Publications
The preferences of patients with Parkinson´s disease and their family members
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Michal Bar, Pavel Ressner, Monika Škutová, Petra Bártová
Year: 2019
abstract in proceedings

The Preferences of Patients with Parkinson´s Disease and their Family Members for Place of End-of-Life Care
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Michal Bar, Pavel Ressner, Petra Bártová, Monika Škutová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The prevalence of maternal hypothyroidism in first trimester screening from 11 to 14 weeks of gestation
Tomáš Šálek, Dagmar Langová, Jana Havalová, Ishraq Dhaifalah
Year: 2019, Bio Pap Med Fac Univerzita Palackého Olomouc
journal article

The reliability of the czech version of the Richards-Campbell sleep questionnaire
Dagmar Šerková, Hana Locihová, Katarína Žiaková, Simona Černochová, Nikola Rajtrová, Vendula Pončíková
Year: 2019, Kontakt
journal article

The role of intestinal microbiota in the pathogenesis of colorectal carcinoma
Jozef Kuzma, Dittmar Chmelař, Michal Hájek, Alexandra Lochmanová, Ivan Čižnár, Miroslav Rozložník, Miroslav Klugar
Year: 2019, FOLIA MICROBIOL
journal article

The role of third ventricle bowing in the success of endoscopic third ventriculostomy in pediatric and adult patients
Tomáš Krejčí, Ondřej Krejčí, Zdeněk Večeřa, Martin Chlachula, Dana Šalounová, Radim Lipina
Year: 2019, CLIN NEUROL NEUROSUR
journal article

The significance of intraoperative fluorescence angiography in miniinvasive low rectal resections
Lubomír Martínek, Matěj Skrovina, Vladimír Benčurík, Maria Macháčková, Jiří Bartoš, Petr Anděl, Erika Štěpánková, Michaela Buňáková, Kateřina Vomáčková
Year: 2019, Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques
journal article

The University of Ostrava and the Nutrition&Dietetics Programme
Zuzana Ritzová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The unmet needs of family members of patients with progressive neurological disease in the Czech Republic
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Lubica Juríčková
Year: 2019, Plos One
journal article

The Unmet Needs of Patients With Progressive Neurological Diseases in the Czech Republic: A Qualitative Study
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Lubica Juríčková
Year: 2019, JOURNAL OF PALLIATIVE CARE
journal article

Timing plánované chirurgické léčby divertikulární choroby
Daniel Toman, Peter Ihnát, Aleš Foltys, Petr Vávra
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tools for evaluating the stress and burden of parents with disabled children
Petra Benešová, Lucie Sikorová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Torsion tests for femoral, humeral and tibial nails
K. Frydrýšek, V. Machalla, F. Fojtík, Leopold Pleva
Year: 2019
abstract in proceedings

Toxické a látkové poškození jater a ledvin
Vladimír Teplan, Kamil Ševela
Year: 2019, Aktuality v nefrologii
journal article

Toxické a lékové poškození jater a ledvin
Vladimír Teplan, Kamil Ševela
Year: 2019, Gastroentrologie a hepatologie
journal article

Tramway And Train Disasters in the same Year in the Region of North Moravia - University Hospital Ostrava
Leopold Pleva, Milan Šír, Stanislav Jelen, Jiří Hynčica, Pavla Segarová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Treatment of Chronic Tibial Osteomyelitis with external fixator
Milan Šír, Leopold Pleva, Stanislav Jelen, Daniel Czerný, Petr Novobilský, Pavla Segarová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Treatment of Relapsed/Refractory Hodgkin Lymphoma: Real-World Data from the Czech Republic and Slovakia
Zdeněk Král, Jozef Michalka, Heidi Mociková, Jana Marková, Alice Sýkorová, David Belada, Alexandra Jungová, Samuel Vokurka, Marie Lukášová, Vít Procházka, Juraj Ďuraš, Roman Hájek, Ladislav Dušek, Luhos Drgona, Miriam Ladická, Veronika Ballová, Andrei Vranovský
Year: 2019, JOURNAL OF CANCER
journal article

Tumor endolymfatického vaku jako komplikace VHL
Mária Wozniaková, Patricie Delongová, V. Židlík, Š. Reguli, P. Hanzlíková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tvorba a ověření ošetřovatelského standardu edukace pacientů po infarktu myokardu
Jakub Doležel, Darja Jarošová
Year: 2019, Kardiologická revue
journal article

Tvorba důvěryhodných klinických doporučených postupů v České republice v hyperbarické medicíně
Miloslav Klugar, Michal Hájek, Andrea Pokorná, Jitka Klugarová, Radim Ličeník, Miroslav Ryska, Ladislav Dušek
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Účinok preventívnych opatrení na hladiny kadmia v moči u pracovníkov v podniku výroby nikel-kadmiových batérií
Hana Tomášková, M. Sovičová, L. Carbolová, A. Šplíchalová, T. Baška, H. Hudečková
Year: 2019, Pracovní lékařství
journal article

Understanding the concept of missed nursing care from a cross-cultural perspective
Renáta Zeleníková, Anat Drach-Zahavy, Elena Gurková, Evridiki Papastavrou
Year: 2019, Journal of Advanced Nursing
journal article

Unfinished nursing care - the first pilot study in the Czech Republic
Darja Jarošová, Renáta Zeleníková
Year: 2019, Kontakt
journal article

Unfinished nursing care in four central European countries
Renáta Zeleníková, Elena Gurková, Adriano Friganovic, Izabella Uchmanowicz, Darja Jarošová, Katarína Žiakova, Ilona Plevová, Evridiki Papastavrou
Year: 2019, Journal of Nursing Management
journal article

Updating the nationwide methodology for hearing screening of newborns in the Czech Republic
V. Chrobok, J. Dršata, M. Janouch, Pavel Komínek, Z. Kokštein
Year: 2019, Casopis Lekaru Ceskych
journal article

ÚZKÁ SOUVISLOST MEZI NASH A METABOLICKÝM SYNDROMEM
Petr Dítě, Adam Vašura, Tomáš Krupka, Martin Blaho, Pavel Svoboda, Vladimír Hrabovský
Year: 2019, GASTROENTEROLÓGIA PRE PRAX
journal article

Validation of NANDA International diagnoses at an Intensive Care Unit
Dagmar Šerková, Jana Marečková
Year: 2019, Central European Journal of Nursing and Midwifery
journal article

Valproic acid concentrations in nursing mothers, mature milk, and breastfed infants in monotherapy and combination therapy
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Year: 2019, EPILEPSY & BEHAVIOR
journal article

Vaskulární a psychosociální rizikové faktory mírné kognitivní poruchy - pilotní studie
Jana Janoutová, Martina Kovalová, Petr Ambroz, Ondřej Machaczka, Anna Zatloukalová, Eva Mrázková, Oto Košta, Vladimír Janout
Year: 2019, Praktický lékař
journal article

VEDENÍ ODBORNÝCH PRAXÍ NA ZZS
Sabina Psennerová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vejcovody - uterotubární junkce v hysteroskopickém obraze
J Malanik, Petr Kovář, J Daňková Kučerová, Jana Dvořáčková, D Žiak, K Čaplygin
Year: 2019, Gynekologie a porodnictví
journal article

Video Head Impulse Test - nejnovější metoda vyšetření vestibulárního aparátu
Jakub Šichnárek, Eva Mrázková, MUDr. Evald Záthurecký, Kristýna Vojkovská, Vladimír Janout
Year: 2019, Otorinolaryngologie a foniatrie
journal article

Violence against nurses working in the health sector in five European countries-pilot study
Beata Babiarczyk, Agnieszka Turbiarz, Martina Tomagová, Renáta Zeleníková, Ebru Onler, David Cantus Sancho
Year: 2019, INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING PRACTICE
journal article

Virová hepatitida E
Petra Macounová, Aleš Hozák
Year: 2019, Očkování a cestovní medicína
journal article

Vitamíny ve výživě člověka
Hana Holišová
Year: 2019
radio and televison broadcast

Vliv DM rodiček na zdraví jejich dětí
Ilona Antoníčková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vybrané aspekty kolektivní imunity
Rastislav Maďar, L. Šigutová
Year: 2019, Očkování a cestování medicína
journal article

Výuka předmětu Medicína katastrof na LF OU
Martin Novák, Leopold Pleva
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití fyzioterapie a regeneračních prostředků ve vrcholovém florbalu žen v České Republice
Petra Dobešová, Kamila Paloncyová, Miroslav Janura, Lucie Honzíková
Year: 2019, Rehabilitace a fyzikální lékařství
journal article

Využití metody PCR v diagnostice nemoci z kočičího škrábnutí
Lubomíra Hozáková, Luděk Rožnovský, J. Šímová, J. Mrázek, Vladimír Janout
Year: 2019, Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
journal article

Využití neuropaliativní a rehabilitační péče u pacientů s progresivním neurologickým onemocněním: intervenční studie
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar, Monika Škutová, Pavel Ressner, Petra Bártová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití škály PWAT při posuzování fotodokumentace nehojících se ran u seniorů v domácí zdravotní péči a hodnocení shody mezi hodnotiteli
Dana Vyhlídalová, Renáta Zeleníková, Andrea Pokorná
Year: 2019, Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie
journal article

Využití zavedených cévních vstupů pro aplikaci radiofarmak
Hana Materová, Jana Golisová
Year: 2019, Nukleární medicína
journal article

Využití zavedených cévních vstupů pro aplikaci radiofarmak
Hana Materová, Jana Golisová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vývoj čelistních a čichových dutin u dětí dle výpočetní tomografie - volumometrická studie
Petr Matoušek, Pavel Komínek, Marek Plášek, Lenka Čábalová, J. Mičaník, P. Koblížková
Year: 2019, Otorinolaryngologie a foniatrie
journal article

Význam biologických markerů pro současnou diagnostiku a léčbu schizofrenie
Eva Češková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam očkování v ochraně těhotné ženy, plodu a novorozence
Rastislav Maďar, N. Dudková
Year: 2019, Očkování a cestování medicína
journal article

Význam screeningu sluchu u seniorů
Martina Kovalová, Eva Mrázková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vzácné pediatrické ovariální tumory a jejich genetické příčiny
Pavlína Plevová, Hedvika Geržová
Year: 2019, Klinická Onkologie
journal article


