Publications
Liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for determination of gentamicin concentrations and comparison with two immunoassay methods (chemiluminiscent assay) a polarization fluoroimmunoassay)
Hana Brozmanová, Romana Uřinovská, Pavel Šištík, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for smultaneous determination of azole antifugals in human serum
Hana Brozmanová, Romana Uřinovská, Pavel Šištík, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2017
uspořádání konference, workshopu

Liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for TDM of vancomycin and comparison with results of polarization fluoroimmunoassay
Hana Brozmanová, Ivana Kacířová, Romana Uřinovská, Pavel Šištík, Milan Grundmann
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lymfomy z B-buněk marginální zóny
Juraj Ďuraš, Michal Kaščák, Roman Hájek
Year: 2017, Onkológia
článek v odborném periodiku

L1CAM AS RISK FACTOR FOR RECURRENCE IN STAGE I ENDOMETRIAL CANCER PATIENTS.
Jaroslav Klát, A Mladěnka, Ondřej Šimetka, Jana Dvořáčková
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Measuring quality of life of cognitively impaired elderly inpatients in palliative care: psychometric properties of the QUALID and CILQ scales
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Lucie Sikorová, Darja Jarošová
Year: 2017, AGING & MENTAL HEALTH
článek v odborném periodiku

Mechanistická definice chronické pankreatitidy - nové pohledy na onemocnění
Petr Dítě, Martin Blaho, J. Šímová, Tomáš Kupka, A. Vašura, K. Kapounková, Pavel Svoboda, Arnošt Martínek
Year: 2017, Gastroenterológia pre prax
článek v odborném periodiku

Meek micrografting technique and its use in the treatment of severe burn injuries at the university hospital ostrava burn center
Hana Klosová, Zdeňka Němečková Crkvenjaš, J. Štětinský
Year: 2017, Acta Chirurgiae Plasticae
článek v odborném periodiku

Mění se chirurgická léčba stenotického karcinomu rekta?
Anton Pelikán, Lubomír Tulinský, Matúš Peteja, Milan Lerch
Year: 2017, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Měření tuhosti prsu - zlepšení efektivity sekundární prevence rakoviny prsu
Jiří Prokop
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metabolic and hormonal effects of endoscopic bariatric procedures
Marek Bužga
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metabolic Effects of Sleeve Gastrectomy and Laparoscopic Greater Curvature Plication: an 18-Month Prospective, Observational, Open-Label Study
Marek Bužga, Zdeněk Švagera, Hana Tomášková, K. Hauptman, Pavol Holéczy
Year: 2017, OBESITY SURGERY
článek v odborném periodiku

Metabolic Effects of Sleeve Gastrectomy and Laparoscopic Greater Curvature Plication: An 18-Month Prospective, Observational, Open-Label Study
Marek Bužga, Pavol Holéczy, Karel Hauptman, Zdeněk Švagera
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metopism, os bregmaticum - the two variations of calvaria
Alžběta Grussmannová, František Dorko, Ján Tokarčík
Year: 2017
stať ve sborníku

Mezinárodní projekt multikulturní péče na jednotkách intenzivní péče v Evropě: Multicultural care in European intensive care units
Darja Jarošová, Ivana Nytra, Renáta Zeleníková
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mezioborová spolupráce v ošetření mnohočetného střelného poranění
Leopold Pleva, Petr Prusenovský, Martin Bortlíček
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

MINIINVAZIVNÍ RESEKCE JATER
Daniel Toman, Petr Vávra, Peter Ihnát, Matúš Peteja, Milan Lerch
Year: 2017, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

MINIMAL RESIDUAL DISEASE BY MULTIPARAMETER FLOW CYTOMETRY IN TRANSPLANT ELIGIBLE PATIENTS WITH NEWLY DIAGNOSED MULTIPLE MYELOMA ENROLLED IN THE EMN02/HO95 PHASE 3 TRIAL
Roman Hájek
Year: 2017
stať ve sborníku

MINIMAL RESIDUAL DISEASE BY MULTIPARAMETER FLOW CYTOMETRY IN TRANSPLANT ELIGIBLE PATIENTS WITH NEWLY DIAGNOSED MULTIPLE MYELOMA: RESULTS FROM THE EMN02/HO95 PHASE 3 TRIAL
Roman Hájek
Year: 2017
stať ve sborníku

Mirabegron in the treatment of neurogenic detrusor overactivity due to spinal cord injury and multiple sclerosis
Jan Krhut
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

MN test a psoriáza
Tomáš Adamus
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Molecular typing and antimicrobial susceptibility testing to six antimicrobials of Clostridium difficile isolates from three Czech hospitals in Eastern Bohemia in 2011-2012.
Vladimír Beran, E. J. Kuijper, C. Harmanus, I. M. Sanders, S. M. van Dorp, C. W. Knetsch, J. Janečková, A. Seidelová, L. Bareková, Josef Tvrdík, Dittmar Chmelař, Ivan Čižnár
Year: 2017, Folia Microbiologica
článek v odborném periodiku

Mortality in Miners with Coal-Workers´ Pneumoconiosis in the Czech Republic in the Period 1992-2013.
Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, Hana Šlachtová, Pavel Urban, Zdeňka Hajduková, Irena Landecká, Rostislav Gromnica, Petr Brhel, Daniela Pelclová, Zdeněk Jirák
Year: 2017, International Journal of Environmental Research and Public Health
článek v odborném periodiku

Motivační faktory pro výběr profese radiologický asistent
Jakub Duszek, Karol Korhelík
Year: 2017,
článek v odborném periodiku

Motivační faktory pro výběr profese Radiologický asistent
Jakub Duszek, Karol Korhelík
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možná rizika nadměrné pohybyvové aktivity v dětském věku
Dalibor Pastucha
Year: 2017
ostatní

Možné dlouhodobé důsledky císařského řezu na zdraví žen a dětí
Ondřej Šimetka, Erika Doležálková, Richard Špaček
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možné využití spánkové endoskopie pro zvýšení efektivity léčby (operační i neoperační) u pa cientů s obstrukční spánkovou apnoí
J. Hybaskova, Ondřej Jor, Vilém Novák, Petr Matoušek, Pavel Komínek
Year: 2017, Ceska a Slovenska Neurologie a Neurochirurgie
článek v odborném periodiku

Možnosti paliativní péče u pacientů s vybranými neurologickými nemocemi
Radka Bužgová, Michal Bar, Pavel Ressner, Petra Bártová, Radka Kozáková, Lucie Sikorová, Renáta Zeleníková
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti techniky v domácí rehabilitaci
Mariana Zádrapová, Eva Mrázková
Year: 2017, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Možnosti zařazení problematiky dětské paliativní péče do výuky ZP na VŠ
Radka Bužgová
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multicultural care in European intensive care units
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Ivana Nytra
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multicultural care in European intensive care units
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Ivana Nytra
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multiple myeloma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up
P. Moreau, J. San Miguel, P. Sonneveld, M. V. Mateos, E. Zamagni, H. Avet-Loiseau, Roman Hájek, M. A. Dimopoulos, H. Ludwig, H. Einsele, S. Zweegman, T. Facon, M. Cavo, E. Terpos, H. Goldschmidt, M. Attal, C. Buske
Year: 2017, ANNALS OF ONCOLOGY
článek v odborném periodiku

Nádorová duplicita v mozku anebo změny po terapii?
Mária Gamratová, Iveta Szotkovská, Radoslava Tomanová, L. Křen, Jana Dvořáčková
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neodkladná péče o polytraumatizované dítě na urgentním příjmu.
Ivo Kopáček, Leopold Pleva, Rudolf Vronský
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

New liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for routine TDM of vancomycin in patients with both normal and impaired renal functions and comparison with results of polarization fluoroimmunoassay in light of varying creatinine concentrations
Hana Brozmanová, Ivana Kacířová, Romana Uřinovská, Pavel Šištík, Milan Grundmann
Year: 2017, CLIN CHIM ACTA
článek v odborném periodiku

Nová antikoagulancia
Anna Zatloukalová, Jana Janoutová, Miroslav Homza, Vladimír Janout
Year: 2017, Profese online
článek v odborném periodiku

Novorozenecký screening sluchu - význam, současný stav v ČR
Pavel Komínek, V. Chrobok, Karol Zeleník, J. Dršata
Year: 2017, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Nutritional status assessment of patients in a general practitioner's office
Radka Kozáková, L. Hrbacova, Renáta Zeleníková
Year: 2017, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Obesity, metabolic factors and risk of different histological types of lung cancer: A Mendelian randomization study
Vladimír Janout
Year: 2017, PLOS ONE
článek v odborném periodiku

Obinutuzumab v léčbě nemocných s chronickou lymfocytární leukémií a s folikulárním lymfomem
J. Zuchnická, J. F. Mihályová, Juraj Ďuraš, Roman Hájek
Year: 2017, Onkologická revue
článek v odborném periodiku

Obtižne interpretovatelné nálezy elektroforéz a imunofixací u pacientu s mnohočetným myelomem po autologní transplantaci
Pavlína Kušnierová, David Zeman, Radka Šigutová, Zdeněk Švagera, Lenka Zahradová, Roman Hájek
Year: 2017, Klinicka Biochemie a Metabolismus
článek v odborném periodiku

Očkování doporučené pro dospělý věk v ordinacích primární péče
Rastislav Maďar
Year: 2017, Practicus
článek v odborném periodiku

Od buňky ke tkáním, chorobám a patologii "aneb co vše vidíme, co vše můžeme a co děláme"
Pavel Hurník, D. Žiak
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ODS - stále aktuální?
Peter Ihnát, Petr Vávra, Petra Guňková, Pavel Zonča
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ODS ? stále aktuální?
Peter Ihnát
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

On site cytologie pankreatu EUS FNA: výsledky jedenáctileté spolupráce
Pavel Hurník, V. Židlík, D. Žiak, J. Šustíková, Hana Faistová, R. Ondruššek, O. Urban, V. Zoundjiekpon, O. Motyka, Jana Dvořáčková
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Organizace úrazové péče o děti centra dětské traumatologie
Leopold Pleva
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ostrava v urgentní péči 2017
Sabina Psennerová, Petr Matouch
Year: 2017
uspořádání konference, workshopu


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199