Publications
Unfinished nursing care - the first pilot study in the Czech Republic
Darja Jarošová, Renáta Zeleníková
Year: 2019, Kontakt
journal article

Unfinished nursing care in four central European countries
Renáta Zeleníková, Elena Gurková, Adriano Friganovic, Izabella Uchmanowicz, Darja Jarošová, Katarína Žiakova, Ilona Plevová, Evridiki Papastavrou
Year: 2019, Journal of Nursing Management
journal article

Updating the nationwide methodology for hearing screening of newborns in the Czech Republic
V. Chrobok, J. Dršata, M. Janouch, Pavel Komínek, Z. Kokštein
Year: 2019, Casopis Lekaru Ceskych
journal article

ÚZKÁ SOUVISLOST MEZI NASH A METABOLICKÝM SYNDROMEM
Petr Dítě, Adam Vašura, Tomáš Krupka, Martin Blaho, Pavel Svoboda, Vladimír Hrabovský
Year: 2019, GASTROENTEROLÓGIA PRE PRAX
journal article

Validation of NANDA International diagnoses at an Intensive Care Unit
Dagmar Šerková, Jana Marečková
Year: 2019, Central European Journal of Nursing and Midwifery
journal article

Valproic acid concentrations in nursing mothers, mature milk, and breastfed infants in monotherapy and combination therapy
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Year: 2019, EPILEPSY & BEHAVIOR
journal article

Vaskulární a psychosociální rizikové faktory mírné kognitivní poruchy - pilotní studie
Jana Janoutová, Martina Kovalová, Petr Ambroz, Ondřej Machaczka, Anna Zatloukalová, Eva Mrázková, Oto Košta, Vladimír Janout
Year: 2019, Praktický lékař
journal article

VEDENÍ ODBORNÝCH PRAXÍ NA ZZS
Sabina Psennerová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vejcovody - uterotubární junkce v hysteroskopickém obraze
J Malanik, Petr Kovář, J Daňková Kučerová, Jana Dvořáčková, D Žiak, K Čaplygin
Year: 2019, Gynekologie a porodnictví
journal article

Video Head Impulse Test - nejnovější metoda vyšetření vestibulárního aparátu
Jakub Šichnárek, Eva Mrázková, MUDr. Evald Záthurecký, Kristýna Vojkovská, Vladimír Janout
Year: 2019, Otorinolaryngologie a foniatrie
journal article

Violence against nurses working in the health sector in five European countries-pilot study
Beata Babiarczyk, Agnieszka Turbiarz, Martina Tomagová, Renáta Zeleníková, Ebru Onler, David Cantus Sancho
Year: 2019, INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING PRACTICE
journal article

Virová hepatitida E
Petra Macounová, Aleš Hozák
Year: 2019, Očkování a cestovní medicína
journal article

Vitamíny ve výživě člověka
Hana Holišová
Year: 2019
radio and televison broadcast

Vliv DM rodiček na zdraví jejich dětí
Ilona Antoníčková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vybrané aspekty kolektivní imunity
Rastislav Maďar, L. Šigutová
Year: 2019, Očkování a cestování medicína
journal article

Výuka předmětu Medicína katastrof na LF OU
Martin Novák, Leopold Pleva
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití fyzioterapie a regeneračních prostředků ve vrcholovém florbalu žen v České Republice
Petra Dobešová, Kamila Paloncyová, Miroslav Janura, Lucie Honzíková
Year: 2019, Rehabilitace a fyzikální lékařství
journal article

Využití metody PCR v diagnostice nemoci z kočičího škrábnutí
Lubomíra Hozáková, Luděk Rožnovský, J. Šímová, J. Mrázek, Vladimír Janout
Year: 2019, Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
journal article

Využití neuropaliativní a rehabilitační péče u pacientů s progresivním neurologickým onemocněním: intervenční studie
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar, Monika Škutová, Pavel Ressner, Petra Bártová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití škály PWAT při posuzování fotodokumentace nehojících se ran u seniorů v domácí zdravotní péči a hodnocení shody mezi hodnotiteli
Dana Vyhlídalová, Renáta Zeleníková, Andrea Pokorná
Year: 2019, Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie
journal article

Využití zavedených cévních vstupů pro aplikaci radiofarmak
Hana Materová, Jana Golisová
Year: 2019, Nukleární medicína
journal article

Využití zavedených cévních vstupů pro aplikaci radiofarmak
Hana Materová, Jana Golisová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vývoj čelistních a čichových dutin u dětí dle výpočetní tomografie - volumometrická studie
Petr Matoušek, Pavel Komínek, Marek Plášek, Lenka Čábalová, J. Mičaník, P. Koblížková
Year: 2019, Otorinolaryngologie a foniatrie
journal article

Význam biologických markerů pro současnou diagnostiku a léčbu schizofrenie
Eva Češková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam očkování v ochraně těhotné ženy, plodu a novorozence
Rastislav Maďar, N. Dudková
Year: 2019, Očkování a cestování medicína
journal article

Význam screeningu sluchu u seniorů
Martina Kovalová, Eva Mrázková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vzácné pediatrické ovariální tumory a jejich genetické příčiny
Pavlína Plevová, Hedvika Geržová
Year: 2019, Klinická Onkologie
journal article

Vždyť se známe?
Petr Matouch
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

What are the benefits of laparoscopic-assisted right colectomy with extracorporeal ileocolic anastomosis as compared to open thru minilaparotomy?
Lubomír Martínek
Year: 2019, ANNALS OF LAPAROSCOPIC AND ENDOSCOPIC SURGERY
journal article

What Does Antidepressant Drug level Monitoring Reveal About Outpatient Treatment and Patient Adherence?
Petr Šilhán, Romana Uřinovská, Ivana Kacířová, Martin Hýža, Milan Grundmann, Eva Češková
Year: 2019, Pharmacopsychiatry
journal article

Workshop BPPV
MUDr. Michaela Bačová, Eva Mrázková, MUDr. Evald Záthurecký, Jakub Šichnárek
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zabijácké drogy na Ostravsku 2018
Stanislav Jelen, Jiří Bílek, M. Staňková, Martin Šustek
Year: 2019
others

Zabijácké drogy na Ostravsku-co s tím?
Stanislav Jelen, jiří Bílek, M. Staňková, Martin Šustek
Year: 2019
others

Zátěž rodiče, který pečuje o dítě s handicapem
Petra Benešová, Lucie Sikorová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Závratě - diagnostika a léčba
MUDr. Zuzana Balatková, MUDr. Zdeněk Čada, Eva Mrázková, MUDr. Evald Záthurecký, Kristýna Vojkovská, Jakub Šichnárek, Mgr. Libuše Balická, Mgr. Jitka Fluksová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Závratě - diagnostika a rehabilitace
Eva Mrázková, MUDr. Evald Záthurecký, Jana Vyskotová, Jakub Šichnárek
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

ZDRAVÉ STÁRNUTÍ V PRŮMYSLOVÉM PROSTŘEDÍ - ZAHÁJENÍ VÝZKUMNÉHO PROJEKTU
Hana Šlachtová, Dagmar Skýbová, Andrea Dalecká, Vera Kristýna Jandačková, Hana Tomášková, Vítězslav Jiřík, Daniel Jandačka, Steriani Elavsky, Jan Topinka, Jiří Rubeš, Radim Šrám
Year: 2019, Hygiena
journal article

Zdravotnická dokumentace a informační systémy ve zdravotnictví
Hana Materová, Ilona Plevová, Hana Sochorová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zduření na krku u dospělých - kdy myslet na malignitu?
Martin Formánek, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2019, Medicína pro praxi
journal article

ZHODNOCENÍ MÍRY CITLIVOSTI KAZET PRO NEPŘÍMOU DIGITALIZACI OBRAZU NA PŘÍRODNÍ RADIAČNÍ POZADÍ
Kristýna Kubenková, Karol Korhelík
Year: 2019, Praktická radiologie
journal article

Zhodnocení průběhu dosavadní spolupráce a náčrt dalšího období
Leopold Pleva
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zpráva z XXIII. kongresu České společnosti hyperbarické a letecké medicíny
Michal Hájek, J. Tichavská, M. Klugar, R. Pudil, Dittmar Chmelař, Š. Novotný
Year: 2019, Kazuistiky v alergologii, opneumologii a ORL
journal article

15th Thomas More International Days in Belgium
Hana Holišová, Zuzana Ritzová
Year: 2019, Výživa a potraviny
journal article

A Fatal Case of Gas Intoxication in Silage Pit
Petr Handlos, V. Gebauerova, J. Tomkova, P. Zielinski, K. Marecova
Year: 2018, Journal of Forensic Sciences
journal article

A Global View on Narcolepsy - A Review Study
Petra Marešová, Kamil Kuča, Michal Novotný, Blanka Klímová
Year: 2018, MINI-REVIEWS IN MEDICINAL CHEMISTRY
journal article

A new definition of sepsis (Sepsis-3) - aims, advantages, and controversies
Jan Máca, Peter Sklienka, Petr Reimer, Martin HOLUB
Year: 2018, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
journal article

A phase I/II dose-escalation study investigating all-oral ixazomib-melphalanprednisone induction followed by single-agent ixazomib maintenance in transplant-ineligible newly diagnosed multiple myeloma
Jesús F. San-Miguel, Maria-Asunción Echeveste Gutierrez, Ivan Špicka, María-Victoria Mateos, Kevin Song, Michael D. Craig, Joan Bladé, Roman Hájek, Christine Chen, Alessandra Di Bacco, Jose Estevam, Neeraj Gupta, Catriona Byrne, Vickie Lu, Helgi van de Velde, Sagar Lonial
Year: 2018, HAEMATOL-HEMATOL J
journal article

A response to the Comment on Tomaskova et al. Mortality in Miners with Coal-Workers´ Pneumoconiosis in the Czech Republic in the Period 1992-2013. Int. J. Environ. Res. Public Health, 2017, 14, 269 by the Author Mei Yong
Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, Hana Šlachtová, Daniela Pelclová, Pavel Urban, Zdeněk Jirák
Year: 2018, International Journal of Environmental Research and Public Health
journal article

A study evaluating noise levels at selected schools in the Czech Republic.
Petra Nedojedlá, Helena Kollárová, Kateřina Azeem, Eva Mrázková, Vítězslav Jiřík, Kristýna Vojkovská, Iva Kozáková, Vladimír Janout
Year: 2018, Central European Journal of Public Health
journal article

Active site alanine mutations convert deubiquitinases into high-affinity ubiquitinbinding proteins
Marie E Morrow, Michael T Morgan, Marcello Clerici, Kateřina Growková, Ming Yan, David Komander, Titia K Sixma, Michal Šimíček, Cynthia Wolberger
Year: 2018, EMBO REP
journal article


