Publications
Genotoxické faktory prostředí a zdraví
Lubomír Dobiáš, Ivona Závacká, Hana Lehocká
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Headache in Multiple Sclerosis - pilot study
David Doležil, P. Hradílek, Olga Zapletalová, M. Mrázková, I. Ježková
Year: 2004
abstract in proceedings

Headache in Multiple Sclerosis-pilot study
David Doležil, P. Hradílek, Olga Zapletalová, M. Mrázková, I. Ježková
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Health Status of Seniors in Home Care
Darja Jarošová, Katarína Žiaková
Year: 2004
abstract in proceedings

Health Status of Seniors in Home Care
Darja Jarošová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Historie Popáleninového centra FNsP Ostrava
Jarmila Tymonová
Year: 2004
abstract in proceedings

Hodnocení exprese p16 v diagnostice neoplazií děložního čípku
Jaroslav Horáček, Vladimír Hořava, Ml., J. Ondruš, J. Váňová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení nutričního stavu u onkologických nemocných
Z. Grosman, Taťána Grosmanová
Year: 2004, Čtvrtletní noviny
journal article

Hodnocení obsahu dusičnanů v zelenině, výsledky analýz obsahu dusičnanů, olova, kadmia a rtuti v zelenině v naší tržní síti v r. 2002
Lydie Ryšavá, J. Pokora, M. Schwanová, A. Červková
Year: 2004
abstract in proceedings

Hodnocení přínosu léčby postmenopauzální osteoporózy přípravkem Fosamax 70mg 1 x týdně
Zdeňka Krhutová
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Hormonální terapie u sexuálních dysfunkcí
Peter Koliba, M. Pětroš, M. Koliba
Year: 2004, Moderní gynekologie a porodnictví
journal article

Hormony a cytokiny v patogenezi nemoci z popálení
R. Doleček, Jarmila Tymonová
Year: 2004
abstract in proceedings

Hornické aktivity firmy Baťa, a.s. Zlín
Václav Lednický
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Iatrogen Pathologie
Jaroslav Horáček
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Idiopatické střevní záněty u dětí a dospívajících v ČR v letech 1990-2001. Výsledky skupiny 18letých.
Astrid Šuláková, .. A Kol.
Year: 2004, Česká a slovenská pediatrie
journal article

II.Lučenecké traumatologické dni.
Leopold Pleva
Year: 2004
work experience abroad

Immunochemical analysis of lipopolysaccharide-like component extracted from Borrelia burgdorferi sensu lato.
K. Schwarzová, Ivan Čižnár
Year: 2004, Folia Microbiol
journal article

Immunohistochemical detection of the hMLH1 and hMSH2 proteins in hereditary non-polyposis colon cancer and sporadic colon cancer
P. Plevová, R. Čuřík, Marta Navrátilová, Jaroslav Horáček, Jana Dvořáčková, M. Papežová, E. Sedláková, L. Foretová, Z. Kolář, J. Novotný, J. Zapletalová, J. Palas, J. Nieslanik, A. Křepelová
Year: 2004, Neoplasma
journal article

Immunohistochemical detection of the hMLH1 and hMSH2 proteins in hereditary non-polyposis colon cancer and sporadic colon cancer.
Pavlína Plevová, A. Křepelová, M. Papežová, Jana Dvořáčková
Year: 2004, NEOPLASMA
journal article

Immunophenotype of breast cancer associated with germline BRCA1 and BRCA2 gene mutations compared to sporadic cancer.
P. Plevová, Marta Navrátilová, L. Foretová, J. Zapletalová, E. Sedláková, R. Čuřík, V. Bluchová, J. Palas, J. Nieslanik, Jaroslav Horáček, Z. Utíkal , P. Rosická, Z. Kolář
Year: 2004
abstract in proceedings

Importance of guided fine needle aspiration cytology (FNAC) for the diagnostics of thyroid nodules - own experience
Arnošt Martínek, Jana Dvořáčková, M. Honka, Jaroslav Horáček, P. Klvaňa
Year: 2004, Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacky, Olomouc, Czechoslovakia
journal article

In the Position Midwifery in the czech republic
Bohdana Dušová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Influence of annealing on structure and hardness of Microalloyed Mn Steel
Arnošt Silbernagel, J. Sojka, Z. Jonšta, M. Greger
Year: 2004, Acta Metallurgica Slovaca
journal article

Inhalace NO při umělé plicní ventilaci
Jarmila Tymonová, M. Adámková
Year: 2004
abstract in proceedings

Instabilní hrudník
Jana Chmelová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Integrated pressure-volume regulation of cardiovascular function.
J. Veselý, K. Dostálová, D. Riegrová, Jana Mačáková, M. Rypka
Year: 2004, Physiological Research
journal article

Integrovaný záchranný systém I.
R. Gřegoř
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Integrovaný záchranný systém II.
R. Gřegoř
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Internalizácia v procese vysokoškolského vzdelávania sestier.
Jana Košková, Bohdana Dušová
Year: 2004, Ostravská univerzita Ostrava
specialist book chapter

Internalizácia v procese vysokoškolského vzdelávania sestier.
Renáta Zeleníková, Jana Košková
Year: 2004
abstract in proceedings

IV. mezinárodní sympozium ošetřovatelství
Darja Jarošová, Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová
Year: 2004
organizing conference, workshop

Jak stárneme
Hana Kubešová
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Jak vybírat boty na přezouvání do školy.
Pavla Šťastná
Year: 2004, Právo
journal article

Jsou průmyslové podniky v nebezpečí?
Marek Smetana
Year: 2004
abstract in proceedings

K diagnostice profesionálního astmatu
Zdeňka Hajduková, M. Nakládalová, P. Brhel
Year: 2004, Pracovní lékařství
journal article

Kapitoly z klinické biochemie
Petr Schneiderka, A Kol.
Year: 2004, Karolinum
specialist book

Karcinogenní riziko zaměstnanců exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga
Year: 2004
abstract in proceedings

Karcinogenní riziko zaměstnanců exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga
Year: 2004
abstract in proceedings

Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemíčitého. Změny biomarkerů genotoxicity u horníků kamenouhelných dolů a pracovnáků v kamenolomech
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Jaromíra Kůsová, Ivona Zavacká, Tomáš Adamus, I. Mikulenková , H. Tomášková
Year: 2004
abstract in proceedings

Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemíčitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách pracovníků těžby a zpracování kamene
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Jaromíra Kůsová, Ivona Zavacká, Tomáš Adamus, I. Mikulenková , H. Tomášková
Year: 2004
abstract in proceedings

Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemičitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách horníků černouhelných dolů
Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Ivona Zavacká, Tomáš Adamus, Jaromíra Kůsová, I. Mikulenková , Hana Tomášková, M. Makowková
Year: 2004
abstract in proceedings

Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemičitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách horníků černouhelných dolů
Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Ivona Zavacká, Tomáš Adamus, Jaromíra Kůsová, I. Mikulenková , Hana Tomášková, M. Makowková
Year: 2004
abstract in proceedings

Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemičitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách horníků černouhelných dolů
Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Ivona Zavacká, Tomáš Adamus, Jaromíra Kůsová, I. Mikulenková , Hana Tomášková, M. Makowková
Year: 2004
abstract in proceedings

Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemíčitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách horníků černoúhelných dolů
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Ivona Zavacká, Tomáš Adamus, Jaromíra Kůsová, I. Mikulenková , H. Tomášková, M. Makowková
Year: 2004
abstract in proceedings

Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemíčitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách pracovníků těžby a zpracování kamene
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Jaromíra Kůsová, Ivona Zavacká, Tomáš Adamus, I. Mikulenková , H. Tomášková
Year: 2004
abstract in proceedings

Klinická epidemiologie-kritické hodnocení terapeutických možností
Vladimír Janout, Gabriela Janoutová
Year: 2004, Časopis lékařů českých
journal article

Klinická epidemiologie-léčení
Vladimír Janout
Year: 2004, Časopis lékařů českých
journal article

Klinická epidemiologie-riziko poškození
Vladimír Janout, Gabriela Janoutová
Year: 2004, Časopis lékařů českých
journal article

Komplexní poranění hrudníku.
Ladislav Lukáč, Leopold Pleva
Year: 2004
abstract in proceedings

Komplexní terapie jizev
Jarmila Tymonová
Year: 2004
abstract in proceedings


