Publications
Detection of spontaneous cerebrospinal fluid rhinorrhea
Otakar Kraft, Kristian Šafarčík, Vladimír Bartoš
Year: 2004, Hell J Nucl Med
journal article

Determinantion of creatinine in urine by tandem mass specttrometry
R. Hušková, P. Chrastina, T. Adam, Petr Schneiderka
Year: 2004, Clin. Chim. Acta
journal article

Determination of the value of renal output effeciency for normal rebal functionem using scintigraphy 99 mTc-EC.
Otakar Kraft
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dětská polytraumata ve FNsP Ostrava 1999-2004
Leopold Pleva, René Hrdlička, Michal Hladík, Bohumír Trávníček, D. Barnetová
Year: 2004
abstract in proceedings

devastující pyogenní renálním,onemocnění i dítěte s dlouhodobou parenterální výživou
Terezie Šuláková, Astrid Šuláková, D. Klodová, A. Bosáková, Jaroslav Slaný, M. Vrublová, V. Doležilová
Year: 2004
abstract in proceedings

Diagnostická úskalí poranění bránice.
Leopold Pleva, Ladislav Lukáč, Jana Chmelová, T. Jonszta
Year: 2004
abstract in proceedings

Diagnostický a léčebný algoritmus poranění scaphoidea
Jana Chmelová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Diagnostika a léčba úrazů člunkové kosti.
Leopold Pleva, Luděk Pliska
Year: 2004
abstract in proceedings

Diagnostika kognitivních a percepčních funkcí - 2. etapa
Kateřina Macháčková
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Diferenciální diagnostika trombotické trombocytopenické purpury/hemolyticko-uremického syndromu
I. Hrachovincová, P. Salaj, J. Suttnar, P. Jinoch, Jan Pták
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Diferenciální počet funkcí více proměnných (Matematika IIb)
Jiří Vrbický
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Digitalizace obrazových dar - strašák nebo naděje?
Jana Chmelová
Year: 2004
abstract in proceedings

Digitalizace obrazových dat - strašák nebo naděje?
Leopold Pleva, Jana Chmelová, K. Korhelík
Year: 2004
abstract in proceedings

Distribuce 210Pb ve složkách životního prostředí ČR
Miluše Bartusková
Year: 2004
abstract in proceedings

Dlouhodobé sledování dynamiky mikrobiologických nálezů v popálených plochách
Věra Toršová, Jarmila Tymonová
Year: 2004
abstract in proceedings

Dominantly inheried progressive pseudorheumatoid dysplasia with hypoplastic toes.
Ivo Mařík, O. Maříková, D. Zemková, K. Kozlowski, M. Kuklík
Year: 2004, Skeletal Radiol 33
journal article

Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze - verze 2004. Arteriální hypertenze - současné klinické trendy
Renata Cífková, K. Horký, Jiří Widimský Sr., Jiří Widimský Jr., J. Filipovský, Milan Grundmann, V. Monhart, H. Rosolová, M. Souček, J. Špinar
Year: 2004, TRITON
specialist book

Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze - verze 2004. Doporučení České společnosti pro hypertenzi
Renata Cífková, K. Horký, Jiří Widimský Jr., Jiří Widimský Sr., J. Filipovský, Milan Grundmann, V. Monhart, H. Rosolová, M. Souček, J. Špinar, J. Vítovec
Year: 2004, Vnitř. Lék.
journal article

Doporučený postup diagnostické a léčebné péče Péče o pracovníky vyjíždějící do zahraničí
Zdeňka Hajduková, E. Korolová, H. Hasmanová
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Dopravní úrazy jako nejčastější příčina závažných polytraumat
Jana Chmelová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Důstojné umírání
Naděžda Špatenková
Year: 2004
abstract in proceedings

Dusts containing quartz and carcinogenity risk in mines: Epidemiological study
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Vladislava Zavadilová, Hana Lehocká
Year: 2004
abstract in proceedings

Dusts containing quartz and carcinogenity risk in mines: Epidemiological study
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Vladislava Zavadilová, Hana Lehocká
Year: 2004
abstract in proceedings

Dyslipidémie u hypertenzních diabetiků ? jak ji léčíme po 5 letech?
P. Weber, H. Meluzínová, Hana Kubešová, V. Polcarová, B. Kocourková, A. Striová, E. Fenclová, J. Slívová, D. Hejlová, J. Šandová
Year: 2004, Geriatria
journal article

Eating Disorders Risk Groups in the Czech Republic - crossectional epidemiologic study
Vladimír Janout, Gabriela Janoutová
Year: 2004, Biomedical Papers
journal article

Economic rewarding of smoking cessation-facilitating drugs - a comparison of over-the-counter and prescribed nicotine replacement therapy
Tibor Baška, Štefan Straka, Martina Bašková, Rastislav Maďar
Year: 2004, Expert Opinion on Pharmacotherapy
journal article

Education in the Elderly Care - Gerontological Social Work
Darja Jarošová, Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová
Year: 2004
abstract in proceedings

Education in the Elderly Care - Gerontological Social Work
Darja Jarošová, Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Efektivní komunikace s pacientem
Naděžda Špatenková
Year: 2004, Verlag Dashofer
specialist book chapter

Efektivní prezentace
Petr Kazík
Year: 2004,
journal article

Ektopická gravidita v souvislosti s IVF a ET
Peter Koliba, Hedvika Geržová, V. Lattová
Year: 2004, Praktická gynekologie
journal article

Endokrinologie pro traumatology.
Leopold Pleva, Rajko Doleček, A. Pohlídal
Year: 2004
abstract in proceedings

Epidemiologická analýza výskytu nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga
Year: 2004
abstract in proceedings

Epidemiologická analýza výskytu nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů
Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, Hana Tomášková, Hana Lehocká, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Cimová
Year: 2004
abstract in proceedings

Epidemiologická analýza výskytu nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů
Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, Hana Tomášková, Hana Lehocká, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Cimová
Year: 2004
abstract in proceedings

Epidemiologická analýza výskytu nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga
Year: 2004
abstract in proceedings

Epidemiologie orofaryngeálního karcinomu v Moravskoslezském kraji.
E. Mrázková, K. Zeleník, Jiří Mrázek, P. Mrázková, K. Matler
Year: 2004, Galén
specialist book chapter

Epidemiology and Risk Factors of Kidney Cancer
Vladimír Janout, Gabriela Janoutová
Year: 2004, Biomedical Papers
journal article

Epidermal growth factor receptor expression in colorectal tumors with and without microsatellite instability
P Plevová, A Kol.
Year: 2004, Virchows Arch
journal article

Escola superior de enfermagem de Portalegre
Ilona Plevová
Year: 2004
work experience abroad

Evaluation of the stability of sit-to-stand.
Miroslav Janura, P. Gaul Aláčová, M. Míková, P. Hanáková
Year: 2004
abstract in proceedings

Exacerbace myastenia gravis po chemoterapii
David Doležil, Radek Hofer, P. Hon, I. Ježková, František Vlček
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Exacerbation of Myasthenia Gravis During Interferon Alfa and Interleukin-2 Therapy
David Doležil, I. Ježková
Year: 2004, Journal of Neurology
journal article

Exprese proteinů hMLH1 a hMSH2 v nádorech kolorekta a její klinický význam
P. Plevová, A. Křepelová, M. Papežová, E. Sedláková, R. Čuřík, L. Foretová, Marta Navrátilová, J. Palas, J. Nieslanik, Pavel Vodvářka, Jaroslav Horáček, Z. Kolář
Year: 2004
abstract in proceedings

FCP ortézy - aplikace, indikace a kontraindikace.
Petr Krawczyk
Year: 2004,
specialist book chapter

First experience with the TDM of topiramate
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

First experiences with the TDM of topiramate
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Year: 2004, Clin. Exp. Pharmacol. Physiol.
journal article

Funkcionální ztráta
Kateřina Ivanová, Naděžda Špatenková
Year: 2004, Grada Publishing
specialist book chapter

Funkční ortézování ramenního kloubu.
Petr Krawczyk, H. Haasová, P. Hvozdovič, R. Korhel
Year: 2004,
specialist book chapter

Fyzioterapie u léze nervus facialis
Jarmila Kristiníková
Year: 2004
abstract in proceedings


