Publications
Use of drugs in renal and hepatic failure
Milan Grundmann
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Uzavreté versus otvorené infúzne systémy -kolapsoidné flaše
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Year: 2006, Nozokomiálné nákazy
journal article

V. mezinárodní sympozium ošetřovatelství
Darja Jarošová, Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová
Year: 2006
organizing conference, workshop

Validation of an extraction chromatographic Method with SrResin for determination of 210Pb in various matrices
Miluše Bartusková, V. Bečková, J. John
Year: 2006
abstract in proceedings

Věkové rozdíly u vybraných sociálních charakteristik pacientů-seniorů
V Zaremba, H Zavázalová, J Kotrba, F Lavička, K Zikmundová
Year: 2006, Geriatria
journal article

Velký míč a jeho význam jako alternativní sedací plochy v prevenci vadného držení těla u dětí mladšího školního věku
Jarmila Kristiníková
Year: 2006
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Veřejné zdravotnictví
Darja Jarošová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vliv důlního prostředí na výskyt alergických onemocnění dýchacích cest a atopie
Zdeňka Hajduková, V. Straková, Milena Menzlová, V. Kosek
Year: 2006, Pracovní lékařství
journal article

Vliv hypertenzní nemoci na sexualitu žen
Yvetta Vrublová
Year: 2006
abstract in proceedings

Vliv hypertenzní nemoci na sexualitu žen
Yvetta Vrublová
Year: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Vliv předoperačního lačnění na sérové koncentrace elektrolytů
Taťána Grosmanová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vliv předoperačního lačnění na vnitřní prostředí
Taťána Grosmanová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vliv specifické inhibice cyklooxygenázy 2 na ledvinové funkce u starších pacientů s poruchou ledvinové funkce
M. Horáčková, O. Schuck, R. Komers, Vladimír Teplan, J. Charvát, Milan Kvapil
Year: 2006, Časopis lékařů českých
journal article

Vliv transplantace ledviny na sérové hladiny produktů pokročilé glykace.
O. Marečková, Vladimír Teplan, O. Schuck, D. Lecian, O. Viklický, A Kol.
Year: 2006, Aktuality v nefrologii
journal article

Voraussage der Spättoxizität der Strahlentherapie mit dem TGF-betal-Plasmaspiegel in fortgeschittenen Kopf-Hals-Tumoren
David Feltl, E. Závadová, M. Pála, P. Hozák
Year: 2006
abstract in proceedings

Vrozená forma trombotické trombocytopenické purpury
Terezie Šuláková, .. A Kol.
Year: 2006,
journal article

Vybrané kapitoly z anesteziologie
Jitka Zemanová, Jitka Dostálová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané kapitoly z ošetřovatelství
Yvetta Vrublová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané kapitoly z ošetřovatelství
Darja Jarošová, Yvetta Vrublová
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Vybrané kapitoly z patofyziologie pro bakaláře
Jaroslav Šimíček, Martin Rydlo, Ondřej Urban, Marek Bužga
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výpočet LDL cholesterolu: rok poté.
D. Novotný, M. Budina, B. Friedecký, J. Kratochvíla, Petr Schneiderka
Year: 2006, Neuveden
specialist book chapter

Výroba a kontrola kvality inj.suspenze Holmium-boro-makroagreátů v rámci prvních klinických experimentů.
O. Kraft
Year: 2006, Česká a slovenská farmacie
journal article

Výskyt alergenů v dolech OKD
Zdeňka Hajduková, V. Straková
Year: 2006
abstract in proceedings

Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Cimová, Marek Bužga
Year: 2006
abstract in proceedings

Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Cimová, Marek Bužga
Year: 2006
abstract in proceedings

Výsledky detoxifikace u závislosti na metamfetaminu při krátkodobé hospitalizaci.
Petr Šilhán, A Kol.
Year: 2006, Galén
journal article

Výsledky detoxikace závislosti na metamfetaminu při krátkodobé detoxikaci
Jitka Svobodová, D. Perničková , Petr Šilhán, Michael Václavík
Year: 2006
abstract in proceedings

Výsledky projektu standardizace v ošetřovatelství a porodní asistenci
Jana Marečková, Iva Kubátová
Year: 2006, Profese:Časopis pro nelékařská zdravotnická povolání
journal article

vyšetření visuálních evokovaných potenciálů a sonografické vyhodnocení orbitální hemodynamiky u akutní unilaterální optické neuritidy- význam pro klinickou praxi
P. Hradílek, Olga Zapletalová, František Vlček, David Školoudík
Year: 2006, Čes. A slov. Neurol.Neurochir.2006
journal article

Využití FTIR a multikomponentních metod při stanovení vlhkosti, popela a prchavé hořlaviny v černém uhlí.
Michal Ritz, K. Slavinská
Year: 2006, Chemické listy
journal article

Využití registru profesionálních expozic genotoxickým faktorům prostředí při ochraně veřejného zdraví (REGEX)
Ivona Závacká
Year: 2006
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Vývoj rezistence na lamivudin při léčbě virové hepatitidy B
Luděk Rožnovský, I. Orságová, Jiří Mrázek, .. A Kol.
Year: 2006
abstract in proceedings

Vývoj úrovně znalostí studentů ošetřovatelství v oboru informačních technologií při zahájení studia v průběhu 4 let
Hana Sochorová, Bohdana Dušová, Hana Materová, Darja Jarošová, Yvetta Vrublová
Year: 2006, Zdravotně sociální fakulta OU
specialist book chapter

Výzkum v ošetřovatelství
Darja Jarošová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Význam akutního cévního vyšetření u pacientů léčených systémovou trombolýzou.
Michal Bar, David Školoudík, Jana Chmelová, D. Václavík
Year: 2006, Čes a Slov Neurol Neurochir
journal article

Význam diagnostiky a léčby ženské subvezikální obstrukce v klinické praxi
Josef Kopecký, A Kol.
Year: 2006, Česká gynekologie
journal article

Význam diagnostiky a léčby ženské subvezikální obstrukce v klinické praxi
Jan Krhut, Jan Kopecký, K. Mainer
Year: 2006, Česká gynekologie
journal article

Význam diagnostiky a léčby ženské subvezikální obstrukce v klinické praxi
Jan Krhut, A Kol.
Year: 2006, Čes. Gynek.
journal article

Význam hodnocení sérových hladin volných lehkých řetězců imunoglobulinů u monoklonálních gamapatií
Elen Šumná, Ludmila Nováčková, Arnošt Martínek, V. Ščudla
Year: 2006, Interní med.
journal article

Význam klasického rentgenového snímku při poranění pánve v době moderní CT diagnostiky
Jana Chmelová, Dana Mrázková, V. Džupa, V. Báča, R. Grill, Leopold Pleva
Year: 2006, Acta chir. orthop. traumatol. Cech.
journal article

Význam klasického rentgenového snímku při poranění pánve v době moderní CT diagnostiky
Leopold Pleva, A Kolektiv
Year: 2006, Neuveden
specialist book chapter

Význam sociální komunikace ve vzdělávání zdravotnických pracovníků
Eva Zacharová
Year: 2006
abstract in proceedings

Význam soudního lékařství při objasňování mravnostní trestné činnosti
Igor Dvořáček
Year: 2006
abstract in proceedings

Výživa studentek ošetřovatelství ze subjektivního i objektivního hlediska
Lucie Sikorová, Darja Jarošová
Year: 2006
abstract in proceedings

Vzácné hereditární syndromy s vyšším rizikem nádorů
P. Plevová, Eva Šilhánová, L. Foretová
Year: 2006, Klinická onkologie
journal article

Warfarin a úskalí jeho užití ve vyšším věku
P. Weber, H. Meluzínová, Hana Kubešová, M. Penka, J. Hrubanová, M. Šlechtová
Year: 2006, Geriatria
journal article

Wegenerova granulomatóza vo vyššom veku: možný diagnostický problém
K. Zeleník, .. A Kol.
Year: 2006, ch
journal article

Who is a Midwife in the Czech republic?
Bohdana Dušová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Workshop: Therapeutic Drug Monitoring
Milan Grundmann
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Xeroderma pigmentosum
Simona Širůčková, Eva Šilhánová, T. Magnaldo, O. Chevalier, R. Kutějová, S. Walczysková, P. Plevová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


