Publications
Biological activities of Prunella vulgaris extract
Jitka Psotová, M. Kolář, Jaromír Soušek, Zdeněk Švagera, J. Vičar, Jitka Ulrichová
Year: 2003, Phytother Res.
journal article

Bronchomotorické testy v diagnostice profesionálního astmatu
Zdeňka Hajduková, D. Dušíková, I. Macháček
Year: 2003, Alergie
journal article

Bůh stále neodpovídá
Dittmar Chmelař
Year: 2003, King
specialist book

CD ROM věnovaný akustické problematice - lidskému hlasu
Hana Sochorová, Josef Pešák
Year: 2003, Akustické listy
journal article

CD ROM věnovaný lidskému hlasu
Hana Sochorová, J. Pešák, M. Grepl
Year: 2003
abstract in proceedings

CD ROM věnovaný problematice lidského hlasu
Hana Sochorová
Year: 2003, Pelikán
journal article

Chainless haulage units development of longwall shearer.
Jiří Freis
Year: 2003
abstract in proceedings

Charakteristika zájemců o spirometrické vyšetření prováděné v rámci dnů zdraví v Ostravě
Anna Šplíchalová, H. Tomášková, J. Horňáčková, N. Ambrůžová, Lenka Martínková, D. Palakiová, P. Ševčíková
Year: 2003
abstract in proceedings

Cheirospondyloenchondromatosis.
Ivo Mařík, O. Maříková, A. Ignys, M. Krajewska-Walasek, K. Kozlowski
Year: 2003, Magyar Radiologia, 77
journal article

CO by měly sestry a porodní asistentky v ČR vědět o Evropském systému převodu kreditů (ECTS)v souvislosti s akreditací předchozího vzdělání pro další akademické studium.
Dagmar Mastiliaková
Year: 2003,
specialist book

Co udělám pro své zdraví. Prohloubení motivace ke zdravému způsobu života
Hana Kubešová, J. Holík, M. Kyasová
Year: 2003, Hygiena
journal article

Coeliac Disease Incidence in Children and Adolescents in Moravia, Czech Republic
A. Kolek, Z. Heřmanová, Vladimír Janout, J. Vospělová
Year: 2003, Journal of Pediatric Gastroenerology and Nutrition
journal article

CT Sim softwar vo výuke zobrazovacieho procesu
Karol Korhelík
Year: 2003, Praktická radiologie
journal article

Cytologic and biopsy findings leading to conization in adenocarcinoma of the cervix
Jaroslav Horáček
Year: 2003
abstract in proceedings

Cytologic and Biopsy Findings Leading to Conization in Adenocarcinoma of the Cervix
Jaroslav Horáček, J. Ondruš
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Česká společnost na prahu vstupu do Evropské unie a její odraz ve zdravotnické praxi.
Jana Kutnohorská
Year: 2003
research reports and final reports of opposed grants

Česká společnost na prahu vstupu do evropské unie a jrjí odraz ve zdravotnické praxi.podpora multikulturního ošetřovate¨lského přístupu v celoživotním zdravotnickém vzdělávání.
Jana Kutnohorská
Year: 2003,
specialist book

Darwinovo rádio
Dittmar Chmelař, Greg Bear
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Dekubity jako stále závažnější problém ? komentář
Hana Kubešová
Year: 2003, Medicína po promoci
journal article

Diagnostika a terapie kognitivních funkcí
Kateřina Macháčková
Year: 2003
research reports and final reports of opposed grants

Diagnostika zevních fixátorů pro léčbu otevřených nestabilních zlomenin
Karel Rozum, L. Kovář, J. Melecký, F. Kovařčík, R. Stacha, Leopold Pleva
Year: 2003
abstract in proceedings

Dilacerující poranění ruky - interdisciplinární spolupráce
Vladimír Ječmínek, Leopold Pleva
Year: 2003, Úrazová chirurgie
journal article

Doc. MUDr. Kamil Typovský, CSc.
Jaroslav Mayzlík
Year: 2003, Rozhledy v chirurgii
journal article

Dynamické zevní fixátory v traumatologii
Leopold Pleva, Karel Rozum, Vladimír Ječmínek, Ivo Klus
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

ECG in acute non-cardiac conditions
Arnošt Martínek
Year: 2003, Vnitřní lékařství
journal article

ECG in acute non-cardiac conditions
Arnošt Martínek
Year: 2003, Vnitřní lékařství
journal article

Effect of physical activity and life style on the fitness and selected biomarcers of the health status of the young population of the age from 15 to 19 years of Northern Moravia region.
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Year: 2003
abstract in proceedings

Effect of physical activity and life style on the fitness and selected biomarcers of the health status of the young population of the age from 15 to 19 years of Northern Moravia region.
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Year: 2003
abstract in proceedings

Effect of physical activity and life style on physical fitness and selected biomarkers of health state of the young population aged from 15 to 19 years
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Year: 2003, Finnish sports and exercise medicine - E-magazine
journal article

Effect of physical activity and life style on physical fitness and selected biomarkers of health state of the young population aged from 15 to 19 years
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Year: 2003, Finnish sports and exercise medicine - E-magazine
journal article

Effect of physical activity and life style on the fitness and selected biomarcers of the health status of the young population of the age from 15 to 19 years of Northern Moravia region.
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Effect of physical activity and life style on the fitness and selected biomarcers of the health status of the young population of the age from 15 to 19 years of Northern Moravia region.
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Elastic intramedullary osteosynthesis in childrenś polytrauma
Leopold Pleva, Pavel Prusenovský, Ivo Kopáček
Year: 2003
abstract in proceedings

Emise těžkých kovů a polyaromatických uhlovodíků při spalování uhlí v průmyslových a malých topeništích
Michal Ritz, L. Bartoňová, Z. Klika
Year: 2003, Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada hornicko-geologická
journal article

EMS in Czech Republic
R. Gřegoř
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Endocrine changes after burns : the bone involvement
R. Doleček, Jarmila Tymonová
Year: 2003, ACTA CHIRURGIAE PLASTICAE
journal article

Enterální výživa u nemocných s nádorovým onemocněním
Pavel Vodvářka
Year: 2003
abstract in proceedings

Enteropatické spondylartritidy
Josef Nekula
Year: 2003, Čes.Radiol.
journal article

Escola Superior de Enfermagem de Portalegre
Darja Jarošová
Year: 2003
work experience abroad

Escola Superior de Enfermagem de Portalegre
Yvetta Vrublová
Year: 2003
work experience abroad

Escola Superior de Enfermagem de Portalegre,
Darja Jarošová
Year: 2003
work experience abroad

Etické aspekty v multikulturním ošetřovatelském přístupu
Jana Kutnohorská
Year: 2003, Sestra
journal article

Etické principy multikulturního ošetřovatelského přístupu, metodika a metodologie výzkumu
Jana Kutnohorská, Jana Kutnohorská
Year: 2003, Jesseniova lekárska fakulta Martin
specialist book chapter

Etika v multikulturním ošetřovatelském přístupu
Year: 2003, Ostravská univerzita
specialist book

Etika v ošetřovatelství
Jana Kutnohorská
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Etiology of Osteogenesis Imperfecta: COL1A1 Gene Mutations in Czech Patients
I. Mazura, F. Nutsu-Mazura, Ivo Mařík, O. Maříková, P. Blaha, M. Kuklík, T. Pexa, M. Zachová, D. Leznarová
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Etipcké aspekty a komunikační etika v multikulturním ošetřovatelském přístupu
Jana Kutnohorská
Year: 2003,
specialist book

Eutanázie podle KEVORKIANA
Pavel Vodvářka
Year: 2003
abstract in proceedings

Eutanazie podle Kevorkiana. Rozbor případů 18 prvních pacientů podstupujících milosrdnou smrt za pomoci dr.Jacka Kevorkiana
Pavel Vodvářka
Year: 2003, Praktický lékař
journal article

Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity
Zdeněk Jirák, Antonina Cebulska-Wasilewska, Hana Tomášková, Et Al., Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček, Markéta Křenková
Year: 2003, IOS Press
specialist book chapter


