Publications
Oheň
Igor Dvořáček
Year: 2004
abstract in proceedings

Opatření projektu prevence vadného držení těla na ZŠ a jejich účinnost
M. Fojtíková, Šárka Andělová, M. Pryszczová, A. Nedvědová, P. Kolisko
Year: 2004
abstract in proceedings

Operace katarakty u pseudoexfoliačního syndromu
D. Cholevík, Petr Mašek, A Kol.
Year: 2004
abstract in proceedings

Operace katarakty v České republice v roce 2003
Petr Mašek
Year: 2004
abstract in proceedings

Operace katarakty v České republice v roce 2004
Petr Mašek
Year: 2004, Oftalmochirurgie v tisku
journal article

Operační léčba patologických zlomenin.
Leopold Pleva, Roman Madeja, Stanislav Jelen
Year: 2004
abstract in proceedings

Operační léčba zlomenin distálního radia v našem souboru 2001-2003
Leopold Pleva, Luděk Pliska
Year: 2004
abstract in proceedings

Oponentský posudek dizertační práce MUDr. Evy Mrázkové "Orofaryngeální karcinom, jeho incidence v moravsko slezském kraji. Definice a validita rizikových faktorů, stanovení prognózy onemocnění na základě rozboru gradingu, stagingu a způsobu léčby"
Jaroslav Horáček, E. Mrázková
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Oponentský posudek habilitační práce MUDr. Arnošta Martínka, CSc.
Jaroslav Horáček, Arnošt Martínek
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Oponentský posudek habilitační práce MUDr. Karla Dědiče,Ph.D. "Vlasatobuněčná leukemie z pohledu patologa"
Jaroslav Horáček
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Oral contraceptive induced cerebral venous thrombosis treated by a local catheter directed thrombolysis
V. Procházka, J Rajner, Martin Procházka, J Dvořák, V. Čížek
Year: 2004, Interventional Neuroradiology
journal article

Organizace zdravotní péče o seniory ve Finsku
Darja Jarošová, Darja Jarošová, Jana Blažková, Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová
Year: 2004, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Organizování praxe studentů na ZSF OU,Ústavu ošetřovatelství a managementu ve zdravotnictví
Ilona Plevová, Bohdana Dušová, Darja Jarošová, Yvetta Vrublová
Year: 2004, Ostravská univerzita Ostrava
specialist book chapter

Orofaryngeální karcinom, jeho incidence v Moravskoslezském kraji. Definice a validita rizikových faktorů, stanovení prognózy onemocnění na základě rozboru gradingu, stagingu a způsobu léčby
Eva Mrázková
Year: 2004
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Osnova ke kulturnímu zhodnocení pro poskytovatele péče o zdraví podle Andrews/Boyle.
Dagmar Mastiliaková, Dagmar Mastiliaková
Year: 2004, Repronis
specialist book chapter

Osteonecrosis as a complication of treating Hodgkin´s lymphoma after BEACOPP chemotherapy
J. Marková, M. Zídka, David Feltl, H. Móciková, T. Kozák
Year: 2004, EUR J HAEMATOL
journal article

Osteonecrosis as a complication of treating Hodgkin´s lymphoma after BEACOPP chemotherapy
J. Marková, M. Zídka, David Feltl, H. Móciková, T. Kozák
Year: 2004, International Journal for Cancer Research and Treatment
journal article

Ošetření průstřelu jater
M. Šir, Leopold Pleva, J. Černoch, Lubomír Martínek, Jana Chmelová, D. Czerny, P. Klvaňa, L. Bialy
Year: 2004, Buletin HPB
journal article

Ošetřovatelský management
Darja Jarošová
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ošetřovatelský proces u novorozenců a kojenců s hydrocefalem
Lucie Sikorová
Year: 2004
abstract in proceedings

Ošetřovatelství v psychiatrii
I. Šlaisová, Ladislav Hosák, A Kol.
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ošetřovatelství v psychiatrii
I. Šlaisová, Ladislav Hosák, A Kol.
Year: 2004, NUCLEUS HK
specialist book

Our experiences with the treatment of periprosthetic fractures of femur
Leopold Pleva, M. Šir, Roman Madeja
Year: 2004, Biomedical Papers
journal article

Paliativní radioterapie
Pavel Vodvářka
Year: 2004, Grada, Avicenum
specialist book chapter

Pan ředitel, Airbagy, Ještě, Česká Komusutra, Potkaní naděje, Kůže na kůži, Recyklace, Budiž světlo!, Mlčení, Až jednou prohlédneš
Dittmar Chmelař
Year: 2004, ALISA
specialist book chapter

Pánevní fixátor.
Leopold Pleva, Karel Rozum, L. Kovář, F. Kovařčík
Year: 2004
abstract in proceedings

Paraneoplastické neurologické syndromy - klinický obraz a diagnostika
David Doležil
Year: 2004, Neurologie pro praxi
journal article

Paranoplastická svalová onemocnění
David Doležil, Olga Zapletalová, Alexandra Lochmanová, Radek Hofer, I. Kovářová
Year: 2004, Čes. a slov. Neurol. Neurochir.
journal article

Patogeneze postižení kostní tkáně po popálení a po polytraumatech - možná role hormonů a cytokinů.
Rajko Doleček, Leopold Pleva, A. Pohlídal, Jarmila Tymonová
Year: 2004, Osteologický bulletin
journal article

Patologie
Jirka Mačák, Jana Mačáková
Year: 2004, Grada Publishing, a. s.
specialist book

Patologie
Jirka Mačák, Jana Mačáková
Year: 2004, Grada Publishing, a. s.
specialist book

Pedagovové a riziko KVO
Šárka Andělová, Vera Vráblíková, Kristina Dylová
Year: 2004
abstract in proceedings

Perkutánní endoskopická gastronomie u nemocných s nádory hlavy a krku - pětileté zkušenosti
P. Komínek, A Kol.
Year: 2004, Otorinolaryngologie a Foniatrie
journal article

Perkutánní sutura Achilovy šlachy.
Leopold Pleva, Luděk Pliska, Jiří Demel
Year: 2004
abstract in proceedings

Peroperační barvení pouzdra čočky
D. Cholevík, Petr Mašek
Year: 2004
abstract in proceedings

Pneumokokové nákazy a ich prevencia
Rastislav Maďar
Year: 2004, ARD
specialist book

Podpůrná léčba u pacientů s Burkittovým lymfomem v režimu CODOX-M/IVAC
Pavel Vodvářka
Year: 2004
abstract in proceedings

Pojetí životního stylu v sociálních vědách, medicíně a v ošetřovatelství
Kateřina Ivanová
Year: 2004, Grada Publishing
specialist book chapter

Pojetí životního stylu v sociálních vědách, v medicíně a v ošetřovatelství - hledání společného východiska
Jana Marečková, Kateřina Ivanová
Year: 2004, Grada
specialist book chapter

Pokroky v kriminalistice
Luboš Valerián
Year: 2004
abstract in proceedings

Popálení v dětském věku
Jarmila Tymonová
Year: 2004
abstract in proceedings

Poranění cév u luxací a zlomenin.
Leopold Pleva, Pavel Prusenovsky, Jaroslav Mayzlík
Year: 2004, Prakt flebol.
journal article

Poranění cév u polytraumat.
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, M. Šir
Year: 2004, Prakt flebol.
journal article

Poranění cév u zlomenin pánve.
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, Sylvia Skotnicová
Year: 2004
abstract in proceedings

Poranění hrudníku u dětí.
Leopold Pleva, Rudolf Vronský, Michal Hladík
Year: 2004
abstract in proceedings

Poranění jater u dospělých.
Leopold Pleva, M. Šir, L. Bialy
Year: 2004
abstract in proceedings

Poranění jater u dospělých a jejich komplikace.
M. Šir, Leopold Pleva, J. Černoch, Lubomír Martínek, Jana Chmelová, D. Czerny, P. Klvaňa, L. Bialy
Year: 2004, Úrazová chirurgie
journal article

Poranění očnice a splanchnokrania.
Leopold Pleva, Jana Chmelová, Bronislav Vřeský
Year: 2004
abstract in proceedings

Poruchy funkce ledvin a metabolismu ve stáří.
Vladimír Teplan
Year: 2004, Postgraduální medicína : Geriatrie pro praktické lékaře
journal article

Postavenie experimentu v ošetrovateľskom výskume
Želmíra Fetisová, Igor Ondrejka, Rastislav Maďar
Year: 2004
abstract in proceedings


