Publications
The influence of number and type of seizures on the quality of life.
Michal Bar, Slonková J
Year: 2006
abstract in proceedings

The risk factors of pancreatic cancer [Rizikové faktory vzniku karcinomu pankreatu]
H. Kollárová, Gabriela Janoutová, L. Foretová, Arnošt Martínek, O. Shonová, V. Procházka, D. Horáková, L. Čížek, Vladimír Janout
Year: 2006, Klinická onkologie
journal article

The Use of TDM Data to Asses teh Validity of Defined Daily Doses of Antiepileptics: A Comparison Between a Czech and Swedish University Hospital.
Blanka Kořístková, F. Sjöqvist, Milan Grundmann, U. Bergman
Year: 2006, THER DRUG MONIT
journal article

The vessels findings in patiens with acute stroke efore the treatment by intravenous thrombolysis /abstract/
Michal Bar, David Školoudík, D. Václavík
Year: 2006,
journal article

Therapeutic Monitoring of Antiepileptic Drugs: A Comparison Between a Czech and a Swedish University Hospital.
Blanka Kořístková, U. Bergman, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, F. Sjöqvist
Year: 2006, THER DRUG MONIT
journal article

Thirteen Years Experience of Myoview in University Hospital Ostrava-Poruba, Czech Republic
Otakar Kraft, Et Al.
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Thymidine Kinase in Routine Practice
O. Topolčan, L. Holubec, Š. Svobodová, J. Vrzalová, V. Polívková, V. Třeška, Kristian Šafarčík, J. Fínek, S. Kormunda, A. Suttnar, K. Rupert, Vladimír Bartoš
Year: 2006, Tumor Biol.
journal article

Transfúzní reakce - Doporučení pro klinickou praxi (Onkologické centrum J. G. Mendela)
Přemysl Slezák, A Kol.
Year: 2006,
journal article

Treatment of advanced inoperable carcinoid tumors - How to evaluate a response to biological treatment?
P. Vítek, David Feltl, L. Petruzelka, Et Al.
Year: 2006
abstract in proceedings

Treatment of relapsing-remitting multiple sclerosis with glatiramer-acetate: our 7-year clinical experience Multiple sclerosis
P. Hradílek, Olga Zapletalová, I. Woznicová
Year: 2006,
journal article

Trendy v ošetřovatelství - Trends in Nursing
Bohdana Dušová, Darja Jarošová, Yvetta Vrublová
Year: 2006
editorial work

Truchlení jako reakce na smrt blízkého člověka
Naděžda Špatenková, Bohdana Dušová, Darja Jarošová, Yvetta Vrublová
Year: 2006, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Twenty years of radioiodine therapy of hyperthyroidism
Otakar Kraft, A. Stepien
Year: 2006
abstract in proceedings

Ukazatelé kostního obratu, denzity a endokrinních změn po polytraumatech a po popálení
R. Doleček, Jarmila Tymonová
Year: 2006, Osteologický bulletin
journal article

Ukazatelé kostního obratu, denzity a endokrinních změn po polytraumatech a po popálení
Rajko Doleček, Leopold Pleva, Antonín Pohlídal, Jarmila Tymonová, M. Kadlčík, Tomáš Karlík, Zdeněk Švagera, R. Závodná
Year: 2006, Osteologický bulletin
journal article

Úloha makrofágů v degradační fázi apoptózy v průběhu lidské nefrogeneze
Filip Wagner, B Erdösová, Jana MAREČKOVÁ, D Kylarová, V. Lichnovsky
Year: 2006,
specialist book chapter

Úloha mentora v praktické výuce
Yvetta Vrublová
Year: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Úloha mentora v praktické výuce na gynekologickém oddělení
Yvetta Vrublová
Year: 2006
abstract in proceedings

Ultrasound evaluation of blood flow parametrs in the ophtalmic artery inm acute and chronic phase of optic neuritis,Neuroophtalmology
P. Hradílek, Olga Zapletalová, David Školoudík
Year: 2006,
journal article

University of Florence
Darja Jarošová
Year: 2006
work experience abroad

University of Stavanger
Darja Jarošová
Year: 2006
work experience abroad

Uplatňování standardů sociálních služeb při jednání se zájemcem o službu
Eva Zacharová
Year: 2006
abstract in proceedings

UPV v domácí péči
Renáta Zoubková, Hana Neiserová
Year: 2006, Sestra
journal article

Úroveň sociální komunikace mezi zdravotnickými pracovníky a pacienty v klinické praxi
Eva Zacharová
Year: 2006
abstract in proceedings

Use of drugs in renal and hepatic failure
Milan Grundmann
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Uzavreté versus otvorené infúzne systémy -kolapsoidné flaše
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Year: 2006, Nozokomiálné nákazy
journal article

V. mezinárodní sympozium ošetřovatelství
Darja Jarošová, Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová
Year: 2006
organizing conference, workshop

Validation of an extraction chromatographic Method with SrResin for determination of 210Pb in various matrices
Miluše Bartusková, V. Bečková, J. John
Year: 2006
abstract in proceedings

Věkové rozdíly u vybraných sociálních charakteristik pacientů-seniorů
V Zaremba, H Zavázalová, J Kotrba, F Lavička, K Zikmundová
Year: 2006, Geriatria
journal article

Velký míč a jeho význam jako alternativní sedací plochy v prevenci vadného držení těla u dětí mladšího školního věku
Jarmila Kristiníková
Year: 2006
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Veřejné zdravotnictví
Darja Jarošová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vliv důlního prostředí na výskyt alergických onemocnění dýchacích cest a atopie
Zdeňka Hajduková, V. Straková, Milena Menzlová, V. Kosek
Year: 2006, Pracovní lékařství
journal article

Vliv hypertenzní nemoci na sexualitu žen
Yvetta Vrublová
Year: 2006
abstract in proceedings

Vliv hypertenzní nemoci na sexualitu žen
Yvetta Vrublová
Year: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Vliv předoperačního lačnění na sérové koncentrace elektrolytů
Taťána Grosmanová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vliv předoperačního lačnění na vnitřní prostředí
Taťána Grosmanová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vliv specifické inhibice cyklooxygenázy 2 na ledvinové funkce u starších pacientů s poruchou ledvinové funkce
M. Horáčková, O. Schuck, R. Komers, Vladimír Teplan, J. Charvát, Milan Kvapil
Year: 2006, Časopis lékařů českých
journal article

Vliv transplantace ledviny na sérové hladiny produktů pokročilé glykace.
O. Marečková, Vladimír Teplan, O. Schuck, D. Lecian, O. Viklický, A Kol.
Year: 2006, Aktuality v nefrologii
journal article

Voraussage der Spättoxizität der Strahlentherapie mit dem TGF-betal-Plasmaspiegel in fortgeschittenen Kopf-Hals-Tumoren
David Feltl, E. Závadová, M. Pála, P. Hozák
Year: 2006
abstract in proceedings

Vrozená forma trombotické trombocytopenické purpury
Terezie Šuláková, .. A Kol.
Year: 2006,
journal article

Vybrané kapitoly z anesteziologie
Jitka Zemanová, Jitka Dostálová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané kapitoly z ošetřovatelství
Yvetta Vrublová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané kapitoly z ošetřovatelství
Darja Jarošová, Yvetta Vrublová
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Vybrané kapitoly z patofyziologie pro bakaláře
Jaroslav Šimíček, Martin Rydlo, Ondřej Urban, Marek Bužga
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výpočet LDL cholesterolu: rok poté.
D. Novotný, M. Budina, B. Friedecký, J. Kratochvíla, Petr Schneiderka
Year: 2006, Neuveden
specialist book chapter

Výroba a kontrola kvality inj.suspenze Holmium-boro-makroagreátů v rámci prvních klinických experimentů.
O. Kraft
Year: 2006, Česká a slovenská farmacie
journal article

Výskyt alergenů v dolech OKD
Zdeňka Hajduková, V. Straková
Year: 2006
abstract in proceedings

Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Cimová, Marek Bužga
Year: 2006
abstract in proceedings

Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Cimová, Marek Bužga
Year: 2006
abstract in proceedings

Výsledky detoxifikace u závislosti na metamfetaminu při krátkodobé hospitalizaci.
Petr Šilhán, A Kol.
Year: 2006, Galén
journal article


