Publications
The background of beta-oxidation disorders in humans. II. Laboratoy studies and clinical data
T. Kuryl, B. Debeski, M. Lipo, Karel Martiník
Year: 2004, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
journal article

THE CARCINOGENIC RISK OF OCCUPATIONAL EXPOSURE TO QUARTZ DUST: BIOMONITORING RESULTS
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Ivona Závacká, Jaromíra Kůsová, Tomáš Adamus, Hana Tomášková
Year: 2004
abstract in proceedings

The detection of myc proteins in the developing human kidney
B Erdösová, Filip Wagner, D Kylarová
Year: 2004,
journal article

The external quality assessment ( EQA) for tumour markers.Problems of the preparation of control samples for the PSA determination.
Otakar Kraft
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The External Quality Assessment for Tumor Markers: Some Problems of the Preparation of Control Samples for PSA Determination
Kristian Šafarčík, Otakar Kraft, Vladimír Bartoš
Year: 2004, World J. Nucl. Med
journal article

The External Quality Assessment for Tumor Markers: Some Problems of the Preparation of Control Samples for PSA Determintion
Kristian Šafarčík, Vladimír Bartoš, O. Kraft
Year: 2004, World J Nucl. Med 2004
journal article

The incidence of inflamatory bowel disease is increasing among children 15 yearsold and younger in the Czech Republic
A. Kolek, Vladimír Janout, L. Kučerová, M. Grepl
Year: 2004, Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition
journal article

The influence of carbamazepine to control hypertension - a case report
Milan Grundmann, I. Kacířová, Hana Brozmanová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The influence of carbamazepine to control hypertension - a case report
Milan Grundmann, I. Kacířová, Hana Brozmanová
Year: 2004, J. Hypertens
journal article

The Institute of Nursing and Health management Medico-Social faculty, University of Ostrava
Ilona Plevová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The level of knowledge of students of bachelor medical study programmes in the field of information technology at start of study
Hana Sochorová, Hana Materová
Year: 2004
abstract in proceedings

The Life Style of Seniors Living at Home in Ostrava
Darja Jarošová
Year: 2004
abstract in proceedings

The pharmacokinetics of equoral versus neoral in stable renal transplant patients: a multinational multicenter study.
Ma Masri, M. Haberal , A. Rizvi, A. Stephan, N. Bilgin, A. Naqvi, A. Barbari, G. Kamel , N. Zafar, R. Emiroglu, T. Colak, K. Manzoor, V. Matha, Vojtěch Kamarád, S. Rizk, Ar Itany, I. Shehedeh
Year: 2004, Transplant proc
journal article

The pharmacokinetics of equoral versus neoral in stable renal transplant patients: a multinational multicenter study
Vojtěch Kamarád
Year: 2004, Neuveden
specialist book chapter

The Practice of TDM: The Dialogue between the Clinical Pharmacological Laboratory and the Prescriber
Milan Grundmann
Year: 2004
abstract in proceedings

The Practice of Therapeutic Drug Monitoring:- The Dialogue Between the Clinical Pharmacological Laboratory and the Clinician
Milan Grundmann
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The role of iron in bacterial virulence.
A. Hostacká, Ivan Čižnár
Year: 2004, Epidemiol Mikrobiol Imunol.
journal article

The use of the special constructional set to diagnose and treat brain functions disorders and those of the hand
Jana Vyskotová
Year: 2004
abstract in proceedings

Therapeutic drug monitoring of aminoglycoside antibiotics - retrospective study
Ilona Komzáková, Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Therapeutic drug monitoring of aminoglycoside antibiotics - retrospective study
I. Komzáková, Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, I. Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2004
abstract in proceedings

Topiramate analysis by on column derivatisation
Hana Brozmanová, R. Uhřinovská, Milan Grundmann, Blanka Kořístková
Year: 2004, Clin. Exp. Pharmacol. Physiol.
journal article

Topiramate analysis by on column derivatisation
Hana Brozmanová, Romana Uřinovská, Milan Grundmann, Blanka Kořístková
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

TRACHEOSTOMIE a KONIOTOMIE. technik, komplikace a ošetřovatelská péče
V. Chrobok, J. Astl, P. Komínek
Year: 2004, Maxdorf
specialist book

Training to be a nurse in the Czech republic
Ilona Plevová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Transkulkturní ošetřovatelský přístup - první teorie a model kulturní péče.
Dagmar Mastiliaková, Dagmar Mastiliaková
Year: 2004, Repronis
specialist book chapter

Transkulturní etika v ošetřovatelském přístupu,In:Trendy v ošetřovatelství,III.Trends in nursing
Jana Kutnohorská
Year: 2004,
specialist book

Transkulturní ošetřovatelství:Inovace školních osnov a zásad vzdělávání-výhledy do 21.století.
Dagmar Mastiliaková, Dagmar Mastiliaková
Year: 2004, Repronis
specialist book chapter

Treatment of myasthenia gravis with mycophenolate mofetil: Our experience.
David Doležil, Olga Zapletalová, Radek Hofer, P. Hon
Year: 2004, European Journal of Neurology
journal article

Treatment of the Jones fracture by the Herbert cannulated screw.
Leopold Pleva, Jiří Demel, Luděk Pliska
Year: 2004
abstract in proceedings

Treatment of the Jones fracture by the Herbert cannulated screw.
Leopold Pleva, Jiří Demel, Luděk Pliska
Year: 2004
abstract in proceedings

Trendy v ošetřovatelství II. Trends in Nursing II.
Darja Jarošová, Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová
Year: 2004
editorial work

Tvorba strategie územního celku
Václav Lednický
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Tyroidální abnormity u nemocných dlouhodobě léčených lithiem.
Ladislav Hosák, A Kol.
Year: 2004, Praktický lékař
journal article

Ukončení neúspěšné protinádorové léčby - možnosti a limity komunikace s pacientem
Kateřina Ivanová, Naděžda Špatenková, Z. Kubíček
Year: 2004
abstract in proceedings

Ukončení neúspěšné protinádorové léčby - možnosti a limity komunikace s pacientem
Naděžda Špatenková, Kateřina Ivanová
Year: 2004
abstract in proceedings

Úloha fyzioterapeuta v rehabilitaci pacientů po amputaci DK (překlady podkladů BAPCAR).
Jiří Rosický, G. Birgusová
Year: 2004, Ortopedická protetika
journal article

Ultrasonographical evaluation of the blood flow parameters and the structure of the optic nerve in optic neuritis patients.
P. Hradílek, Olga Zapletalová, David Doležil, David Školoudík
Year: 2004, Neuroophthalmology
journal article

Ultrazvukový peroperační monitoring glioblastomů v 2D obraze a reálném čase
M. Filip, Tomáš Paleček, Pavel Veselský, M. Starý, Radim Lipina
Year: 2004, Čes a Slov Neurol Neurochir
journal article

Únava při onemocnění zhoubnými nádory
Pavel Vodvářka
Year: 2004, Grada, Avicenum
specialist book chapter

University of Kuopio
Darja Jarošová
Year: 2004
work experience abroad

Upravená Milwaukee ortéza pro korekci hrudní hyperkyfózy.
Jan Šlechta
Year: 2004, Ortopedická protetika
journal article

Urogenitální chlamydiové infekce: stále aktuální problém
Věra Toršová
Year: 2004, Praktická gynekologie
journal article

Úspěchy a další úkoly v prevenci jódového deficitu v České republice
Lydie Ryšavá
Year: 2004, Vox pediatriae
journal article

Vady na polykarbonátových sklech
Arnošt Silbernagel
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Verteilung des BMI bei Kindern und Jugendlichen in Tschechien
Lydie Ryšavá, M. Stransky
Year: 2004
abstract in proceedings

VII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí
Leopold Pleva
Year: 2004
organizing conference, workshop

Viktimologické poradenství jako studijní disciplína v systému vysokoškolské přípravy sociálních pracovníků
Ivana Fialová
Year: 2004
abstract in proceedings

Vliv důlního prostředí na výskyt chronické bronchitidy, CHOPN a bronchiální hyperreaktivity u bývalých horníků
Zdeňka Hajduková, I. Macháček, Z. Kubinyiová, Jiří Slepička, J. Havlásková, V. Kosek
Year: 2004, Pracovní lékařství
journal article

Vliv vstupního klinického obrazu a výskytu komplikací na výsledný stav pacientů se spontánním subarachnoidálním krvácením
Michal Bar, David Školoudík, P. Hradílek, Olga Zapletalová, Tomáš Paleček, V. Kosek
Year: 2004, NEURO3
journal article

Vliv životního stylu na vznik gestačního diabetu
Bohdana Dušová, Ludmila Sikorová
Year: 2004, Sestra
journal article


