Publications
Influenza vaccination - knowledge, attitudes, coverage - can they be improved?
Rastislav Maďar, L. Repková, Tibor Baška, Štefan Straka
Year: 2003, Bratislavské lekárske listy
článek v odborném periodiku

Informační zdroje
Jarmila Krkošková
Year: 2003, Neuveden
odborná kniha

Informační zdroje a přístup k informacím ve veřejných knihovnách.
Jarmila Krkošková, Martin Malčík, A Kol.
Year: 2003, Ostravská univerzita
odborná kniha

Integrovaný záchranný systém
Michail Šenovský
Year: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Intravenózní propagace adenokarcinomu rekta v extrakolické tukové tkáni
Marie Rydlová, Jaroslav Horáček, V. Žoch
Year: 2003
stať ve sborníku

INZYNIERIA PRODUKCJI 2003
Marek Smetana
Year: 2003
stať ve sborníku

Ischemická choroba srdeční ? klinický obraz a možnosti její prevence
P. Weber, V. Polcarová, Hana Kubešová, H. Meluzínová
Year: 2003, Sociální péče
článek v odborném periodiku

Isolated ruptures of the supraspinatus muscle.
R. Holibka, R. Ditmar, Alžběta Holibková, S. Laichman
Year: 2003, Biomed. Papers
článek v odborném periodiku

Jak chodíme světem.
Pavla Šťastná
Year: 2003, Scholl Style
článek v odborném periodiku

Jak se změnil náš postoj k terapii hypertenzních diabetiků v posledních letech?
P. Weber, H. Meluzínová, Hana Kubešová, V. Polcarová, B. Kocourková, A. Striová, E. Fenclová, J. Slívová, D. Hejlová, J. Šandová
Year: 2003, Lékařské Listy
článek v odborném periodiku

Jak vybrat dětem boty pro volný čas.
Pavla Šťastná
Year: 2003, Právo. Test servis.
článek v odborném periodiku

Jaký je náš postoj k nemocnému během posledních 72 hodin jeho života?
Hana Kubešová, P. Weber, J. Holík
Year: 2003, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Je cílená antibiotická terapie vždy účinná?. (Sepse.)
J. Čupera, J. Mannová, D. Burgetová, Věra Toršová, H. Říhová
Year: 2003
stať ve sborníku

Je obezita problémem starších diabetiků?
P. Weber, V. Polcarová, H. Meluzínová, Hana Kubešová
Year: 2003, Lek. Obzor
článek v odborném periodiku

K chirurgické léčbě stenotického karcinomu rekta
Anton Pelikán, Jan Dostalík, Petr Vávra, Petr Anděl
Year: 2003, Slovenský chirurg
článek v odborném periodiku

K problematice chronické bolesti u seniorů
Darja Jarošová, Darja Jarošová
Year: 2003, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

K problematice podnikání ve zdravotnictví
Darja Jarošová
Year: 2003
stať ve sborníku

Kancerogenita křemenného prachu v experimentu
Jaroslav Horáček, Radim Holuša
Year: 2003
stať ve sborníku

Klinická epidemiologie - abnormalita
Vladimír Janout
Year: 2003, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Klinická epidemiologie - základ pro medicínu založenou na důkazu
Vladimír Janout
Year: 2003, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Klinická epidemiologie-diagnóza
Vladimír Janout
Year: 2003, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Kmenové buňky a asistovaná reprodukce
P. Čermák, D. Rumpík, T. Kaplanová
Year: 2003, Gynekolog
článek v odborném periodiku

Kommunikation mit Patienten in Multikulturpflege
Jana Kutnohorská
Year: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kommunikation mit Patienten in Multikulturpflege.
Jana Kutnohorská, Jana Kutnohorská
Year: 2003,
kapitola v odborné knize

Kommunikation mit Patienten in Multikulturpflege.Systema,Evolution
Jana Kutnohorská
Year: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kompartment syndrom u dětí
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, Pavel Prusenovský
Year: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Kompetence sester jako výchovně vzdělávací cíle nového kurikula profesního vzdělání.
Dagmar Mastiliaková
Year: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komunikace lékaře s pacientem
Naděžda Špatenková
Year: 2003, Verlag Dashofer
kapitola v odborné knize

Komunikace po telefonu
Naděžda Špatenková
Year: 2003, Osobní rádce zdravotní sestry. Tématická příloha.
článek v odborném periodiku

Komunikace s cizinci při poskytování zdravotní péče a respektování jejich transkulturní/multikulturní odlišnosti v rámci českého právního řádu.
Jana Kutnohorská
Year: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Komunikace s cizinci při poskytování zdravotní péče a respektování jejich transkulturní/multikulturní odlišnosti v rámci českého právního řádu.Implementace multikulturního přístupu do výuky ošetřovatelství
Jana Kutnohorská
Year: 2003,
odborná kniha

Komunikace s handicapovaným pacientem
Naděžda Špatenková
Year: 2003, Osobní rádce zdravotní sestry. Tématická příloha.
článek v odborném periodiku

Komunikace s pacienty
Naděžda Špatenková
Year: 2003, VERLAG DASHÖFER
kapitola v odborné knize

Komunikace s pacienty - úvod do problematiky
Naděžda Špatenková
Year: 2003, Osobní rádce zdravotní sestry. Tématická příloha.
článek v odborném periodiku

Komunikace s rodinou nemocného - fáze rozhovoru
Naděžda Špatenková, Kateřina Ivanová
Year: 2003, Osobní rádce zdravotní sestry. Tématická příloha.
článek v odborném periodiku

Komunikace s rodinou nemocného - obsah rozhovoru
Naděžda Špatenková, Kateřina Ivanová
Year: 2003, Osobní rádce zdravotní sestry. Tématická příloha.
článek v odborném periodiku

Komunikativní a jazykové bariéry
Jana Košková
Year: 2003, Ostravská univerzita
odborná kniha

Koncepce multikulturního/transkulturního ošetřovatelského přístupu ve výuce bakalářského studijního oboru ošetřovatelství
Jana Kutnohorská
Year: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koncepce multikulturního/transkulturního ošetřovatelského přístupu ve výuce bakalářského studijního ošetřovatelství.
Jana Kutnohorská
Year: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Končetinový kompartment syndrom u dětí
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, Ivo Kopáček
Year: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Konstrukční řešení bubnů pásových dopravníků a jejich výpočet.
Jiří Freis
Year: 2003, Ediční středisko VŠB-TU
odborná kniha

Krevní laktát po maximální ergometrické zátěži u zdravých a kardiaků
Jaroslav Šimíček, Jiřina Ungerová, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, D. Dvorníková, J. Flégrová, J. Netopilíková
Year: 2003, Cardio 3
článek v odborném periodiku

Krevní laktát po maximální ergometrické zátěži u zdravých a kardiaků.
Jaroslav Šimíček, Jiřina Ungerová, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, D. Dvorníková, J. Netopilíková, J. Flégrová
Year: 2003
stať ve sborníku

Krevní laktát po maximální ergometrické zátěži u zdravých a kardiaků.
Jaroslav Šimíček, Jiřina Ungerová, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, D. Dvorníková, J. Netopilíková, J. Flégrová
Year: 2003
stať ve sborníku

Krevní laktát po maximální zátěži u zdravých a kardiaků
Jaroslav Šimíček, Jiřina Ungerová, Zdeněk Jirák, Marek Bužga, D. Dvorníková, J. Flégrová, J. Netopilíková
Year: 2003
stať ve sborníku

Kriminalistické, soudně-lékařské a soudně inženýrské aplikace biomechaniky
Luboš Valerián
Year: 2003
stať ve sborníku

Kritéria pro monitorování a akreditaci vysokých škol připravujících všeobecné sestry a porodní asistentky
Dagmar Mastiliaková
Year: 2003,
odborná kniha

Kritéria pro přípravu pedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání všeobecných sester a porodních asistentek.
Dagmar Mastiliaková
Year: 2003, Nucleus
odborná kniha

Krizové řízení
Michail Šenovský
Year: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kvalita ošetřovatelské péče(IV.část)
Dagmar Mastiliaková
Year: 2003, Ošetřovatelství
článek v odborném periodiku


