Publications
Dynamické zevní fixátory v traumatologii
Leopold Pleva, Karel Rozum, Vladimír Ječmínek, Ivo Klus
Year: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ECG in acute non-cardiac conditions
Arnošt Martínek
Year: 2003, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

ECG in acute non-cardiac conditions
Arnošt Martínek
Year: 2003, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Effect of physical activity and life style on the fitness and selected biomarcers of the health status of the young population of the age from 15 to 19 years of Northern Moravia region.
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Year: 2003
stať ve sborníku

Effect of physical activity and life style on the fitness and selected biomarcers of the health status of the young population of the age from 15 to 19 years of Northern Moravia region.
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Year: 2003
stať ve sborníku

Effect of physical activity and life style on physical fitness and selected biomarkers of health state of the young population aged from 15 to 19 years
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Year: 2003, Finnish sports and exercise medicine - E-magazine
článek v odborném periodiku

Effect of physical activity and life style on physical fitness and selected biomarkers of health state of the young population aged from 15 to 19 years
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Year: 2003, Finnish sports and exercise medicine - E-magazine
článek v odborném periodiku

Effect of physical activity and life style on the fitness and selected biomarcers of the health status of the young population of the age from 15 to 19 years of Northern Moravia region.
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Year: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Effect of physical activity and life style on the fitness and selected biomarcers of the health status of the young population of the age from 15 to 19 years of Northern Moravia region.
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Year: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Elastic intramedullary osteosynthesis in childrenś polytrauma
Leopold Pleva, Pavel Prusenovský, Ivo Kopáček
Year: 2003
stať ve sborníku

Emise těžkých kovů a polyaromatických uhlovodíků při spalování uhlí v průmyslových a malých topeništích
Michal Ritz, L. Bartoňová, Z. Klika
Year: 2003, Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada hornicko-geologická
článek v odborném periodiku

EMS in Czech Republic
R. Gřegoř
Year: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Endocrine changes after burns : the bone involvement
R. Doleček, Jarmila Tymonová
Year: 2003, ACTA CHIRURGIAE PLASTICAE
článek v odborném periodiku

Enterální výživa u nemocných s nádorovým onemocněním
Pavel Vodvářka
Year: 2003
stať ve sborníku

Enteropatické spondylartritidy
Josef Nekula
Year: 2003, Čes.Radiol.
článek v odborném periodiku

Escola Superior de Enfermagem de Portalegre
Darja Jarošová
Year: 2003
působení v zahraničí

Escola Superior de Enfermagem de Portalegre
Yvetta Vrublová
Year: 2003
působení v zahraničí

Escola Superior de Enfermagem de Portalegre,
Darja Jarošová
Year: 2003
působení v zahraničí

Etické aspekty v multikulturním ošetřovatelském přístupu
Jana Kutnohorská
Year: 2003, Sestra
článek v odborném periodiku

Etické principy multikulturního ošetřovatelského přístupu, metodika a metodologie výzkumu
Jana Kutnohorská, Jana Kutnohorská
Year: 2003, Jesseniova lekárska fakulta Martin
kapitola v odborné knize

Etika v multikulturním ošetřovatelském přístupu
Year: 2003, Ostravská univerzita
odborná kniha

Etika v ošetřovatelství
Jana Kutnohorská
Year: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Etiology of Osteogenesis Imperfecta: COL1A1 Gene Mutations in Czech Patients
I. Mazura, F. Nutsu-Mazura, Ivo Mařík, O. Maříková, P. Blaha, M. Kuklík, T. Pexa, M. Zachová, D. Leznarová
Year: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Etipcké aspekty a komunikační etika v multikulturním ošetřovatelském přístupu
Jana Kutnohorská
Year: 2003,
odborná kniha

Eutanázie podle KEVORKIANA
Pavel Vodvářka
Year: 2003
stať ve sborníku

Eutanazie podle Kevorkiana. Rozbor případů 18 prvních pacientů podstupujících milosrdnou smrt za pomoci dr.Jacka Kevorkiana
Pavel Vodvářka
Year: 2003, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity
Zdeněk Jirák, Antonina Cebulska-Wasilewska, Hana Tomášková, Et Al., Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček, Markéta Křenková
Year: 2003, IOS Press
kapitola v odborné knize

Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity
Zdeněk Jirák, Antonina Cebulska-Wasilewska, Hana Tomášková, Et Al., Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček, Markéta Křenková
Year: 2003, IOS Press
kapitola v odborné knize

Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity
Zdeněk Jirák, Antonina Cebulska-Wasilewska, Hana Tomášková, Et Al., Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček, Markéta Křenková
Year: 2003, IOS Press
kapitola v odborné knize

Factor V Leiden in pregnancies complicated by placnetal abruption
Martin Procházka, C Happach, K Maršál, B Dahlback, PG Lindqvist
Year: 2003, BJOG
článek v odborném periodiku

Failed back surgery syndrom
Tomáš Paleček
Year: 2003, Neurologie pro praxi
článek v odborném periodiku

Fajčenie a diabetes-nebezpečná kombinácia
Rastislav Maďar
Year: 2003, Diabetik
článek v odborném periodiku

Farmakologické interakce
Jaroslav Květina, Milan Grundmann
Year: 2003, Klin. Farmakol. Farm.
článek v odborném periodiku

Farmakorezistentní hypertenze
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2003, Klin. Farmakol. Farm.
článek v odborném periodiku

Fenomén dostupnosti zdravotní péče se zaměřením na názory seniorů v regionu Olomouc
Kateřina Ivanová, Erich Petlák
Year: 2003, VUP
kapitola v odborné knize

Fenomén kvality života onkologických nemocných.
Pavel Vodvářka
Year: 2003, Postgrad.Med.Czech.Spec.vyd.
článek v odborném periodiku

Firemní kultura
Petr Kazík
Year: 2003,
článek v odborném periodiku

First Experience with Cyclosporine A and Primary Metabolites AM1, AM4N and AM9 in Lymphocytes and in the Whole Blood in Liver Transplant Patients
Ilona Komzáková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Martin Rydlo
Year: 2003, Ther. Drug Monit.
článek v odborném periodiku

First Experience with Cyclosporine A and Primary Metabolites AM1, AM4N and AM9 in Lymphocytes and in the Whole Blood in Liver Transplant Patients
I. Komzáková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Martin Rydlo
Year: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fyziologie pro bakalářské studium na ZSF OU
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Lubomír Dobiáš, Marek Bužga
Year: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Gastrointestinální stromální nádory
Jirka Mačák, Marie Rydlová
Year: 2003, Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Genotoxické faktory prosředí a zdraví obyvatel Moravskoslezského regionu
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Ivona Zavacká, Jindřich Šajnar, Tomáš Adamus
Year: 2003
stať ve sborníku

Granulomatózne ochorenie kože po exotickom poranení
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisová, Viera Strmeňová, Zouheir Maarouf, Pavol Ondrejovič, Rastislav Maďar, Yveta Mellová
Year: 2003, Česko-slovenská patologie a soudní lékařství
článek v odborném periodiku

Granulomatózne ochorenie kože po uhryznutí piraňou
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisová, Viera Strmeňová, Rastislav Maďar, Yveta Mellová
Year: 2003, Lekárské listy príl. ZdN
článek v odborném periodiku

Hanzehogeschool van Groningen
Darja Jarošová
Year: 2003
působení v zahraničí

Havarijní plán konkrétní činnosti výrobního závodu
Marek Smetana
Year: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Health care Midwifery in the Czech Republic
Bohdana Dušová
Year: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Health care Midwifery in the Czech Republic
Bohdana Dušová
Year: 2003
působení v zahraničí

Hematologická onemocnění - jaký význam mají rentgenové snímky skeletu
Josef Nekula
Year: 2003, Čes.radiol.
článek v odborném periodiku

Hereditární nepolypózní kolorektální karcinom - význam imunohistochemické detekce proteinů hMLH1 a hMSH2 při jeho diagnóze
Jaroslav Horáček
Year: 2003
stať ve sborníku


