Publications
Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze - verze 2004. Arteriální hypertenze - současné klinické trendy
Renata Cífková, K. Horký, Jiří Widimský Sr., Jiří Widimský Jr., J. Filipovský, Milan Grundmann, V. Monhart, H. Rosolová, M. Souček, J. Špinar
Year: 2004, TRITON
specialist book

Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze - verze 2004. Doporučení České společnosti pro hypertenzi
Renata Cífková, K. Horký, Jiří Widimský Jr., Jiří Widimský Sr., J. Filipovský, Milan Grundmann, V. Monhart, H. Rosolová, M. Souček, J. Špinar, J. Vítovec
Year: 2004, Vnitř. Lék.
journal article

Doporučený postup diagnostické a léčebné péče Péče o pracovníky vyjíždějící do zahraničí
Zdeňka Hajduková, E. Korolová, H. Hasmanová
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Dopravní úrazy jako nejčastější příčina závažných polytraumat
Jana Chmelová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Důstojné umírání
Naděžda Špatenková
Year: 2004
abstract in proceedings

Dusts containing quartz and carcinogenity risk in mines: Epidemiological study
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Vladislava Zavadilová, Hana Lehocká
Year: 2004
abstract in proceedings

Dusts containing quartz and carcinogenity risk in mines: Epidemiological study
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Vladislava Zavadilová, Hana Lehocká
Year: 2004
abstract in proceedings

Dyslipidémie u hypertenzních diabetiků ? jak ji léčíme po 5 letech?
P. Weber, H. Meluzínová, Hana Kubešová, V. Polcarová, B. Kocourková, A. Striová, E. Fenclová, J. Slívová, D. Hejlová, J. Šandová
Year: 2004, Geriatria
journal article

Eating Disorders Risk Groups in the Czech Republic - crossectional epidemiologic study
Vladimír Janout, Gabriela Janoutová
Year: 2004, Biomedical Papers
journal article

Economic rewarding of smoking cessation-facilitating drugs - a comparison of over-the-counter and prescribed nicotine replacement therapy
Tibor Baška, Štefan Straka, Martina Bašková, Rastislav Maďar
Year: 2004, Expert Opinion on Pharmacotherapy
journal article

Education in the Elderly Care - Gerontological Social Work
Darja Jarošová, Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová
Year: 2004
abstract in proceedings

Education in the Elderly Care - Gerontological Social Work
Darja Jarošová, Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Efektivní komunikace s pacientem
Naděžda Špatenková
Year: 2004, Verlag Dashofer
specialist book chapter

Efektivní prezentace
Petr Kazík
Year: 2004,
journal article

Ektopická gravidita v souvislosti s IVF a ET
Peter Koliba, Hedvika Geržová, V. Lattová
Year: 2004, Praktická gynekologie
journal article

Endokrinologie pro traumatology.
Leopold Pleva, Rajko Doleček, A. Pohlídal
Year: 2004
abstract in proceedings

Epidemiologická analýza výskytu nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga
Year: 2004
abstract in proceedings

Epidemiologická analýza výskytu nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů
Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, Hana Tomášková, Hana Lehocká, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Cimová
Year: 2004
abstract in proceedings

Epidemiologická analýza výskytu nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů
Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, Hana Tomášková, Hana Lehocká, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Cimová
Year: 2004
abstract in proceedings

Epidemiologická analýza výskytu nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga
Year: 2004
abstract in proceedings

Epidemiologie orofaryngeálního karcinomu v Moravskoslezském kraji.
E. Mrázková, K. Zeleník, Jiří Mrázek, P. Mrázková, K. Matler
Year: 2004, Galén
specialist book chapter

Epidemiology and Risk Factors of Kidney Cancer
Vladimír Janout, Gabriela Janoutová
Year: 2004, Biomedical Papers
journal article

Epidermal growth factor receptor expression in colorectal tumors with and without microsatellite instability
P Plevová, A Kol.
Year: 2004, Virchows Arch
journal article

Escola superior de enfermagem de Portalegre
Ilona Plevová
Year: 2004
work experience abroad

Evaluation of the stability of sit-to-stand.
Miroslav Janura, P. Gaul Aláčová, M. Míková, P. Hanáková
Year: 2004
abstract in proceedings

Exacerbace myastenia gravis po chemoterapii
David Doležil, Radek Hofer, P. Hon, I. Ježková, František Vlček
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Exacerbation of Myasthenia Gravis During Interferon Alfa and Interleukin-2 Therapy
David Doležil, I. Ježková
Year: 2004, Journal of Neurology
journal article

Exprese proteinů hMLH1 a hMSH2 v nádorech kolorekta a její klinický význam
P. Plevová, A. Křepelová, M. Papežová, E. Sedláková, R. Čuřík, L. Foretová, Marta Navrátilová, J. Palas, J. Nieslanik, Pavel Vodvářka, Jaroslav Horáček, Z. Kolář
Year: 2004
abstract in proceedings

FCP ortézy - aplikace, indikace a kontraindikace.
Petr Krawczyk
Year: 2004,
specialist book chapter

First experience with the TDM of topiramate
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

First experiences with the TDM of topiramate
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Year: 2004, Clin. Exp. Pharmacol. Physiol.
journal article

Funkcionální ztráta
Kateřina Ivanová, Naděžda Špatenková
Year: 2004, Grada Publishing
specialist book chapter

Funkční ortézování ramenního kloubu.
Petr Krawczyk, H. Haasová, P. Hvozdovič, R. Korhel
Year: 2004,
specialist book chapter

Fyzioterapie u léze nervus facialis
Jarmila Kristiníková
Year: 2004
abstract in proceedings

Genotoxické faktory prostředí a zdraví
Lubomír Dobiáš, Ivona Závacká, Hana Lehocká
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Headache in Multiple Sclerosis - pilot study
David Doležil, P. Hradílek, Olga Zapletalová, M. Mrázková, I. Ježková
Year: 2004
abstract in proceedings

Headache in Multiple Sclerosis-pilot study
David Doležil, P. Hradílek, Olga Zapletalová, M. Mrázková, I. Ježková
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Health Status of Seniors in Home Care
Darja Jarošová, Katarína Žiaková
Year: 2004
abstract in proceedings

Health Status of Seniors in Home Care
Darja Jarošová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Historie Popáleninového centra FNsP Ostrava
Jarmila Tymonová
Year: 2004
abstract in proceedings

Hodnocení exprese p16 v diagnostice neoplazií děložního čípku
Jaroslav Horáček, Vladimír Hořava, Ml., J. Ondruš, J. Váňová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení nutričního stavu u onkologických nemocných
Z. Grosman, Taťána Grosmanová
Year: 2004, Čtvrtletní noviny
journal article

Hodnocení obsahu dusičnanů v zelenině, výsledky analýz obsahu dusičnanů, olova, kadmia a rtuti v zelenině v naší tržní síti v r. 2002
Lydie Ryšavá, J. Pokora, M. Schwanová, A. Červková
Year: 2004
abstract in proceedings

Hodnocení přínosu léčby postmenopauzální osteoporózy přípravkem Fosamax 70mg 1 x týdně
Zdeňka Krhutová
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Hormonální terapie u sexuálních dysfunkcí
Peter Koliba, M. Pětroš, M. Koliba
Year: 2004, Moderní gynekologie a porodnictví
journal article

Hormony a cytokiny v patogenezi nemoci z popálení
R. Doleček, Jarmila Tymonová
Year: 2004
abstract in proceedings

Hornické aktivity firmy Baťa, a.s. Zlín
Václav Lednický
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Iatrogen Pathologie
Jaroslav Horáček
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Idiopatické střevní záněty u dětí a dospívajících v ČR v letech 1990-2001. Výsledky skupiny 18letých.
Astrid Šuláková, .. A Kol.
Year: 2004, Česká a slovenská pediatrie
journal article

II.Lučenecké traumatologické dni.
Leopold Pleva
Year: 2004
work experience abroad


