Publications
Vysokoškolské vzdelávanie ošetrovatel'stva v klinickej praxi - naše prvé skúsenosti ,problémy a ich riešenia.
Jana Košková
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vysokoškolské vzdelávanie ošetrovatel'stva v klinickej praxi - naše prvé skúsenosti ,problémy a ich riešenia
Jana Košková
Year: 2003
abstract in proceedings

Vyšetření držení těla žáků 2.stupně ZŠ v prevenci vertebrogenních obtíží
M. Fojtíková, Šárka Andělová, M. Pryszczová, A. Nedvědová, P. Kolisko
Year: 2003
abstract in proceedings

Výuka ošetřovatelské etiky na vysoké škole
Kateřina Ivanová, Darja Jarošová
Year: 2003, Zdravotně sociální fakulta OU
specialist book chapter

Využití biomechaniky v kinezioterapii.
Miroslav Janura, M. Míková
Year: 2003, Rehabilitace a fyzikální lékařství
journal article

Využití kontaktních plošin v kinezioterapeutické diagnostice
Miroslav Janura, Anna Gregorková
Year: 2003
abstract in proceedings

Využitie biomechnických metód v hippoterapii.
Miroslav Janura, T. Dvořáková
Year: 2003
abstract in proceedings

Vývoj fyzické zdatnosti a vybraných antropometrických ukazatelů dospívající populace moravskoslezského regionu za posledních 25 let.
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Marek Bužga, Hana Tomášková, Markéta Křenková
Year: 2003
abstract in proceedings

Vývoj fyzické zdatnosti a vybraných antropometrických ukazatelů dospívající populace moravskoslezského regionu za posledních 25 let.
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Marek Bužga, Hana Tomášková, Markéta Křenková
Year: 2003
abstract in proceedings

Vývoj metodiky pro tvorbu národních standardů v ošetřovatelství
Jana Marečková
Year: 2003, UK JLF
specialist book chapter

Vývoj metody na stanovení topiramatu
Hana Brozmanová, R. Uhřinovská
Year: 2003
abstract in proceedings

Vývojově-výzkumný a výukový příspěvek k zobrazování laryngeálního fonačního projevu
Hana Sochorová
Year: 2003
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Význam polohování u pacientů po cévních mozkových příhodách a jeho zařazení do systému rehabilitačního ošetřovatelství
Kateřina Macháčková
Year: 2003
abstract in proceedings

Význam polohování u pacientů po cévních mozkových příhodách a jeho zařazení do systému rehabilitačního ošetřovatelství
Kateřina Macháčková, Darja Jarošová
Year: 2003, OU
specialist book chapter

Význam reelinu při vývoji centrálního nervového systému. II.
J. Veselý, Jana Mačáková, K. Dostálová, D. Riegrová
Year: 2003, Čs. fyziologie
journal article

Výživová hodnota Fast Food
Lydie Ryšavá, A. Červková
Year: 2003
abstract in proceedings

Vzácná poranění tlustého střeva
Leopold Pleva, M. Šir, Roman Litner
Year: 2003
abstract in proceedings

Vzdělávání sester a jejich současné postavení ve vybraných zdravotnických zařízeních v Ostravě
Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová
Year: 2003,
specialist book chapter

Vzdělávání sester a jejich současné postavení ve vybraných zdravotnických zařízeních v Ostravě
Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vzdělávání v seniorské problematice - reakce na demografické změny společnosti
Darja Jarošová
Year: 2003
abstract in proceedings

Z historie sexuální výchovy
Yvetta Vrublová, Darja Jarošová
Year: 2003, ZSF OU
specialist book chapter

Z historie vzdělávání zdravotních sester na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity
Darja Jarošová
Year: 2003
abstract in proceedings

Základy fyziky ionizujícího záření
Jiří Švec
Year: 2003
abstract in proceedings

Základy morfologie a patomorfologie
Jaroslav Horáček
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy veřejného zdravotnictví
Darja Jarošová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zákon o ochraně osobních údajů
Karel Neuwirt, Alena Kučerová
Year: 2003, C.H.Beck
specialist book

Závěrečná zpráva VZO: Zdravotní stav a fyzická zdatnost populace SM regionu ve vztahu ke způsobu života a podmínkám životního a pracovního prostředí na přelomu 20. a 21. století
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Zdeněk Tesař
Year: 2003
research reports and final reports of opposed grants

Závěrečná zpráva VZO: Zdravotní stav a fyzická zdatnost populace SM regionu ve vztahu ke způsobu života a podmínkám životního a pracovního prostředí na přelomu 20. a 21. století
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Zdeněk Tesař
Year: 2003
research reports and final reports of opposed grants

Zdravé stravování nejen pro seniory
Hana Kubešová, J. Holík
Year: 2003, Gloria
specialist book

Zdravotně sociální péče o seniory v Nizozemsku
Darja Jarošová, Darja Jarošová
Year: 2003, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Zdroje ozáření obyvatel
Jiří Švec
Year: 2003
abstract in proceedings

Zkušenosti s výukou informačních technologií ve studijním programu ošetřovatelství
Hana Sochorová, Hana Materová
Year: 2003
abstract in proceedings

Zkušenosti s výukou informačních technologií ve studijním programu ošetřovatelství
Hana Sochorová, Darja Jarošová, Hana Materová
Year: 2003, Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta
specialist book chapter

Zlepšení kvality terapie digoxinem po zahájení farmakokinetického servisu
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová
Year: 2003, Čs. fyziol.
journal article

Zlomeniny os scaphoideum - akutní pooperační léčba
Luděk Pliska, Jana Chmelová, Jiří Demel, Leopold Pleva
Year: 2003, Úrazová chirurgie
journal article

Zpráva o příčinách havárie dvou ok tažných řetězů
Arnošt Silbernagel
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Zpřístupněné hornické technické památky v České republice
Václav Lednický
Year: 2003, Katedra managementu, Ekonom. fakulta VŠB-TU Ostrava
specialist book

Způsob řešení mezilidských konfliktů
Lenka Holá
Year: 2003, Grada
specialist book

3. Konference České Bobath asociace - terapi centrálních lézí - týmová spolupráce
Kateřina Macháčková
Year: 2003
organizing conference, workshop

6.březen-Den jódu a školní stravování
Lydie Ryšavá
Year: 2003, Výživa a potraviny
journal article

?Solidní nádory u dětí
Jaroslav Slaný
Year: 2002, Grada Publishing
specialist book chapter

A Misleading Face.
Ivo Mařík, O. Maříková, K. Kozlowski
Year: 2002, Čs Pediat., 57
journal article

A new staging system for multple myeloma based on the Beta 2 microglobulin and thymidine kinase serum level
M. Bazijnovský, Arnošt Martínek
Year: 2002, The Hematology Journal
journal article

Ach ty boty ? aneb jak šetřit dětskou nohu.
Pavla Šťastná
Year: 2002, Maminka
journal article

Aktuální stav a perspektivy implementace ICT při výuce informatiky na ZSF OU
Hana Sochorová, Dagmar Mastiliaková, Miroslav Přádka
Year: 2002
abstract in proceedings

Alternativní možnost sedu na velkém míči v kontextu vývojové kineziologie
Jarmila Kristiníková, Petra Dobešová
Year: 2002, PdF OU Ostrava
journal article

An Improvement of Non-Linear Neuro-Fuzzy Model Properties. Neural Network Worl
Miroslav Pokorný
Year: 2002, Czech Academy of Science
journal article

Analýza smečového podání
Miroslav Janura, P. Stromšík, M. Lehnert, P. Háp
Year: 2002, Metodický spravodaj Asociácie trenérov volejbalu na Slovensku
journal article

antibiotická léčba v terénní praxi
Hana Kubešová, J. Holík, I. Bogrová, D. Syslová
Year: 2002, Lékařské listy
journal article

Antropologie a ošetřovatelství
Darja Jarošová
Year: 2002
abstract in proceedings


