Publications
Comparison between conventional imaging methods and positron emision tomography in the treatment of Hodgkin´s lymphoma
H. Móciková, J. Marková, O. Bělohlávek, F. Čermák, F. Čáp, David Feltl, T. Kozák
Year: 2004, EUR J HAEMATOL
článek v odborném periodiku

Comparison of the effect of Cordipin Retard and Cordipin XL in children with hypertension
I. Kacířová, Milan Grundmann, Terezie Šuláková, A. Bosáková
Year: 2004
stať ve sborníku

Comparison of the effect of Cordipin Retard and Cordipin XL in children with hypertension
I. Kacířová, Milan Grundmann, Terezie Šuláková, A. Bosáková
Year: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

CT angiografie 16 detektorovým výpočetním tomografem - principy a první zkušenosti
Jana Chmelová
Year: 2004
stať ve sborníku

CT angiografie 16 detektorovým výpočetním tomografem - principy a první zkušenosti.
Leopold Pleva, E. Piperová, Jana Chmelová, Jaroslav Mayzlík
Year: 2004
stať ve sborníku

Cvičíme s Fosamaxem
Zdeňka Krhutová
Year: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Cviky pacientů po amputaci DK.
Jiří Rosický, G. Birgusová
Year: 2004, Interní publikace, ING corporation, s.r.o.
článek v odborném periodiku

Czech dysplasia metatarsal type.
Ivo Mařík, O. Maříková, K. Kozlowski, M. Kuklík, D. Zemková
Year: 2004, Am J Med Genet
článek v odborném periodiku

Czech Health Care System
Darja Jarošová, Ilona Plevová
Year: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Čím nás může překvapit závažné dětské popáleninové trauma ?
Jarmila Tymonová
Year: 2004
stať ve sborníku

Damage control v úrazové chirurgii
Jana Chmelová
Year: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Damage control v úrazové chirurgii.
Leopold Pleva, Pavel Prusenovsky, Ivo Klus
Year: 2004
stať ve sborníku

Dávky z ingesčního příjmu 137Cs u kritické skupiny obyvatelstva
Miluše Bartusková, H. Pospíšilová, J. Lušňák, I. Malátová
Year: 2004
stať ve sborníku

Degradation phase of apoptosis during the early stages of human metanephros development
Filip Wagner, B Erdösová, D Kylarová
Year: 2004, Biomedical Papers
článek v odborném periodiku

Den jódu je 6.března, ryba má však sezónu stále !
Lydie Ryšavá
Year: 2004, Výživa a potraviny
článek v odborném periodiku

Deset let fakoemulsifikace v Městské nemocnici v Ostravě
Petr Mašek
Year: 2004
stať ve sborníku

Detection of spontaneous cerebrospinal fluid rhinorrhea
Otakar Kraft, Kristian Šafarčík, Vladimír Bartoš
Year: 2004, Hell J Nucl Med
článek v odborném periodiku

Determinantion of creatinine in urine by tandem mass specttrometry
R. Hušková, P. Chrastina, T. Adam, Petr Schneiderka
Year: 2004, Clin. Chim. Acta
článek v odborném periodiku

Determination of the value of renal output effeciency for normal rebal functionem using scintigraphy 99 mTc-EC.
Otakar Kraft
Year: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dětská polytraumata ve FNsP Ostrava 1999-2004
Leopold Pleva, René Hrdlička, Michal Hladík, Bohumír Trávníček, D. Barnetová
Year: 2004
stať ve sborníku

devastující pyogenní renálním,onemocnění i dítěte s dlouhodobou parenterální výživou
Terezie Šuláková, Astrid Šuláková, D. Klodová, A. Bosáková, Jaroslav Slaný, M. Vrublová, V. Doležilová
Year: 2004
stať ve sborníku

Diagnostická úskalí poranění bránice.
Leopold Pleva, Ladislav Lukáč, Jana Chmelová, T. Jonszta
Year: 2004
stať ve sborníku

Diagnostický a léčebný algoritmus poranění scaphoidea
Jana Chmelová
Year: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diagnostika a léčba úrazů člunkové kosti.
Leopold Pleva, Luděk Pliska
Year: 2004
stať ve sborníku

Diagnostika kognitivních a percepčních funkcí - 2. etapa
Kateřina Macháčková
Year: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Diferenciální diagnostika trombotické trombocytopenické purpury/hemolyticko-uremického syndromu
I. Hrachovincová, P. Salaj, J. Suttnar, P. Jinoch, Jan Pták
Year: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diferenciální počet funkcí více proměnných (Matematika IIb)
Jiří Vrbický
Year: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Digitalizace obrazových dar - strašák nebo naděje?
Jana Chmelová
Year: 2004
stať ve sborníku

Digitalizace obrazových dat - strašák nebo naděje?
Leopold Pleva, Jana Chmelová, K. Korhelík
Year: 2004
stať ve sborníku

Distribuce 210Pb ve složkách životního prostředí ČR
Miluše Bartusková
Year: 2004
stať ve sborníku

Dlouhodobé sledování dynamiky mikrobiologických nálezů v popálených plochách
Věra Toršová, Jarmila Tymonová
Year: 2004
stať ve sborníku

Dominantly inheried progressive pseudorheumatoid dysplasia with hypoplastic toes.
Ivo Mařík, O. Maříková, D. Zemková, K. Kozlowski, M. Kuklík
Year: 2004, Skeletal Radiol 33
článek v odborném periodiku

Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze - verze 2004. Arteriální hypertenze - současné klinické trendy
Renata Cífková, K. Horký, Jiří Widimský Sr., Jiří Widimský Jr., J. Filipovský, Milan Grundmann, V. Monhart, H. Rosolová, M. Souček, J. Špinar
Year: 2004, TRITON
odborná kniha

Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze - verze 2004. Doporučení České společnosti pro hypertenzi
Renata Cífková, K. Horký, Jiří Widimský Jr., Jiří Widimský Sr., J. Filipovský, Milan Grundmann, V. Monhart, H. Rosolová, M. Souček, J. Špinar, J. Vítovec
Year: 2004, Vnitř. Lék.
článek v odborném periodiku

Doporučený postup diagnostické a léčebné péče Péče o pracovníky vyjíždějící do zahraničí
Zdeňka Hajduková, E. Korolová, H. Hasmanová
Year: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Dopravní úrazy jako nejčastější příčina závažných polytraumat
Jana Chmelová
Year: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Důstojné umírání
Naděžda Špatenková
Year: 2004
stať ve sborníku

Dusts containing quartz and carcinogenity risk in mines: Epidemiological study
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Vladislava Zavadilová, Hana Lehocká
Year: 2004
stať ve sborníku

Dusts containing quartz and carcinogenity risk in mines: Epidemiological study
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Vladislava Zavadilová, Hana Lehocká
Year: 2004
stať ve sborníku

Dyslipidémie u hypertenzních diabetiků ? jak ji léčíme po 5 letech?
P. Weber, H. Meluzínová, Hana Kubešová, V. Polcarová, B. Kocourková, A. Striová, E. Fenclová, J. Slívová, D. Hejlová, J. Šandová
Year: 2004, Geriatria
článek v odborném periodiku

Eating Disorders Risk Groups in the Czech Republic - crossectional epidemiologic study
Vladimír Janout, Gabriela Janoutová
Year: 2004, Biomedical Papers
článek v odborném periodiku

Economic rewarding of smoking cessation-facilitating drugs - a comparison of over-the-counter and prescribed nicotine replacement therapy
Tibor Baška, Štefan Straka, Martina Bašková, Rastislav Maďar
Year: 2004, Expert Opinion on Pharmacotherapy
článek v odborném periodiku

Education in the Elderly Care - Gerontological Social Work
Darja Jarošová, Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová
Year: 2004
stať ve sborníku

Education in the Elderly Care - Gerontological Social Work
Darja Jarošová, Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová
Year: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Efektivní komunikace s pacientem
Naděžda Špatenková
Year: 2004, Verlag Dashofer
kapitola v odborné knize

Efektivní prezentace
Petr Kazík
Year: 2004,
článek v odborném periodiku

Ektopická gravidita v souvislosti s IVF a ET
Peter Koliba, Hedvika Geržová, V. Lattová
Year: 2004, Praktická gynekologie
článek v odborném periodiku

Endokrinologie pro traumatology.
Leopold Pleva, Rajko Doleček, A. Pohlídal
Year: 2004
stať ve sborníku

Epidemiologická analýza výskytu nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga
Year: 2004
stať ve sborníku

Epidemiologická analýza výskytu nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů
Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, Hana Tomášková, Hana Lehocká, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Cimová
Year: 2004
stať ve sborníku


