Publications
Základy audiologie a metod objektivního vyšetření sluchu
Eva Mrázková
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy audiologie a objektivní audiometrie. Medicínské a sociální aspekty sluchových vad
Eva Mrázková, Jiří Mrázek, Marie Lindovská
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy imunologie
Alexandra Lochmanová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy techniky radiové komunikace
Miroslav Pokorný
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy ultrasonografie pro radiologické asistenty
Jana Chmelová, T. Jonszta, Jiří Chmela
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy zdravotnické etiky
Yvetta Vrublová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zamrzlá evoluce
Dittmar Chmelař, Jaroslav Flegr
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Zánětlivá onemocnění páteře a páteřního kanálu
Josef Nekula
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zářazování alergiků do pracovního prostředí (doporučený postup)
Zdeňka Hajduková, V. Straková
Year: 2006
abstract in proceedings

Závažná zadná epistaxa
K. Zeleník, .. A Kol.
Year: 2006, Choroby hlavy a krku
journal article

Závěry projektu ? srovnání metod objektivního hodnocení sebepéče a soběstačnosti.
Jana Marečková, Jan Vejvalka, Kateřina Ivanová
Year: 2006, Grada
specialist book chapter

Zdravotnická dokumentace MRSA
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2006, Nozokomiálne nákazy
journal article

Zdravotnická etika
Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Ze sítě internetu. Epidémia chikungunya na ostrovoch v indickom oceáne.
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Štefan Straka
Year: 2006, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
journal article

Ze sítě internetu. Epidémia morbíl v Rumunsku
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Štefan Straka
Year: 2006, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
journal article

Ze sítě internetu. Surveillance detskej obrny a eradikačné aktivity.
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Štefan Straka
Year: 2006, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
journal article

Zevní fixace na acetabulum
Vladimír Ječmínek, Leopold Pleva, P Prusenovský
Year: 2006
abstract in proceedings

Zkušenosti ČIŽP s některými lokalitami se starou ekologickou zátěží v působnosti oblastního inspektorátu v Ostravě
Břetislav Crha, D. Grůza , M. Götzingerová
Year: 2006
abstract in proceedings

Změny v metabolismu lipidů u akutní Crohnovy choroby
Vladimír Hrabovský, Z. Zadák, V. Bláha, R. Hyšpler, Tomáš Karlík
Year: 2006
abstract in proceedings

Zobrazovací metody v diagnostice a sledování mnohočetného myelomu
Josef Nekula
Year: 2006, Vnitřní lékařství
journal article

.: Problematika ovlivnění organizmu alkoholem a jinými návykovými látkami v souvislosti se vznikem smrtelných pracovních úrazů
Igor Dvořáček
Year: 2005
abstract in proceedings

a stárnoucí srdce z pohledu geriatra
P. Weber, H. Meluzínová, Hana Kubešová, V. Polcarová
Year: 2005, Kardiologická revue
journal article

AABB Annual Meeting and TXPO 2005
Zuzana Čermáková
Year: 2005
abstract in proceedings

Acute Optic Neuritis in Multiple Sclerosis. Evaluation of Hemodynamics in the Ophthalmic Artery with Colour Doppler Imaging
P. Hradílek, J Zapletalová, David Doležil, David Školoudík
Year: 2005, Neuro-Ophthalmol
journal article

Airmed 2005
R. Gřegoř
Year: 2005
work experience abroad

Akutní infarkt myokardu: zkracování doby nemocniční hospitalizace v posledním čtvrtstoletí a očekávaný vývoj
M. Branny, Jaroslav Šimíček
Year: 2005, EUROREHAB
journal article

Alergenní riziko v dolech OKD
Zdeňka Hajduková, V. Straková
Year: 2005
abstract in proceedings

Algoritmus vyšetřovacích metod před operací karcinomu rekta
P. Vávra, M. Vávrová, J. Dostalík, Anton Pelikán, Petr Anděl, L. Martínek, Marie Rydlová, Petr Krawczyk, I. Guňka
Year: 2005, Česká radiologie
journal article

Alternativní sezení na velkém míči - závěry pilotního šetření
Jarmila Kristiníková
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analýza působení sexuální výchovy ve škole a v rodině v roce 2000 a 2005
Yvetta Vrublová
Year: 2005
abstract in proceedings

Analýza působení sexuální výchovy ve škole a v rodině v roce 2000 a 2005 v Ostravě
Yvetta Vrublová
Year: 2005
abstract in proceedings

Anesteziologický přístup k drobným výkonům v oftalmologii u nezralých novorozenců - co je dost bezpečné?
Jan Neiser
Year: 2005
abstract in proceedings

Antiepileptic drug utilisation in the Czech Republic and Ostrava University Hospital during last 10 years
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Antiepileptic drug utilisation in the Czech Republic and Ostrava University Hospital during last 10 years
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 2005, Pharmacoepidemiol. Drug. Saf.
journal article

Antiepileptic drug utilisation in the Czech Republic and Ostrava University Hospital during last 10 years
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 2005, Pharmacoepidemiol. Drug Saf.
journal article

Antiepileptika a těhotenství.
I. Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2005
abstract in proceedings

Antiepileptika a těhotenství.
I. Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Antropologicko-psychologická charakteristika vybrané skupiny obyvatelstva regionu s využitím výsledků z hlediska ergonomie.
J. Krátoška, Jan Šteigl
Year: 2005, Slovenská technická univerzita
specialist book chapter

Antropologický obraz populace moravských lokalit. Psychosomatická studie.
J. Krátoška, Jan Šteigl
Year: 2005, VUP
specialist book

Aplikovaná umělá inteligence
Miroslav Pokorný
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Application of MDS-HC (Minimum Data Set for Home Care) - A standardized instrument for assessment of the elderly in home care
Darja Jarošová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Application of MDS-HC (Minimum Data Set for Home Care) A Standardized Instrument for Assessment of the Elderly in Home Care
Darja Jarošová
Year: 2005, Pielegniarstwo XXI wieku
journal article

Application of MDS-HC (Minimum Data Set for Home Care) A Standardized Instrument for Assessment of the Elderly in Home Care
Darja Jarošová
Year: 2005
abstract in proceedings

Augmentace
Igor Dvořáček
Year: 2005
abstract in proceedings

Autoinflace při doléčení akutního středoušního zánětu
P. Komínek, A Kol.
Year: 2005, Otorinolaryngologie a Foniatrie
journal article

Azbest na pracovišti a karcinom plic (abstrakt)
Z. Nakládal, M. Nakládalová, Vladimír Janout, H. Kollárová, L. Čížek
Year: 2005, Pracovní lékařství
journal article

Bezpečnostní teorie a praxe
Luboš Valerián
Year: 2005
abstract in proceedings

Bikanalikulární intubace u vrozené slzné neprůchodnosti
P. Komínek, A Kol.
Year: 2005, Neuveden
specialist book chapter

Biological characteristics of Plesiomonas shigelloides strains of human and animal origin
A. Hostacká, Ivan Čižnár, Jiří Rosický
Year: 2005, Epidemiol Mikrobiol Imunol.
journal article

Biomedical Engineering Education in a New Branch of Bachelor Study
Jindřich Černohorský, Marek Penhaker, Hana Sochorová, Petr Tiefenbach
Year: 2005, -
journal article


