Et Al., Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček, Markéta Křenková
Year: 2003, IOS Press
specialist book chapter

Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity
Zdeněk Jirák, Antonina Cebulska-Wasilewska, Hana Tomášková, Et Al., Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček, Markéta Křenková
Year: 2003, IOS Press
specialist book chapter

Factor V Leiden in pregnancies complicated by placnetal abruption
Martin Procházka, C Happach, K Maršál, B Dahlback, PG Lindqvist
Year: 2003, BJOG
journal article

Failed back surgery syndrom
Tomáš Paleček
Year: 2003, Neurologie pro praxi
journal article

Fajčenie a diabetes-nebezpečná kombinácia
Rastislav Maďar
Year: 2003, Diabetik
journal article

Farmakologické interakce
Jaroslav Květina, Milan Grundmann
Year: 2003, Klin. Farmakol. Farm.
journal article

Farmakorezistentní hypertenze
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2003, Klin. Farmakol. Farm.
journal article

Fenomén dostupnosti zdravotní péče se zaměřením na názory seniorů v regionu Olomouc
Kateřina Ivanová, Erich Petlák
Year: 2003, VUP
specialist book chapter

Fenomén kvality života onkologických nemocných.
Pavel Vodvářka
Year: 2003, Postgrad.Med.Czech.Spec.vyd.
journal article

Firemní kultura
Petr Kazík
Year: 2003,
journal article

First Experience with Cyclosporine A and Primary Metabolites AM1, AM4N and AM9 in Lymphocytes and in the Whole Blood in Liver Transplant Patients
Ilona Komzáková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Martin Rydlo
Year: 2003, Ther. Drug Monit.
journal article

First Experience with Cyclosporine A and Primary Metabolites AM1, AM4N and AM9 in Lymphocytes and in the Whole Blood in Liver Transplant Patients
I. Komzáková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Martin Rydlo
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fyziologie pro bakalářské studium na ZSF OU
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Lubomír Dobiáš, Marek Bužga
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Gastrointestinální stromální nádory
Jirka Mačák, Marie Rydlová
Year: 2003, Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie
journal article

Genotoxické faktory prosředí a zdraví obyvatel Moravskoslezského regionu
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Ivona Zavacká, Jindřich Šajnar, Tomáš Adamus
Year: 2003
abstract in proceedings

Granulomatózne ochorenie kože po exotickom poranení
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisová, Viera Strmeňová, Zouheir Maarouf, Pavol Ondrejovič, Rastislav Maďar, Yveta Mellová
Year: 2003, Česko-slovenská patologie a soudní lékařství
journal article

Granulomatózne ochorenie kože po uhryznutí piraňou
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisová, Viera Strmeňová, Rastislav Maďar, Yveta Mellová
Year: 2003, Lekárské listy príl. ZdN
journal article

Hanzehogeschool van Groningen
Darja Jarošová
Year: 2003
work experience abroad

Havarijní plán konkrétní činnosti výrobního závodu
Marek Smetana
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Health care Midwifery in the Czech Republic
Bohdana Dušová
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Health care Midwifery in the Czech Republic
Bohdana Dušová
Year: 2003
work experience abroad

Hematologická onemocnění - jaký význam mají rentgenové snímky skeletu
Josef Nekula
Year: 2003, Čes.radiol.
journal article

Hereditární nepolypózní kolorektální karcinom - význam imunohistochemické detekce proteinů hMLH1 a hMSH2 při jeho diagnóze
Jaroslav Horáček
Year: 2003
abstract in proceedings

Hladiny Cyklosporinu a jeho metabolitů v lymfocytech a v krvi u pacientů s transplantovanými játry
I. Komzáková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Martin Rydlo
Year: 2003
abstract in proceedings


