Publications
New collagen alpha-1 chain gene mutation in a Czech girl suffering from severe brittle bone disease
Ivo Mařík, I. Mazura, O. Maříková, F. Mazurová, M. Kuklík
Year: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

New high-performance liquid chromatographic method for therapeutic drug monitoring of isepamicin
Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, René Hrdlička, Milan Grundmann
Year: 2003, Klin. Farmakol. Farm.
článek v odborném periodiku

New Limb Orthoses with High Bending Pre-Stressing.
Ivo Mařík, P. Černý, Jan Čulík, D. Zemková, P. Zubina, E. Hyánková
Year: 2003, Orthopädie-Technik Quarterly, English edition III
článek v odborném periodiku

"Non Small Cell Carcinomas of the Lung: Prognostic Significance of the Expression of Beta Catenin, Survivin, Bcl-2, Ubiquitin, Cyclooxygenase-2, Matrix Metalloproteinaise 7 Matrix Metalloproteinases 3, 10 and 11, Oncostatin M and Topoisomerase II Alpha"
Jaroslav Horáček, Leoš Křen
Year: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nové metody v diagnostice cévního poranění
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, Jana Chmelová, Sylvia Skotnicová
Year: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nové poznatky z farmakokinetiky cyclosporinu A
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, Kristian Šafarčík, Ilona Komzáková
Year: 2003
stať ve sborníku

Nové trendy v léčbě kapavky
Radek Litvik
Year: 2003
stať ve sborníku

Nozokomiálne infekcie krvného obehu
Rastislav Maďar
Year: 2003, Nozokomiálne infekcie
článek v odborném periodiku

Nursing study programme curriculum in Ostrava - the first curirculum of this kind
Renáta Zeleníková
Year: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nutnost spolupráce mezi státním a nestátním zdravotnickým zařízením
Jitka Zemanová
Year: 2003,
kapitola v odborné knize

OBECNÁ A SPECIÁLNÍ MIKROBIOLOGIE
Lubomír Dobiáš
Year: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Od komisí účelné farmakoterapie k lékovým komisím
Milan Grundmann
Year: 2003
stať ve sborníku

Od Waltera Raleigha po marlboro man - stručná história tabakizmu
Tibor Baška, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Year: 2003
stať ve sborníku

Odezva organizmu na polytrauma
Rajko Doleček, Leopold Pleva, A. Pohlídal
Year: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Onemocnění prsů v dětském věku
Petra Kopecká-Klusová, Ivo Klus, Jaroslav Horáček, Josef Kopecký
Year: 2003
stať ve sborníku

Oponentský posudek disertační práce MUDr. Miroslava Podholy:
Jaroslav Horáček, Miroslav Podhola
Year: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Osteogenesis imperfecta.
Ivo Mařík, K. Horký, I. Mazura
Year: 2003, Galén
kapitola v odborné knize

Ošetrovateľstvo vo vnútornou lekárstve I.
Darja Jarošová
Year: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ošetrovatelstvo:teória a vedecký výskum
Katarína Žiaková, Tibor Baška, Ivana Bóriková, Juraj Čáp, Želmíra Fetisová, Ján Kudlička, Silvia Kyčinová, Rastislav Maďar, Dušan Meško, Mária Nemčeková, Igor Ondrejka, Marián Palenčár
Year: 2003, Osveta
odborná kniha

Ošetřování polytraumatizovaného dítěte
Pavel Prusenovský, Leopold Pleva, Ivo Kopáček
Year: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Ošetřování polytraumatizovaného dítěte
Pavel Prusenovský, Leopold Pleva, M. Šír, Ivo Kopáček
Year: 2003
stať ve sborníku

Ošetřovatelská etika versus lékařská etika
Kateřina Ivanová
Year: 2003
stať ve sborníku

Otevřené zlomeniny - léčba kompresně-distančními metodami
M. Šír, Leopold Pleva
Year: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Otevřené zlomeniny u dětských polytraumat
Leopold Pleva, Ivo Kopáček, Jana Chmelová, Pavel Prusenovský
Year: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Ozáření kalvy s maximálním šetřením mozku - popis techniky
David Feltl
Year: 2003, Radiační onkologie
článek v odborném periodiku

Ozáření mozkus maximálním šetřením mozku - popis techniky
David Feltl
Year: 2003, Radiační ochrana
článek v odborném periodiku

Péče o pracovníky vyjíždějící do zahraničí
Zdeňka Hajduková, E. Korolová
Year: 2003
stať ve sborníku

Péče o zdraví seniorů v etických a právních normách
Kateřina Ivanová, Erich Petlák
Year: 2003, VUP
kapitola v odborné knize

Pekařské profesionální astma
Zdeňka Hajduková, I. Macháček
Year: 2003, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Periprostetic Fractures of the Knee
Roman Madeja, Leopold Pleva, Jiří Demel
Year: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Periprostetic Fractures of the Knee. The Total Knee Arthroplasty
Roman Madeja, Leopold Pleva, Jiří Demel
Year: 2003, 2-ND International sympozium the total knee arthroplasty
článek v odborném periodiku

Pes (ne)přítel člověka
Marek Dokoupil, Igor Dvořáček
Year: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Phase II study of pemetexed in breast cancer patients pretreated with antracyclines
Pavel Vodvářka
Year: 2003, Ann. Oncol.
článek v odborném periodiku

Plán evakuace Toyota Citroen Automobile Czech, s.r.o.
Marek Smetana, Marek Smetana
Year: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Plasma lipoproteins in transport of silibinin, an antioxidant flavonolignan from Silybum marianum
Zdeněk Švagera, N. Škottová, Pavel Váňa, R. Večeřa, K. Urbánek, P. Kosina, Vilím Šimánek
Year: 2003, Phytother Res.
článek v odborném periodiku

Pneumokokové ochorenia dýchacích ciest a ich prevencia
Rastislav Maďar, Tibor Baška
Year: 2003
stať ve sborníku

Podpůrné organizace pro smyslově postižené (sluchově, zrakově a obojí postižení) v České republice
Jana Kutnohorská
Year: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podpůrné organizace pro smyslově postižené v České republice.
Renáta Zeleníková
Year: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podpůrné organizace pro smyslově postižené(sluchově,zrakově a obojí postižení)
Jana Kutnohorská
Year: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pokrok v prevencii nozokominálnych nákaz prinesie iba spoločná snaha
Rastislav Maďar
Year: 2003, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Pooperační komplikace zlomenin proximálního humeru
M. Šír, Leopold Pleva, Luděk Pliska
Year: 2003
stať ve sborníku

Poranění břicha -metoda damage control
Leopold Pleva, M. Šír, Pavel Prusenovský
Year: 2003, 3. anesteziologická konference - Křivánkovy dny
článek v odborném periodiku

Poranění cév u luxací a zlomenin
Pavel Prusenovský, Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík
Year: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poranění cév u polytraumat
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, M. Šír
Year: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poranění hrudníku u dítěte
Rudolf Vronský, Leopold Pleva, Stanislav Jelen, René Hrdlička
Year: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Poranění pankreatu u polytraumatu
Leopold Pleva, Jiří Černoch, Jana Chmelová, M. Šír
Year: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Porodní hmotnost a vznik diabetu
D. Horáková, L. Čížek, Vladimír Janout, J. Veháčová
Year: 2003, Česko-slovenská pediatrie
článek v odborném periodiku

Porovnání spotřeby antiepileptik v ČR a v zahraničí
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 2003
stať ve sborníku

Postavení rehabilitace v prevenci časných pooperačních komplikací po mastektomii
Anton Pelikán
Year: 2003, Sanquis
článek v odborném periodiku

Post-Flood Fungal Contamination of the Interior of Buildings and the Potential Genotoxic Hazard
Lubomír Dobiáš, Jaromíra Kůsová, I. Mikulenková , Jaroslava Havránková, Stanislava Dobiášová, Jaroslav Volf, Hana Sochorová
Year: 2003, IOS Press Ohmsha
kapitola v odborné knize


