Publications
Výsledky detoxikace závislosti na metamfetaminu při krátkodobé detoxikaci
Jitka Svobodová, D. Perničková , Petr Šilhán, Michael Václavík
Year: 2006
abstract in proceedings

Výsledky projektu standardizace v ošetřovatelství a porodní asistenci
Jana Marečková, Iva Kubátová
Year: 2006, Profese:Časopis pro nelékařská zdravotnická povolání
journal article

vyšetření visuálních evokovaných potenciálů a sonografické vyhodnocení orbitální hemodynamiky u akutní unilaterální optické neuritidy- význam pro klinickou praxi
P. Hradílek, Olga Zapletalová, František Vlček, David Školoudík
Year: 2006, Čes. A slov. Neurol.Neurochir.2006
journal article

Využití FTIR a multikomponentních metod při stanovení vlhkosti, popela a prchavé hořlaviny v černém uhlí.
Michal Ritz, K. Slavinská
Year: 2006, Chemické listy
journal article

Využití registru profesionálních expozic genotoxickým faktorům prostředí při ochraně veřejného zdraví (REGEX)
Ivona Závacká
Year: 2006
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Vývoj rezistence na lamivudin při léčbě virové hepatitidy B
Luděk Rožnovský, I. Orságová, Jiří Mrázek, .. A Kol.
Year: 2006
abstract in proceedings

Vývoj úrovně znalostí studentů ošetřovatelství v oboru informačních technologií při zahájení studia v průběhu 4 let
Hana Sochorová, Bohdana Dušová, Hana Materová, Darja Jarošová, Yvetta Vrublová
Year: 2006, Zdravotně sociální fakulta OU
specialist book chapter

Výzkum v ošetřovatelství
Darja Jarošová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Význam akutního cévního vyšetření u pacientů léčených systémovou trombolýzou.
Michal Bar, David Školoudík, Jana Chmelová, D. Václavík
Year: 2006, Čes a Slov Neurol Neurochir
journal article

Význam diagnostiky a léčby ženské subvezikální obstrukce v klinické praxi
Josef Kopecký, A Kol.
Year: 2006, Česká gynekologie
journal article

Význam diagnostiky a léčby ženské subvezikální obstrukce v klinické praxi
Jan Krhut, Jan Kopecký, K. Mainer
Year: 2006, Česká gynekologie
journal article

Význam diagnostiky a léčby ženské subvezikální obstrukce v klinické praxi
Jan Krhut, A Kol.
Year: 2006, Čes. Gynek.
journal article

Význam hodnocení sérových hladin volných lehkých řetězců imunoglobulinů u monoklonálních gamapatií
Elen Šumná, Ludmila Nováčková, Arnošt Martínek, V. Ščudla
Year: 2006, Interní med.
journal article

Význam klasického rentgenového snímku při poranění pánve v době moderní CT diagnostiky
Jana Chmelová, Dana Mrázková, V. Džupa, V. Báča, R. Grill, Leopold Pleva
Year: 2006, Acta chir. orthop. traumatol. Cech.
journal article

Význam klasického rentgenového snímku při poranění pánve v době moderní CT diagnostiky
Leopold Pleva, A Kolektiv
Year: 2006, Neuveden
specialist book chapter

Význam sociální komunikace ve vzdělávání zdravotnických pracovníků
Eva Zacharová
Year: 2006
abstract in proceedings

Význam soudního lékařství při objasňování mravnostní trestné činnosti
Igor Dvořáček
Year: 2006
abstract in proceedings

Výživa studentek ošetřovatelství ze subjektivního i objektivního hlediska
Lucie Sikorová, Darja Jarošová
Year: 2006
abstract in proceedings

Vzácné hereditární syndromy s vyšším rizikem nádorů
P. Plevová, Eva Šilhánová, L. Foretová
Year: 2006, Klinická onkologie
journal article

Warfarin a úskalí jeho užití ve vyšším věku
P. Weber, H. Meluzínová, Hana Kubešová, M. Penka, J. Hrubanová, M. Šlechtová
Year: 2006, Geriatria
journal article

Wegenerova granulomatóza vo vyššom veku: možný diagnostický problém
K. Zeleník, .. A Kol.
Year: 2006, ch
journal article

Who is a Midwife in the Czech republic?
Bohdana Dušová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Workshop: Therapeutic Drug Monitoring
Milan Grundmann
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Xeroderma pigmentosum
Simona Širůčková, Eva Šilhánová, T. Magnaldo, O. Chevalier, R. Kutějová, S. Walczysková, P. Plevová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Základy audiologie a metod objektivního vyšetření sluchu
Eva Mrázková
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy audiologie a objektivní audiometrie. Medicínské a sociální aspekty sluchových vad
Eva Mrázková, Jiří Mrázek, Marie Lindovská
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy imunologie
Alexandra Lochmanová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy techniky radiové komunikace
Miroslav Pokorný
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy ultrasonografie pro radiologické asistenty
Jana Chmelová, T. Jonszta, Jiří Chmela
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy zdravotnické etiky
Yvetta Vrublová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zamrzlá evoluce
Dittmar Chmelař, Jaroslav Flegr
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Zánětlivá onemocnění páteře a páteřního kanálu
Josef Nekula
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zářazování alergiků do pracovního prostředí (doporučený postup)
Zdeňka Hajduková, V. Straková
Year: 2006
abstract in proceedings

Závažná zadná epistaxa
K. Zeleník, .. A Kol.
Year: 2006, Choroby hlavy a krku
journal article

Závěry projektu ? srovnání metod objektivního hodnocení sebepéče a soběstačnosti.
Jana Marečková, Jan Vejvalka, Kateřina Ivanová
Year: 2006, Grada
specialist book chapter

Zdravotnická dokumentace MRSA
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2006, Nozokomiálne nákazy
journal article

Zdravotnická etika
Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Ze sítě internetu. Epidémia chikungunya na ostrovoch v indickom oceáne.
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Štefan Straka
Year: 2006, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
journal article

Ze sítě internetu. Epidémia morbíl v Rumunsku
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Štefan Straka
Year: 2006, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
journal article

Ze sítě internetu. Surveillance detskej obrny a eradikačné aktivity.
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Štefan Straka
Year: 2006, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
journal article

Zevní fixace na acetabulum
Vladimír Ječmínek, Leopold Pleva, P Prusenovský
Year: 2006
abstract in proceedings

Zkušenosti ČIŽP s některými lokalitami se starou ekologickou zátěží v působnosti oblastního inspektorátu v Ostravě
Břetislav Crha, D. Grůza , M. Götzingerová
Year: 2006
abstract in proceedings

Změny v metabolismu lipidů u akutní Crohnovy choroby
Vladimír Hrabovský, Z. Zadák, V. Bláha, R. Hyšpler, Tomáš Karlík
Year: 2006
abstract in proceedings

Zobrazovací metody v diagnostice a sledování mnohočetného myelomu
Josef Nekula
Year: 2006, Vnitřní lékařství
journal article

.: Problematika ovlivnění organizmu alkoholem a jinými návykovými látkami v souvislosti se vznikem smrtelných pracovních úrazů
Igor Dvořáček
Year: 2005
abstract in proceedings

a stárnoucí srdce z pohledu geriatra
P. Weber, H. Meluzínová, Hana Kubešová, V. Polcarová
Year: 2005, Kardiologická revue
journal article

AABB Annual Meeting and TXPO 2005
Zuzana Čermáková
Year: 2005
abstract in proceedings

Acute Optic Neuritis in Multiple Sclerosis. Evaluation of Hemodynamics in the Ophthalmic Artery with Colour Doppler Imaging
P. Hradílek, J Zapletalová, David Doležil, David Školoudík
Year: 2005, Neuro-Ophthalmol
journal article

Airmed 2005
R. Gřegoř
Year: 2005
work experience abroad

Akutní infarkt myokardu: zkracování doby nemocniční hospitalizace v posledním čtvrtstoletí a očekávaný vývoj
M. Branny, Jaroslav Šimíček
Year: 2005, EUROREHAB
journal article


