Publications
Surgical managemant of endometriosis
Peter Koliba, Libor Ševčík, Z. Dančíková
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Switchability of Neoral with Equoral according to FDA rules and regulations
Ma Masri, M. Haberal , A. Rizvi, A. Stephan, N. Bilgin, A. Naqvi, A. Barbari, G. Kamel , N. Zafar, R. Emirodlu, T. Colak, K. Manzoor, V. Matha, Vojtěch Kamarád, T. Andrysek, S. Rizk, A. Hazime
Year: 2004, Transplant Proc
journal article

Školení pracovníků krizových štábů a bezpečnostních rad obcí s rozšířenou působností
Marek Smetana, M. Štrublík , P. Ivanko
Year: 2004,
specialist book

Školní mléko
Lydie Ryšavá, A. Červková
Year: 2004
abstract in proceedings

Školní mléko-vyhodnocení ankety
Lydie Ryšavá, M. Schwanová, A. Červková
Year: 2004
abstract in proceedings

Štúdium manažmentu zdravotníctva v ČR
Kateřina Ivanová, Jaroslav Zlámal
Year: 2004, Sestra
journal article

Tau protein a beta-amyloid jako diagnostické markery Alzheimerovy demence (pilotní studie)
J. Mareš, R. Herzig, V. Pidrman, K. Urbánek, V. Bekárek, Petr Schneiderka, A Kol.
Year: 2004, Česká a slovenská psychiatrie
journal article

Technické památky v cestovním ruchu
Václav Lednický
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Temperament and character inventory (TCI) personality profile in metamphetamine abusers: a controlled study.
Ladislav Hosák, A Kol.
Year: 2004, European Psychiatry
journal article

Terapeutické monitorování léků a kvalita farmakoterapie
Milan Grundmann
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Terénní zdravotnické a sociální služby pro seniory
H Zavázalová, K Zikmundová, V Zaremba
Year: 2004, Grada Publishing
specialist book chapter

Test of Manipulation Abilities as a Means of Therapy to Tackle Insufficient Hand Functions
Jana Vyskotová, František Vaverka
Year: 2004
abstract in proceedings

Testování metod hodnocení soběstačnosti v ošetřovatelství
Jana Marečková
Year: 2004, Grada
specialist book chapter

Těžká sepse - lze jí předejít, Vybrané kapitoly o tom, jak jsme poučitelní.
J. Jahoda, .. A Kol.
Year: 2004, Postgraduální medicína
journal article

The acute phase response after trauma and burn - Endocrine, cytokine and bone involvement.
Leopold Pleva, Rajko Doleček, Jarmila Tymonová, A. Pohlídal
Year: 2004
abstract in proceedings

The analysis of upper and lower urinary tract functions in multiple sclerosis patiens. Multiple sclerisis
P. Hradílek, Jan Krhut, I. Woznicová, Olga Zapletalová, K. Mainer, David Doležil
Year: 2004, Multiple sclerisis
journal article

The assessment of environmental genotoxic risk and protection of human health
Hana Lehocká, J. Kubina, Lubomír Dobiáš, G. Zdařilová
Year: 2004
abstract in proceedings

The background of beta-oxidation disorders in humans. I. Theory
T. Kuryl, B. Debeski, M. Lipo, Karel Martiník
Year: 2004, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
journal article

The background of beta-oxidation disorders in humans. II. Laboratoy studies and clinical data
T. Kuryl, B. Debeski, M. Lipo, Karel Martiník
Year: 2004, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
journal article

THE CARCINOGENIC RISK OF OCCUPATIONAL EXPOSURE TO QUARTZ DUST: BIOMONITORING RESULTS
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Ivona Závacká, Jaromíra Kůsová, Tomáš Adamus, Hana Tomášková
Year: 2004
abstract in proceedings

The detection of myc proteins in the developing human kidney
B Erdösová, Filip Wagner, D Kylarová
Year: 2004,
journal article

The external quality assessment ( EQA) for tumour markers.Problems of the preparation of control samples for the PSA determination.
Otakar Kraft
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The External Quality Assessment for Tumor Markers: Some Problems of the Preparation of Control Samples for PSA Determination
Kristian Šafarčík, Otakar Kraft, Vladimír Bartoš
Year: 2004, World J. Nucl. Med
journal article

The External Quality Assessment for Tumor Markers: Some Problems of the Preparation of Control Samples for PSA Determintion
Kristian Šafarčík, Vladimír Bartoš, O. Kraft
Year: 2004, World J Nucl. Med 2004
journal article

The incidence of inflamatory bowel disease is increasing among children 15 yearsold and younger in the Czech Republic
A. Kolek, Vladimír Janout, L. Kučerová, M. Grepl
Year: 2004, Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition
journal article

The influence of carbamazepine to control hypertension - a case report
Milan Grundmann, I. Kacířová, Hana Brozmanová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The influence of carbamazepine to control hypertension - a case report
Milan Grundmann, I. Kacířová, Hana Brozmanová
Year: 2004, J. Hypertens
journal article

The Institute of Nursing and Health management Medico-Social faculty, University of Ostrava
Ilona Plevová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The level of knowledge of students of bachelor medical study programmes in the field of information technology at start of study
Hana Sochorová, Hana Materová
Year: 2004
abstract in proceedings

The Life Style of Seniors Living at Home in Ostrava
Darja Jarošová
Year: 2004
abstract in proceedings

The pharmacokinetics of equoral versus neoral in stable renal transplant patients: a multinational multicenter study.
Ma Masri, M. Haberal , A. Rizvi, A. Stephan, N. Bilgin, A. Naqvi, A. Barbari, G. Kamel , N. Zafar, R. Emiroglu, T. Colak, K. Manzoor, V. Matha, Vojtěch Kamarád, S. Rizk, Ar Itany, I. Shehedeh
Year: 2004, Transplant proc
journal article

The pharmacokinetics of equoral versus neoral in stable renal transplant patients: a multinational multicenter study
Vojtěch Kamarád
Year: 2004, Neuveden
specialist book chapter

The Practice of TDM: The Dialogue between the Clinical Pharmacological Laboratory and the Prescriber
Milan Grundmann
Year: 2004
abstract in proceedings

The Practice of Therapeutic Drug Monitoring:- The Dialogue Between the Clinical Pharmacological Laboratory and the Clinician
Milan Grundmann
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The role of iron in bacterial virulence.
A. Hostacká, Ivan Čižnár
Year: 2004, Epidemiol Mikrobiol Imunol.
journal article

The use of the special constructional set to diagnose and treat brain functions disorders and those of the hand
Jana Vyskotová
Year: 2004
abstract in proceedings

Therapeutic drug monitoring of aminoglycoside antibiotics - retrospective study
Ilona Komzáková, Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Therapeutic drug monitoring of aminoglycoside antibiotics - retrospective study
I. Komzáková, Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, I. Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2004
abstract in proceedings

Topiramate analysis by on column derivatisation
Hana Brozmanová, R. Uhřinovská, Milan Grundmann, Blanka Kořístková
Year: 2004, Clin. Exp. Pharmacol. Physiol.
journal article

Topiramate analysis by on column derivatisation
Hana Brozmanová, Romana Uřinovská, Milan Grundmann, Blanka Kořístková
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

TRACHEOSTOMIE a KONIOTOMIE. technik, komplikace a ošetřovatelská péče
V. Chrobok, J. Astl, P. Komínek
Year: 2004, Maxdorf
specialist book

Training to be a nurse in the Czech republic
Ilona Plevová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Transkulkturní ošetřovatelský přístup - první teorie a model kulturní péče.
Dagmar Mastiliaková, Dagmar Mastiliaková
Year: 2004, Repronis
specialist book chapter

Transkulturní etika v ošetřovatelském přístupu,In:Trendy v ošetřovatelství,III.Trends in nursing
Jana Kutnohorská
Year: 2004,
specialist book

Transkulturní ošetřovatelství:Inovace školních osnov a zásad vzdělávání-výhledy do 21.století.
Dagmar Mastiliaková, Dagmar Mastiliaková
Year: 2004, Repronis
specialist book chapter

Treatment of myasthenia gravis with mycophenolate mofetil: Our experience.
David Doležil, Olga Zapletalová, Radek Hofer, P. Hon
Year: 2004, European Journal of Neurology
journal article

Treatment of the Jones fracture by the Herbert cannulated screw.
Leopold Pleva, Jiří Demel, Luděk Pliska
Year: 2004
abstract in proceedings

Treatment of the Jones fracture by the Herbert cannulated screw.
Leopold Pleva, Jiří Demel, Luděk Pliska
Year: 2004
abstract in proceedings

Trendy v ošetřovatelství II. Trends in Nursing II.
Darja Jarošová, Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová
Year: 2004
editorial work

Tvorba strategie územního celku
Václav Lednický
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks


